Lehenumber » Väljaanded » 1. aprill 2009 Nr 13

Su kuningas tuleb sulle tasane

Vikerraadio 2008. aasta rubriigis «Hiina lugu» rääkis orientalist Linnart Mäll taoismi rajajast Laozi’st, kelle teoses «Daodejing» («Kulgemise väe raamat») on mõtted, mida raadioeetriski tsiteeriti: «Toimi toimimata, tegutse tegutsemata, maitse maitsmata, suur on väikeses, palju väheses, kurjusele vasta väega, kerges rasket näe, väikest suureks pea» (63. ptk). Tuleb ...

Kevadmälestusi

Otsin pajuurbi Oja kaldalt neid, Meenub päevi kurbi, Rõõmsaid randu, teid… Päike puistas kulda, Tuuli hommik tõi, Hellalt paitas mulda, Süda soojalt lõi. Unustatud ilust Kajab valus nutt, Külma kalju vilust Ärkamise jutt. Ülestõusmist vestab Kevad Looja aul, Üle aja kestab Elust võidulaul. Otsin pajuurbi Oja kaldalt neid, Meenub päevi ...

Kirik elab ja kasvab ainult evangeeliumist

Kogu Nokia firma laiahaardelise töö, miljardeid eurosid maksva ettevõtmise eesmärk on see, et ka sina hoiaksid käes nende telefoni. Ettevõtte rohkem kui 100 000 töötegijat täidavad mitte omi eesmärke, vaid firma huve, millest sõltub omakorda nende heaolu. Kiriku ja äriettevõtte sarnasuste ja erinevuste teemal arutlemine pole selle kirjutise teema. Siiski võib olla üsna kindel, et ...

Palvekett ühendab hiidlasi ja mandriinimesi

Juba seitsmendat aastat korraldatakse Hiiumaal oikumeenilist palveketti, mis algab palmipuudepühal ja kestab II ülestõusmispühani. Palveketinädal on jaotatud ühetunnisteks palvekordadeks, kus osaleda saavad kõik soovijad üle Eesti. Igaüks valib endale välja just selle tunni päevas või kõigil palveketi päevadel, mil ta saab segamatult palvetada, ja registreerub kas Internetis ...

5. aprill

Eestpalves on Inglise kiriku Blackburni piiskopkond ja piiskopid Nicholas Reade, Geoffrey Pearson ning John Goddard. Samuti palvetame Šoti Episkopaalkiriku Brechini piiskopkonna ja piiskop John Mantle’i eest.

Viletsusest ja võimalustest

Meie kirikus on üsna vähe neid vaimulikke, kes suudavad elatuda ainult oma põhitööst. Lisaks koguduse teenimisele tuleb paljudel teha veel midagi, sest kogudustel on raskusi sellegi väikese palgaraha kokku saamisega, mis koguduse nõukogu on õpetajale määranud. Õpetatakse kohalikus üldhariduskoolis või kusagil ülikoolis, tegeldakse hingehoiuga haiglas või hooldekodus. Meie hulgas on ...

Surfarite Piibel

CSI direktor Brett Davis (vasakul) koos Daniel Willisega Uus-Lõuna-Walesi Piibliseltsist ja elukutselise surfari Brendon Newtoniga. Ees DVD autor Brad Whittaker.

Kui liikumine Rahvusvahelised Kristlikud Surfarid (Christian Surfers International) üllitas 2002. aastal koos Austraalia Uus-Lõuna-Walesi Piibliseltsiga esimese lainelauduritele mõeldud Piibli, sai sellest ala harrastajate seas otsemaid hitt, mis kandis ka head vilja. «Lugesin pärast rasket sporditraumat haiglas ainult surfarite Piiblit,» tunnistas alaga tipptasemel tegelev Glenn Thurston. «Paranenult olin ka Kristusesse uskuma ...

Kristus ja Kaifas

Ja Jeesus tuli pühakotta ja ajas välja kõik, kes pühakojas müüsid ja ostsid, ning lükkas kummuli rahavahetajate lauad ja tuvimüüjate järid. Ja ta ütles neile: «Kirjutatud on: Minu koda hüütagu palvekojaks, aga teie teete ta röövlikoopaks!» Pühakojas astus ta juurde pimedaid ja jalutuid ning ta tegi nad terveks. Mt 21:12–14 Nüüd hakkasid Jeesusesse uskuma paljud ...

Kristlik vanemaharidus – kuidas seda saada ja jagada?

«Terve elu juurde, mida inimesena koos Kristusega elame, kuulub ka pereelu ja selle väärtused,» teab Tanel Ots. Fotol koos tütre Hannamariga. Foto: Juhan Põld

«Kristlastest pere on kõigi nende samade murede ja rõõmude keskel, millega puutuvad kokku teised pered ümberringi. Erinevus seisneb jumalasuhtes, mis annab orientiirid ja varustab jõuga edasi minemiseks ning ühendab pereliikmed omavahel,» ütleb nelja lapse isa, Ida-Harju praost Tanel Ots. Kristlik pere pole kuidagi paremini kaitstud õnnetuste ja hädade eest, kuid nad ei ole oma tagasilöökidega ...

Uudised

Ülikooli kirik kolitakse Jõgevale Jõgeva kogudus saab kiriku vastutasuks seni kasutatud lasteaiahoone eest. Käesolevast aastast on Tartu ülikooli humanitaarraamatukogu viidud üle pearaamatukokku ja vana hoone seisab tühjana. Et tegemist on kunagise ülikooli kirikuga, leidis ülikooli valitsus, et kõige õigem on anda hoone Jõgevale, kus seni oma kirikuhoone puudub. Massiivne kirikuhoone saetakse ...

Miks Suur Neljapäev on saksa keeles roheline?

I Terve paastuaja jooksul on lehelugejad võinud pühapäevaküljelt lugeda erinevate pühapäevade tähendusest kiriku liturgilises elus. Kirikuaasta on jõudnud kõige olulisema nädalani, Suure Nädalani, mille jumalateenistustel elab kogudus tund-tunnilt läbi Jeesuse Kristuse maise elu viimaseid päevi. Nendel päevadel kogudus üksnes ei meenuta minevikusündmusi, vaid elab neid omal kombel uuesti ...

Avati usuteemalise ajakirjanduse näitus

Arhivaarikindad käes, lehitseb Raivo Suni 100 aasta vanust Ristirahwa Pühhapäewa lehte, mille annetas näituse tarbeks kohalik elanik Juhan Reimann. Foto: Merje Talvik

Läinud nädalal avati Põltsamaa muuseumis esimene ajakirjanduslooline näitus, mis valgustab usuteemalise ajakirjanduse arengut aastatel 1847–1940. Näituse pealkirjaga «Leiwakorwikesest suukorvistamiseni» on koostanud MTÜ Ajakirjanduse Uurimis- ja Koolituskeskus (AUKK), eesmärgiga anda läbi vaimuliku ajakirjanduse arengu kiirpilgul ülevaade eestikeelse ajakirjanduse hälliperioodist Eesti okupeerimiseni ...

Emmeline Ots 5.4.1909–3.6.2003

Mälestame armast ema, ämma, vanaema, vanavanaema tema 100. sünniaastapäeval. Lapsed peredega

Avaldame südamlikku kaastunnet

Erna Sendikule poja Andrus Sendiku 23.3.1962–7.3.2009 surma puhul. EELK Konsistooriumi töötajad

Eesti Piibliselts avaldab südamlikku kaastunnet

oma auliikmele peapiiskop emeeritus Kuno Pajulale armsa abikaasa HELGI PAJULA 23.08.1927–26.03.2009 surma puhul.