Lehenumber » Väljaanded » 25. veebruar 2009 Nr 8

Ilmunud on «Eesti politseikaplani käsiraamat»

Peakaplan Jaan Jaani näitab uhkusega Eesti esimest politseikaplani tööst rääkivat raamatut. Foto: Tiiu Pikkur

Eesti politsei kaplaniteenistusel läheb teine tööaasta ning peakaplan Jaan Jaani tunneb rõõmu, et juba on valminud ka käsiraamat. Väljaanne on vajalik polit­sei­kap­lanitele, kuid peaks huvi pakkuma ka politseiametnikele ning silmaringi laiendamiseks kõigile, kes peaksid teada tahtma, mis on kap­laniteenistus politseis ja kuidas see toimib. Politseikaplani käsiraamatu autoriteks on Toomas Nigola ja dr ...

Konsistooriumi veebruarikuu istungilt

Kinnitati EELK Konsistooriumi 2009. aasta tööplaan, milles nähakse ette tegevust isikuandmete kaitsel, vaimulike teenistussuhete korraldamisel, aruannete korra läbivaatamisel, pühitsetud ruumi kasutamisel ja muude kiriku elus oluliste teemavaldkondade käsitlemisel. Õpetaja Andres Tšumakov vabastati Käru koguduse õpetaja ametist ja määrati Järva praostkonna vikaarõpetajaks alates 1. märtsist. ...

Võitja Jeesuses

Ja kohe ajas Vaim Jeesuse kõrbe ja ta oli kõrbes nelikümmend päeva saatana kiusata. Ja ta oli metsloomade seas ning inglid teenisid teda. Mk 1:12–13 Seekordse jutluse kirjakoht on napp. Ilmselt on selle kirjapanija soovinud keskenduda vaid faktile, et Jeesus pidi enne oma töö alustamist pidama kõrbes mitmesugustes kiusatustes nelikümmend päeva vastu, Ta suutis seda ja inglid teenisid Teda. Et mõista, ...

Rõõmus sõnum

Evangeelium tähendab rõõmusõnumit. Väljaspool Uut Testamenti on seda sõna kasutatud eelkõige valitsejate kultuses, seostades seda nende troonile asumisega või sõjaliste võitudega. Kristlased seevastu hakkasid rääkima vaid ühest, inimest täielikult haaravast rõõmusõnumist. Missugune võiks olla tänapäevane rõõmus sõnum usust? Kuidas ...

Peapiiskopi karjasekiri kogudustele palvepäevaks ja paastuaja alguseks tuhkapäeval, 25. veebruaril

Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!» (Ps 51:3) Armsad vennad ja õed! Kas ei alga osadus Jumalaga, uus ja pühitsetud elu just sellisest pöördumisest, pidades silmas, et Jumal oma helduses ja halastuses meid juba ootab ja otsib? Ühiskonnal pole midagi selle vastu, et usk ja kirik aitaksid lahendada sotsiaalprobleeme, parandaks inimestevahelisi suhteid, teeks ...

Eesti Kiriku kodulehel arhiivist otsides

Tähelepanelik surfaja on võib-olla märganud Eesti Kiriku kodulehe arhiivis järjest kasvavat varem ilmunud lehenumbrite nimistut. Et varasemate artiklite kokku kogumine on päris palju aega nõudev protsess ja ikka kestab, ei pruugi innukas lehelugeja arhiivist kõiki kodulehel olevaid artikleid veel leida. Siinkohal on aga oluline teada, et kõik artiklid aastast 1999 siiski olemas ja leitavad on. Neid võib otsida ...

See, mis jääb

Näituse avamisel jagas õpetaja Peeter Paenurmele oma pühapäevakoolimuljeid proua Agnes Maaser. Foto: Mari Paenurm

Möödunud laupäeval tuldi Tartu Maarja kogudusemajja kokku, et heita tagasipilk siinse pühapäevakooli väärikale ajaloole. 75 aastat on piisavalt pikk aeg, et mõista eelnevate põlvede tehtu tähendust, aga ka seda, mis aegade halluses tegemata jäänud. Meeleolukaid mälestusi Õnneks on meie hulgas neid, kes mäletavad algust. Ameerika Ühendriikides elav ja aprillis 100. sünnipäeva ...

Jäljed lumel teisenevad linnuparvedeks taeval

Anu Raua juubelivaip «Kogujad». Foto: Merylin Suve, ERM

Iseseisvuspäeval tutvustati Eesti Rahva Muuseumis muuseumi 100. sünnipäevaks tellitud vaipa «Kogujad». Vaiba autor on tekstiilikunstnik Anu Raud. Sada aastat tagasi pandi Jakob Hurda (1839–1907) mälestuseks asutatud Eesti Rahva Muuseumiga ametlikult alus talurahvakultuuri esemelise vanavara talletamisele ja eksponeerimisele. Vaibad on sajandeid olnud eesti rahvakunsti väärikas osa ning kandnud endas lugusid, mõtteid ...