Lehenumber » Väljaanded » 28. jaanuar 2009 Nr 4

90 aastat Paju lahingust

Aastal 1994 püstitati Paju lahingu mälestussammas. Foto: Internet

Eesti Vabadussõja ajal peeti 31. jaanuaril 1919. a Valga vabastamise käigus Eesti ja Punaarmee väeosade vahel lahing Paju mõisa all. Paju mõis asub Valgast 7,5 kilomeetri kaugusel põhja pool Tartu maantee ja raudtee vahel, lagedate väljade keskel kõrgendikul. See oli viimane soodne vastupanupositsioon enne Valgat. Pealetung algas 30. jaanuari hommikul kell 7. Julius Kuperjanovi partisanid vallutasid Paju mõisa ...

Jutlustanud mitmes keeles – Julius Juhkentaal

Julius Juhkentaal

Omapärane saatus on kirikuõpetajal Julius Juhkentaalil, kelle sünnist möödus 23. jaanuaril sada aastat. Sündis ja kasvas Julius Juh­ken­taal Tallinnas, kus ta õppis III ja V algkoolis ning poeglaste humanitaargümnaasiumis, mille ta klassi priimusena lõpetas 1928. a kevadel cum laude. Lisaks õppis Julius viiulimängu. Sama aasta sügisel astus ta Tartu ülikooli filosoofiateaduskonda, kuid ...

Usutunnistuskirjad: traditsioon, pärand või kiriku hääl tänapäeval? 4.

4. (Algus EK nr 1, 7.1. 2009.) Kalvinistlik arusaam usutunnistusest Kõnelemine usutunnistusest kui pärandist või traditsioonist võib muuhulgas tähendada, et seda peetakse koormaks, mida kirik läbi sajandite kaasa tassib ning mis muudab ta veidraks, paindumatuks ja võimetuks vastama tänapäeva väljakutsetele, selle asemel tõstatades ja vastuseid andes küsimustele, mida mitte keegi enam ei esita. ...

Sõnum läbi muusika on uskumatult võimas

Kui Timo Lige klaveri taha istub, siis enamasti sünnibki laul. Foto: erakogu

Noor ja andekas Timo Lige (33) on tuntud eelkõige omapäraselt lihtsa ja enneolematult rikkaliku muusikalise loomingu järgi. Teda võib nimetada misjonimuusikuks. «Eks iga kristlane, kes elab oma elu ning kasutab temale antud oskusi ja ande, on misjoniinimene. Me lihtsalt ei nimeta seda üldjuhul nii. Minu kui kristlase osa ja eesõigus on oma elu ja andidega teenida ja austada Teda, kes on mulle nii elu kui ka oskused kinkinud. ...

Kirikumuusikale pühendatud elu

Marika Kahar – oma elu kirikule pühendanud organist-koorijuht. Foto: Tiiu Pikkur

Teisipäeva õhtul oli Tallinna Kaarli kirikus suur tänukontsert, millega tähistati teeneka organisti ja koorijuhi Marika Kahari juubelisünnipäeva. Laulsid Kaarli koguduse nais-, sega- ja kontsertkoor, Tallinna oikumeeniline naiskoor, Oleviste koguduse vilistlaskoor, kaasa tegid solistid ja organistid. Vaimuliku sõnaga esines piiskop Einar Soone. Kaht esimest laulu juhatas juubilar, ülejäänud kontserti sai ta ...

Vihikusari igale ristiinimesele

Misjoniühing Augsburgi Usutunnistuse Selts esitles vaimulike konverentsil veebilehes Meie Kirik 2008. aastal ilmunud teoloogiliste valikartiklite kogumikku ja uut vihikusarja. Teoloogilises kogumikus on avaldatud Peter J. Scaeri, Aleksei Streltsovi, Charles J. Evansoni, Jobst Schöne, Jānis Vanagsi, Soili Haverineni, Darius Petkūnase, Enn Auksmanni ja Ingmar Kure artiklid, mis on kättesaadavad ka Meie Kiriku koduleheküljel rubriigis ...

Paju lahingu 90. aastapäeva postmark

Paju lahingu 90. aastapäevaks on Eesti Post välja andnud postmargi, mille ilmumispäev on 29. jaanuar. Margi nominaalväärtus on 5.50, kunstnik Jaan Saar. Margil on esiplaanil Paju lahingus haavata saanud Julius Kuperjanov, taustaks lahingustseen ja koha kaart. 

Religiooniõpetuse vanker liigub edasi

Religiooniõpetajate liit kutsub oma liikmeid ja teisigi huvilisi veebruaris aastakonverentsile. Entusiastlikumad religiooniga tegelejad on alati oodanud muinasjutulisi imetegusid, mis kiiresti ja efektselt kõik probleemid lahendavad, küps religioossus seevastu näeb imesid ka väikestes detailides, tagasihoidlikes sündmustes ja kõige ümbritseva kiuste ikka püsivates nähtustes. Küllap on paljud meist oodanud ...

Pirita Psaltri maitseproov

Piibel (kr biblia, raamatukesed) on õigupoolest raamatute kogum. Tuhatkonna aasta jooksul kirja pandud Vana Testament koosneb üpris hetero­geensest kirjavarast. Mis tahes tõlge nivelleerib paratamatult heebreakeelses originaalis valitsevat kirevust. 3. ja 4. Moosese raamatu peaks tingimata tõlkima nagu juriidilise seadusekoodeksi. Poeesiat võiks ja tuleks aga vahendada luulena. Septuagintas, muistses tõlkes kreeka keelde, ...

Aasta vaimulikud

EELK toetusfondi toel hääletati aasta vaimulikuks seekord nelja kandidaadi hulgast õpetajad Mihkel Kukk ja Ove Sander.

Mihkel Kuke (51) kandidatuuri esitas Lääne-Harju praostkond. Ordineeritud 1983, viimased 16 aastat teenib Rapla ja Järvakandi kogudust. Rapla kogudus on olnud stabiilselt üks Põhja-Eesti suuremaid ja aktiivsemaid maakogudusi. Mihkel Kukk on aktiivselt kaasatud paljudesse üldkiriklikesse komisjonidesse, 1994. aastast ka mitmes koosseisus kirikukogu liige. Ta on lähedalt seotud lehega, olles Eesti Kiriku kolleegiumi esimees ja ...

Koht täis vaimulikke ja vaimsust

Eelmisel aastal käsitles vaimulike konverents liturgia teemat. Käesoleva aasta konverentsil hoiab peapiiskop Andres Põder käes trükisooja kiriku käsiraamatut, mille esitlus toimub 17. märtsil. Kiriku käsiraamat sisaldab uuenenud jumalateenistuse ja kiriklike talituste korda, mida võib piiskopliku nõukogu otsusega kogudustes kasutada. Foto: Sirje Semm

EELK vaimulikkond kogunes 19.–21. jaanuaril konverentsile Pärnu lahe äärde Audrusse. See merelähedane paik on küllap juba aastatega tuttavaks saanud, koht, kus vaimulikud näevad üksteist kolleegidena. Seekordse konverentsi kohta ütles Marko Tiitus, et temale juhatuse esimehena oli see kergeim konverents, kus kõik laabus. Vaimulikud on õppinud olema omavahel koos, tihe programm toimib. Oma kihelkonnas ja ...

Kelle töö?

Kord ligi kolmkümmend aastat tagasi juhtus lugu, mis mind veelgi muigama paneb, kui vahel selle peale mõtlen. Elasin tollal Tallinnas ja kiirustasin Püha Vaimu kirikusse kooriharjutusele. Avastasin äkki, et olen hiljaks jäämas. Tahtsin koorikaaslastele teatada, et olen kindla peale tulija, ning helistasin kiriku kantseleisse. Kõne võttis vastu üsna eaka inimese häälega naisterahvas, keda pidasin üheks ...

Valimised

18. jaanuaril nimetas koguduse täiskogu juhtorganid Tapa, Rannu, Järvakandi ja Tartu Maarja koguduses. Tartu Maarja koguduses toimusid nõukogu uue koosseisu valimised nädala vältel. Valiti uus 15-liikmeline nõukogu. Vanast nõukogu koosseisust jäid ametisse pooled, pea teine sama palju on uusi liikmeid. «Uus nõukogu koguneb esimesele koosolekule 8. veebruaril ja esimese kvartali jooksul on plaanis pidada ka ...

Rohkem kristlastest noori

Misjonimehed (vasakult) Joel Reinaru, Mika Tuovinen ja Lehari Kaustel. Foto: Triin Rait

Veebruarikuu esimesel nädalal, kolmapäevast laupäevani toimuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus ja Haapsalus noorte­teemalised visiooniõhtud «Et iga eestlane võiks tunda kedagi, kes tõeliselt järgib Jeesust». Visiooniõhtute eesmärgiks on leida partnereid ja mõttekaaslasi, jõudmaks nendeni, kes veel ei tunne Jumalat. Õhtute korraldamise ajendiks on ürituste läbiviija ...

Kuressaare kirikus paljastus ainulaadne laemaaling

Kunstiajaloolane Juhan Kilumets uurib Kuressaare Laurentiuse kirikus avastatud ainulaadset laemaalingut. Foto: Irina Mägi / Meie Maa

Kuressaare Laurentiuse kirikus restaureerimistöid tegeva firma Rändmeister töömehed leidsid altariruumi laest krohvi maha võttes 16. jaanuaril laemaalingud. Kolme eemaldatud krohvikihi alt paljastusid ainulaadsed, arvatavasti 19. sajandist pärit kujutised, mis kunstiajaloolase Juhan Kilumetsa sõnul on nähtavad 80% ulatuses. Kujutiste nähtavus kõigub tema hinnangul heast halvani ja on kokkuvõttes heas ...