Slava Ukraine

Lehenumber 28. jaanuar 2009 Nr 4 Archives - Eesti Kirik

2. veebruar on küünlapäev

Idakirikus on see seotud Kristuse esimese templisse viimisega, läänekirikus tuntud kui Maarja puhastamise päev 40 päeva pärast Kristuse sündi. Kristuse kirikusse viimisel süttinud seal küünlad, mille järgi päev ongi oma nime saanud. Jeesus viiakse templisse Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda ...

2. veebruar

Eestpalves on Inglise kiriku Bradfordi piiskopkond ning Iiri kiriku Limericki ja Killaloe piiskopkond koos piiskoppidega.

Eestpalves

Ida-Harju praostkonna Kose kogudus palub Jumala juhtimise alla eeloleval pühapäeval asetleidvad koguduse juhtorganite valimised. Et valitud saaks ustavad liikmed ja neil oleks Jumala õnnistus. Tuhala kogudus palub Jumala kätesse märtsis algava leerikooli ja et kogudus hoiaks ümbruskonna inimestele avatuna tee jumalalaste hulka. Palume ühtehoidmist ja üksteise hoidmist kogudusse, praostkonda ja kogu kirikusse. Randvere kogudus ...

* * *

Minu kohal, mu ümber ja ka mu sees On Sinu kirkuse soojus, Kui tõstan pilgu Kõigeväelise ees Ja oma uhkusest loobun. Sind palun, Issand, mine ise mu eel, Saada mind oma ime hooles. Aita, et Sind ei kaotaks iialgi teel, Siis kostad Sina mu poolest. Naatan Haamer

Loodusjõudude Issand

Sinu kohal koidab Issand ja sinu kohal nähakse Tema auhiilgust! Js 60:2 Koit on valguse tulek ööpimedusse enne päikesetõusu. See juhtub Jumala rahvaga, kui Jumala töö hakkab nendes ilmet võtma. Usk Jumalasse võib olla põhimõtteliselt kahesugune – kas inimese töö või Jumala töö. Enamasti mõeldakse selle all inimese tööd. See seisneb juurdlemises, usu ...

Kogukonnakaplanaadist ja vee peal kõndimisest

Aga õhtu jõudes läksid Jeesuse jüngrid alla järve äärde ja astusid paati ning sõitsid teisele poole järve Kapernauma. Oli juba läinud pimedaks, ja Jeesus ei olnud ikka veel tulnud nende juurde. Ka puhus tugev tuul ja pani järvel tõusma kõrged lained. Nad olid nüüd sõudnud umbes kolm-neli miili, kui nägid Jeesust järvel kõndivat ja paadi lähedale ...

Mälestame

Mina olen ülestõusmine ja elu… (Jh 11:25) Südamlik kaastunne õpetaja Urmas Nagelile perega kasuisa KALJO LAUTi lahkumise puhul. Võru praostkond * * * Mulle on elamine Kristus ja suremine kasu. (Fl 1:21) Kallis Urmas Nagel. Rahu Sinu perele ja lähedastele armsa papa igavikku saatmise teel. Karmen, Maarika ja Piia peredega  * * * Kaduvuses külvatakse, kadumatuses äratatakse üles; austuses ...

Eesti Kirikute Nõukogu kuulutab välja oikumeeniliste projektide konkursi

Oikumeenilisele projektikonkursile esitatavad taotlused peavad vastama alljärgnevale tingimusele: projekt teostatakse Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskirikute, nende allasutuste, koguduste, koguduste liikmete või oikumeeniliselt orienteeritud kristlike organisatsioonide poolt laiemalt kui ühe Eesti Kirikute Nõukogu liikmeskiriku huvide teenimiseks. Taotluses palume projekti kohta esitada järgmised andmed: projekti nimi, ...

Lootus igale lapsele!

Lootuse festivali ettevalmistamiseks toimuvad lastetöötegijatele seminarid «Lootus igale lapsele!» järgmistel  kuupäevadel: Tartu Salemi kirikus (eesti keeles) - 31.01., Pärnu Agape keskuses (eesti keeles) - 7.02. ja Narva nelipühi koguduses (vene keeles) - 28.02. Kõik seminarid algavad kell 11 ja on osalejatele tasuta! Registreerimine: tel 5665 3521 (Ülle Kalvik) või ylle@kalvik.ee Lisainfo: ...

Täname lahkeid annetajaid:

Viiu Soosõrv

Teabeõhtu leinatööst

on esmaspäeval, 9. veebruaril kl 17.30–20 Tartu Pauluse kiriku tiibhoone saalis (Riia 27). Leinatööd tutvustab Ann-Elin Slettahjell Norrast. Ta on oma koguduse juures aastaid juhtinud leinarühmasid ja korraldab praegu diakoonia suunaga hooldus­õdede kursust Tallinna Diakooniahaigla juures. Kohtumisele oodatakse kõiki leinateemast huvitatuid. Osavõtutasu 30 kr (kohv ja suupisted). Registreerimine tel 742 0258, 501 ...

Oikumeeniline misjonikohvik

28. jaanuaril kell 18 toimub Oleviste kiriku Maarja kabelis oikumeeniline misjonikohvik. Etioopia reisi muljeid ja Aafrika laste koolihariduse programmist  räägib Lehari Kaustel. Vaimuliku sõnumiga julgustab Mika Tuovinen. Muusikat teeb ansmbel Crux. Kohvik toimub koostöös EELK Misjonikeskuse ja EEKBK Liidu Misjonikeskusega. Kõik on oodatud. Eriliselt ootame neid, kes aitasid Etioopia lastel sellel aastal kooli  ...

Eesti Kiriku köidetud aastakäik

2008. aasta jooksul kogunenud head mõtted, huvitavad artiklid ja olulised materjalid leiad hõlpsasti köidetud EESTI KIRIKU aastakäigust. Vältimatu iga koguduse arhiivis või raamatukogus. Telli toimetusest sirje.kasemaa@eelk.ee. Eksemplaride arv piiratud, hind 315 krooni.

Koguduste juhtorganite valimised

Veebruari I poolel Kosel 15.02. Leesil 01.02. Kärus 15.02. Haapsalus 25.01.–01.02. Kirblas 01.02. Noarootsis 08.02. Nõval 01.02. Hageris 08.02. Harju-Madisel 15.02. Keilas 15.02. Kaarmal 08.02. Kuressaares 08.02.–15.02. Muhus 08.02. Pühas 15.02. Valjalas 08.02. Soome Püha Peetruses 01.02.–08.02. Alatskivil 15.02. Jõgeval 08.02. Kodaveres 08.02. Maarja-Magdaleenas 15.02. Taageperas 01.02. Tarvastus ...

Õnnitleme

Katrin-Helena Melder, õpetaja, mag, 30. jaanuaril – 38 Jaanus Noormägi, õpetaja reservis, mag, 30. jaanuaril – 48 Kerstin Kask, õpetaja, 30. jaanuaril – 36 Gustav Kutsar, õpetaja, vanemkaplan, mag, 31. jaanuaril – 44 Ants Rajando, diakon, 2. veebruaril – 49 Aare Vilu, õpetaja, 3. veebruaril – 41 Ordinatsioonitähtpäev 1. veebruaril – 11 Raino Kubjas, õpetaja ...