Lehenumber » Väljaanded » 3. detsember 2008 Nr 48

Tartlasi kutsutakse jõulusõime juurde

Tartu katoliku kirik (Veski 1a) kutsub kõiki vaatama ja kuulama lugu sellest, kust sai alguse jõulusõim. Juttu tuleb ka ühest imelisest jõuluööst palju aastaid tagasi. Jõulusõime pühitseb 7. detsembril kell 16 piiskop isa Philippe. Jõulukontserdiga esineb koor Santa Maria Ole. Ekskursioon kestab 15–20 minutit. Näitust mahub korraga vaatama kaheksa inimest. Külastusajad esmaspäeval, ...

Kirik avalikus ruumis

Enn Auksmann

EELK meediakomisjoni koosoleku päevakorda oli aruteluks kogunenud pidulikke ja argiseid teemasid. Komisjon otsustas üksmeelselt, et 2008. a meediapreemia kuulub Pärnu praostkonna praostile Enn Auksmannile EELK koduleheküljel küsimuste-vastuste rubriigi toimetamise ja asjatundlike vastuste kirjutamise eest pikema aja jooksul. Uue traditsiooni kohaselt antakse kõik autasud kätte autasustamisüritusel nelipühal, seega siis 31. ...

Cantate Domino 50 tegevusaastat

Toronto Peetri koguduse segakooril Cantate Domino täitus 50 tegevusaastat. Ühise meeldiva lauluaja meenutamiseks toimus kontsert-jumalateenistus Peetri kirikus 30. novembril, millest võtsid osa ka endised lauljad ja koorijuhid. Cantate Domino on Peetri kogudust teeninud jumalateenistustel lauluga. Vaimuliku laulu ja muusika suurvormide viljelemisel on aktiivselt koostööd tehtud Vana-Andrese, baptisti ja õigeusu koguduste kooridega ...

Täname lahkeid annetajaid

Ella-Valentine Kullamaa

Pühakoja põrand on restaureeritud

Järva-Jaani kirik sai kindla põranda ja enam pole kirikulistel läbivajumisohtu. Põranda restaureeris Frantsiskus OÜ. Mädaniku tõttu oli 2/3 kiriku lõunapoolsest põrandast muutunud kirikulistele ohtlikuks, sest iga hetk võis sellest läbi vajuda. Jumalateenistused toimusid remondi ajal koguduse pastoraadis. 29. oktoobril võisime tunda rõõmu kvaliteetsest tööst. Ühisel ...

Jõulumargid Eesti Piibliseltsilt

Käesoleval aastal on margid kujundanud Aide Leit-Lepmets.

Esimeseks advendiks andis Eesti Piibliselts välja järjekordsed jõuluteemalised kaunistusmargid. Nii on see juba aastast 1996. Hea sõnumiga margid ei ole maksevahend, vaid ilus jõulukingitus. Tänavu nagu ka kahel varasemal aastal saab toetada Vana Testamendi tõlketööd. Viipekeelse Markuse evangeeliumi väljaandmine on tänu paljudele toetajatele lõpusirgel. Suur tänu kõigile neile, kes on ...

Sinu kuningas tuleb kirkuses

Tõstke oma pea ja vaadake üles, sest teie lunastus läheneb!  Lk 21:28 Jeesuse Kristuse tulek on mitmekordne sündmus. Ta on juba tulnud ja oma päästetöö teinud. See oli Tema tulek alanduses. Teiseks tuleb Ta meie juurde oma sõna kuulutamise läbi, kutsudes meid oma kuningriiki. See on kutse päästeks. Ja kolmandaks tuleb Ta kord kirkuses – oma kuningriiki avalikult kehtestama. Viimasele viitabki ...

Jõulusõimede näitused

Tallinnas ja Tartus on võimalik vaadata unikaalset jõulusõimede näitust. Jõulusõimede esitamise traditsioon on alguse saanud 13. sajandil. 1223. aastal andis paavst Honorius III oma nõusoleku pühale Franciscusele Assisist, kes esitas elava jõulusõime 24. detsembril Greccios, Abruzze lähedal laudas. Iga uus ajastu on toonud sõime tegelastele uue rõivamoe, samuti lisandusid üha uued ...

* * *

Mu juured on sügaval peidus teisel pool nähtavat ilmapiiri – seal, kus kord oldud, kord kasvasin ja kevadet nägi mu silm. Tule üle kauge, hõbedase saare! Siin varju varitseb valguseviir ja pimedust käsutab iga ärganud aohaku helk – võlumaailm. Jääpärleid õhus lendlemas leidus, igal pool püüdlemas päikesekiiri; lumepalgeis valgeis, ootuses oksad, kuni uut tunda saab ...

Ove Sander – Nõmme aasta tegija

Ove Sander Lunas­taja kiriku altari ees.

Nõmme linnaosas kuulutati juba kuuendat korda välja aasta tegu ja aasta tegija. Nõmme aasta tegijaks valiti Rahu koguduse õpetaja Ove Sander, kes jäi kaalukausile aastatepikkuse visa töö eest Nõmme Lunastaja kiriku taastamisel. Räämas mahajäetud hoonest kerkis kaunis pühakoda, mis kevadel sisse õnnistati. Vähem kui aastase tegutsemise jooksul on Lunastaja kirik leidnud kindlalt oma koha ...

Sõna kirik ja sõnatu vaikus. Luterlik kirik vaikuse traditsiooni avastamas. 5.

5. (Algus EK nr 44, 5.11.08.) Inimese sisemist reaalsust saab väljendada märkide, tähendamissõnade ja sümbolite kaudu. Nende abil antakse tihendatult edasi laiemaid tervikuid, mõtteid ja lugusid. Sümboliteks võivad olla värvid, pildid, märgid, teod või esemed. Ka sõnad on sümbolid. Piiblimaailmas on sümboleid kasutatud algusest peale. Piiblisümboolika on loonud aluse hilisemale ...

Eestpalve

Viru praostkonna Narva kogudus palub palvetada Narva Aleksandri Suurkiriku taastamise, sealhulgas oreli saamise pärast; samuti venekeelse töö ja venekeelsete raadio- ja telesaadete jätkumise pärast, et evangeelium võiks kuuldav olla ka teisel pool piiri, ning soomekeelse töö ja ingeri rahva püsimajäämise pärast. Veel palub Narva kogudus uute töötegijate lisandumise ja töötegijate tervise ...

Maksude arvestamine muudeti protsendipõhiseks

Praost Jaan Tammsalu ja assessor Mati Maanas on Vello Vallaste (vasakul) muudatusettepanekust esialgu kergelt hämmingus. Foto: Tiiu Pikkur

EELK XXVII Kirikukogu 7. istungjärk sai teoks 25. novembril Usuteaduse Instituudis. Vaatamata halbadele teeoludele oli kirikukogu liikmeid istungjärgu avamise momendiks saabunud igast Eestimaa nurgast 38, mis oli täpselt nii palju, et võis öelda – kvoorum on koos. Hiljem lisandus saadikuid veelgi. Päevakorras oli kiriku majanduslik olukord nüüd ja tuleval aastal, koguduste uue infosüsteemi tutvustus, ...

Elmar Salumaa meenutusi ülikooli ajast

Süstemaatilise teoloogia professor teoloogiadoktor Elmar Salumaa oli armastatud õppejõud. Mälestusi tema õpilastelt on Eesti Kirik avaldanud kogu aasta jooksul. Salumaa-aasta lõpetuseks avaldab leht siinkohal professori enda mälestusi õpinguajast Tartu ülikoolis (1929—35). Foto: ajalehearhiiv

1937. aastast Tartu ülikooli usuteaduskonna süstemaatilise usuteaduse ja eetika õppejõuks saanud Elmar Salumaa pidi oma töö katkestama koos nõukogude võimu tulekuga. Õppejõuna jätkas ta pärast vangistusest vabanemist 1956. aastal Usuteaduse Kõrgemas Katsekomisjonis (Usuteaduse Instituudi eelkäija). Alljärgnevalt avaldame katkendeid Salumaa  mälestustest aastatest ...

7. detsember

Eestpalves on Inglise kiriku Carlisle’i ja Norra kiriku Stavangeri piiskopkond.