Slava Ukraine

Lehenumber 19. november 2008 Nr 46 Archives - Eesti Kirik

Ta kõndis lihtsas kulunud kuues,

ta ennast alandas ülevat luues, ta ajas odavalt läbi, ei olnud tõusik; ja häbi ei olnud tal kõndida kulunud kuues ei teatris, ei turult kartuleid tuues, ei ilmutand uhkust ei häbi, käis lihtsa rahvaga läbi, käis läbi – nende jaoks mõeldes ja luues, ja kõndis lihtsas kulunud kuues, ja mõtles, ning mõistis, ning nägi… Hando Runnel «Punaste õhtute ...

23. november

Eestpalves on Inglise kiriku Truro ja Rootsi kiriku Strängnäsi piiskopkond.

Eestpalves

Viljandi praostkonna Põltsamaa kogudus palub palvetada koguduse ühtsuse ja Püha Vaimu ligiolu ning juhtimise pärast ja Suure-Jaani kogudus eelseisvate koguduse juhtorganite valimiste ning kiriku remonditööde korraldamise pärast. Pilistvere kogudus palub üksmeele ja üksteisemõistmise pärast koguduse vaimulikul teenimisel ning koguduse lastetöö korraldamise ja lastetöötegija leidmise ...

Lahkuda, kui tuleb aeg

Sellest ilmast imelisest, maailmast nii kaunist ära minna tuleb kord meil, kes siia sündind. Sinitaeva alla jäävad alles meist vaid varjud, elavate mõtetesse mälestuste killud. Kellahääl ei kõmise ette tundi seda, millal aeg on lahkuda, maine jätta maha. Igat päeva nagu viimast kui teaks elada, ei siis endast jätaks siia võlgu, vaenlast ma... Sinitaeva alla jäägu alles ...

Kristus – kõiksuse Issand

Teie niuded olgu vöötatud ja lambid põlegu! Lk 12:35 Kuidas on õige suhtuda usku ja Jumala riiki?  Ükskõikselt? Innukalt? Reserveeritult? Hirmuga? Rõõmuga? Veel kuidagi? Valdav on vist suhtumine, et piisab, kui ma usun Jumala olemasolu. Ent see arusaam ei pärine küll Piiblist. See on ainult algus. Ülaltoodud sõnadega alustas Jeesus tähendamissõna, selgitamaks, kuidas suhtuda Tema ...

Heategevuskontsert TERVE ELU TERVE

2. detsembril kell 19 Estonia Kontserdisaalis Eestis juhtub õnnetusi lastega Euroopa riikidest kõige enam. 2008. aastal on toimunud lastega 187 liiklusõnnetust, viga on saanud 215 last. Väike jalakäija jääb liikluspildis juhile sageli nähtamatuks. Otsasõidust tingitud laste liiklustraumade statistika on kurb ja kõneleb vajadusest lapsi rohkem nähtavaks teha. Tallinna Sotsiaal- ja Tervishoiuamet, Tallinna ...

Oreliga sügisest advendiaega

Tartu orelimuusika päevad 27.–30. novembrini Oreliga sügisest advendiaega. 27. novembril kl 18 kõlavad Peetri kirikus J. S. Bachi advendi- ja jõuluaja koraalid teosest «Orgelbüchlein». Esinevad  üliõpilassegakoor Cantus Mercurialis Soomest, dirigent Hannu Wuorela, orelil Kari Vuola. Enne kontserti kl 17.30 avatakse Leili Libliku looduspiltide näitus. 28. novembril kl 12.15 Jaani kirikus orelimuusika ...

CD «Valgusest valgem» esitluskontserdid

3. detsembril kl 19 Tallinna Metodisti ja 4. detsembril kl 19 Tartu Jaani kirikus, 6. detsembril kl 16 Väike-Maar­ja kultuurimajas koos kohaliku puhkpilliorkestriga ja 7. detsembril kl 12 Tapa kirikus. Esinevad Tallinna Tehnikaülikooli Akadeemiline Naiskoor ja solist Kaire Vilgats. Tallinnas ja Tartus maksavad piletid 125 ja 75 kr, Väike-Maarjas ja Tapal on kontsert tasuta.

Misjonikohvik tutvustab Eesti kristlaste misjonit

22. novembril kl 19 on Tallinna Metodisti kirikus teist korda avatud misjonikohvik, kus saab vaadata näitust ja kuulata heategevuskontserti. Esinevad Rebecca, Taavo Remmel, Kadri Hunt jt. Ürituse tulu suunatakse 2009. aasta jaanuaris Marimaal Joškar-Olas toimuva soome-urgi noortekonverentsi toetuseks. Misjonikohviku korraldab EMK misjonitoimkond koos Eesti Evangeelse Alliansi evangelismi- ja misjonitoimkonnaga. Kohvik avatud kl 18. Sarja avaüritusel ...

Täname lahkeid annetajaid

Ilse Rahkema Addinol Mineralöl Marketing OÜ

Õnnitleme

Anne Burghardt, õpetaja, 19. novembril – 33 Lea Kärson, õpetaja, 21. novembril – 47 Katrin Keso-Vares, diakon, 22. novembril – 48 Andres Põder, peapiiskop, 22. novembril – 59 Michael Viise, peakap­lan emeeritus, dr, 23. novembril – 82 Allan Praats, õpetaja, 24. novembril – 45 Ordinatsioonitähtpäev 19. novembril – 2 Toivo Treiblut, diakon 25. novembril – 6 Kristiina ...

Kui sünagoogid põlesid

9. november 1938 on end ajalukku jäädvustanud halastamatu tapatöö algusena – 70 aastat tagasi algas sellel ööl suurim juutide tagakiusamine, mis kulmineerus Teise maailmasõjaga. Kristalliöö sündmused on märgiks piiritust kurjusest ja egoismist. Eelmärgid Saksamaal diskrimineeriti piiblirahvast juba alates 1933. aastast. Juudi arstid või advokaadid pidid oma ameti maha panema, mis sundis tollal ...

Sõna kirik ja sõnatu vaikus. Luterlik kirik vaikuse traditsiooni avastamas. 3.

3. (Algus EK nr 44, 5.11.08.) Luterlikus traditsioonis on ikka rõhutatud piibliuurimise, ülesehitava vaimuliku kirjanduse lugemise ning isikliku palveelu vajalikkust. Piiblilugemise, vagaduskirjanduse ja palve väärtustamisse on kätketud vaikuse mõõde, mida varem pole osatud eriliselt teadvustada või esile tuua. Luterlikus vagaduses on vaikusele alati kuulunud keskne roll, kuigi sellest on alles viimastel aastakümnetel ...

Ühiskonna ja riigi elujõud on koguduslik-ühistulises mõtlemises

Eesti Kirikule andis intervjuu 24. novembril 70aastaseks saav luuletaja ja kirjanik Hando Runnel. Tema loomingus, mida on avaldatud kümnetes teostes pea poole sajandi jooksul, võib näha ka omanäolist ajaloolist ülevaadet eesti rahva ajaloost, milles väljenduvad igale ajale ja ühiskonnale omased rõõmud, lootused ja valud. Kuidas elada vabade inimestena vabas ühiskonnas? Vabaduse tulek on nagu tuukri tulek suure ...

Kambja kiriku ümber sai valmis kiviaed

5. novembril andis OÜ Jass Ehitus Kambja kogudusele üle taastatud kiviaia. Pühakoja ennistamine on seega lõpusirgel. Vana kiviaed ehitati tõenäoliselt 1874. aastal, kui valmis kiriku juurdeehitus. Pärast kiriku põlemist 1944 jäi kiviaed aastakümneteks ajahamba, ilmastiku ja inimkäte pureda. Käesoleva aasta alguses oli aiast vähe alles. Vana kivimüür hakkas taas kerkima niipea, kui 7. ...