Lehenumber » Väljaanded » 12. november 2008 Nr 45

Minu kirik on minu kindlus

Möödunud reedel Pirita lillepaviljonis toimunud konverentsil «Kristlikud väärtused Eesti poliitikas» pani mind mõtlema professor Marju Lauristini ettekandes kõlanud võrdlus kirikuhoone arhitektuurilisest ja semiootilisest kontekstist Lääne-Euroopas ja Eestis. Ta tõi näiteks Strasbourgi katedraali, mille iga vorm ja detail kätkeb endas kiriku ehitajate püüdu otsida ja väljendada oma ...

Kas oleme need, kes pääsevad taeva eeskojast edasi?

Me ju teame, et kui meie maine telkhoone maha kistakse, on meil elamu Jumala käest, käteta tehtud igavene hoone taevas, sest selles maises me ägame, igatsedes rõivastuda taevasesse eluasemesse, et meid ka lahti rõivastatuna ei nähtaks olevat alasti. Meie, kes oleme selles telgis, ägame ju koorma all, sest me ei taha lahti rõivastuda, vaid olla taevaselt rõivastatud, et elu neelaks ära sureliku. See, kes meid selleks ...

Eesti Evangeelse Alliansi läkitus palvepäevaks

Pidage meeles vange, nagu te oleksite kaasvangid, ja kurja kannatajaid, sest ka teie olete alles maises ihus. Heebrealastele 13:3 Eesti Evangeelne Allianss kutsub üles kõiki kristlasi Maarjamaal ühinema pühapäeval, 16. novembril eestpalvega tagakiusatud ja kannatavate kristlaste pärast kogu maailmas. Eestlastena on meil eriliselt põhjust tänada Jumalat, et tohime avalikult tunnistada oma usku, käia segamatult kirikus, ...