Lehenumber » Väljaanded » 22. oktoober 2008 Nr 42

80 aastat tagasi. Oktoober 1928

Kaheksakümne aasta tagusesse oktoobrikuusse jagus hulganisti tähtpäevi. Tähistati sünnipäevi ja ametijuubeleid ning meenutati lahkunuid. 28. oktoobril 1928 möödus 50 aastat päevast, kui Viljandimaa tuntud seltskonnategelane, koorijuht ja organist David Birkenthal koolipõllule tööle asus. 1881 valiti D. Birkenthal Peterburi Anna kirikukooli õpetajaks, millele järgnes Peterburi Jaani kiriku ...

Tuuli Raamat toetab Soome eestlaste identiteeti

Diakon Tuuli Raamat teenib Soomes eestlasi ja on valmis ära kuulama ka neid, kel uude ühiskonda lõimumisega raskusi: «Emakeel on ju alati ka tundekeel, nii saab kirikus end tühjaks rääkida ja hakata jälle selgelt mõtlema.» Fotod: Sirje Semm

Alates 1990. aastast on Helsingi ja selle lähikonna eestlased saanud kuulda jumalasõna Alppila kirikus. Regulaarselt on töö käinud 2001. aastast, kui teenima asus Tuuli Raamat, alguses vabatahtlikuna, alates 2005. aasta 1. jaanuarist palgalise eesti koguduse diakonina. Jutuajamine Tuuli Raamatuga leidis aset juunis, kui Espoos tähistati Eesti-Soome ühisseminariga Eesti Vabariigi 90. ja Espoo linna 550. aastapäeva. Kuidas ...

Domus Petri Kogu aitab elada ja õpetab elama

Toasooja koguduse metsa puudest. Saega on ametis Allan, teda aitavad kirikumees Vello ja tööharjutuses osalev Sergei.

Valga Peetri-Luke koguduse juures tegutseb mittetulundusühing Domus Petri Kogu, mille tegevjuht on Ester Liinak. Ühing on registreeritud möödunud aasta kevadel ja tegutsenud aktiivselt umbes aasta. Mõtte taga luua koguduse juurde mittetulundusühing on möödunud aasta jaanuarist Valga Peetri-Luke kogudust teeniv õpetaja Heino Nurk, kes hakkas ümber organiseerima pastoraadis tegutsenud nn diakooniamaja. Kogudus on ...

Piirid on lahti!

Heino Nurk

Valga misjonipäevad on kätte jõudnud ja üritused täies hoos. Möödunud pühapäeval peeti Jaani kirikus linna erinevate kristlike koguduste ühine jumalateenistus. Iga nädalapäeva õhtul võõrustavad usukaaslasi ja kõiki huvilisi kogudused järgemööda oma palve- ja pühakodades. Kõige suurem ja tähtsam päev on veel ees. Laupäeval on Valga kultuuri- ...

Õiged nimed

Urmas Petti

Helsingi ülikooli lektor Toomas Gross nimetab ära peamise probleemi usundite ja usu uurimisel («Religiooniantropoloogia». – Keel ja Kirjandus 2008/8–9): «Usu näol ei ole tegemist välise vaatluse abil tuvastatava või empiiriliselt tõestatava nähtusega. Selle uurimisel saab tugineda vaid inimese enda väidetele. Probleem ei seisne siinkohal mitte ainult selles, et antropoloog ei saa iial teada, mida ja ...

Mida asutustel öelda on

Konsistooriumi saali seinalt vaatavate piiskoppide pilkude all arutasid kiriklikud asutused oma kestmise võimaluste üle. Fotod: Sirje Semm

Kantsler Urmas Viilma kutsel kogunesid konsistooriumi ühise laua ümber EELK asutuste juhid. Kohtumisest võttis osa ka peapiiskop Andres Põder. Vanu pabereid vaadates julgen väita, et viimati oli taoline ümarlaud asutustele peaaegu kaheksa aastat tagasi. Kolmele tunnile planeeritud kohtumine võttis kaugelt enam aega, sest üle mitme aasta taolisel viisil üksteise tegemistest kuulda ja üheskoos arutada oli kosutav. ...

Toris anti Harald Nugiseksile üle tänumedal

Eesti sõjameeste mälestuskirikus Toris anti pühapäeval kodanikualgatuse korras üle tänumedal täna oma 87. sünnipäeva tähistavale Harald Nugiseksile. Tänumedali üleandmise tseremoonia korraldas 21 aastat tagasi Võrus alguse saanud liikumine Vaba-Sõltumatu Kolonn Nr. 1 koostöös Eesti Leegioni Sõprade Klubiga. Eesti Rahva Tänumedali ideed on toetanud 4227 inimest ja 10 ...

Misjonipäevad on alanud

Pühapäeva õhtul algasid kogu nädala kestvad Valga misjonipäevad Jaani kirikus oikumeenilise jumalateenistusega. Jumalateenistusel teenisid luterlased Heino Nurk Peetri-Luke kogudusest, praost Vallo Ehasalu ja allakirjutanu Helme kogudusest, Üllas Linder baptisti kogudusest, David Nõmmik adventkogudusest, Margus Malleus nelipühi kirikust, Ivo Õunpuu katoliku kirikust. Jumalateenistust raamistasid ühiselt loetud palved ...

Uued tuuled Moskva poolt

EELK esindajana käis välissuhete komisjoni liige Peeter Kaldur oktoobri alguses Moskvas SRÜ riikide ja Baltimaade Kristliku Konfessioonidevahelise Konsultatiivkomitee taasasutamise istungil. Kohtumise kokkukutsuja ja võõrustaja rollis oli Vene õigeusu kirik. Arutlusteemaks kristlus kaasaegses maailmas, nii rahvuslikul kui ka oikumeenilisel tasandil. Kohtumise lõpus võeti vastu ühisavaldus, milles väljendati ...

Rakvere kirikupäevad kutsuvad avatud kirikusse

26. oktoobrist 1. novembrini toimuvad Rakveres esimesed kirikupäevad, mille motoks on «Avatud kirik». Oikumeenilise üritusega tahetakse teha nähtavaks erinevate kristlike kirikute kohalolu Lääne-Virumaa pealinnas ja kõnelda kirikute suhetest ühiskonna muude institutsioonide ja nähtustega. Läbi nädala toimuvate üritustega pakutakse võimalust mõtelda usu ja teaduse, usu ja teatri teemadel, ...

Misjon luterlikus kirikus

Minu kodukirik, Soome luterlik kirik kaotab tasapisi oma liikmeid. Aga kiriku roll ühiskonnas on ikka veel oluline. Aastal 2007 maksis luterliku kiriku liikmemaksu 81,7 protsenti elanikkonnast. Sarnane olukord valitseb paljudes teisteski Lääne-Euroopa kirikutes. Samas on siin ja seal olemas kogudusi, mis kasvavad; ka Eestis. Me peaksime siin Maarjamaal rohkem tähelepanu pöörama küsimustele, miks teatud kogudused laienevad, samal ajal kui ...

26. oktoobril tähistame misjonipüha

Lugupeetud ametivennad ja -õed! EELK peapiiskop ja misjonikeskus kutsuvad kõiki EELK kogudusi pidama 26. oktoobril misjonipüha! Misjonitöös ei ole olulisim mitte geograafiline piir, vaid piir usu ja uskmatuse vahel. Seepärast teevad kirikud ja kristlased siin Eestis tööd misjonipõllul. Meie keskel on palju inimesi, kes veel ei usu kolmainu Jumalasse. Jeesus sidus misjoni ja ristimise kokku: «Kes usub ja on ristitud, ...

Elu maal ei ole enesetapp

Maakoguduse kirikuõpetaja olulisimaks töövahendiks on auto. Anna-Liisa Vaher soetas neljarattalise sõiduriista vallavalitsuse ja toetusfondilt saadud kolimistoetuse abiga. Foto: Rita Puidet

Kaks aastat tagasi hakkas 2004. aastal asutatud EELK toetusfond maksma kolimistoetust maakogudusse tööle asuvatele vaimulikele. Üheks toetusesaajaks oli äsja diakonipühitsuse saanud ja Tarvastusse kolinud Anna-Liisa Vaher (28). Nüüdseks on Tartu ülikooli usuteaduskonna lõpetanud Anna-Liisa Vaher Tarvastus omainimeseks saanud, kohalikku ellu sulandunud ja eluga maal rahul. Kui küsin, kas praegune elu vastab tema kahe ...