Lehenumber » Väljaanded » 1. oktoober 2008 Nr 39

Juuru koguduse mihklipäev

Laupäeval, 27. septembril tähistas Juuru Mihkli kogudus oma 770. aastapäeva, peeti ajalooettekandeid ja kuulati kontserti. Üritus päädis pühapäeva hommikul peaingel Miikaelile pühendatud jumalateenistusega.Ettekannetega esinesid Tallinna ülikooli keskaja keskuse ajaloolased Ivar Leimus ja Merike Kurisoo, kõneldes ristiusu tekkimisest ja Juuru koguduse ajaloost. «On ju küllaltki harukordne see, et kiriku nimi ...

Heinola Vaasa saadeti puhkama

Vanemate kalmul on Marianne Liiv ja Ivar-Olavi Vaasa peredega. Foto: Toivo Vilumaa

27. septembril olnuks Heinola Vaasal tähtis sünnipäev. Kavatsesin minna teda sel päeval vaatama Õismäele. Paljud soovisid saata talle tervitusi. Kuid Heinola jõudis ise tähtsaks päevaks oma koguduse keskele. Jõudis küll väsinuna puusärgis. Ei tahtnud enam muud, kui leida puhkepaika abikaasa kõrval.Heinola Vaasa ärasaatmine toimus Helme kirikust (endisest vennastekoguduse palvemajast) – ...

Kirikumuusikud lõid ühise foorumi

Koos laulmast ei seganud ka erinev emakeel: Kristel Aer ja rootslane Lennart Ericsson muusikapäevadel Valgas. Foto: Ester Liinak

Reedest pühapäevani toimunud Hugo Lepnurme muusikapäevadel kõneldi muusikute koostöövõimalustest rahvusvahelisel tasandil, lauldi Jumala kiituseks ja kuulati eri maade kirikumuusikat.Neljandat korda toimunud muusikapäevad kandsid pealkirja «Avarduvad kirikumuusikaalased koostöövõimalused Balti- ja Põhjamaades – Cimze seminar avab uksed» ja tõid Valka külalisi Soomest, Rootsist, ...