Slava Ukraine

Lehenumber 10 september 2008 Nr 36 Archives - Eesti Kirik

Tartu Katoliku Kool tähistab reedel, 19. septembril 15. sünnipäeva

Huvilisi oodatakse kl 13–17 toimuvale seminarile «Kodu, kool ja kirik».Sõna võtavad Tartu abilinnapea Jüri Sasi, piiskop Philippe Jourdan, Tartu Ülikooli doktorant Olga Schihalejev, Tallinna Vanalinna Hariduskolleegiumi direktor Kersti Nigesen, lapsevanem Tiia Kõnnussaar, koguduse esindaja Mihhail Lotman, õpetajad Aleksandra Sooniste ja Silvi Sokk, apostellik nuntsius Peter Stephan Zurbriggen.Kl 18 missa ja kontsert kirikus.Seminaril osalejatel registreeruda 17. septembriks ...

Teabeõhtu leinatööst

Tallinna Kaarli koguduse majas Toompuiestee 4 esmaspäeval, 22. septembril kl 17.30–20 teabeõhtu leinatööst. Leinatööd tutvustab Ann-Elin Slettahjell Norrast. Oodatud on kõik leinateemast huvitatud. Osavõtumaks 30 kr. Registreerimine tel 611 9100, 5301 5848 või  saima.sellak-martinson@eelk.ee

EE Vennastekogudus mälestab

Salme Reierit ja avaldab sügavat kaastunnet lastele perekondadega.Matusetalitus reedel, 12. septembril kl 14 Tallinna Jaani kirikus.

Avaldame südamlikku kaastunnet

õp Valdo Lustile isa Peeter Lusti surma puhul.EELK Konsistoorium

Tudengikonverents innustab otsima teaduse tegemise mõtet

12. septembril kell 10 toimub Tartu ülikooli ajaloo muuseumi valges saalis üliõpilastele konverents «Teadus ja elu. Sisu ja siht».Konverentsi keskne idee on arutleda vabaduse, vastutuse ning eetiliste väärtuste olulisuse üle. Üritus suunab noori juurdlema teaduse tegemise mõtte ja oma koha üle maailmas. Kõnelevad filosoofid prof dr Nancey Murphy ja dr Peter Payne USAst, kirjandusteadlane mag Hansjörg Baldinger Šveitsist ning eetikaõppejõud ja teoloog mag Meego Remmel ...

II Maarjalaulude festival

Narva Aleksandri kirikus algab 8. septembril II Maarjalaulude festival.Kavas on kuus kontserti, nende seas ka Eesti Filharmoonia kammerkoori kontsert J. S. Bachi «Magnificati» ja J. Haydni «Stabat materiga». Suurest kooride kontserdist 13. septembril võtab osa seitse koori 250 lauljaga üle Eesti. Festival lõpeb Narva õigeusu kirikus 21. septembril.Info www.eelk.ee/narva

PL Muusikute Toetusfondi kontserdid

11. septembril kl 18 Narva linnusesOksana Sinkova (flööt)Lea Leiten (klaver)12. septembril kl 18 Tartu ülikooli aulasRalf Taal (klaver)

Kammerkoor Voces Musicales võtab vastu uusi lauljaid.

ute kandidaatidega tutvumine ja ettelaulmine toimub 15. septembril kl 18 Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias Rävala pst 16. Ettelaulmine koosneb kolmest osast: esitada vabal valikul üks laul; Prima vista; hääleharjutused.Huvitatutel palume end registreerida tel 508 3169 või e-aadressil evelii.valdmets@gmail.com (Eve-Lii Valdmets).Infot koori ja eesootavate kontsertide kohta saab lugeda kodulehelt www.vocesmusicales.ee

Kontsert Tuhalaane kiriku taastamiseks

toimub pühapäeval, 14. septembril kell 14 Tuhalaane kirikumäel (Tuhalaane on Viljandi ja Karksi-Nuia vahel).Üles astuvad Tõnis Mägi, Robert Jürjendal, Ain Agan, Andre Maaker, Riho Sibul, Jaak Johanson, Mart Johanson, Eeva Lindal, Jaak Tuksam ning veelgi üllatuskülalisi ...Korraldab: MTÜ Tuhalaane Kiriku Toetuskogu. Toetavad: Karksi vald, Seri Disain

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks

Emmaste koguduse õpetaja ametikoha.Lisainfo: Emmaste koguduse juhatuse esimees Liia Rull, tel 5669 4160.Käina koguduse õpetaja ametikoha.Lisainfo: Käina koguduse juhatuse esimees Küllo Jaanimägi, tel 527 4600.Otepää koguduse õpetaja ametikoha.Lisainfo: Otepää koguduse juhatuse esimees Jaan Uibo, tel 504 0424.Avaldus koos elulookirjeldusega esitada EELK peapiiskopile 10. oktoobriks k.a aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.

Õnnitleme

Urmas Petti, õpetaja, dr, 12. septembril – 43Tanel Ots, praost, 15. septembril – 35Ordinatsioonitähtpäev15. septembril – 10Meelis-Lauri Erikson, õpetaja Jaan Nuga, õpetajaArvo Lasting, õpetaja Tiit Pädam, õpetaja, mag16. septembril – 9Merike Kütt, õpeta­ja, vanemkaplan (õpe­­taja-­ordinatsioon 31.12. 2000)

Kord nägin unes…

Kord nägin unes nagu ilmsi: kõik olid palves põlvili, sest vihmaootel närbus vili ja vajus loogu lausa silmsi.Maa murdis lahti oma koore ja mäge mööda voolas laava, kõik külateed ja kaunid voored mu unes olid veritsevad haavad.Ma pärisin: «Kes kuuleb teid, kas on see kõrge pilvesammas või kaugel aasal sada lammast, kes janus ootvad karjaseid?»Üksainus vastus kõlas kooris:«Suur Looja hädas kaitseb meid…»Ma ärgates kui läbi uduloori veel üha kuulsin laulmas neid.Ester Spriit ...

14. september

Eestpalves on Inglise kiriku Portsmouthi ja Rootsi kiriku Stockholmi piiskopkond.

Eestpalve

Palume Jumalalt õnnistust, et edeneks Tallinna uue Mustamäe koguduse rajamine, ja jõudu selle rajajale Tiina Kliimanile. Samuti on eestpalves praostkonna uus vaimulik Mikk Leedjärv.Tallinna praostkond palub palvetada ka koguduste laste- ja noortetöö eest ja et Toomkoguduses käivituks taas noortetöö. Jumalalt ootavad tuge Rootsi-Mihkli ja Püha Vaimu kogudus, mõlemas alustab tööd pühapäevakool, sealjuures Püha Vaimus lätikeelne.

* * *

Üle mäe kaardub vaikne rõõm, mis puudutab koja lävelauda ja mu madala kodu uksepakku, ääri-veeri ripsab piitjalgu ja uksepalgeid.Nii vara kui hilja avaneb uks teelisele, paludes koja kääksuvaid hingi. Siia mahub koos hommiku- ja õhtukaar, mis kohtub nii lõunakandi kui põhjasuunaga. Maa madalast lävest, üle kulunud uksepaku tõstan südame, mis ääri-veeri ripsab Su kõrguste trooni piitjalgu ja saladuste looride palgeid, mis just praegu puistab kaardudes vaikseid rõõme ...