Slava Ukraine

Lehenumber 3. september 2008 Nr 35 Archives - Eesti Kirik

Uued pastoraal­seminari õppurid selgunud

26. augustil oli Usuteaduse Instituudi pastoraalseminaris pro venia concionandi eksam, mille sooritas kuus inimest.Septembrist hakkavad saama aastast ettevalmistust õpetajakutseks Merle Prass-Siim, Johann-Christian Põder, Eha Kraft, Indrek Kõiv, Marie-Christine Väli ja Miina Piir. Kaks õpinguteks avalduse esitanut ei vastanud esitatud nõudmistele ja neid eksamile ei kutsutud.Kõik nimetatud on töötanud kirikus juba mitu aastat. Merle Prass-Siim on möödunud aastast diakon ja ...

Raamatust «Ma olin Jüri Üdi»

Jääb liikumatult suvisesse sooja ka inimene. See, kes hüüdis teist. Kas tõesti pole külma ega sooja meil sellest, mida Tema mõtleb meist?Hull mälestus, mind ära enam puutu!Kõik, mis on möödas, tardub ega muutu.Ma sumisesin vastu aknaruutu,kui akna taga ära õitses pärn.Ja mida mõtled Tema all sa ise?Ja mida mõtlen mina Tema all?Kes enda kanda võtab vastamise, jääb elama. Vaid selle koorma all.Juhan Viiding «Ma olin Jüri Üdi», Eesti Raamat, 1978.

7. september

Eestpalves on Inglise kiriku Bristoli ja Soome kiriku Helsingi piiskopkond.

Eestpalve

Tallinna praostkond palub eestpalvesse võtta peapiiskop emeeritus Kuno Pajula ja kõik meie kiriku emeriitõpetajad, vaimulike järelkasvu ning koguduste väsinud töötegijad, et nad leiaksid rõõmu ja armastust.Samuti palume, et Nõmme Lunastaja kirik täituks vaimuliku eluga ja edukalt lõpeks Jaani kiriku vanade orelite restaureerimine.

* * *

Ajal, kui Hetkede orust kaks päevateed jalutasin ülesse itta,Aja hõõguvas, õõtsuvas, õõnsas tüvesnäen sinuga samu unenägusid.Aja õõnsas hõõguvas tüvessurun põse samasse pihta.Seedripuuaja hõõguvas, õõnsas tüvessõõrmeisse hoovab savi pehmet rõskusevarju õhtulõhna.Aja lõõtsuvas, õõtsuvas, õõnsas tüveskõdund metskirsi tummpruunivärvi on su sügise sosin – surud minusse sama lõhna.Ja hommik kulutas öised varjudning udused soojad kiired tõid uut  algust ikka enam ja enam.Läbi savi ...

Jeesus annab elu

Kristus Jeesus on kõrvaldanud surma ning on evangeeliumi kaudu toonud valge ette elu ja kadumatuse. 2 Tm 1:10bSelline on lühidalt kokkuvõetuna Jeesuse Kristuse lunastustöö tulemus. Keegi teine poleks iialgi võinud seda saavutada. Kas mõistame veidigi, mida see meile tähendab?Enne seda valitses surm patu kaudu võitmatuna. Tema eest polnud pääsu kellelgi, sest polnud kedagi patutut.Siis tuli Jeesus Kristus – Jumal ise, ehkki inimese kujul. Surm võttis Temagi. Aga seekord ...

Jeesuse tõotused saavad tõeks

Marta ütles Jeesusele: «Issand, kui sina oleksid olnud siin, siis mu vend ei oleks surnud. Aga ma tean nüüdki, et Jumal annab sulle, mida sa iganes Jumalalt palud.» Jeesus ütles talle: «Sinu vend tõuseb üles.» Marta ütles talle: «Ma tean, et ta tõuseb üles ülestõusmises viimsel päeval.» Jeesus ütles talle: «Mina olen ülestõusmine ja elu. Kes minusse usub, see elab, isegi kui ta sureb. Ükski, kes elab ja usub minusse, ei sure alatiseks. Kas sa usud seda?» Marta ütles talle: ...

Mehed, vennad, ärge tahtke, et naised vait jääksid

Ärge tahtke, et naised oleksid kirikus vait, sest naise hinges võivad sulguda mitmed anumad ning ta jääb vait ka väljaspool kirikut. Nii vait, et ta vendadele kuidagi abiks ega toeks olla ei saa.On kombeks, et kui keegi midagi kirjutab, siis keegi kuskil reageerib, vastab, oponeerib, polemiseerib. Naiste vaitjäämisest kirikus on Eesti Kiriku veergudel varem palju juttu olnud, kuid ma ei näinud põhjust reageerida. Seda ehk sellepärast, et ma pole kirikuõpetaja ja mul on üsna ...

Korintose daamide soeng ja inglid

Apostel Paulus on ütelnud, et naine on kohustatud kandma meelevalla tunnust pea peal. Religioon mőjutab tänapäevalgi inimeste riietumist ja eristab neid ka väliselt teiste religioonide järgijatest. Pildil türgi moslemineiu. Foto: Hannes Heinsar

Pauluse sõnumid tulevad meile kreeka keele kaudu. Ja nagu teada, on igal keelel oma «konksud», nii et tõlkija ei või alati kindel olla, et tema tõlgitud väljend vastab täpselt algteksti mõttele. Peale selle esineb Piibli käsikirjadest lugematu arv koopiaid, need kõik sisaldavad mingisuguseid pisivariante, mis vahel vaevalt silma torkavad, kuid võivad siiski anda tekstile veidi erineva värvingu.Esimeses kirjas korintlastele sõelub Paulus mitmesuguseid moraaliküsimusi seoses ...

Vaimuliku valmimisest ja tema professionaalsest koolitusest. 3.

3.(Algus EK nr 33, 20.8.08.)Näiteks peab vaimulik teadma, et meil on usk, lootus ja armastus ning et armastuse topeltkäsust suuremat käsku pole. Aga vaimuliku töös on keerukaid olukordi, kus on professionaalina vaja teada, missugused töövõtted annavad eetilise tulemuse ja missugused ebaeetilise tagajärje. Kutse omistatakse ainult sellele taotlejale, kes on õppinud ja mõistma hakanud erialaseid aineid.Kutsealane koolitus toimub meil UIs, eriti pastoraalseminaris. Vaimulike ...

Eesti kirik küsib. Milline on Teie meeldejäävaim suveelamus?

Annika Laats, Risti koguduse õpetaja: Alustaksin era­elust: suve kauneimad hetked olid abikaasa ja kolme lapsega vähestel soojadel päevadel meres hullates ja supeldes. Lihtsalt koos olles ja üksteisest rõõmu tundes. Suurim rõõm töös oli mõistagi Titta Hämäläisega koos teist suve noortelaagris Ristil, elasime neli päeva seitsmeteistkümne teismelisega koos telkides. Mitme jaoks nende seast oli see täiesti esmakordne kokkupuude ristiusuga, Jumalaga, nii mõnigi viibis elus ...

Leeriaastapäev Helme koguduses

3. augustil toimunud leeriaastapäev Helme koguduses oli viimase tosina aasta suurim. Taas­õnnistatutest 23 olid kuldleerilapsed, ühel möödus leeripäevast 55 aastat, üks abielupaar tähistas 60. ning neli daami 70. leeriaastapäeva. Foto: Rein Mikk

Sõbrad keset Läänemerd

David Börstad ja Arvo Lasting paesammaste keskel. Foto: erakogu

Gotlandi saarel asub taageperalaste sõpruskogudus – Dalhemi kogudus. Sõprussuhted Taagepera ja Dalhemi koguduse vahel said alguse viis aastat tagasi. Toona arendati sõprussuhteid Helme kogudusega ühiselt, näiteks norralastega. Sõpruskogudust otsides saime konsistooriumist teate, et Gotlandil soovitakse sõpruskogudust Eestist. Kirjavahetusele järgnesid peatselt esimesed vastastikused visiidid 2004. a.Muististe keskelNelja aasta möödudes läksime taas sõpru vaatama. Gotland on ...

Pauluse palverändurid põhjarannikul

Südamlik kohtumine endise tartlase, nüüd Narva koguduse õpetaja Villu Jürjoga. Foto: Liive KoppelSüdamlik kohtumine endise tartlase, nüüd Narva koguduse õpetaja Villu Jürjoga. Foto: Liive Koppel

Ei tahaks kuidagi nõustuda nendega, kes kurdavad, et tänavune suvi ei lase midagi ette võtta, et iga päev muudkui kallab vihma. Oleme tunnistajateks, et Jumal kuuleb palveid ja vastab neile.Kui Tartu Pauluse koguduse palverändurid oma rännakut planeerisid, sai ju palvetatud, et Jumal kingiks 23. augustil ilusa ilma. Ja nii ka sündis. Palverännak marsruudil Tartu – Narva – Sillamäe – Jõhvi – Toila – Valaste juga – Tartu algas varahommikul. Poolsada palverändurit asus kiriku ...

Jumalateenistusi peetakse linna viies kirikus

Mustvee linna viies pühakoda – Betaania baptistikoguduse palvela.	Foto: Johannes Haav

Mustvees on Eestimaa linnadest ühe elaniku kohta kõige rohkem kristlikke kogudusi ja kirikuid. Esimesena, 1795. aastal ehitasid siia oma kiriku vanausulised, 1864 valmis Apostel Nikolai õigeusu kirik, 1877 Püha Kolmainsuse Ainuusuliste kirik ja 1880 luteri kirik. Kaks nädalat tagasi pühitseti aga Mustvees viies religioosne ehitis – Betaania koguduse pühamu. Peipsi-äärse linna erinevad usuringkonnad tegutsevad üksteise kõrval rahumeelselt ning püüavad ühiselt kaasa aidata ...