Lehenumber » Väljaanded » 6. august 2008 Nr 31

EAÕK-l kaks uut piiskoppi

Eesti Apostlik-Õigeusu Kirik valis täiskogul kaks uut piiskoppi – Tartu ja Pärnu-Saare piiskopkonda.Tartu piiskopiks valiti Karksi-Nuia koguduse preester Eelija Ojaperv, Pärnu ja Saare piiskopiks Luhamaa koguduse preester Aleksander Hopjorski.EAÕKs on kolm piiskopkonda: Tallinna peapiiskopkond, Tartu piiskopkond ning Pärnu ja Saare piiskopkond. Eesti autonoomset õigeusu kirikut juhib Tallinna ja Eesti metropoliit Stefanus.Uued piiskopid pühitsetakse ametisse 2009. aasta ...

Usuline kogemus läbi palverännaku

Palverändurid on jõudnud Maarja kabeli juurde. Foto: Helen Kallaste

Juulikuu viiendal päeval toimus Viru-Nigulas katoliku kiriku traditsiooniline palverännak Maarja kabeli juurde. Viru-Nigula on pika ja põneva ajalooga paik, mida juba sajandeid pühaks peetud. Tänavune palverännak oli üheksas ja nii nagu varasematelgi aastatel algas päev Viru-Nigula Püha Nikolause kirikus kell 11 missaga, mille viis läbi piiskop Philippe Jourdan. Seekordne palverännak oli tavapärasest pidulikum, sest tähistati ka Ahtme ja Kiviõli koguduse preestri isa ...

Kirgede torm kirikute ühinemise teel

E.E.L.K. Peetri koguduse tänavused leerinoored. Foto: Paavo Loosberg, Eesti Elu

Mai viimasel nädalal võõrustas EELK kirikuvalitsus E.E.L.K. kirikuvalitsuse delegatsiooni, mida juhtis peapiiskop Andres Taul, üheskoos arutati kahe kiriku ühinemise teemat. Toona sujusid läbirääkimised üksteisemõistmises, avaldati lootust, et ühinemislepingule kirjutatakse alla juba tänavu septembris. Enne kohtumist Kodu-Eesti kirikuvalitsuse liikmetega teavitas peapiiskop Andres Taul E.E.L.K. kogudusi kirikute ühinemisplaanidest, kutsus arutama ühinemislepingut ning ...

Kirikud peavad dialoogi ristimise teemal

Sügisest alustab tööd Eesti Kirikute Nõukogu poolt moodustatud ristimise töökomisjon, kus tehakse ettepanekuid ja aidatakse läbi viia mitme osapoolega dialoogi ristimise teemal. Juunis Pärnumaal Tahkurannas peetud töökoosolekul tõid erinevaid ristimisteoloogia seisukohti oma ettekannetes välja luterlik teoloog Arne Hiob, õigeusu teoloog preester Tihhon Tammes ja baptisti teoloog Ain Riistan. Lisaks andis teoloog Ingmar Kurg ülevaate rahvusvaheliste dialoogide hetkeseisust ...

President andis auastmeid

Vabariigi president Toomas Hendrik Ilves andis oma 16. juuni käskkirjaga sõjaväelisi auastmeid. Teiste hulgas said auastmekõrgendust ka kaplanid: kaitseväe peakaplan Taavi Laanepere – kolonelleitnant, vanemkaplan Gustav Kutsar – kapten, Kaitseliidu kaplan, Paistu koguduse õpetaja Raivo Asuküla – leitnant, Afganistanis missioonil viibiv kaplan Silvester Jürjo – leitnant.Allikas: Vabariigi presidendi koduleht

Ainult üks küsimus

Kuidas lähevad viimased ettevalmistused 7.–9. augustil Pilistveres toimuvaks isade-poegade laagriks?Vastab Toomas Nigola (korraldustoimkonna liige): «Ettevalmistused lähevad lootusrikkal sammul Pilistvere poole. Päevakavad on tehtud ning ülesanded jagatud. Soomes on sarnast laagrit peetud korduvalt, meile on see esimene katse ning seetõttu ootame neid kolme päeva erilise põnevusega – kui sel korral laager end õigustab, võiks sellest ehk alguse saada iga-aastane tava. ...

Paistu sai kuju ja uued aknad

Püha Maria kuju Paistu kirikuaias tervitab jumalakotta tulijaid. Foto: Anna-Liisa Vaher

Paistu Maarja kiriku aias avati 13. juulil Püha Maria puuskulptuur, mis raiuti välja kiriku lähedal kasvanud kasest.Koguduse õpetaja Raivo Asuküla sõnul pidid nad langetama kirikuaias puid, et kirikule rohkem hingamist anda. Lepituseks loodusega asetati ühele kasepakule Püha Maria kuju, mille tegid Olustveres elavad kunstnikud Ly ja Raul Teder, kes on loonud ka Abja-Paluojale ja Helmesse püstitatud Mulgi mehe ja naise. Püha Maria sündis kiriku ees kasvanud kase tüvest. Kuju ...

Kirikuvalitsuse suvised otsused

Suvel pidas kirikuvalitsus kaks istungit: 3. juunil ja 1. juulil. Otsuseid tehti teistelgi päevadel, mis annab tunnistust kirikuvalitsuse töisest suvest.Kaadrit puudutavad otsusedMustvee koguduse õpetaja Eenok Haameri ametiaega pikendati 3. aprillini 2009. Ruhnu koguduse õpetaja Harri Reinu ametisoleku aega pikendati 21. juulini 2009. Üllar Nõlv vabastati Viru praostkonna vikaarõpetaja kohustustest ja arvati reservi 3. juunist. Annika Laats määrati Lääne-Harju praostkonna ...

Kas ja kuidas meid mäletatakse?

Paar nädalat tagasi kuulsin mõtet, et taevas ei suleta meie kohta käivaid materjale mitte meie surma hetkel, vaid põlvkond pärast seda. Ehk meie lõplik mõju teistele inimestele selgub mitte meie maise elu lõpus, vaid üks või kaks põlvkonda hiljem. Endast vanema põlvkonna elust ja olust, saatusest ja käekäigust tean ma rohkem kui neist, kes on minust mitu põlvkonda eespool. Vanavanematest tean pea ainult seda, kes nad olid inimestena. Ma ei oska aimatagi, mis tunne võis neil ...

Head lehelugemist!

Armas lugeja, tere tulemast tagasi! Küllap mõnigi meist vaatas möödunud juulikuu kolmapäevahommikuti postkasti ja ootas, millal ometi ilmub jälle Eesti Kirik. Nüüd on lehe aeg käes. Pole parata, ka ajakirjanikud vajavad puhkust, et uue jõu ja rõõmuga asuda tööle. Juulis oli nii päikest kui vihma. Igaüks võis leida päikselise päeva rannas käimiseks, kodusteks toimetusteks, lugemiseks, mõtlemiseks. Uut tööperioodi alustades küsime, kas saame teha midagi teisiti ja paremini. ...

Viimsi kogudusel noor õpetaja

11. juulil ordineeris peapiiskop Andres Põder Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus preestriks Mikk Leedjärve (vasakul, 28), kes on valitud Viimsi koguduse õpetajaks, ja Valdo Lusti (34).

«Viimsi koguduse seis, kus pole oma õpetajat, on tänaseks lõppenud ning ka koguduse majanduslikud raskused on seljataga,» sõnab viimaseid päevi Viimsi koguduse hooldajaõpetaja Jaan Tammsalu.Alates 17. augustist asub Viimsi kogudust teenima juulis ordineeritud Mikk Leedjärv, oli Viimsi koguduse nõukogu ühehäälne otsus.Esialgu jätkab ta õpetajaameti kõrvalt ka Tallinna Jaani koguduse noortetöö juhtimist, kuid kahtlemata tähendab Viimsisse teenima asumine Mikk Leedjärve jaoks ...

VALIMA!

Lähtudes EELK kirikuseadustiku § 207 lõikest 1 on kirikukogu otsustanud viia läbi valimised Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus järgmiselt: * Koguduste nõukogude, juhatuste, revisjonikomisjonide (revidentide), sinodisaadikute valimised toimuvad ajavahemikul 2. november 2008 kuni 1. märts 2009. * Praostkondade nõukogude ja EELK XXVIII kirikukogu liikmete valimised toimuvad ajavahemikul 1. märts kuni 31. mai 2009. * EELK ...

Orelifestival algas orelipäevaga

Jacques van Oortmerssen andis Tallinna Toomkiriku orelil festivali avakontserdi. Foto: Tiiu Pikkur

1. augustil peeti Tallinna Toomkirikus orelipäeva tänupalvus, millega avati Tallinna XXII rahvusvaheline orelifestival. Teenisid peapiiskop Andres Põder ja Toomkoguduse õpetaja Ivar-Jaak Salumäe. Tähistati ka kümne aasta möödumist kiriku Ladegasti-Saueri oreli restaureerimisest. Õpetaja Salumäe meenutas toomkiriku oreli restaureerimist ja selle eestvedajat prof Hugo Lepnurme, kes oreli sisseõnnistamiseks kirjutatud loo ka ette kandis. Tänupalvusel esitas Lepnurme «Avamängu» ...

Valinud õige ameti

Iisaku koguduse õpetaja Avo Kiir ja kogudust 1950ndatel teeninud Kuno Pajula. Foto: Sirje Semm

3. augustil tähistati Iisaku kirikus tänujumalateenistusega õpetaja Avo Kiire 20. ametiaastat ühe koguduse teenimisel.Veidi enam kui saja-aastase, Pariisi maailmanäitusel käinud Iisaku oreli mahe kõla oli saatjaks valgusküllases ja hubases kirikus jumalateenistusele, mille laulis lahti Ülo Vinteri kodulauluga Külli Karask.Protsessioonis saabusid kirikusse õpetajad Enn Salveste ja Peeter Kaldur, praost Avo Kiir ja peapiiskop emeeritus Kuno Pajula, kes pihikõnes rääkis suurest ...