Slava Ukraine

Lehenumber 6. august 2008 Nr 31 Archives - Eesti Kirik

In memoriam

Leili Viljari18. aprill 1915 – 18. juuni 2008Manalateele on lahkunud aastatel 1952–1996 Elva kogudust organisti ja koorijuhina teeninud Leili Viljari.Leili Viljari isa Jaan Linno oli Palamuse kiriku köster. Lapsepõlvekodust sai ta kaasa oskused kiriku muusikatööks. Isa õpetas talle (ja ka teistele tütardele) selgeks oreli- ja klaverimängu, samuti olulisimad teadmised koorijuhtimises. Kodu viis ta kokku ka kahe tahuga  eesti ajaloos: kultuurilooliselt, olles pärit Oskar Lutsu ...

In memoriam

Rein Puusepp10.07.1928–22.06.2008Meie hulgast on lahkunud kauaaegne E.E.L.K. Konsistooriumi abipresident ja assessor, Eesti kaitseväe nõustaja ja eestluse hoidja Rootsis kolonelleitnant Rein Puusepp.Rein Puusepp sündis 10. juulil 1928. aastal Petseris Vabadusristi kavaleri Oskar ja Helmi Puusepa pojana. Koolis käis Võrus ja Tartus. Isa arreteeriti 1941. aastal ja hukati Venemaal. 1944. aastal ühines soomepoistega, kellega koos võitles Emajõe ääres. Sama aasta sügisel saabus ...

Vastuvõtt EELK Usuteaduse Instituudis

EELK Usuteaduse Instituut, asut. 1946 2008/2009. õa toimub vastuvõtt järgmistele erialadele: BAKALAUREUSEÕPE (120 AP/180 ECTS): • akadeemiline usuteadus MAGISTRIÕPE (80 AP/120 ECTS): • akadeemiline usuteadus; • religioonipedagoogika; • kristlik kultuurilugu; • diakoonia; • diakoonia korraldus DOKTORIÕPE (160 AP/240 ECTS) • akadeemiline usuteadus; • kristlik kultuurilugu Täpsem info õppekavade ja sisseastumistingimuste kohta aadressil www.eelk.ee/ui või telefonil 611 7403. ...

Eesti metodisti kiriku teoloogilises seminaris

on alanud vastuvõtt esimesele kursusele EMK Teoloogiline Seminar on 14 aastat tegutsenud riiklikult akrediteeritud rakenduslik erakõrgkool, kus on võimalik omandada teoloogiline kõrgharidus päevases, moodul- või kaugõppes. Õppeprogrammi algastmeks on üheaastane praktilise teoloogia algkursus, mille lõpetaja saab vastava tunnistuse. Moodulõppes on õppetöö kord kuus neljapäeval, reedel ja laupäeval. Kaugõppes toimub igal aastal neli kahenädalast õppesessiooni. Esitada tuleb: ...

Tänuavaldus

Virumaa praost Avo Kiir tähistas 3. augustil oma 20aastast teenimist Tudulinna, Iisaku ja Illuka koguduses.Ta on meie perele andnud nende aastate jooksul seitsmel korral oma õnnistuse. 1990. a juulis pereema Lehte kuldleer, 1992. a mais pereisa Kaarli ja pereema Lehte kuldpulma laulatus. Samal päeval ristis lapselapsed ja lapselapselapsed – kokku üheksa inimest. 2000. a märtsis saatis viimsele teekonnale pereisa. 2004. a juunis leeritas vanema tütre Marge, sest teatud ...

Õnnesoov

12. juulil sündis Triin ja Kristjan Simsoni peresse tütar Hanna-Maria. 20. juulil sündis Mirje ja Enn Auksmanni peresse poeg.Soovime peredele rohket Jumala õnnistust!Eesti Kiriku toimetus

Õnnitleme

Kalju Kukk, diakonõpetaja, 2. augustil – 65Anna-Liisa Vaher, õpetaja, 6. augustil – 28Enno Tanilas, diakon, 6. augustil – 43Aarne Lätte, diakonõpetaja, 12. augustil – 42Ordinatsioonitähtpäev2. augustil – 6Kalle Gaston, õpetajaAnnika Laats, abipraosti kt6. augustil – 41Tõnis Nõmmik, peakaplan emeeritus, dr6. augustil – 14Kari Antero Tynkkynen, õpetaja (õpetajaordinatsioon 23.11.2003)7. augustil – 4Hermann Kalmus, diakon8. augustil – 5Hedi Vilumaa, abipraosti kt, mag Tiina ...

10. augustil on lauritsapäev ehk püha Laurentiuse mälestuspäev

Laurentius sündis 3. sajandil Hispaanias. Õpingute ajal Saragossas kohtus ta Rooma piiskopi Sixtus II-ga. Vaga ja innukas noormees avaldas piiskopile nii sügavat muljet, et viimane kutsus ta endaga Rooma.Laurentiusest sai seitsmes diakon kuue ametivenna kõrvale. Mõne aja pärast usaldas piiskop talle kiriku ülemvarahoidja ameti. Noor diakon pühendus vaeste abistamisele hooliva usinusega. Kui Rooma prefekt paavst Sixtus II kinni võttis, andis viimane kõik kiriku raamatud ja ...

10. august

Eestpalves on Inglise kiriku St Albansi piiskopkond ning Rootsi kiriku Linköpingi piiskopkond.

Eestpalve

Palume Jumalalt jõudu Saarte praostkonna Anseküla uue pühakoja ehituseks ja Jämaja pastoraadi renoveerimiseks. Veel palume Jumala vaimu valgust inimestesse.Samuti palume Püha koguduse noorte leerigrupi eest, et Jumal võiks neid leeriaja jooksul vaimulikult äratada ja et terveneks koguduse ustav kirikumees, kellel avastati pahaloomuline kasvaja ja kes alustas keemiaravi.

* * *

Need vihmad rasked, valjud tuuleiilidta kasvamise nõnda vaevaliseks muutsid,sai küüru selga, kummardudes liialt,kuid ometigi jätkas visalt sirgumist.Pead püsti hoida tahaks ta ju ikka veel,et tervitada päikest, kiitust laulda sel,end painutada lastes murdmata jäi selgja alles lootus – palju head on ees.Sind palun, Issand – hoia mindki murdumast,kui rasked muremõtted meeli painavad.Su toel end tunnen kindlamalt ja julgemaltka siis, kui iseend ei oska ...

Jeesus – meie aitaja

Rudjutud pilliroogu ei murra Ta katki ja hõõguvat tahti ei kustuta Ta ära. Js 42:3Nii öeldakse ühes Vana Testamendi ennustuses Jumala sulase kohta, kelle läbi teostub Tema tahe. Veel ütleb Jumal tema kohta: «Ma olen pannud oma Vaimu tema peale, tema toob rahvaile õiguse.» Seega on Ta Jumala Võitu – heebrea keeles Messias, kreeka keeles Kristus. Tagapool lisatakse: «Mina, Issand, … panen sinu rahvaile lepinguks, paganaile valguseks, avama pimedate silmi, vabastama vange ...

Solvanguist hoiduda võib olla kerge

Issand ütleb: «Kui puu on hea, siis on ta viligi hea, või kui puu on halb, siis on ta viligi halb; sest puud tuntakse tema viljast. Teie rästikute sugu, kuidas te võiksitegi rääkida head, kui te olete kurjad? Sest suu räägib sellest, millest süda on tulvil. Hea inimene võtab heast varamust head ja kuri inimene võtab kurjast varamust kurja. Aga ma ütlen teile, et inimesed peavad kohtupäeval aru andma igast tühjast sõnast, mis nad on rääkinud, sest su sõnadest mõistetakse sind ...

In memoriam

Jüri on teinud midagi rohkemat kui keegi meistKas te teate, et Jüril ei olnud Eesti kodakondsust ja ta sai selle palju hiljem, ma ei mäleta täpselt, millal, kuid Eesti Kongressis oli ta nende hulgas, kes olid valitud ilma kodakondsuseta. Kes aga meist asutas Eesti lipu muuseumi? Seda tegi Jüri. Kes meist austas väärikalt Jakob Hurda mälestust? Seda tegi Jüri. See ilma kodakondsuseta mees. Milline Eesti patrioot ta oli! Kuigi ta põrkas bürokraatia vastu ja sai vahel väga ...

Saadeti viimsele teekonnale

Lilledesse uppunud sarga ümber seisid auvalves Eesti Üliõpilaste Seltsi liikmed, järelehüüe ametivend Ivo Pillilt. Fotod: 3 x Sirje Semm

Otepää Maarja kirikus jäeti laupäeval, 21. juunil hüvasti õpetaja Jüri Stepanoviga.Leinatalitust toimetasid peapiiskop Andres Põder ja Valga praostkonna praost Vallo Ehasalu. Otepää koguduse õpetajat olid ära saatmas emeriitpeapiiskop Kuno Pajula, kantsler Urmas Viilma, assessorid Mati Maanas, Ove Sander ja Joel Luhamets, titulaarpraost Eenok Haamer, praostid Tanel Ots ja Urmas Nagel, ametivennad ja -õed, koguduseliikmed, sõbrad Eestist ja Soomest Vihti kogudusest, valla ...