Slava Ukraine

Lehenumber 4. juuni 2008 Nr 27 Archives - Eesti Kirik

Õnnitleme

Helgi-Reet Mägedi, diakonõpetaja emeeritus, 11. juunil – 74Hedi Vilumaa, abipraosti kt, mag, 12. juunil – 39Meelis-Lauri Erikson, õpetaja, 16. juunil – 38Ordinatsioonitähtpäev10. juunil – 27Jüri Vallsalu, praost14. juunil – 29Priit Rannut, õpetaja emeeritus 15. juunil – 37Elmar-August Reinsoo, praost emeeritus 16. juunil – 38Vello Salum, õpetaja emeeritus16. juunil – 16Ralf ...

Jumala vapper sõprus

Ta võttis need kaksteist endaga…     Luuka 18:31Milline on Jumala vaprus meid usaldades! Kas sa ütled: «Temast polnud eriti mõistlik mind valida, sest minus pole midagi head ja ma olen täitsa väärtusetu»? Just sellepärast ta sind valiski. Niikaua kui sa mõtled, et oled talle väärtuslik, ei saa ta sind valida, sellepärast et sa teenid omaenda eesmärke. Ent kui sa lubad tal viia ...

8. juuni

Eestpalves on Inglise kiriku Gloucesteri piiskopkond ja Rootsi kiriku Västeråsi piiskopkond.

Eestpalve

Palume Jumala õnnistust Pärnu praostkonna Audru ja Tõstamaa kogudusele ning nende koguduste tööle. Samuti Häädemeeste, Tahkuranna ja Treimani kogudusele, et nad leiaksid endale uue hingekarjase.

Kadunud ja jälle leitud

Inimese Poeg on tulnud otsima ja päästma kadunut. Lk 19:10Inimese Poeg … Seda tiitlit kasutas Jeesus sageli, ilmutades enda kohta tähtsaid tõdesid. See tähendab ühest küljest, et ta on tõeline inimene, teisest küljest aga  viitab tema erilisele positsioonile ja meelevallale. Näiteks: Inimese Pojal on meelevald anda patud andeks; Inimese Poeg on hingamispäeva isand; Inimese Poeg läkitab oma inglid; ...

Mul ei ole head meelt surija surmast

Aga kui õel pöördub kõigist oma pattudest, mis ta on teinud, ja peab kõiki mu määrusi ja teeb, mis on kohus ja õige – siis peab ta tõesti elama. Sest mul ei ole head meelt surija surmast, ütleb Issand Jumal. Seepärast pöörduge ja elage!Hesekiel 18:21,32Hiljuti näidati teleuudistes üht hingevaakuvat pensionäri, kes oma põdura tervise pärast ei suutnud osaleda ...

Kuidas me Petseris kontserti andsime

Et Petseri kiriku uks ikka avatuna püsiks, on tarvis rohkem koosmeelt. Foto: Sirje Semm

Kas pole tore, kui Eesti interpreete kutsutakse kontserti andma paika, kuhu on tavaliselt võimatu pääseda! Nii rõõmustasid ka allakirjutanu ja Aaro Tetsmann võimaluse üle anda kontsert Petseri Peetri kirikus.Lisaks kahele interpreedile olid kaasas konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts ning MTÜ Rohuaia Rist esindajad Elmet Vaaks ja Toomas Russak.Kontserdid, eriti orelikontserdid, on Petseri elanike hulgas väga hinnatud. ...

Inimese teekond ja Paul Ariste

Isegi väga vana mehena oli akadeemik Paul Ariste endiselt uudishimulik. Kui ta oma küsimustele väljaspool lingvistikat mujalt vastuseid ei leidnud, mõtles ta need ise välja. Nii oli tema meelest siiski parem kui jääda täielikku teadmatusse.Uudishimu pole aga produktiivne, kui teda ei täienda veel kaks omadust, nimelt tähelepanuvõime ja oskus võrrelda. Uudishimu vist ei ole arendatav. ...

Laulupäev kodus loodud muusikaga

Otepää kirik rõkkas paarisaja esineja pilli- ja lauluhelis. Foto: Tiit Kuusemaa

Kontserdipaigaks valitud Otepääl pole 1996. aasta suurest üle-eestilisest lastelaulupäevast saadik laulupäeva olnud ning kuna lauljaid oli kokku kahesaja ringis, lisaks veel lastetöötegijad (43 inimest) ning sadakond kuulajat-vaatajat, sobis avar ja hea akustikaga Otepää kirik selleks imehästi.Tervituse ja avapalve pidas Otepää koguduse õpetaja Jüri Stepanov, jutlustas Rannu ja Puhja koguduse diakon Tiit ...

Lapsed Nõval looduses lustimas

 Lisaks Lääne praostkonna lastele oli tulijaid Haljalast (16 last ja saatjad), Kambjast (11 last ja saatjad), Tartust, Tallinnast, Palamuselt ja mujaltki.Looja loodut nautimasPäikesepaisteline hommik tõi nelja sajandi vanuse väikese Püha Olevi kiriku triiki lapsi täis. Ühe korraldaja, Lia Kaljuste arvepidamine andis kinnitust ligi 140 kohale saabunust. Tere tulemast ütlesid Lääne praostkonna lastetöö ...

Ristimispühadest Helme koguduses

Ristimise läbi võetakse inimene kiriku liikmeks. Ristimise sakramenti jagab Helme kirikus õpetaja Arvo Lasting.Foto: Rein Mikk

Imeline on Jumala arm, et Ta meile kingib õnnistusrohket osadust oma kirikus enda ja kristlike õdede-vendadega. Selle imelise osaduse kinkis Jumal oma kogudusele nelipühal Püha Vaimu väljavalamise läbi. Küllap meenutati paljudes kogudustes nelipüha sündmust mõne ristimistalitusega. 11. mai pakkus selleks väga piduliku võimaluse, mil tänasime oma emasid maise elu kinkimise eest ning kiitsime Püha Vaimu uue, taevase elu kinkimise eest. Talgutööd enne pühaHelme koguduses on ...

Ristimise kolm kuju. Lasteristimine ja lapseusk 3.

Jeesus ütleb, et kes usub ja on ristitud, saab õndsaks. Foto: LNÜ väljaanne «Mina usun»

Enamik kirikuid ja kristlasi peab lasteristimist õigeks, põhjendades seda viitega Jeesuse käitumisele, kes ei hoolinud jüngrite keelust, võttis tema juurde toodud väikelapsed sülle, õnnistas neid, ütles, et nende päralt on taevariik (Mk 10:13–16; Mt 19:13–15; Lk 18:15–17), ja tõi nad koguni eeskujuks täiskasvanuile: «Tõesti, ma ütlen teile, kui te ei pöördu ega saa kui lapsed, ei pääse te taevariiki» (Mt 18:2; Mk 9:33–37; Lk 9:46–48). Siin ei räägita usust ega nõuta ...

Kirik – rahvale oluline paik

Ettekandjad ja aktiiv: (vasakult) Andres Murumägi, Sirje Kivimäe, Maie Hinno, Mati Palm, Tauno Kibur, Eduard Küntsler (kauaaegne koguduse elu eestvedaja), Ants Hein, Rait Talvoja. Foto: Ave Kadarik

Geograafiline asend soode ja metsade vahel annab kohale iseäraliku mõõtme ja rütmi, ajataju kaob – olen seda varem tundnud rohkem kui 10 aasta eest Vahastus toimunud Järva praostkonna sinodil, kus samuti päev oli kaugel õhtus, kui sinod lõppes, kuid kõigi meel oli rahulolev. Vahastule on sellised päevad olulised, seda enam kui ümberringi toimub ääremaade tühjenemine, infrastruktuuride ...

Ainult üks küsimus

1.–5. juulini kannavad neli rännurühma head sõnumit Eesti asulatesse, rühmad alustavad Valgast, Hiiumaalt, Narvast ja Tallinnast. Rändurid saavad kokku Paides. Ürituseni on jäänud kuu aega. Kuidas sujuvad ettevalmistused?Kirsti Malmi, misjonikeskuse peasekretär, üks rännaku korraldajatest:Hästi. Registreerunuid on koos rühmajuhtidega praegu 28, eestpalvetajaks on ennast kirja pannud seitse inimest. ...

Usuühendused arutlesid perekonna ja religiooni teemadel

20. mail toimus Tallinna sünagoogis erinevate usuliste ühenduste esindajate ümarlaud teemal «Religioon ning perekond ja noored», mis ilmselt võib kujuneda pikema protsessi alguseks.Kohtumise idee tuli Eesti pearabilt ning kokkusaamist aitas korraldada siseministeeriumi usuasjade osakond, mille juhataja Ilmo Au sõnutsi saadeti kutsed erinevate konfessioonide esindajatele, kokku 22 usulisele ühendusele. Kohtumisele saabusid pooled ...