Lehenumber » Väljaanded » 21 mai 2008 Nr 24/25

Nostalgiline reis Piiterisse

Reisiseltskonna vaieldamatuks lemmikuks sai giid Ervin Ahti Org. Fotod: Sirje Semm, Merje Mänd, Lea Jürgenstein, Kadri Uustare

Kevadpüha varahommikul toimetas asjalik seltskond Jõhvi bussijaama lähistel oma kompse ühest bussist teise. Nimelt kohtus seal Eesti Kiriku Tartu ja Tallinna reisiseltskond, et üheskoos jätkata teed kõige põhjapoolsemasse miljonilinna – Peterburi.Euroopa Liidu riikide piiride ületamisega harjunud eestlased on üsna kiiresti unustanud idanaabri bürokraatialembuse. Mitte just väga ammu lõppenud riigikorra karme seadusi tuletas meelde Venemaa piiri ületamisel hädavajaliku ...

Eestpalves on

Palume Jumalalt kasvu Lääne-Harju praostkonna väikesele Paldiski kogudusele ja õnnistust Hageri kogudusele orelifondi asutamiseks ning Saku abikiriku projekteerimis- ja ehitustööde alustamiseks. Veel palume õnnistust Rapla kogudusele laste- ja noortetööks ning et laheneks Järvakandi Peetri kiriku staatuse küsimus.

Tartu praostkond elab 21. sajandis

Tartu praostkonna sinodil hakkab kujunema traditsioon kasutada nüüdistehnikat. Fotol tutvustab Kambja koguduse mullust tegevust õpetaja Kristjan Luhamets, kes oli ka kõiki kogudusi kajastava teabe koostaja. Foto: Lea Jürgenstein

Vaevalt on Maarja-Magdaleena kirik näinud viimastel aastatel ühekorraga nõnda palju vaimulikke kui jüripäeval, 23. aprillil, mil pühakotta jumalateenistusele kogunes praostkonna arvukas õpetajaskond. Suurtest teedest kõrvale jäävas Maarja-Magdaleena külas tehti kokkuvõtteid Tartu praostkonna mullusest tööst. Praostkond paistab silma koguduste rohkusega: 20 kogudust (sama palju kogudusi on vaid Saarte praostkonnas) paiknevad neljas maakonnas; neid teenis 2007. aastal arvukalt ...

25. mai

Eestpalves on Rootsi kiriku Göteborgi ning Šoti episkopaalkiriku Glasgow’ ja Galloway piiskopkond.

Rahvas ilma sõnata «variser»

Lääne-Aafrika riigi Burkina Faso edelaosas elab dagara rahvas, keda koos Ghanas elavate rahvuskaaslastega on umbes miljon. 1997. aastal alustati Uue Testamendi tõlkimisega dagara keelde. Projekti idee tekkis viis aastat varem kohalikul kloostriülemal, kui ta kohtas oma lapsepõlvesõpra, kellest oli saanud Ühinenud Piibliseltside tõlkekonsultant. «Sa aitad teistel tõlkida Piiblit isegi siis, kui oma keeles Jumalasõna puudub,» jäi abt mõttesse, meenutades dagara vanasõna: «Hirv ...

Raplas räägiti fassaadiehitamisest ja sisulisest tööst

Rapla koguduse juhatuse esimees Raivo Erm õnnitleb Annika Laatsi abipraostiks valimise puhul. Foto: Tiiu Pikkur

Lääne-Harju praostkonna sinodit võõrustas 7. mail Rap­la kogudus, kelle õdusasse pastoraati pärast jumalateenistust siirdutigi.Sinodit tervitas Rapla maavanem Tõnis Blank, kes soovis osavõtjaile jõudu inimhingede maastikul selguse loomiseks.Viimase aasta jooksul on praostkonnaga liitunud mitu uut töötegijat. Soome Rahvamisjoni misjonärid Maria ja Jukka Repo tulid Sakku misjonitööle eesmärgiga sinna oma kogudus asutada. Paldiski koguduses töötab diakon Merle Prass-Siim ning ...

Vastus

Kas kuulutan, et olen kuulutaja, kui taevast meile kuulutamas see, kes kõigeväeline, kes ruumi-ajaja sõna loonud, et meil oleks tee.Ja tõde. Elu. Jeesus Kristus elab.Ta näeb ja kuuleb, paneb tähele,sest ise taevast meile elu valabja kedagi ei jäta vahele,kes tuleb tema püha risti alla, kus vastuse saab küsimusele,miks risti kandes ei või anda alla:vaid ristitee viib lunastusele.Aarne Lassi

Tasuline

TutvusLugupeetud üksik umbes 70aastane härra või proua. Kui kannatad üksinduse all, saame sõpradeks!Tartu, Vanemuise 7. Nõudmiseni K348425.

Usuteaduse Instituut

kuulutab välja konkursi usuteaduskonna võrdleva usundiloo lektori (0,5 kohta) ametikoha täitmiseks ajavahemikul 1.9.2008–31.8.2012.Kandideerimise tähtaeg on 15. juuni. Täpsem teave lektorile esitatavate nõuete ja konkursi kohta instituudi kodulehel www.eelk.ee/ui.

Vahastus peetakse kiriku aastapäevakonverentsi

Laupäeval, 24. mail kell 14 tähistatakse Vahastu kiriku 125. aastapäeva kontsert-palvusega. Pidu jätkub Vahastu rahvamajas mõisnike von zur Mühlenite teemalise konverentsiga ning järgneva sünnipäevalauaga.Kontsert-palvusel teenivad muusikaga Jüri Vaino ja Indrek Tulp. Kirikusse paigaldatakse mälestuskivi omaaegsele Vahastu mõisnikule ja kiriku ehituse eestvedajale Traugott Ferdinand von zur Mühlenile. Pärast palvust toimub Vahastu rahvamajas aastapäevale pühendatud ...

Õnnitleme

Indrek Kõiv, diakon, 21. mail – 40Tõnu Taremaa, õpetaja, 24. mail – 49Peeter Paenurm, abipraost, 26. mail – 41Ordinatsioonitähtpäev24. mail – 58Kuno Pajula, peapiiskop emeeritus (piiskopiordinatsioon 15.11.1987)25. mail – 13Tanel Ots, õpetaja (õpetajaordinatsioon 14.09. 1999)Allan Praats, õpetaja (02.07.1999)Endel Rebane, diakon reservis26. mail – 17Airi Võsandi, diakon reservis, mag

Täname lahkeid annetajaid:

Viiu Soosõrv, Artur KalmusHead lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks Raadio 7221010485627 HansapankPereraadio10152001639004 ÜhispankEesti Kirik221020430989 Hansapank 

Ajalugu näilistes pisiasjades

Karp konsistooriumis säilitatavate vanade pitsatitega. Foto: Rita Puidet

Igal kogudusel ja kirikul on oma ajalugu, mis hõlmab inimesi, hooneid, neis paiknevaid esemeid. Üheks koguduse eripära väljenduseks on ka pitsat. Vanu, kulunud või koguduse likvideerimise tõttu enam mittekasutatavaid pitsateid ja nurgastampe hoitakse konsistooriumi arhiivis. Kogudustes kasutatavad ja ajaloolised pitsatid on aastatel 2003–2006 arhivaalide kirjeldamise käigus üritanud fikseerida konsistooriumi arhivaar Janis Tobreluts, kes kogutud materjali kasutas oma Tartu ...

Ilus päev rõõmuks emadele

Musitseerivad noored muusikud Katrin Kaasik ja Olesja Voronjuk. Foto: Arvo Tarmula

Emadepäeval kogunes Haapsalu Wiedemanni kooli pere kirikusse, et tähistada ilusat päeva. Pidulikul aktusel avaldati tänu emadele ning anti parematele sõnaseadjatele autasud Heino Noore usuõpetuse edendamiseks mõeldud fondist. Heino Noore stipendiumifondi asutamislepingu usuõpetuse ja sellega seonduva toetamiseks allkirjastasid Tartus elav doktor Heino Noor ja Haapsalu Wiedemanni gümnaasiumi direktor Leini Vahtras 20. jaanuaril 2000. aastal. Stipendiumiga soovis dr Heino Noor ...

Orelimeistrid kohtusid orelita kirikus

Orelifirmade esindajad seisavad kohas, kus nelja aasta pärast on võimas, vähemalt 50 registriga kirikuorel. Foto: Lea Jürgenstein

Neljapäeva hommikul mõõtis praost Joel Luhamets Pauluse kiriku kooripealsel hoolega meetreid, kuhu mõne aasta pärast hakatakse võimsat orelit ehitama.Praosti tegevust jälgisid kuue Euroopa oreliehitusfirma esindajad: Grönlunds Orgelbyggeri I Gammelstad AB (Rootsi), Jemlich Orgelbau Dresden GmbH, Josef Weimbs Orgelbau GmbH, Paschen Kiel Orgelbau GmbH (kõik Saksamaalt), Orgelbau Kögler GmbH (Austria) ning Urkurakentamo Martti Porthan OY (Soome). Asjaosalised kuulasid Pauluse ...