Lehenumber » Väljaanded » 14. mai 2008 Nr 23

Piibel, kirik ja karjaseamet

Üks evangeelse luterliku kiriku aluspõhimõtteid on pühakirja ehk Jumala sõna käsitamine kõrgeima autoriteedina. Martin Luther keeldus tunnistamast kirikukogude ja paavstide inimlikku autoriteeti, nõudes, et kirikuvõimud näitaksid Piibli põhjal, et ta on eksinud. Jumala või inimese sõna? Tuleb tõdeda, et tänapäeval on protestantlikes kirikutes hakatud tegema asju, mis pühakirja järgi on vaieldavad või koguni sellega vastuolus. Et postkristlikus läänes on võidule pääsenud ...

Regionaalminister kohtus peapiiskopiga

Kolmapäeval, 7. mail arutasid valitsuse ja luterliku kiriku asjatundjate komisjoni liikmed koostööd kultuuri, kaplaniteenistuse ja sotsiaaltöö valdkonnas.Siseministeeriumi usuasjade osakonna juhataja Ilmo Au sõnul arutati riigi ja kiriku ühisteemasid: pühakodade riikliku programmi täitmist, muinsuskaitsealast täienduskoolitust koguduste liikmetele ja vastava käsiraamatu kasutamist.Komisjoni juhivad esimehena regionaalminister Siim Kiisler ja kaasesimehena peapiiskop Andres ...

Südametunnistus ja naisvaimulikud

Kuidas on lood koostööst keelduvate vaimulike südametunnistusega? Naisvaimulikke puudutavas küsimuses tundume olevat tugevalt kursil, kus kokkupõrge on vältimatu. Olukord meenutab sõja puhkemise eelpäevi. Proov lahendada vastuolu diplomaatia vahenditega on jooksnud liiva. Nõuandjad on koju tagasi pöördunud. Arutelu osapoolte vahel on lakanud. Järgmisena räägivad relvad. Teoloogid võivad väidelda ja seadusetundjad esile astuda selleks, et paragrahvidega lahendada seda, mis ...

Repliik

Meenutus lähiminevikustUsuteaduse Instituudis esitleti ühe värvika ja väärika vilistlase pastor Laine Villenthali raamatut «Sina juhid minu elu». Loodetavasti saavad paljud EELK liikmed lugeda raamatut, mille lehekülgedelt leiame sõnas ja pildis elava ülevaate mitmest aspektist ja olustikust meie inimeste, maa ja kiriku lähiajaloost. Oli hea kuulda, kuidas üle neljakümne aasta ordineeritud vaimulikuna eeskujulikku tööd teinud kolleeg nimetas seda nõukogude perioodi jäävat ...

Tõlkekonsultandi vastutusrikas töö

Ühinenud Piibliseltsid võtab tööle ja õpetab välja üle maailma tõlkekonsultante, kelle ülesanne on valminud tõlke kvaliteedi ja terviklikkuse tagamine. Töö on konsultantidel mitmekesine: tõlkeprojektide juhtimisega kaasneb pikki reise paikadesse, kus elamistingimused pole tihti kuigi sõbralikud. Vaja on tõlke välja õpetada, valminud tekstiosad koos nendega üle vaadata, kogemusi jagada, korraldada teedrajavaid uuringuid piibliõpetuses, keeleteaduses, tõlkimise teoorias ja ...

Puhjas lauldi Issandale uut laulu

Valga praostkonna sinodisaadikud on asunud hääletama. Nende otsus kinnitab Vallo Ehasalu tehtud tublit tööd. Foto: Rita Puidet

Pärast Cantate-pühapäeva peeti neljapäeval, 24. aprillil Puhja seltsimajas Valga praostkonna sinod.Kuigi Valga praosti kt Vallo Ehasalu sinodi koosolekul vabandas, et tema räägib pikalt ja igavalt, ei saa toimunud koosolekut kuidagi igavaks pidada. Puhja vallavanema Vahur Jaakma tervituse järel kulges päev asjalikus õhkkonnas mõne erksust loova vahelepõikega rahulikult õhtusse.Praosti kohuseid täitev Vallo Ehasalu edastas praostkonna suurkogule ja peapiiskop Andres Põderile ...

Ristimisteemaline fotokonkurss «Uue elu allikale»

Peapiiskop Andres Põder kuulutas 1. nelipühal Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus välja ristimisteemalise fotokonkursi.Fotode esitamise tähtaeg on 30. september 2008. Fotod võib saata postiga või elektrooniliselt A4 formaadis märksõnaga varustatult, lisades sama märksõnaga kinnise ümbriku autori nime, vanuse ja kontaktandmetega EELK Konsistooriumi kantseleisse aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn või fotokonkurss@eelk.ee. Pilte võib konkursile esitada ainult autor ise. Iga ...

Õnnitleme

Ants Kivilo, õpetaja, 15. mail – 55Algur Kaerma, diakon­õpetaja, 16. mail – 46Eenok Haamer, titulaar­praost, mag, 17. mail – 73Margit Nirgi, õpetaja, 19. mail – 49Peeter Kaldur, õpetaja, 20. mail – 54Ordinatsioonitähtpäev14. mail – 22Harry Madisson, diakon­õpetaja reservisPeeter Parts, õpetaja, kaplanJüri Stepanov, õpetaja 16. mail – 9Clemens Krause, diakon emeeritus 19. mail – 9Vallo Ehasalu, praost (õpetajaordinatsioon 29.08.2000)20. mail – 4Kerstin Kask, õpetaja Tarmo ...

Issanda õnnistus teeb rikkaks

Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus Teeneteristi ja aukirjaga tunnustatud kiriku töötegijad ja toetajad koos vaimulikega. Esireas peapiiskop Andres Põderi paremal käel Raido Rüütel ja vasakul Jüri Ehasalu. Foto: Erik Peinar

Ristikiriku sünnipäeval, esimesel nelipühal oli Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus tänujumalateenistus, kuhu peapiiskop Andres Põder kutsus autasude kätteandmiseks kiriku teenekad töötegijad ja toetajad.Tänujumalateenistusel teenisid koos peapiiskopiga kantsler Urmas Viilma, assessorid Tiit Salumäe ja Ove Sander, abipraost Patrik Göransson, õpetaja Ivar-Jaak Salumäe ja teoloogiaüliõpilane Georg Glaase.Esmakordne oli peapiiskopi poolt Teeneteristi ja aukirjade kätteandmise ...

Kolmnurk, ämber ja vee kolm olekut

Tuleval pühapäeval pühitseme kolmainupüha. Liidetuna kirikukalendrisse alles AD 1334, on see üks noorematest kirikupühadest.Mõtiskledes kolmainsuse üle kipub mulle ikka meelde tulema üks situatsioon omaaegse usuteaduskonna maja raamatukogust. Professor Saksamaalt Tartu ülikooli teoloogiaüliõpilastele loengut pidamas, esimese kohtumise vastastikune pinge õhus. Professor võtab pliiatsi ja joonistab tahvlile kolmnurga. «Mis see on?» küsib ta, täis entusiasmi. Auditoorium vaikib ...

Teistsugune vaim

Nelipüha on möödas ja kolmainupüha kohe käes. Pühast Vaimust ei saa ilmselt üle ega mööda kummalgi pühal. Just Püha Vaimu puudutus on usuga küllastav seisund, mille poole inimene on ristiusu algusaegadest peale igatsusega õhanud. Sõnal «vaim» on eesti keeles avar tähendusväli, alates üleloomulikust olendist, kummitusest, õhkkonnast, meeleolust ning lõpetades sisemaailma ja hingega. A. H. Tammsaare peab silmas ilmselt inimeste tunnetuslikku sisemaailma, kui ta kahetsevalt ...

Seksuaalselt aktiivseid ohustab HIV

Ajad ja kombed muutuvad kiiresti. Umbes pool sajandit tagasi oli kõikjal Lääne-Euroopas ja Ameerika Ühendriikides valdavaks arusaam, et abort on nii seaduslikult karistatav kuritegu kui ka moraalses mõttes patt – selline teadmine oli üldine ja enesestmõistetav ehk nii mõtestasid aborti ka need, kes kirikus ei käinud ja end usklikuks ei pidanud (on iseküsimus, kas nad sellest teadmisest hoolisid ja seda järgisid). Abielu oli kooselu norm, abieluvälised (ja -eelsed) suhted ...