Lehenumber » Väljaanded » 7. mai 2008 Nr 22

Õnnitleme

Herki Talen, diakon reservis, 7. mail – 35Kristjan Simson, õpetaja, 8. mail – 37Juta Siirak, õpetaja emeeritus, 10. mail – 79Matthias Burghardt, õpetaja, 11. mail – 38Alar Laats, õpetaja reservis, dr, 11. mail – 54Kaido Petermann, õpetaja, vanemkaplan, 12. mail – 43Kristjan Luhamets, õpetaja, 13. mail – 28Heinar Roosimägi, diakon, 13. mail – 32Ordinatsioonitähtpäev9. mail – 60Paul Saar, praost emeeritus 10. mail – 11Valdo Lust, diakon, kap­lan 11. mail – 14Margus Kirja, ...

Kirikukogu töötas tuleviku nimel

Pärast lõplikke küsimusi-vastuseid hääletas kirikukogu üksmeelselt EELK esimese arengukava poolt. Foto: Tiiu Pikkur

EELK XXVII kirikukogu 6. istungjärk peeti 29. aprillil Eestimaa südames Türil. Sel istungjärgul tehti mitmes mõttes ajalugu: EELK sai uue koguduse ja oma ajaloo esimese arengukava, otsustati Kodu- ja Välis-Eesti kiriku ühendamine ning saadeti laiali halduskomisjon, valiti kaks kirikuvalitsuse liiget.Istungjärku juhatas peapiiskop Andres Põder, asejuhatajad olid assessor Ove Sander ja Priit Kama. Kirikukogu tervitas Türi vallavanem Toomas Marrandi. Külalisena võttis ...

Ahistamise ja ahvatluse ühiskond

Kui mõelda, kuidas on kristlasi kristlastena ja kirikut kirikuna proovile pandud viimase kahe aastatuhande jooksul, siis võib üldistades öelda, et laias laastus on kristlased elanud kahte liiki ühiskondades. Asjad võivad olla hästi mõlemas, kuid kui ühiskond (maailm) neile survet avaldab, siis teeb ta seda kas ahistades või ahvatledes. Ahistamise ühiskondade alla kuuluksid sellised ühiskonnad, kus kristlaseks olemine hõlmab endas riski kaotada elu, vara või staatust ...

Mõtlev ja kavandav kirik

Kui tahta panna punkt siis, kui lõputöö või dissertatsioon on veatu, jäävad kõik tööd kaitsmata. Kui loota võtta vastu arengukava siis, kui tekst on kõigi arvates õige ja täiuslik, kaotatakse ülemäära palju aega. Kas ma kiidan poolikust? Ei, ma ei taha seda teha, vajalikkuse piires tuleb lõputööd ja arengukavad ümber teha ja ära parandada. Kui aga miski peegeldab kirjutaja või kollektiivi tegelikku taset ja olukorda oma ajas, on parem punkt panna ja edasi minna. Nii sündis ...

Nõmme Lunastaja kiriku uus elu

Pärast pühitsemistalitust tehtud foto jääb ajalukku, märkimaks Lunastaja kiriku uue elu algust. Foto: Tiiu Pikkur

Nõmme sai pühapäeval, 4. mail ühe kiriku võrra rikkamaks – pühitseti väike, aga väga ilus Lunastaja kirik.Kiriku pühitses peapiiskop Andres Põder, kaasa teenisid praost Jaan Tammsalu, emeriitõpetaja Voldemar Ilja, toompraost Ilpo Rannankari, ülemõpetaja Peter Hellgren, titulaarpraost Paul-Gerhard Hoerschelmann ja assessor Ove Sander. Esines Rahu koguduse meeskoor, soololauluga astus üles praost Oiva Vuotilainen, viiulit mängis Marie Trei ja organist-koorijuht oli Imbi ...

Marek Roots õnnistati Keila Miikaeli koguduse õpetajaks

Põlvitades altari ees võtab Marek Roots Keila koguduse õpetajana vastu õnnistuse. Foto: Valdur Vacht

3. mail Keila kirikus toimunud introduktsiooniteenistusel seadis peapiiskop Andres Põder praost Jüri Vallsalu ja õpetaja Eenok Haameri assisteerimisel koguduse õpetajana ametisse Marek Rootsi (32). Kaasa teenisid Lea Jants-Ylönen Nissist, Annika Laats Ristilt, Hedi Vilumaa Kõpust ning assessor Urmas Viilma ja emeriitõpetaja Laine Villenthal. Jutluse pidas Mustvee koguduse õpetaja Eenok Haamer, kes sõnas temale omasel siiral ja avalal moel, et see päev ei ole eriline mitte ...

Püha Vaim annab julguse ja väe kuulutada evangeeliumi

Lähenemas on nelipühad, mil tähistame Püha Vaimu väljavalamist ja kristliku kiriku sündi. Nelipüha suur and Püha Vaim annab kirikule julguse ja väe kuulutada evangeeliumi maailmas. Nii on see olnud kristliku kiriku algusaegadest peale ja nii on see ka tänapäeval. Kristuse tunnistajate teekondApostlite tegude raamatusse on talletatud Jee­suse viimane jutuajamine apostlitega, kus ta kõneleb Püha Vaimu tööst. Jeesus palub oma õpilastel püsida rahulikult Jeruusalemmas ajani, mil ...