Slava Ukraine

Lehenumber 9. aprill 2008 Nr 17 Archives - Eesti Kirik

Kambjale elatud elu

12. aprillil möödub 250 aastat Albrecht Sutori surmast.Pärast Põhjasõda algas Kambjas nii majandusliku ülesehitamise kui vaimuliku ärkamise aeg. Küsimus ei olnud selles, kas inimene on usklik, vaid selles, mida tema usk igapäevaelu jaoks tegelikult tähendab. Selleks saatis Jumal meie maale Albrecht Sutori, kes tõelise hingekarjasena ei teinud vahet rikkal ega vaesel, vaid pühendas kõik oma päevad rahva teenimisele.  Lapsepõlv ja õpingud  Albrecht Sutor sündis 25. ...

Koos Jumalaga saab pimedusest valgus

«Jagatud mure on pool muret, jagatud rõõm on kahekordne rõõm,» öeldakse. On rõõme ja muresid, mida ei saa jagamata jätta. Paulus on asunud jagama rõõmusõnumit Jumala armastusest ning tunneb muret nende pärast, kelleni evangeelium veel jõudnud ei ole. Tänases piiblisõnas on ta jõudnud Ateenasse, kultuuri- ja hariduskeskusesse, mis on Pauluse ajaks juba oma koha minetanud nagu Sankt-Peterburg pärast tsaariaja lõppemist. Ta on käinud oma rõõmu jagamas sünagoogides ja tänavail, ...

Jumala rahva koduigatsus

Kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud.2Kr 5:17Kui keegi on Kristuses!Siis on toimunud tohutu murrang. Vana loodu ehk loomuse asemele on tulnud uus. See on Kristuse lunastustöö tulemus inimeses.Varem inimene ei tundnudki Jumalat. Oli temast kaugel. Ehk uskus ainult tema olemasolu. Nüüd aga on Jumal loonud inimese uueks! Esialgu sisemiselt. Inimeses on sündinud uus elu – Jumala elu.Kuidas saab keegi olla Kristuses? – Püha Vaimu ...

* * *

Vihma vaikides, rõskuse hajudes veel jahe valgus annab teed uuele päevale. Teadsin, et puhkevad õied toovad muutuvad ja mööduvad haprad tunnid mu silmade ette, kuid sa pühid eemale katted ning loidad, valgustades kõike oma säraga, mis ülal ja mu ümber. Lõhna peidad nii punga kui juba kingituseks murtud lille. Eile ununes mul pöörata tähelepanu su rõõmule ja tundsin, et justkui hajevil aeg laguneb mu kerjusepeos.Süüvides nüüd, hämmastun su ilust ja valvan su rikkuse hommikut, ...

Eestpalves on

Eestpalves on Lääne praostkonna töötegijad, liikmed ja ühised tegemised. Palume Jumala väge Kirbla ja Mihkli koguduse palve- ja piibliringile. Palume kristliku kasvatuse, pereelu, laste- ja noortetöö eest Haapsalus, Lääne-Nigulas, Kullamaal, Märjamaal, Ridalas ja Vormsis. Palume head õnnestumist Martna koguduse 710. aastapäeva ettevalmistusele ja toimumisele. 

13. aprill

Eestpalves on Inglise kiriku Lichfieldi ja Walesi kiriku St. Davidsi piiskopkond ning Läti Evangeelne Luterlik Kirik.

Vabatahtlikud väärtustavad teadmisi ja oskusi

Vabatahtlike ühenduste esindajad kogunesid möödunud nädalal kaheks päevaks Tartusse foorumile «Vabatahtlike roll ühiskonnas».3. ja 4. aprillil toimunud kolmandal vabatahtlike foorumil kõneldi vabatahtlike töö väärtustamisest, jagati isiklikke kogemusi, räägiti edasistest arengusuundadest jm ning osaleti töötubades.Nähtamatu tööFoorumil osalesid ettekandega ka siseministeeriumi nõunik Avo Üprus ning teadus- ja haridusministeeriumi nõunik Mika Keränen. Üprus kinnitas ...

Valge pilv ja rohukõrs

Fl 2,9–11Nii taevas, maa kui manalahõiskasid, kui Sina viibisid siin.Ära lase iial unustada seda,oh elav Jumal, meie hinge Sõber!Luba alati nimetada Su jäädavat nimening laskuda põlvili iga rohukõrrekese ees,sest Sinu ligiolu on õnnistanud kõike.Ja kui irvitavad need, kes sind ei usu,ärgu heidutagu see meid,sest meie põlved kiirgavad valgustnagu maagi, millele me toetume,hyydes juubeldades:JEESUS KRISTUS ON ISSANDigas keeles ja alatiJumala Isa kirkuseks.              ...

Viru vangla avas uksed

Viru vangla kabelis. Vaimulikud proovivad järele, kas sisustus peab nende jutlustamisele vastu. Foto: Hannes Heinsar

Eesti vanglate uus kirju lipulaev avas 1. aprillil esimestele kinnipeetavatele oma väravad ja sulges seejärel kohe kiiresti. Selles meeletult kallis vanglas-arestimajas on võimalus kinnipeetavate ja töötajate usuliseks teenimiseks kuuel kaplanil, kellest üks on määratud arestituid teenima ja üks vanemkap­lanina kaplanitööd korraldama. Juba on muretsetud vajalik vanglakabeli sisustus, kuhu on tellitud ikonostaas.Nii töötajate arvu poolest kui materiaalse külje pealt on ...

Praostkonna uudised

VõruÜle-eelmisel pühapäeval, 30. märtsil peeti Põlva koguduse täiskogu koosolekut, kus toimusid erakorralised valimised – kogudusele valiti uus nõukogu. «Erakorralisi valimisi soovisid senise nõukogu liikmed, kes nägid enda kõrvale kogudusse olevat lisandunud nooremaid tegusaid inimesi,» ütles Eesti Kirikule Toomas Nigola, Põlva koguduse õpetaja. Mitu senise nõukogu liiget jätkab siiski ka uues koosseisus. Samuti kuulub õpetaja sõnul 2/3 senise juhatuse valitavatest ...

Lootuses, et ka selle maa keel … jääb üle aegade aja

Elmar Salumaa (1908–1996).

Usuteaduse Instituut on võtnud nõuks välja anda Elmar Salumaa peateose «Dogmaatika märksõnades». See oleks suurmehe sajandaks sünniaastapäevaks väärikas kingitus meie kõigi jaoks.Umbes 35 aastat tagasi viibisin külalisena Usuteaduse Instituudi jõulupuul. Aastakümneid olid need viimasel sügisesel sessioonil peetud südamlikud koosviibimised õppejõudude, üliõpilaste, vaimulike ja kirikuvalitsuse liikmete ühiseks peoks. Vestlesin ühe eaka pastoriga ja korraga ütles too professor ...

Toimetuse postist

Uus peatükk eesti hariduse ajaloosTeadaolevalt asusid esimesed haridusasutused Eestis kirikute ja kloostrite juures. Ristiusu kuulutajad tõid meile ka kirjaoskuse.Koht, millest juttu teen, on eriline nii meie hariduse kui kiriku ajaloole. Kõik sai alguse Pindi mõisast Võrumaal, kuhu kirik ja kool asutati juba 18. saj alguses. Mõlemad asutused vahetasid aegade ja olude sunnil asukohti: Pindi kirik on praeguseks Lasva külas ja kool Pikakannul. Kahe ilmasõja vahel oli sealne ...

Toimetuse postist

Kristlased teevad / ei tee poliitikatKes ei oleks kuulnud ütlust «ma poliitikat ei tee»? Seda on enda kohta lausunud ka paljud eesti kristlased. Ent ometi: juba eestlaseks jäämine üleilmastumise ajajärgul ja kristlaseks jäämine sekulaar­ses maailmas on poliitiline seisukohavõtt!Need ligi 50 aastat, mil Eesti oli poliitiliselt ära lõigatud rahvusvahelisest suhtlemisest, oli paljudel väliseestlastel ometi võimalus maailmafoorumil rõhutada, et nad on Eestist pärit kristlased. ...

Piibel maailmas, 2

Ühine piiblitööMaailmas räägitakse umbes 7000 keelt. 2007. aasta lõpu seisuga on Piiblit tervikuna võimalik lugeda 438 keeles. See teeb keelte koguarvust 6%. Meie kuulume sellesse õnnistatud vähemusse juba alates 1739. aastast. Soomlased said emakeelse Piibli 1642. Kõikidel meie sugulasrahvastel pole nii hästi läinud. Siiski said ainuüksi 2007. aastal vepslased emakeelse Uue Testamendi, udmurdid Iiobi raamatu, komid Johannese evangeeliumi, handid ja mansid väljavõtteid Luuka ...

Lääne praostkond – ustavad töötegijad väikestes kogudustes

Lääne praostkonna sinodil (vasakult): abipraost Leevi Reinaru, Märjamaa koguduse õpetaja Illimar Toomet, peapiiskop Andres Põder, koorijuht Maiu Linnamägi, praost Tiit Salumäe, Rapla maavanem Tõnis Blank. Foto: Helle Reinaru

27. märtsil peeti Märjamaal Lääne praostkonna sinodit. Avajumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, Lääne praost assessor Tiit Salumäe, abipraost Leevi Reinaru ja Märjamaa Maarja koguduse õpetaja Illimar Toomet. Sinodi lõpupalve pidas praost Tiit Salumäe.Peapiiskop Andres Põder õnnitles Märjamaa koguduse koorijuhti Maiu Linnamägi tema 60. sünnipäeval ja andis üle EELK aukirja silmapaistva tegevuse eest kirikumuusika valdkonnas. Sinodit tervitasid Rap­la maavanem ...