Lehenumber » Väljaanded » 2. aprill 2008 Nr 16

Loomeliitude aprillipleenumist möödas 20 aastat

Neil päevil möödub 20 aastat Eesti NSV loominguliste liitude juhatuste ühispleenumist, millest hakati ammutama julgust iseseisvuspüüeteks.Kahe kümnendi taguse – 1988. aasta 1. ja 2. aprillil Tallinnas peetud pleenumi initsiaatoriks oli teatriliit, mille esimees Mikk Mikiver innustas kokkutulnuid sõna võtma. «Ärgu painaku ühtki sõnavõtjat hirm: mis saab minust, kui mu ettepanek, idee, analüüs või muu taoline ei meeldi mõnele kõrgelseisvale isikule (hirm, mis senini valdavalt ...

Eesti Kirikust nr. 16 võib veel lugeda

Lk. 2 - Vello Kuusk. Õpime oma kogudust tundmaLk. 4Rita Puidet. Vabadussõja monument kogub toetust  Lk. 6Meediaväljaanded

Täpsustus

20. veebruaril ilmus Eesti Kirikus kirjutis emeriitpraost Harri Reinu poolt välja antud Ruhnu lauluraamatutest. Kahjuks on selles artiklis osutunud eksitavaks lause: «…pole siiski autori poolt päris korrektne nimetada omaloominguks sadakonda kirikulauluviisi, millest paljude autorid on teada».Tänaseks on selgunud, et Harri Rein ei pea end ühegi nimetatud lauluviisi loojaks.Kirjutise autor palub Harri Reinult ja lehelugejatelt tekkinud segaduse pärast vabandust.Mart Jaanson

Täpsustus

Palun lugeda õigeks peapiiskop Andres Põderi juhtkirja «Vabadusrist – demokraatia teetähis» (EK nr 15, 26.03) neljanda lõigu esimene lause järgmises sõnastuses: «Kindlasti ei saa selleks olla rahvuslike organisatsioonide taotlusel Vabadussõja monumendi laiapõhjalise hindamiskomisjoniga ideekonkursi korraldanud valitsuse süüdistamine (vaat et proletaarses) diktatuuris ja nõudmine, et spetsialistidele antaks riikliku administreerimise kaudu eelisseisund.»EK

Talvelaager Põltsamaal

Selle aasta 15.–17.veebruarini toimus EELK Põltsamaa koguduse laste talvine laager «Lapsed kirikus» Põltsamaal. Reedel kogunes kiriklasse 49 last Aidust (14), Eskust (2), Põltsamaalt (22), Võhmanõmmest (1), Pilistverest (8) ja Tartust (1). Neid juhendasid pühapäevakooli õpetajad ja koguduse noored. Laagris õpiti tundma kirikutalitlusi, peamiselt aga jumalateenistust ja selle korda. Lühike ülevaade saadi ka kirikuõpetaja, kirikuteenija ja organisti tööst. Laager algas ...

Vaimukevad on käes

Aasta juhatuse esimehe nominendid: Agu Kaljuste (Hageri kogudus), Kaja Tassa (Nõmme Rahu kogudus) ja Tiina Võsu (Lääne-Nigula kogudus). Taamal kolhoosiaegne kuivati ja magasiait, millest võib ükskord pühakoda saada. Fotod: Sirje Semm

Nädalavahetusel tehti Jõgevamaal Saare vallas Voorel ajalugu: esmakordselt olid kahepäevasele konverentsile kokku kutsutud EELK koguduste juhatuste esimehed.Huvi kokkusaamise vastu oli suur, kohal olid peaaegu pooled esimehed või juhatuse liikmed 164 kogudusest. Kõnelesid heal tasemel lektorid, arutelu oli elav ja uusi ideid pakkuv, ettevalmistav korraldus ladus.Protsesside juhtimisestAvapalvuse pidanud titulaar-praost Eenok Haamer kinnitas kokkutulnuid kindlaks jääma usus, ...

Meego Remmel EEKBK Liidu uus president

Nädalavahetusel valiti Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liidu (EEKBKL) uueks presidendiks Tartu Salemi koguduse pastor Meego Remmel. Tartus peeti EEKBK Liidu aruandlus- ja valimiskonverents, kus valiti liidule uus president ja vanematekogu. Konverentsi vaimulikuks teemaks oli «Kandke vilja pühitsuses», teemajutluse pidas Peeter Roosimaa. Reedeõhtusel kontsertjumalateenistusel kandsid Tartu Kolgata, Salemi ja Pauluse ühendkoor ning Elleri ...

Tänu tubli töö eest

Paar aastat tagasi ilmus väga vajalik raamat «Abiks kiriku kaastöölistele». Artiklis «21. sajandi kogudus» kirjutab peapiiskop: «Muutuma peab kristlaste eluhoiak ja teadlikkus. Olgugi patuste osadus on kogudus esmajoones armu saanud patuste ja seega pühade osadus.» Ka tänamatus on patt. Meedias on positiivse uudisega kaunis raske leida kõlapinda ja kui inimesed midagi sosistavad kõrvast kõrva, siis vist küll väga harva, et vaata kui tubli see inimene on. Koguduse elus on ...

Puudest ja metsast

Tarbijakaitsjad ning juristid manitsevad sageli, et inimesed peaksid õppima lugema imepisikeses kirjas teksti kasutusjuhendite ja lepingute tagumise poole alumises servas. Olulised üksikasjad võivad muidu kaduma minna. Inglased ütlevad: the devil is in the details.Üks hea ametivend avastas eelmisel nädalal korrapärase piiblilugemisega Jesaja raamatu juurde jõudes, et 7:14 allservas on väikses kirjas kommentaar: «Tõlge «neitsi» põhineb Septuagintal. Heebreakeelse originaali ...