Lehenumber » Väljaanded » 12. märts 2008 Nr 12

Koguduste teenimist puudutavad otsused

Konsistooriumi istungil 4. märtsil võeti vastu otsuseid, mis puudutavad koguduste teenimist, allasutuste tööd ja väärikaid kirikutöötajaid. Seoses õp Argo Oleski reservi arvamisega otsustati määrata preester Enn Salveste teenima Peterburi Jaani kogudust alates tänavu aasta 1. märtsist. Otsustati välja kuulutada Põlva koguduse nõukogu erakorralised valimised. Valimised viiakse läbi üldise korra kohaselt. Valimiste läbiviimise eest vastutajaks määrati õp Toomas Nigola. Anti ...

Vaikse nädala muusika barokiaja pillidel

Näide barokiajal tehtud pillidest: Corelli barokkorkestri eestvedaja, barokkviiuldaja Mail Sildose ja lautomängija Robert Staaki käes. Fotod: erakogu

Laupäeval, 15. märtsil kell 18 ja palmipuudepühal, 16. märtsil kell 18 tuleb Tartus ja Tallinnas ettekandele J. S. Bachi suurteos «Matteuse passioon».   Esimest korda esitatakse seda kaunist muusikat originaalpillidel ehk barokiaja pillimeistrite kätetööl. Tartu ja Tallinna Jaani kirikus toimuvad kontserdid on osa agentuuri Corelli Music sarjast «Kirikupühad Maar-jamaal», mille patroon on peapiiskop ...

Õnnitleme

Jaan Tammsalu, praost, mag, 12. märtsil – 48 Mart Salumäe, õpetaja, 13. märtsil – 45 Aare Kimmel, õpetaja, 16. märtsil – 57 Ordinatsioonitähtpäev 17. märtsil – 12 Joel Siim, õpetaja (õpetajaordinatsioon 15.9.1998)

Pauluse kirikus ühendatakse minevik ja tulevik

Tartu Pauluse kiriku taastamise võidutöö «Eli el», arhitektid Merja Nieminen, Kari Järvinen ja Markku Nors.  Sellisena hakkab kirikusaal välja nägema tulevikus.

Eliel Saarineni projekteeritud juugendstiilis Tartu Pauluse kirik taastatakse tema endisel kujul, aga uues väärtuses. Töödega loodetakse valmis saada 2010. aastaks. Eelmisel teisipäeval, 4. märtsil oli kiriku renoveerimise käigus järjekordne märkimisväärne etapp – kuulutati välja rahvusvaheline konkurss 3 manuaaliga ja vähemalt 50 registriga oreli ehitamiseks. Oreli eeldatav maksumus on umbes 15 miljonit ...

Kultuurisündmus: uus rahvus-entsüklopeedia tulekul

TEA kirjastus on avalikult teada andnud, et valmivas uues rahvusentsüklopeedias on usku puudutavad teemad esindatud tunduvalt põhjalikumalt kui kahes viimases ENEs (EEs), mil nõukogulik tsensuur seda ei võimaldanud. Religioonialaste märksõnade ja artiklite koostamisest räägib töörühma koordinaator, Vana Testamendi ja semitistika teadur Tartu ülikooli usuteaduskonnas, Usuteaduse Instituudi lektor Urmas ...

Püha Vaimu koguduses uus diakon

Pühapäeval, 9. märtsil ordineeris peapiiskop Andres Põder Tallinna Püha Vaimu kirikus diakoniks Eha Krafti (fotol).Äsja ordineeritud diakoni esmaseks ülesandeks saab laste- ja noortetöö. Koguduse õpetaja Gustav Piir ütles Eesti Kirikule, et Eha Krafti ülesanded on seotud põhikogudusega. «Lisaks on üldkiriklikke ülesandeid Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juures ning ta on ka ...

Palmipuudepüha

Jeesuse tervendamised, õpetamised, andestamised, igavese elu tõotus ja pingutused näitamaks, et ta elu pidi olema teiste jaoks, lõppesid tema hukkamõistmisega. Palmipuudepüha alustab viimase paastuaja nädalat juubeldustega; Jeesus läheb Õlimäelt Jeruusalemma, kus teda palmiokstega tervitatakse. Aga kuuleme ka ettekuulutusi traagilistest tulevikusündmustest, tema reetmisest, ristisurmast. Palmioksad on ...

Misjoni-keskusele mõeldes

Neliteist aastat täitub päevast, mil EELK I sõjajärgsel misjonikonverentsil Haapsalus meie kiriku misjonitöö arendamisele uus nurgakivi pandi. Sellest ajast on palju vett merre voolanud ja misjonitöö meie kirikus edasi arenenud. Konverentsil valitud toimkonna ülesandeks sai misjonikeskuse rajamise võimaluste otsimine ja teoks tegemine. Toimkond asus koostama põhikirja ja misjonitööorgani kontseptsiooni. ...

Naiste kiituseks

Kristlik kirjanik ja teadlane Elaine Storkey on kord öelnud: «Enamuses kirikutes on naiste täita abiliste roll, juhul kui neil üldse mingit rolli on. Mehed jutlustavad, naised kuulavad. Mehed paluvad, naised ütlevad aamen. Mehed uurivad teoloogiat, naised õmblevad ja tikivad. Mehed võtavad vastu otsuseid, naised keedavad teed.» Probleem on õigupoolest juba üsna vana. Näiteks juba Vanast Testamendist saame me ...