Slava Ukraine

Lehenumber 12. märts 2008 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Eesti Kirikust nr. 12 võib veel lugeda

Lk. 2 - Jagati 2007. a eest ajakirjanduspreemiaid Lk. 4 - Konverentsi- kogumik Paul Gerhardtist Lk. 5 - Rita Puidet. Erakordse töövõimega õpetlane ja müstik Swedenborg Sel aastal möödus 320 aastat rootsi teadlase ja müstiku Emanuel Swedenborgi sünnist. Lk. 6 - Rita Puidet. Noore õpetaja külvitöö jätkub endiselt - Esimene eesti kogudus Põhja-Ameerikas - Lea Jürgenstein. Soome ...

Kodumõtteid

Kristus kannatas ja läks vastu ristisurmale. Tema kannatused ristisambal aga ei olnud midagi nende kannatuste kõrval, mis tal hinges tuli läbi võidelda ja võita. Me teame, et Jeesust kiusati kõrbes, ta põgenes hooti jälle üksindusse palvele ja üheteistkümnendalgi tunnil tuli palve ta huultele: «Isa, kui see on võimalik, siis möödugu see karikas minust!» (Matt. 26:39). Oli tarvis ...

16. märts

Eestpalves on Inglise kiriku Bradfordi ja Iiri kiriku Limericki ning Killaloe piiskopkond.

Eestpalve on

Palume Jumalalt tuge, et valmiks Järva praostkonna Järva-Peetri kiriku katus ja algaks Käru kiriku katuse remont. Samuti palume, et Järva-Peetri kogudus saaks endale pastoraadi.  

* * *

Mu sõnad, mu mõtted kohkuvad, kui kohtan Sind, Issand. Ma juba arvasin, et tean ja mõistan, mida mulle näitasid. Uskusin end aru saanud olevat, mida taibata andsid. Hetkeks tõuseb tänu ja ülim rõõm, siis jälle tuhmub. Vahel ma usun õigeid valikuid, aga ikka pettun. See ongi inimlik elu ja minu ka: teada vaid Teadjaga, mõista üksnes Sinuga koos, olla lihtsalt ühes. Selleks ...

Aukuninga alandustee

Nõnda peab ülendatama Inimese Poeg, et igaühel, kes usub, oleks Temas igavene elu. Jh 3:14b, 15 Paljud asjad on maailmas teisiti, kui peaks. Olid juba Iisraeli kõrberännaku ajal. Tundus, et isegi Jumal ei teinud, mida tarvis, ei hoolitsenud oma rahva eest küllaldaselt. See kutsus esile nurina ja rahulolematuse. Siis muutus olukord veelgi halvemaks. Kusagilt ilmusid maod, kes salvasid inimesi. Surm ja lein ajasid pattu tunnistama. Mooses ...

Healõhnaline tuba

Kuus päeva enne paasapühi tuli Jeesus Betaaniasse, kus elas Laatsarus, kelle Jeesus oli surnuist üles äratanud. Nad tegid siis temale seal lõunasöögi ja Marta teenis. Laatsarus oli aga üks neist, kes koos Jeesusega lauas istusid. Maarja võttis nüüd naela ehtsat, hinnalist nardisalvi, võidis Jeesuse jalgu ja kuivatas neid oma juustega, ning koda täitus salvi lõhnast. Aga üks ta jüngritest, ...

Mustlastest meie kõrval

Küünlakuu lõpul võis ETVs vaadata kahte saadet mustlastest, nii heast kui halvast küljest («Meie» 26. veebr ja «Pealtnägija» 27. veebr). Kardan, et üldsus lahterdab need saated rahvusküsimuse alla. Meist igaühest võiks rääkida-kirjutada nii hea kui halva iseloomustuse. Looduslaste juures, kes on enam avatud vaimumaailmale, on lihtsalt kontrastid suuremad. Kirikuloos on ikka Jumala ...

Pilte Eestist 1.

Isapoolsete vanavanemate Sepa talu. Kõige tõenäolisem pildistamisaasta 1923. Õlgkatuse ja ristpalknurkadega talumaja. Ei oska palju rohkem öelda.

Esimene fotoaparaat olevat Tallinna jõudnud peatselt pärast leiutise registreerimist Pariisis – 1840. aastal. Nii et fotograafia ehk valguse abil joonistamine ei ole kuigi vana nähtus. Tänane meedianägu sealjuures muutub järjest pildilisemaks ja vaatelisemaks. Inimeste kätte jäänud fotokogusid üle vaadates pean ütlema, et kuni kahekümnendate aastateni ei olnud pildistamine vähemalt talurahva hulgas ...

Täitus 20 aastat soome naisvaimulike ordineerimisest

6. märtsil möödus 20 aastat esimese naisvaimuliku ametisseseadmisest Soomes. Eelmisel kesknädalal arutasid soome naisvaimulikud oma seisundit kirikus ja ees seisvaid ülesandeid meediahommikul Helsingis. Soome noorema põlvkonna naisvaimulikud ütlesid, et esmatähtis on olla vaimulik julgesti seal, kus on inimesed. Pole seejuures vahet, kas oluline sõnum tuleb mehe või naise suust. Ka on viimasel kümnendil saanud ...

Patrik Göransson usaldab oma elus alati Jumala juhtimist

Rootsi-eesti sõnaraamatut Patrik Göransson enam tihti ei kasuta, aga käepärast hoiab ikka.  Foto: Tiiu Pikkur

EELK Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja, Tallinna abipraost Patrik Göransson valiti koos praost Jüri Vallsaluga 2007. aasta vaimulikuks. Ta on selle tiitli üle väga rõõmus ja tänulik. «On ju tore, et see tiitel ei too mitte uusi tööülesandeid, vaid hoopis kingiks reisistipendiumi 20 000 krooni. Ma tahaksin selle stipendiumiga veeta mõned nädalad septembris Jeruusalemmas. Olen seal varem ...

Integratsiooniharjutused

«Üks Euroopa puha,» mõtleme ikka nüüdsel ajal, kui lennukitega siia-sinna reisime või hoopis elukohta vahetame. Bürokraatlikus mõttes on selles muidugi iva sees, inimestega suheldes ja rahvuslikel tasanditel aga mitte alati. Üks hästi suur vahe Eesti ja Saksamaa asjaajamistel on aja mõiste. Kui Eestis käib kõik kähku, otsuste tegemine kaasa arvatud, siis siin on kõigil aega ...

Kivide kaitseks

Tarvastu kalmuaial on üks kivi. See on mu vanaisa haual. Samas on maetud ka vanaisa vanemad, tema õed ja abikaasa. Vanaisa vend jäi Tartu vangla kaevu, tema hauast ei tea ma midagi, vennapoeg kadus Venemaa vangilaagrisse. Vanaisa ja vanaema lapsed ja lapselapsed on elus. Nad elavad Eestis. Vanaema on passi järgi inglanna, tema väimees venelane. Kui veel uurida, leiab erivärvilisi veretilku nii sugupuust kui südamest. Olen ...

Ainult üks küsimus

Reedel on emakeelepäev. Kiriklik keelepruuk erineb mõneti nüüdisaegsest keelest. Mida filoloogina arvate tänapäeva eesti (kiriku)keele arengutest? Vastab Urmas Oras, filoloog ja teoloog, Äksi koguduse õpetaja. Üldiselt olen kirikus kasutatava keele suhtes seisukohal, et see – eriti proosateksti puhul – peaks olema seesama ühiskeel, mida me eestlased kõneleme. Muidugi sisaldab poeetiline tekst ka ...

Kuressaare kogudus kolis kogudusemajja

Kuressaare vastremonditud kirikusse pääseb taas 27. juunist. Foto: arhiiv

3. märtsil pidas Kuressaare kogudus koduses Laurentiu-se kirikus viimase jumalateenistuse enne kiriku ajutist sulgemist remondiks. Kirik on esialgse plaani kohaselt kasutusest väljas neli kuud. Jumalateenistusi peetakse vastses kogudusemajas, kus on praegu 123 istekohta. «Selline on umbes tavalisest pühapäevasest teenistusest osavõtjate arv,» ütles Eesti Kirikule koguduse õpetaja Anti Toplaan. Muretseda, et rahvas ...