Lehenumber » Väljaanded » 5. märts 2008 Nr 11

Raamatupoel oma kodulehekülg

Ülevaatega kristlikust kirjandusest saab nüüd tutvuda Internetis Pauluse raamatupoe koduleheküljel.Tartu Pauluse koguduse raamatupoes müüdavast kristlikust kirjandusest ja sümboolikast saab teavet Interneti kaudu aadressil www.pauluseraamatupood.ee . Samas saab teada iga müüdava raamatu või eseme hinna. Müügilolevad raamatud on grupeeritud teemade järgi: elulood, ilukirjandus, jutlused, klassika, ...

Teenekas praost Thomas Vaga – 70

Praost Thomas Vaga.

Laupäeval, 8. märtsil saab 70aastaseks New Jerseys ja New Yorgis üle 20 aasta kirikuõpetajana teeninud praost Thomas Vaga. Praost Thomas Vaga. USA I praostkonna praostina 1992. aastast alates on Thomas Vaga juhtivaks vaimulikuks kümnes koguduses ja kahes pihtkonnas, mis asuvad mitmel pool Ühendriikides põhjast lõunasse ja idast läände. Ta oli E.E.L.K. Konsistooriumi assessor aastatel 1990–2006 ning ...

Õnnistatud olgu, kes tuleb Issanda nimel

Tolsamal ajal tulid mõned variserid ja ütlesid Jeesusele: «Lahku siit ja mine teele, sest Heroodes tahab sind tappa!» Aga tema ütles neile: «Minge ja ütelge sellele rebasele: Vaata, ma kihutan kurje vaime välja ja teen terveks täna ja homme ning kolmandal päeval jõuan ma kõigega lõpule. Siiski, ma pean rändama veel täna ja homme ja ülehomme, sest ei sobi, et prohvet hukataks mujal kui ...

Tunnustati väsimatut töömeest Issanda viinamäel

Peeter Kaldur võtab vastu õnnitlusi. Foto: Sirje Semm

Peeter Kaldur võtab vastu õnnitlusi. Foto: Sirje Semm 22. veebruaril täitus Peeter Kalduril 30 aastat vaimuliku ordinatsioonist. Kirikutööl on ta olnud 34 aastat, Jõhvi kogudust teeninud üle 27 aasta. Ühe koguduse pikaajalise teenijana kuulub ta EELK vaimulike esinelikusse, kus temast pikema staaþiga on õpetajad Eenok Haamer, Tiit Salumäe ja Ants Leedjärv. Oikumeeniline haare Pidupäeva ...

Herbert Kuurme mälestusfondi stipendiaat

on Lembit Tammsalu.Veebruari eelviimasel nädalal kuulutas Herbert Kuurme mälestusfondi komisjon stipendiaadiks Hanila ja Karuse koguduse õpetaja Lembit Tammsalu (fotol). Stipendiaadi valikul toob komisjon esile noore vaimuliku teenimist väikestes maakogudustes, kus töösuundi tuleb alles käivitada. Lisaks toonitatakse tema tegevust Virtsu põhikooli õpetajana ning kohaliku kultuurielu edendajana. Lembit Tammsalu ütles ...

Põlvkondade järjepidevus

Image

Hiljutine Eesti Vabariigi 90. sünnipäev on pakkunud palju mõtte- ja kõneainet meie riigi ja rahva ajaloolisest mälust, tänasest identiteedist ning kestmajäämise võimalikkusest tulevikus. Ka sellest, kuidas oleme oma vastuolulise ajaloo tõttu või sellele vaatamata hakkama saanud põlvkondadevahelise järjepidevusega. Ka kirikuna peaksime sellele tõsiselt mõtlema. Viimasel vaimulike ...

Inimene ja tema üksildus

Image

Sügisel piiskoplikus nõukogus toimunud EELK arengukava projekti arutelul jäi kõlama projektijuhi mõte, et meie kiriku peaprobleem on inimese üksildus. See ilmnevat eri tasanditel läbi viidud intervjuudes, ajurünnakutes ja analüüsides. Koguduseliige tunneb, et ta võib aastaid iga pühapäev kirikupingis istuda, ilma et keegi temast välja teeks. Töötegija tunneb, et vaimulikul pole tema ...

Õnnitleme

Mihkel Kukk, õpetaja, 9. märtsil – 51 Tauno Teder, õpetaja reservis, 11. märtsil – 36 Kuno Pajula, peapiiskop emeeritus, 11. märtsil – 84 Ordinatsioonitähtpäev 6. märtsil – 12 Anu Konks, õpetaja (õpetajaordinatsioon 9.9.1997) 7. märtsil – 32 Johannes Vassel, dia-konõpetaja reservis 9. märtsil – 15 Peeter Vigel, diakon reservis