Slava Ukraine

Lehenumber 5. märts 2008 Nr 11 Archives - Eesti Kirik

Eesti Kirkust nr. 11 saab veel lugeda

Lk. 2 - Hedi Vilumaa. Sõpruspraostkonnad allkirjastasid koostöölepingu 26.–28. veebruarini viibisid Viljandi praostkonna praost Marko Tiitus, abipraosti kt Hedi Vilumaa ja praostkonna sekretär Toivo Vilumaa visiidil sõpruspraostkondades Soomes. Lk. 5 - Sirje Semm. Isamaalisi laule on hea kuulata - Lea Jürgenstein. Virulaste kingitus kõlas Rakvere kirikus Lk. 8 Foto: Naatan Haamer

“Palveränduri teekond”

Tark. Kes on inimene? Joosep. Mõistusega olend, kelle on loonud Jumal, nagu ütles minu vend. Tark. Kuidas mõista seda, et meid tuleb lunastada? Joosep. Nõnda, et patt on teinud inimesest orja ja õnnetu olendi. Tark. Kuidas mõista seda, et inimese lunastab Kolmainus? Joosep. Kuna patt on nii suur ja vägev türann, ei saa meid tema võimust vabastada keegi peale Jumala; Jumal aga on hea ja armastab inimest ning ...

Eestpalve

Palume Jumalat, et Järva praostkonna Anna kogudus võiks alustada ja Paide kogudus jätkata kiriku siseremonti. Samuti palume, et elu Vahastu külas jätkuks.

* * *

Su ohvrivere helk meenutab, Mis on ühe teenimise and. Su ohvrivere helk meenutab, Mis on ühe teenimise and. Sõõm Su kannatuste karikast Kannab ellu elusamat elu. Lootuse lättelt ammutanud, Leian jõudu päevakoormaid kanda. Kummuta mu kumedad sõnad, Mis paisunud enesest upsakalt. Kingi mul teenija vabadus, Vaba sest sunnist saada ülimaks, Et mõistaksin, mis mulle antud, Mida jagada loodu ...

Kannatuste pühapäev

Inimese Poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida ja anda oma elu lunaks paljude eest! Mt 20:28Kes on kõige tähtsam, suurem, targem, võimekam? See on üks põhilisi küsimusi, millest maailmas tekivad tülid. See küsimus paneb proovile inimeste suhted alates sõpradest ja lõpetades riikidega. Ei pääse sellest ka kirikud. Jah, ei pääsenud isegi Jeesuse jüngrid. Tuli kasutada ...

In memoriam. RENÉ-ERICH TASMUTH

RENÉ-ERICH TASMUTH 16. veebruar 1928 – 23. veebruar 2008 Ootamatult tabas meid teade René Tasmuthi surmast. Eriti valusalt EELK vaimulikkonna keskmist ja vanemat põlvkonda, kes tundis hästi lahkunud ametivenda kui huvitavat isiksust ja head kõnemeest. Ta ei kasutanud kantslis kunagi märkmeid, valmis kirjutatud jutlusest rääkimata. Tema elav esitluslaad haaras kuulajaid kaasa. Viimast korda võisime selles veenduda ...

Täname lahkeid annetajaid, kes on toetanud meediatööd Eesti Kirikus:

Anne Peebo. Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks Raadio 7 221010485627 Hansapank Pereraadio 221018315540 Hansapank Eesti Kirik 221020430989 Hansapank

Selgitus

Peapiiskop Andres Põderi jutluses Eesti Vabariigi 90. aastapäeval (EK nr 10, 27.02.2008) tsiteeritud kirjakoha 1Pt 2:5 aluseks on 1990. a ilmunud Uus Testament (tlk Toomas Paul ja Uku Masing). 1997. a Eesti Piibliseltsi poolt välja antud Piiblis on see kirjakoht järgmises sõnastuses: «Laske ka endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks.» EK

Oma lugejate alandlik teenija

Märtsi alguses 18 aastat tagasi jõudis kätte kauaoodatud päev – lugejateni jõudis taas pärast poole sajandi pikkust sunnitud vaikimist ajaleht Eesti Kirik. On paslik aeg eilse sünnipäevalapse tegemistele tagasi vaadata, seda enam et kiriku häälekandjana on ajaleht kirikuelu elav kajastaja, nagu on öelnud taasilmunud ajalehe esimene toimetaja Joel Luhamets. Alljärgnev on osake sellest, mis Eesti Kiriku ...

Kokkusaamine apostlite tegude maal

Perge linna akropol, kus jutlustas apostel Paulus oma esimesel misjoniretkel Väike-Aasiasse. Foto: Jaan Bärenson

10.–16. veebruarini toimus traditsiooniline Euroopa ja Lähis-Ida piibliseltside peasekretäride nõupidamine, millest võtsid osa 57 riigi esindajad. Perge linna akropol, kus jutlustas apostel Paulus oma esimesel misjoniretkel Väike-Aasiasse. Foto: Jaan Bärenson Euroopa riikide kõrval ka araabia riigid Põhja-Aafrikast ja Vahemere piirkonnast kuni Iraagini. Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson ...

Ristimise kolm kuju. Ristija Johannes ja Jeesuse ristimine 1.

Neil päevil sündis, et Jeesus tuli Naatsaretist Galileamaalt ja Johannes ristis ta Jordanis. Ja veest välja tulnud, nägi ta kohe taevast avanevat ning Vaimu kui tuvi laskuvat tema peale. Ja taevast kostis hääl: «Sina oled mu armas Poeg, sinust on mul hea meel!» (Mk 1:9–11) Kristliku ristimise eelkäijaks on Jeesuse ristimine Ristija Johannese poolt. See erines teistest Johannese toimetatud ristimistest, sest siin astus ...

Lootuse täht – Maarja

Vaatamata headele uusaastasoovidele, kavatsustele ja otsustele toob elu ikka oma äpardumisi ja pettumusi. Meie ajastu otsib õnne, aga peab pidevalt võitlema ängistuse ning ahastuse vastu. Kust otsida lahendust?Spe salvi facti sumus – «Me oleme päästetud lootuses», kirjutab Paulus roomlastele (Rm 8:24). Selle lause on võtnud paavst Benedictus XVI oma viimase entsüklika teemaks. Ladina spes on eesti keeles «lootus». Kuid see sõna tunneb mitmeid variante. Sellega on seotud ...

Jumalateenistusest ja selle uuendamisest

Eesti Kirikus on seoses uue kirikukäsiraamatu valmimisega kirjutatud mitmeid arvamusi jumalateenistuse uuendusest. Ühed on selle poolt, teised vastu. Liitsõna jumalateenistus vihjab sellele, et seal tegeldakse Jumala teenimisega. Selline termin võib olla eksitav, sest tegu on kahepoolse kommunikatsiooniprotsessiga. Esmalt kõnetab Jumal meid ja annab meile seda, mida oma eluks vajame. Teisest küljest pöördume meie Jumala poole ...

Iseseisvuse teatepulk

Variser on alati silmakirjateener. Petlik. Salgaja. Ei maksa aga salata, et inimese elus on 90 aastat ammugi raugaiga. Kreutzwald nimetas ennast vanaraugaks juba 72selt. Riigi ajaloo kohta ei ütle 90 aastat õieti midagi. Riik peab olema iseseisev võimalikult kaua juba loomu poolest, numbrite ümarusest küsimata. Kuid riik ei tohi olla rauk. Need kirikuõpetajad, keda mina olen isiklikumalt tundnud, olid meie tutvuse või ...

Ülemaailmne naiste palvepäev ka Eestis

Eeloleval reedel peetakse ülemaailmset naiste palvepäeva, mille teemaks tänavu «Jumala tarkus annab uue arusaama». Kõikjal toimuvad oikumeenilised jumalateenistused, ka Eestis.Eestis saab osaleda oikumeenilisel jumalateenistusel Tallinnas Püha Siimeoni ja Naisprohvet Hanna kirikus (Ahtri 5). Jumalateenistusel, mis algab kell 18, kõneleb metropoliit Stefanus, laulab Tallinna oikumeeniline naiskoor Marika Kahari, Urve Pihlaku ja ...