Slava Ukraine

Lehenumber 6. veebruar 2008 Nr 6 Archives - Eesti Kirik

Eesti Kirikust nr. 6 saab veel lugeda

Lk. 2 - Rita Puidet. Ajalugu meenutades ja tähtsustades Eesti Vabariigi 90. aastapäeva tähistamine jätkub, laupäeval meenutati üht olulisemat sündmust riigi ajaloos – Tartu rahulepingut. Veebruar on kuulutatud presidendi kuuks. - Piret Riim. Piibliseltsi aastakoosolek 26. jaanuaril kogunes metodisti kirikus Tallinnas Eesti Piibliseltsi üldkogu. Aastakoosoleku tavatu aeg – kolm kuud varem kui tavaliselt – oli ...

Tuhkapäevaga algab paastuaeg

Ja Niineve mehed uskusid Jumalasse, kuulutasid paastu ja riietusid kotiriidesse, nii suured kui väikesed. Ja kui sõna sellest jõudis Niineve kuningani, tõusis too oma aujärjelt ja võttis mantli seljast, kattis ennast kotiriidega ja istus tuha peale. Siis ta laskis Niineves kuulutada ja öelda: «Kuninga ja tema ülikute käsul öeldakse: Inimesed ja loomad, veised, lambad ja kitsed ärgu söögu midagi, ...

10. veebruar

Eestpalves on Inglise kiriku St Edmundsbury ja Ipswichi piiskopkond, Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Lapua piiskopkond ning Šoti Episkopaalkiriku Aberdeeni ja Orkney piiskopkond.

Eestpalves on

Palume Jumalat, et rohkem kirikulisi jõuaks Valga praostkonna Hargla ja Rannu koguduse jumalateenistustele, samuti kestmist Laatre vanale kirikule.

Varjude vangis

Oma varjude eest enam põgeneda ma ei suuda, öö pimedus kisub mind kaasa endasse peites. Hirm valdab mu meeli, halvab mu keha. Ometi ei kao lootus. Ootan algavat päeva, ta valgust ja soojust, mis vabastaks mind pimeduse haardest. Valgenedes märkan akna trellitatud võret – nüüd ihkan ma enamat, igatsen vabadust, sest nüüd ma näen... Daisy Lappard 

Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud

Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu: «Jumal kiusab mind!» Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab ...

In memoriam

Asta Kuurme 17.10.1925–31.1.2008                   Õnnis on inimene, kelle tugevus on sinus,kelle mõttes on pühad teekonnad. ...

Targem on süüa kala

 Urmas Tamm

Kui palju me mõtleme tänapäevases kiires maailmas tervisele? Kas meie jaoks on oluline, mida me igapäevaseks söömiseks-joomiseks poest ostame? Ühiskond on mõnes mõttes edasi arenenud: poed on kaupa täis, enam ei ole ükski toit defitsiitne. Kuid kas kõik, mida pakutakse, on tervislik? «Ühesugusus surmab, elu on mitmekesiduses,» ütles Juhan Liiv. Ka toidulaual peab otsima vaheldust, ...

Osaluseksperiment klassis emakeele tunnis

Sisimas tõstan abitult käed, sest nad jutlevad omavahel sundimatult.  Foto: arhiiv

Aeg: kolmanda õppeveerandi esimene nädal, jaanuar 2008. Koht: Tartu Tamme Gümnaasium. Tegelased: 9., 10., 11. ja 12. klassi õpilased, ajakirjanik Juune Holvandus asendamas eesti keele ja kirjanduse õpetajat. Teemad: suur ja väike algustäht, omadussõnamoodustus sufiksite abil, Juhan Liiv, Gustav Suits, Toomas Nipernaadi, reformatsioonikirjandus Lutheri ja Moruse näitel, katkend «Utoopiast». Sisimas ...

Elsa Kink: tahan maalida Jumala auks

Elsa Kingule meeldib inimeste kõrval ka loomi portreteerida. Mirjami-nimeline koer pidi mitu korda poseerimas käima, enne kui ta maalile sai jäädvustatud. Laualt paistab ka õp Tammsalu kiisu Tibi portree.  Foto: Tiiu Pikkur

Nõmme mändide all aiasügavuses on väike maja, kus elab maalikunstnik Elsa Kink – Tallinna Jaani koguduse elupõline liige, kelle 72 portreemaali olid üleval Jaani kiriku lõunasaalis. Elsa Kingule meeldib inimeste kõrval ka loomi portreteerida. Mirjami-nimeline koer pidi mitu korda poseerimas käima, enne kui ta maalile sai jäädvustatud. Laualt paistab ka õp Tammsalu kiisu Tibi portree. Foto: Tiiu ...

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on aastad 2008 ja 2009 ristimise teema-aastateks

Eesti Evangeelses Luterlikus Kirikus on aastad 2008 ja 2009 ristimise teema-aastateks. Teema-aastate eesmärgiks on ristimise väärtustamine ja teadvustamine nii meie kirikus kui ühiskonnas. Suuname üheskoos oma tähelepanu ristimise vaimulikule sisule, ristimiseelsele ja -järgsele õpetusele ning elule ristiinimesena. Otsime ja kasutame uusi võimalusi ja abivahendeid ristimise õnnistuse mõistmiseks ja sellest osa ...

Ristiinimese teekonna algus

Peapiiskop Andres Põder nimetas aastad 2008–2009 ristimise teema-aastateks. Põhjuseks eelkõige see, et kuigi eestlased on endid ristida lasknud juba aastasadu, püüdnud elada ristiinimese elu ja väärtustanud kristlikke põhimõtteid, on ristimise koht kristlikus mõtteruumis hägustunud.90ndate aastate alguse innukus, mil ateistliku kirikuvaenuliku poliitika alt vabanedes tuldi ristima end ja oma peret, on ...

Rahutu on meie süda…

Image

Lisaks muule võib vist öelda, et paastuaja mõte on võita meile loomuomane rahutus ning leida tõeline rahu Jumalas. Tõmbuda pisutki tagasi oma igapäevastest rahmeldustest ning keskenduda olulisele. Ent päriselt ei kao rahutus siiski kuhugi. Sel aastal on paastuaja algus sattunud teistegi tähtpäevade lähistele. 31. jaanuaril tähistasime 1919 peetud Paju lahingut, mille tulemusena leidis igavese rahu üks ...

Usuõpetus vaimsuse allikana

Rõõmustav ja huvitav oli lugeda 9. jaanuari Eesti Kirikust sotsiaalteadlase Ülo Vooglaiu kirjutist vaimsusest kui hariduse eeldusest. Olles koolis õpetajana ja koolijuhina ligi neli aastakümmet töötanud, on meie koolides antava hariduse kvaliteedi probleem mulle väga südamelähedane. Olgu märgitud sedagi, et Ülo Vooglaid oli oodatud lektor koolidirektorite täienduskursustel nn Lasnamäe akadeemias juba ...

Sest sina, Jumal, oled meid läbi katsunud

Õnnis on mees, kes peab vastu kiusatuses, sest kui ta on läbi katsutud, siis ta saab pärjaks elu, mille Issand on tõotanud neile, kes teda armastavad. Ärgu kiusatav öelgu: «Jumal kiusab mind!» Sest Jumalat ei saa kiusata kurjaga, tema ise ei kiusa kedagi. Pigem on nii, et igaüht kiusab ta enese himu, ahvatledes ja peibutades. Kui seejärel himu on viljastunud, toob ta ilmale patu, aga täideviidud patt sünnitab surma. Ärge eksige, mu armsad vennad! Iga hea and ja iga täiuslik ...