Lehenumber » Väljaanded » 30. jaanuar 2008 Nr 5

Ohvriteel

Pikk tee on Sul käia lõpuni otsa, mis meile on alguseks... Kui ongi su mõtteis ehk kõhklusi, siis seda ei peeta veel arguseks. Tead täpselt, kuhu Sind viiakse, seal sirgena seisad ka nõrkuses. Kust võtad küll jõu ja vapruse, kuis painutad endas kõrkuse? Suur vägi on see, mis edasi viib, pilt piinadest selgena silme ees. Ei heiduta sind see teadmine – ei! Usk Isasse andnud Sul ...

3. veebruar

Eestpalves on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Oulu ja Inglise kiriku Coventry piiskopkond.

Eestpalves on

Palume õnnistust Valga praostkonna Elva, Puhja, Rõngu, Sangaste ja Karula koguduse pühapäevakooli- ja noortetööle ning Otepää ja Karula koguduse diakooniatööle.

Küünlapäev

Jeesus viiakse templisse Ja kui nende puhastuspäevad Moosese Seaduse järgi said täis, viisid nad lapse üles Jeruusalemma, et teda seada Issanda ette, nõnda nagu on kirjutatud Issanda Seaduses: «Iga poeglast, kes on avanud lapsekoja, hüütagu Issandale pühaks», ja et tuua Issanda Seaduses öeldu järgi ohvriks «paar turteltuvi või kaks tuvipoega». Siimeoni õnnistussõnad Ja vaata, ...

Vaimulike konverentsil olid hääletusel liturgiauuendused

Hääletuskomisjoni esimees Kristjan Luhamets teeb teatavaks kirikukäsiraamatu eelnõu hääletuse tulemused. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees Marko Tiitus ja saalitäis vaimulikke, kes pildile ei mahtunud, kuulavad pingsalt. Foto: Tiit Kuusemaa

Hääletuskomisjoni esimees Kristjan Luhamets teeb teatavaks kirikukäsiraamatu eelnõu hääletuse tulemused. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees Marko Tiitus ja saalitäis vaimulikke, kes pildile ei mahtunud, kuulavad pingsalt. Foto: Tiit KuusemaaTraditsiooniline EELK vaimulike konverents peeti 21.–23. jaanuarini Läänemaal Roostas. Seekord teemal «Õppiv kirik».Konverents oli viimaste aastate rahvarohkemaid: kohal oli üle saja vaimuliku EELK 12 praostkonnast. Sel korral seisis ...