Slava Ukraine

Lehenumber 30. jaanuar 2008 Nr 5 Archives - Eesti Kirik

Jumala armastuse ohvritee

Jüngrid on teel. Koos Jeesusega. Mida toob tulevik?Vaata, me läheme üles Jeruusalemma ja seal viiakse lõpule kõik see, mis prohvetid on kirjutanud Inimese Pojast!    Luuka 18:31Jüngrid on teel. Koos Jeesusega. Mida toob tulevik? Koos Jeesusega kindlasti midagi väga head ja ilusat. Läheme Jeruusalemma? – Jaa, loomulikult! Pealinn ongi õige koht Jeesusele tegutsemiseks. Saagu kõik näha tema vägevaid tegusid ja kuulda tema imelisi õpetusi! Vägev! Lähme!Jeesus ütles, et läheb ...

Eesti Kirikust nr. 5 saate veel lugeda:

Lk. 2 - Tiit Salumäe. Tänu ja austus meediamees Ingmar Lindqvistile Lk. 4 - Maris Lend. Muusika ilma piirideta Lk. 5 - Kultuuriajakiri jagas tunnustust

Kristus on meid vabaks ostnud ajastu tühjusest

Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal koos kahe oma jüngriga. Kui Jeesus läks neist mööda, ütles Johannes talle otsa vaadates: «Vaata, see on Jumala Tall!» Ja mõlemad jüngrid kuulsid, mida ta ütles, ja läksid Jeesusega kaasa. Aga Jeesus pöördus ümber ja nähes neid kaasa tulemas, küsis ta neilt: «Mida te otsite?» Nemad ütlesid talle: «Rabi,» – see on tõlkes «Õpetaja» – «kus sa oled öömajal?» Ta ütles neile: «Tulge ja vaadake!»  Jh 1:35–39aHead õed ja vennad Jeesuses ...

Meie Kirik 2007

Vaimulike konverentsist osavõtjatele kinkis veebiajakirja Meie Kirik (www.meiekirik.ee) toimetus kogumiku. Kaante vahele on kogutud valimik möödunud kalendriaastal ajakirjas ilmunud artikleid, intervjuusid ja olulisemaid tekste. Lisaks said kogumiku kingituseks teisedki, kes seda soovisid, teoloogiliste kõrgkoolide raamatukogud ning samuti kõik, kes oma annetusega kogumiku ilmumist toetasid. Kogumikku on võimalik osta Tartu Pauluse ...

Aasta õpetajad 2008

Piduliku õhtusöögi juurde kuulub tordi lahtilõikamine aasta õpetajaks valitud vaimulike poolt. Seekord tegid seda Jüri Vallsalu ja Patrik Göransson. Foto: Tiit Kuusemaa

Vaimulike konverents valis teist aastat aasta õpetajaid.  praostkondade poolt esitatud nelja kandidaadi seast said selle tiitli Lääne-Harju praostkonna praost, Hageri koguduse õpetaja Jüri Vallsalu (50) ja Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja, Tallinna praostkonna abipraost Patrik Göransson (40). EELK Toetusfondi poolt saavad mõlemad 20 000 krooni reisiraha palverännakule minekuks. Piduliku õhtusöögi ...

Turus Eesti-Soome muusikasilda ehitamas

Usuteaduse Instituudi kirikumuusika osakonna õppurid ja õppejõud käisid õppereisil Soomes Turu linnas. Eesti külalisi võttis vastu Turu konservatoorium ja selle kirikumuusika osakonna juhataja Hannu Ilola. Ka rektor Hannu Wuorela, kes on hariduselt  kirikumuusik, ei pidanud paljuks meiega kohtuda. Õppereisil osalesid Rita Naaber ja Kristi Soosaar Saaremaalt, Kristiina Nagel Räpinast, Katre Kruuse Nõost ja ...

Kiriku-usku rahva praost

Praost Urmas Nageli sõnul on Võru praostkonnas suhteliselt suured kogudused ja kirikut austavad inimesed. Foto: Sirje Semm

Eelmisel aastal valiti sinodil Võru praostiks Urmas Nagel, kaheksa aastat tagasi Hiiumaalt mandrile kolinud vaimulik, kelle tööpõld Võrumaal üha kasvab.   Praost Urmas Nageli sõnul on Võru praostkonnas suhteliselt suured kogudused ja kirikut austavad inimesed. Foto: Sirje Semm Milline on teie visioon hästi toimivast praostkonnast? Kõige olulisem on, et kogudused oleksid teenitud. Igasugune visioon ...

Loominguga loodut ülistades

Anneli jaoks on perega veedetud aeg suurim väärtus. Foto: erakogu

Anneli Pilpak on laulja ja laulukirjutaja, kes avatud suhtluslaadiga muusikuna võlub publikut oma südamest tuleva esitusega. Tema laulud räägivad peamiselt armastusest ning kristlikest väärtustest, mida ta elus kalliks peab. Anneli jaoks on perega veedetud aeg suurim väärtus. Foto: erakogu Anneli muusika on segu jazz’ist, popist ning R&B-st. Vabakutselise lauljana on ta saanud Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemias ...

80 aastat tagasi

Jälle oli üks aasta läbi saanud. Mida siis oodati uuelt aastalt ehk nagu küsis tollane ajaleht Eesti Kirik: «Mis on meil südame peal?» Südame peal olid ikka need ammu tuntud igipõlised probleemid, mis südame peal ka täna, 80 aastat hiljem: et meie Eesti kirik võiks areneda ja kasvada. Et meie kogudused ja nende ametikandjad omaksid täit selgust kiriku tuumast ja ülesannetest. Et nad tunneksid, ...

Eesti Kirik küsib

Piiskoplik nõukogu esitas vaimulike konverentsile heakskiitmiseks kirikukäsiraamatu eelnõu. Konverentsi teisel päeval toimunud hääletusel said oma meelsust väljendada 82 hääletamisõigust omanud vaimulikku. Eelnõu toetuseks oli tarvis 2/3 ehk siis 55 vaimuliku toetust. Et toetushääli kogunes 47 ja vastu oli 35, ei leidnud uue kirikukäsiraamatu kasutuselevõtt heakskiitu.Kuidas kommenteerite hääletuse tulemusi?Arne Hiob, teoloogiadoktor, õpetuskomisjoni esimees:Olen rahul. ...

Minu Eesti

Eesti on läänega uuesti põkkunud. Nüüd võiks pikaajaline kokkupuude läänega olla see, mis teeks eksiilis elanud eestlased raasu võrra kasulikuks meie maale. Jutt käib võimest näha Eestit nii, nagu kõrvaltvaatajad seda näevad, samal ajal kui suudame olla ka Eesti enda lainepikkusel. Kui sul on keegi, kes suudab sind näha väljastpoolt, nii nagu välismaalased sind hoomavad (need aga ...

Uurides Peipsi-äärseid vanausulisi

Tartu ülikooli usuteaduskonna religiooniantropoloogia magistrant Jekaterina Mark kaitses magistritöö «Loodus ja Looja Peipsimaa venelaste maailmas», juhendajaks prof Anne Kull. Töö oli järg 1999. aastal kaitstud bakalaureu-setööle, mis käsitles ristiusu jooni Peipsi-äärsete venelaste rahvaluules. Sedapuhku seadis Mark lisaks rahvaluule kogumisele eesmärgiks vaadelda, missugust rolli on mänginud ja ...

Vaimulike konverentsil olid hääletusel liturgiauuendused

Hääletuskomisjoni esimees Kristjan Luhamets teeb teatavaks kirikukäsiraamatu eelnõu hääletuse tulemused. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees Marko Tiitus ja saalitäis vaimulikke, kes pildile ei mahtunud, kuulavad pingsalt. Foto: Tiit Kuusemaa

Hääletuskomisjoni esimees Kristjan Luhamets teeb teatavaks kirikukäsiraamatu eelnõu hääletuse tulemused. Vaimulike konverentsi juhatuse esimees Marko Tiitus ja saalitäis vaimulikke, kes pildile ei mahtunud, kuulavad pingsalt. Foto: Tiit KuusemaaTraditsiooniline EELK vaimulike konverents peeti 21.–23. jaanuarini Läänemaal Roostas. Seekord teemal «Õppiv kirik».Konverents oli viimaste aastate rahvarohkemaid: kohal oli üle saja vaimuliku EELK 12 praostkonnast. Sel korral seisis ...

Kirikukäsiraamatu heakskiitmine lükati edasi

Nädala eest Roosta puhkekülas toimunud vaimulike konverentsi üheks kulminatsioonihetkeks oli hääletus kirikukäsiraamatu heakskiitmise üle. Aktiivsem osa EELK teoloogilise kõrgharidusega vaimulikest, kes konverentsil osaleda said, langetas oma subjektiivse valiku ja andis hääle uue käsiraamatu poolt või vastu. Avalik debatt, mis enne ja pärast konverentsi on toimunud, võib jätta kiriku lihtliikmele mulje, et nüüd ongi kirik lõhki. Ekslikult soovitakse jätta muljet, et ...

3. veebruar

Eestpalves on Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Oulu ja Inglise kiriku Coventry piiskopkond.