Slava Ukraine

Lehenumber 23. jaanuar 2008 Nr 4 Archives - Eesti Kirik

Mõtted

Piibel kustub meid tõe juurde. Meeleparandus ja patutundmine on vaid tõe avastamine enda kohta. Usk Jeesusesse on tõe avastamine Kristuse ja ta lunastustöö kohta. * * * Maailmas pole mitte alati need inimesed autroonil, keda Jumal on valinud. * * * Pole tähtis, et oleksime seotud esimeste kristlaste ajajärgu viiside ja kommetega, pole oluline, et tervitaksime nagu nemad või käiksime riides nagu nemad. Jumal saab ...

27. jaanuar

Eestpalves on Norra kiriku Oslo piiskopkond, Inglise kiriku Durhami piiskopkond ning Šoti Episkopaalkiriku Moray, Rossi ja Caithnessi piiskopkond.

Eestpalves on

Valjala ja Äksi kogudus ning vaimulikud Hannes Nelis ja Urmas Oras. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Kaido Kaasik ja Peeter Lääniste. Issand, kannan seda, mille Sa mulle kantavaks annad. Ma ei heida seda ära ega haletse ennast. Kannan selle kohale, kuni Sina võtad minu koorma.

* * *

Kõikvaimustav hüüatus Kutse laotusse kaasa Kõikjalt mulle meenutab Tule Loojaga kaasa Mu meel mõtleb meeletult Tahan – või ei taha Keel kõneleb keeletult Ma siiski vist ei taha Hing jäänud on hääletuks Hääbund kalkuse taha Päev laabub nii jäljetult Aja hämara taha On siis tõesti hingetus Millesse jääda tahan Olemise pingetus Sest hõlpu aega ...

Mis väärib külvamist

Image

Jh 4,31–38 Jumalaga on nii, et vastused tulevad enamasti ikka siis, kui tema ise meile vastab. Meie küsimised ilma Jumala ilmutuseta tekitavad parimal juhul uusi küsimusi, halvimal juhul suubuvad masenduse mülkasse ega taba kaugeltki seda, milleks nad läkitasime. Igavikku ja jumalikku puudutav saab muutuda meile elavaks ja tõeliseks ikka siis, kui igavene Jumal selle ise meile elavaks muudab. Nii muutub iga filosoofiline või ...

Ka Pekka Auvinen oli pärit kodust ja ühiskonnast

Aasta lõpul näitas ETV taas filmi «Klass». Ma ei ole seda filmi tervikuna näinud ja seegi kord jäin hiljaks ning nägin ainult õõvastavaid lõpukaadreid. Küll aga kuulasin järgnenud arutelu filmis osalenute ja erialaasjatundjate vahel. Kõik see tõi taas meelde Soome koolitragöödia, millest ka filmile järgnenud arutelus juttu oli. (Novembris tulistas Pekka Auvinen Jokela koolis ...

Paganlikest ristidest kristlike ristideni

Kahe ristuva joonega märgi leiutamise au ei kuulu kristlastele. Risti tunti tõenäoliselt juba neoliitilises kultuuris, seda tõestavad näiteks Väike-Aasia arheoloogilised leiud, liturgilised lipud (leiud Alaca Hüyükist) ja pitsatid (leiud Kara Hüyükist). Väike-Aasias kasutati risti päikese ja planeetide sümbolina. Ühel Alaca Hüyükist leitud lipul on haakristimuster. Haakriste tunti samuti ...

Kunda kogudus tähistas kiriku sünnipäeva

Kunda kirik (arhitekt Ernst Küntner), õnnistati 8. jaanuaril 1928. aastal. Foto: toimetuse arhiiv

Oli kolmekuningapäev. Kristuse ilmumise aeg. Kunda kiriku 80. aastapäeva aeg. Kolmekuningapäeva õhtul oli väljas puhuvat vinget tuult trotsides Kunda kirikusse rohkesti rahvast tulnud. Kiriku 80. aastapäeva tähistamisele pühendatud tänujumalateenistusel teenisid peapiiskop Andres Põder, Virumaa praost Avo Kiir, õpetaja Enn Salveste ja endine Kunda koguduse õpetaja Tõnu Taremaa ning organist Indrek ...

Selgitus

Väga ebameeldiv oli lugeda eelmises Eesti Kiriku numbris meie koguduse organisti Ülle Noormägi avaldust selle kohta, et õpetaja ei luba uue liturgia korraga harjuda. Nõukogu on kahel korral seda küsimust arutanud ja on vastu võetud otsus, et soovime kasutada traditsioonilist liturgiat, millega oleme harjunud. Sellel saab osaleda ka inimene, kes enam lugeda ei näe või käib harva kirikus. Uue õpetaja valikul ...

Piire kompimas

Schengeni viisaruumi laienemine oli Valga jaoks pöördeline sündmus. Loodetavasti ei jää mõjuta ka eeloleval sügisel siin plaanitavad misjonipäevad. Juba novembris, mõni nädal pärast Rakvere suurüritust kohtusid Valgamaa kristlike koguduste juhid Valga koguduse pastoraadis misjonikeskuse esindajatega. Mõte koonduda kuulutustööle järgmisena Valgas oli sündinud üheaegselt nii ...

Elu uksed

Image

Betti Alver teadis, kuidas elatakse ühisköögiga korteris. Muist uksi selles pannakse alati kinni, muist peavad olema avatud. Põhimõtet «avatud uksed» tähenduses ’kodu on lahti – enamasti sünnipäevadel – kõigile’ ta aga ei pooldanud. Selle kohta on arvukalt tõendeid. August Kitzbergi surma järel 1927 kirjutas Gustav Suits mõnikümmend nukker-siirast rida, milles ta ...

Projekti läbi säästvat toimetulekut õppima

Gustav-Adolf-Werk (GAW) rahastab Eesti projekti        10 000 euro ulatuses.4.–6. jaanuarini toimus Ida-Friisimaal Potshausenis Gustav-Adolf-Werk’i Põhja-Saksamaa töörühmade aastakoosolek «Mit weitem Horizont» (Pikemas perspektiivis), kus tehti kokkuvõtteid ja peeti tulevikuplaane. Kokku oli tulnud ligi 70 inimest üheksast maakirikust, lisaks külalised ja ettekandjad ...

Soome Õigeusu Kiriku peapiiskop Eestis

Karjala ja kogu Soome peapiiskop Leo (59) külastas esimest korda Eestit. Peapiiskop Leo ja metropoliit Stefanus. Peapiiskop osales Tartu Jumalaema Uinumise (Uspenski) kirikus seal 1919. aastal hukatute austamise palveteenistusel. Eesti Apostlik Õigeusu Kiriku metropoliit Stefanus käis 2004. aastal Soomes ja nüüd oli metropoliidi kutsel peapiiskop Eestis. Visiidi jooksul oli kohtumisi vaimulike, koguduseliikmete ja omavalitsustegelastega Tartus, ...

Valga laste- ja noortetöö edeneb

Laupäeval, 19. jaanuaril kohtusid Valga praostkonna ja EELK Laste- ja Noorsootöö Ühenduse töötegijad Valga kogudusemajas. Aruteluteemadeks olid noortetöö uued suunad, hetkeseis koguduses ja ühistegevus praostkonnas. Valga praosti kt Vallo Ehasalu arvates võiks laste- ja noortetöö uueks suunaks olla piiratud ajaga, ehk n-ö projektitöö: «Eelkõige tundes, et igapühapäevast ...

Konsistooriumi otsused

8. jaanuaril otsustas kirikuvalitsus likvideerida Usuteaduse Instituudi kaplanaadi. Seetõttu määrati Randar Tasmuth, Allan Kährik, Tarmo Kulmar, Kerstin Kask ja Anne Burghardt EELK vikaarõpetajaks alates 1. jaanuarist 2008. Instituudi põhikirja järgi moodustasid kaplanaadi instituudis põhikohaga töötavad ordineeritud õppejõud ja töötajad ning nõukogu ettepanekul EELK peapiiskopi poolt ...