Slava Ukraine

Lehenumber 16. jaanuar 2008 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Inimestel on elavat usku ja armastust, teotahet ja palvemeelt, nälga ja janu Jumala sõna järele

Peapiiskop Andres Põder on EELK esindajana välisriikides tundnud, et Eesti kiiret arengut hinnatakse ja meie kirikut aktsepteeritakse kui olulist suhtekujundajat siinses luterlikus ruumis. Väliskirikute esindajaile on jätnud sügava mulje Eesti kirikurahva kindel ja lootusrikas usk. Foto: Tiit Kuusemaa

Intervjuu peapiiskop Andres Põderiga. Peapiiskop Andres Põder ütleb Eesti Kirikule antud intervjuus, et uued ajad vajavad uusi suhtumisi, aga tähtsaim on inimene, sest kiriku kapital ei ole mitte maad ja majad, vaid inimesed. Peapiiskop Andres Põder on EELK esindajana välisriikides tundnud, et Eesti kiiret arengut hinnatakse ja meie kirikut aktsepteeritakse kui olulist suhtekujundajat siinses luterlikus ruumis. Väliskirikute ...

Tänust ja tunnustusest

Image

Ühe väikese linna postkontorisse jõudis kord kiri, mis oli saadetud jõuluvanale. Selliseid kirju oli seal jõulude eel varemgi nähtud. Lastel on ju ikka kombeks kirjutada oma soovidest ja oma tublidusest ning vahel juhtub sedagi, et mõni taoline kiri jõuab ka postkasti. Seekord aga oli käekirja vaadates selge, et kirjutajaks ei olnud laps. Kiri tehti lahti, et uurida, kust see on tulnud ja kuhu see tuleks saata. Selgus, ...

Lauluvõistluse võitnud Margus Vaher paneb muusikasse hinge

Eesti Televisiooni lauluvõistluse «Kaks takti ette» 2007. aasta võitjaks hääletasid televaatajad Tartu ülikooli 23aastase teoloogiatudengi Margus Vaheri. Eesti Kirik päris noorelt muusikult ja teoloogilt, kuidas ta oma kutseid ühendab. Õpid TÜ bakalau-reuseastmes usuteadust. Kuidas teoloogiaüliõpilasest laulja sai? Teoloogiat asusin Tartu ülikoolis õppima 18aastaselt. Paralleelselt ...

Mis hingestab meistrit

Pidupäevakontsert Narva väikeses kirikus. Foto: Svetlana Jefimova

«Kutse sünnipäevale» projekti raames toimus 21. detsembril Narva Aleksandri väikeses kirikus jõulumuusika kontsert «In dulci jubilo».   Pidupäevakontsert Narva väikeses kirikus. Foto: Svetlana Jefimova See kontsert oli eriline ja huvitav esmalt esitajate koosseisu poolest: Viru praostkonna kammerkoor Tuuliki Jürjo juhatusel, organist ja Eesti Muusikaakadeemia õppejõud Toomas Trass, ...

Teenistusleping lahendab rahamured?

Jaanuaris (või varem) esitatud taotlused vaadatakse jooksval kuul läbi ning positiivse otsustuse korral algab toetuse maksmine 1. jaanuarist. Foto: Lea Jürgenstein

Uuest aastast on kirikus asutud reformima vaimulike teenistussuhteid. Jaanuaris (või varem) esitatud taotlused vaadatakse jooksval kuul läbi ning positiivse otsustuse korral algab toetuse maksmine 1. jaanuarist. Foto: Lea Jürgenstein Teenistussuhteid käsitlev konsistooriumi töörühm arutas ligi poolteist aastat (2005. a septembrist 2007. a juunini) teenistussuhteid ja palgakorraldust, misjärel tehti kolmele  ...

Unistus Eesti misjonitööst

Alates 1992. aastast Ingeri Evangeelse Luterliku Kiriku kogudustes töötanud Anu Väliaho unistab ajast, mil Eestist saadetakse misjonäre tööle oma kiriku kulu ja kirjadega. «Oleme koos Liliann Keskineni ja Rael Leedjärvega EELKs pigem «aumisjonärid»,» tõdeb Anu. «Meie läkitamisega seotud põhikulud kannavad siiamaani Soome misjoniorganisatsioonid.» Misjonärid kõikjal ...

Kirik vajab kardinaalseid muudatusi

Viimastel kuudel on olnud Eesti meedias palju juttu ühiskonnas valitsevatest tendentsidest ja trendidest. Eriti palju on selles diskussioonis võtnud sõna sotsioloog Juhan Kivirähk. Eesti Ekspressis ilmunud arvamusartiklis (EE nr 52 (942), 28. detsember 2007, lk A 7) väidab ta, et Eesti ühiskondliku teadvuse süvakihtidesse on juurdunud patriarhaalsus ja suletus, mida ei ole kaotanud ka viimase viieteistkümne aasta jooksul aset ...

Ainult üks küsimus

21.–23. jaanuarini Noarootsis Roosta puhkemajas toimuva vaimulike konverentsi teemaks on «Õppiv kirik».  Kas vaimulike konverents annab vaimulikele eeskuju elukestvas õppes, kui arvestada töötubade teemade ja videotreeninguga? Marko Tiitus, vaimulike konverentsi juhatuse esimees: Nii see on. Kahel päeval toimuvate seminaride loetelu on mitmekülgne ja esinduslik: leeritöö tõhustamine, mentorlus, ...

Eestpalves on

Saaremaa Jaani, Võnnu ja Väike-Maarja kogudus ning vaimulikud Veiko Vihuri, Urmas Paju ja Ahto Mäe. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Aarne Põlluäär, Aivar Kõivistik ja Heli-Liivia Komp. Iga hingetõmbega tahan tunda seda, mis mind seob kõigi hea tahtega inimestega, kõigi elujaatavate kultuuride mitmekülgsusega, Sinuga, Jumal, Sina kõigi suhete allikas.

«Kõnelusi müstikast»

Ehtsad anded kingitakse, inimene saab need tasuta ja enamasti ootamatult. Ignatius kirjutas 1536. aastal benediktiiniõde Teresa Rejadellile: «Sageli tuleb ette, et meie Issand liigutab ja sunnib meie hinge sooritama üht või teist tegu sel teel, et ta avab meie hinge, teisisõnu räägib tema sisimas vähimagi sõnahelita, tõstab ta tervenisti oma jumalikku armastusse ja meid endid oma tundeellu nõnda, et isegi ...

20. jaanuar

Eestpalves on Inglise kiriku Southwelli ning Norra kiriku Borgi (Frederikstadi) piiskopkond.

* * *

Miks küll nõnda palju tuleb kanda? Mu koorem kallutab mind ligi maad. Olen ju kuulnud Su sõnu, käinud õpetatud teed. Kas sellest siis ei piisa, pole küllalt minu õiguseks? Aita mind märgata enamat, kaugemale, üle raskuste ääre, välja õigluse kammitsaist. Ava silmad nägema, kuidas Sinu Armu kiired sulatavad mu vaeva, kahandavad kandami raskust, valmistavad mind uuele algusele. Anna ...

Jumal ei oota meilt ärimehe käitumist

Image

Siis kostis Peetrus: «Vaata, meie oleme jätnud kõik maha ja järgnenud sulle. Mis siis meile saab?» Aga Jeesus ütles neile: «Tõesti, ma ütlen teile, kes olete mulle järgnenud, uuestisündimises, kui Inimese Poeg istub oma kirkuse troonile, istute ka teie kaheteistkümnele troonile Iisraeli kaheteistkümne suguharu üle kohut mõistma. Ja igaüks, kes on jätnud maha majad või vennad ...

Neli päeva täis palvet

Lääne-Nigula koguduses toimusid 10.–13. jaanuarini kuulutuse- ja palvepäevad järgides piibliteksti 1Ts 5:17 «Palvetage lakkamatult!». Lääne-Nigula koguduse juhatuse esinaine Tiina Võsu ütles Eesti Kirikule, et kui palve on hingamine, siis palvetamine annab kogudusele elu ja kasvamise. Palvepäevad on inimestele üleskutse palveks. Sõna kuulutasid külalisjutlustajad: neljapäeval Rapla ...

Ikka ja jälle rahast

Image

Hea lugeja, tahan Sulle teada anda omalaadsest juhtumist, mis leidis aset eelmisel nädalal ning mille vahetuks tunnistajaks ma olude sunnil olin. Konsistooriumi poole pöördus vene keelt kõnelnud meesterahvas ning avaldas soovi teha luterlikule kirikule märkimisväärne annetus. Riigikeelt ta ei osanud ning samuti puudusid teadmised, kuidas oma tahet realiseerida. Et tema soov tundus esialgu uskumatuna, otsustasin kui vene keelt tundev ...