Lehenumber » Väljaanded » 26. detsember 2007 Nr 52

Eestpalves on

Tamsalu, Tudulinna ja Reigi kogudus ning vaimulikud Ahto Mäe, Avo Kiir ja Kristjan Simson. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Elle Olt, Raili Blum ja Naima Kukkur.Taevane Isa, ilma Sinu sõnata ei püsi meie usk, aga Sinu sõna on usule leivaks. Kui meie usk on tugev, oleme isegi tugevad, püsivad ja elujõulised.

Pirita kloostris anti kätte aastapreemiad

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) traditsiooniline aastalõpukoosolek peeti Pirita kloostris. Koosoleku avatud osas kloostri kabelis ütlesid tänu kordaläinud koostöö eest EKNi asepresidendid pastor Joosep Tammo ja piiskop Philippe Jourdan. Tänati neid, kes on teinud tööd Kristuse Ihu ülesehitamisel ning ühise oikumeenilise pere nimel. Lootust täis ootusaeg laseb meil hoida pilgu seal, kus üle vaevade ja ...