Lehenumber » Väljaanded » 21. november 2007 Nr 45

Rootsi-Mihkli kirikus mälestati kuningas Gustav Adolfit

Gustav Adolfi päeva jumalateenistusel teenisid (paremalt) peakaplan emeeritus kolonel Tõnis Nõmmik, reservkaplan õpetaja Patrik Göransson ja major Peeter Saan. Foto: Tiiu Pikkur

Teisipäeval, 6. novembril, Gustav Adolfi päeval peeti Tallinna Rootsi-Mihkli kirikus jumalateenistust, kus mälestati Rootsi kuningat Gustav II Adolfit, kes on meile tuntud eelkõige Tartu ülikooli ja Tallinna omanimelise gümnaasiumi rajajana. Jumalateenistusel jutlustas kaitseväe peakaplan emeeritus Tõnis Nõmmik, kaasa teenis Rootsi-Mihkli koguduse õpetaja, Rootsi reservkaplan Patrik Göransson, organist oli Maris ...

AINULT ÜKS KÜSIMUS

Miks peetakse Märjamaa kirikus hommikuti kell 7.30 missat? Kas see on EELKs laialt levinud komme?Illimar Toomet, Märjamaa koguduse õpetaja:Missal jagatavas armulaua-sakramendis saame me osa «pattude andeksandmisest, elust ja õndsusest». Need sõnad M. Lutheri «Väiksest katekismusest» on ka mu isiklik kogemus. Me vajame neid ande iga päev, mitte ainult pühapäeviti – nagu ka palvet, ...

Et me ei väsiks palvetamast

Õpetajad 160aastase Helme kiriku altari ees. Foto: Ilmar Kõverik

Pühapäevast pühapäeva on Helme-Tõrva rahvas astunud üle 160aastase Helme kiriku läve. Sajandi jooksul leiti siin kosutust vennastekoguduse palvekoosolekutelt, nüüd on üle 60 aasta toodud Jumalale ülistust ja anumisi luterlike jumalateenistuste saatel.Väärikas pühakoda pidutses 10. novembril. Tähistati tema 160. aastapäeva. Piduliku jumalateenistuse juhatas sisse Helme valla ansambel Sillervo, ...

Täpsustus

14. novembri Eesti Kiriku artikli «Arengukava võtab kuju» ülesehitusest jääb mulje, et suhtun arengukava projekti eestkõnelejana tõrjuvalt Marko Tiituse manitsusse, et arengukava peaks langetama olulisi kirikupoliitilisi valikuid.Nõnda see kahtlemata pole, kuid  kommenteerides Eesti Kirikule arengukavaga seonduvat, ei osanud ma eeldada õp Tiituse kevadise kolumni sidumist minu tänaste  ...

Jää Jumalaga, kirikuaasta!

Kirikusse tullakse otsima ja leidma valgust ning avarust, ilu ja soojust. Jumalat enda sees.  Foto: Tõnis Nurk

Ühest peielauast on meelde jäänud vestlus mehega, kes nimetas ennast usu teemal kõrvaltvaatajaks. Ta seletas, et tema vaatlustulemustele tuginedes on kirik kui riik riigis: väliselt ollakse küll sarnased kõigi muude inimestega, ent mingeid asju tahetakse ikka isemoodi teha. Sööte samuti kui muud inimesed, kuid enne peate veel oma palvetseremooniat! Surete samamoodi, kuid ajate selle juures õige isevärki juttu! ...

Eesti Kirikust nr. 45 saate lugeda veel:

Lk. 2- Lea Jürgenstein. Minister külas JärvamaalTeisipäeval, 13. novembril külastas kultuuriminister Laine Jänes Järvamaad, muu hulgas käis minister ka kahes kirikus.- Tiiu Pikkur. Naised teevad oikumeenilist töödTallinna Jaani kirikus kõlas suurepärane naiskoorilaul – kontserti andis Tallinna oikumeeniline naiskoor.- AINULT ÜKS KÜSIMUS: Miks peetakse Märjamaa kirikus hommikuti kell 7.30 missat? Kas see on EELKs laialt levinud komme?- Lea Jürgenstein. Märjamaa segakoor ...

Kirikukogu sügisistungjärk koguneb järgmisel nädalal

27.–28. novembril peetakse Tallinnas EELK XXVII Kirikukogu sügisene istungjärk, kus tulevad arutusele ka konsistooriumi 2008. aasta eelarveseadus ning EELK arengukava eelnõu.Päevi alustatakse jumalateenistusega Tallinna Püha Vaimu kirikus kell 10. Seejärel suundutakse UIsse selle koosseisu kirikukogu 5. istungjärgule. Päevakorras on konsistooriumi 2007. aasta lisaeelarve, 2008. aasta eelarve, EELK kirikuseadustiku punktide ...

Mineviku pattude andestamisest

Image

Viimastel kuudel on ajakirjanduses ilmunud mitu artiklit, mis lahkavad Andrus Ansipi osa 1988. aasta 2. veebruari sündmustes. Artiklid otsivad vastuseid küsimustele, kus oli Andrus Ansip tol õhtul, mida on Andrus Ansip öelnud miilitsakoerte kohta, kas Ansip oli nooruses innukas parteiaktivist? Nii nagu aasta tagasi esilinastunud film Arnold Rüütlist («Arnold Rüütel. Lõpetamata lause»), keskenduvad need arutelud ...

Arengu- või kasvukava?

Image

Järgmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval koguneb EELK Kirikukogu Tallinnas korralisele istungjärgule. Käesoleva aasta lisaeelarve, järgmise aasta eelarve ja kirikuseadustiku muutmise kõrval tutvustatakse kirikukogu liikmetele esimest korda EELK arengukava eelnõu. Pärast pooleteise aasta pikkust arutelu ja kümneid ajurünnakuid töörühmades on arengukava saanud koostajate arvates ...