Slava Ukraine

Lehenumber 21. november 2007 Nr 45 Archives - Page 2 of 2 - Eesti Kirik

Teaduse areng mõjutab piibli tõlkimist

Reedel, 9. novembril kogunesid huvilised Tartusse Eesti Piibliseltsi 15. piiblipäevale, mis käsitles Vana Testamendi tõlkimist. Järgneva kümne aasta jooksul on oodata Vana Testamendi uue tõlke valmimist.1997. a ilmus Eesti Piibliseltsi väljaandel uus Piibel, seejuures uuesti tõlgitud Uue Testamendi ja Vana Testamendi 1968. aasta tõlke redigeeritud variandiga. Uuesti tõlgitud apokrüüfidega Piibel ilmus ...

Kirikutekstiilid kõnelevad

Õppepäevast osavõtjad tutvuvad Kaarli kiriku altari- ja kantslikatetega. Foto: Marju Raabe

10. novembril toimus Tallinna Kaarli kiriku õppe-klassis teine kirikutekstiilide valmistamise õppepäev.Nagu esimesel korral aasta tagasi, oli nüüdki päeva eesmärk julgustada käsitööoskustega koguduseliikmeid oma andega koguduses kaasa teenima. Ettevõtmise eestvedajaks oli luterliku kiriku tekstiilide uurimisele pühendunud magister Marju Raabe. Osa õppepäevalisi kuulus Eesti Kirikutekstiili ...

Ingeri kiriku minevikust ja olevikust II

II(Algus EK nr 44, 14. nov.)Esimesel jumalateenistusel polnud kogudusel veel oma õpetajat ning teenistuse ja jutluse pidas naisjutlustaja Kat-ri Kukkonen. Umbes paari aasta pärast saadi koguduse vaimulikuks Narvast õp E. Kull. Petroskoi ingeri kogudus loeti kuuluvaks EELKsse, kes pidi kogudusi varustama vaimulikega.Õp E. Kullile seati kohalike võimude poolt mitmeid kitsendusi. Ta võis kohal käia vaid paari kuu järel, saabudes ...

Jää Jumalaga, kirikuaasta!

Kirikusse tullakse otsima ja leidma valgust ning avarust, ilu ja soojust. Jumalat enda sees.  Foto: Tõnis Nurk

Ühest peielauast on meelde jäänud vestlus mehega, kes nimetas ennast usu teemal kõrvaltvaatajaks. Ta seletas, et tema vaatlustulemustele tuginedes on kirik kui riik riigis: väliselt ollakse küll sarnased kõigi muude inimestega, ent mingeid asju tahetakse ikka isemoodi teha. Sööte samuti kui muud inimesed, kuid enne peate veel oma palvetseremooniat! Surete samamoodi, kuid ajate selle juures õige isevärki juttu! ...

Kirikukogu sügisistungjärk koguneb järgmisel nädalal

27.–28. novembril peetakse Tallinnas EELK XXVII Kirikukogu sügisene istungjärk, kus tulevad arutusele ka konsistooriumi 2008. aasta eelarveseadus ning EELK arengukava eelnõu.Päevi alustatakse jumalateenistusega Tallinna Püha Vaimu kirikus kell 10. Seejärel suundutakse UIsse selle koosseisu kirikukogu 5. istungjärgule. Päevakorras on konsistooriumi 2007. aasta lisaeelarve, 2008. aasta eelarve, EELK kirikuseadustiku punktide ...

Täpsustus

14. novembri Eesti Kiriku artikli «Arengukava võtab kuju» ülesehitusest jääb mulje, et suhtun arengukava projekti eestkõnelejana tõrjuvalt Marko Tiituse manitsusse, et arengukava peaks langetama olulisi kirikupoliitilisi valikuid.Nõnda see kahtlemata pole, kuid  kommenteerides Eesti Kirikule arengukavaga seonduvat, ei osanud ma eeldada õp Tiituse kevadise kolumni sidumist minu tänaste  ...

Arengu- või kasvukava?

Image

Järgmise nädala teisipäeval ja kolmapäeval koguneb EELK Kirikukogu Tallinnas korralisele istungjärgule. Käesoleva aasta lisaeelarve, järgmise aasta eelarve ja kirikuseadustiku muutmise kõrval tutvustatakse kirikukogu liikmetele esimest korda EELK arengukava eelnõu. Pärast pooleteise aasta pikkust arutelu ja kümneid ajurünnakuid töörühmades on arengukava saanud koostajate arvates ...

Eesti Kirikust nr. 45 saate lugeda veel:

Lk. 2- Lea Jürgenstein. Minister külas JärvamaalTeisipäeval, 13. novembril külastas kultuuriminister Laine Jänes Järvamaad, muu hulgas käis minister ka kahes kirikus.- Tiiu Pikkur. Naised teevad oikumeenilist töödTallinna Jaani kirikus kõlas suurepärane naiskoorilaul – kontserti andis Tallinna oikumeeniline naiskoor.- AINULT ÜKS KÜSIMUS: Miks peetakse Märjamaa kirikus hommikuti kell 7.30 missat? Kas see on EELKs laialt levinud komme?- Lea Jürgenstein. Märjamaa segakoor ...

Mineviku pattude andestamisest

Image

Viimastel kuudel on ajakirjanduses ilmunud mitu artiklit, mis lahkavad Andrus Ansipi osa 1988. aasta 2. veebruari sündmustes. Artiklid otsivad vastuseid küsimustele, kus oli Andrus Ansip tol õhtul, mida on Andrus Ansip öelnud miilitsakoerte kohta, kas Ansip oli nooruses innukas parteiaktivist? Nii nagu aasta tagasi esilinastunud film Arnold Rüütlist («Arnold Rüütel. Lõpetamata lause»), keskenduvad need arutelud ...