Slava Ukraine

Lehenumber 21. november 2007 Nr 45 Archives - Eesti Kirik

Minister külas Järvamaal

Kultuuriminister Laine Jänes ja tema saatjaskond tutvusid eelmisel teisipäeval Paide kirikus põranda remonditööde edenemisega.  Foto: Algur Kaerma

Teisipäeval, 13. novembril külastas kultuuriminister Laine Jänes Järvamaad, muu hulgas käis minister ka kahes kirikus. Paide Püha Risti kirikut külastades tutvus minister Jänes kiriku põranda remonditöödega ning riigi raha otstarbekohase kasutamisega. Nimetatud töödeks eraldati 2006. a kultuuriministeeriumi kaudu 1,5 miljonit krooni. Muinsuskaitseamet lisas omalt poolt 1 miljoni ja Paide linn toetas töid ...

* * *

Uue päeva veel kahvatus punavas kumas, eilse toimetuse tolm on ammu laskunud maha ja silm ära tunneb armsaks saanud paiga.Vurin-surin, surin-vurin; Sina põlvitades ketrust ketrad.Mind äratad varajases vaikuses ja hetked veerivad end vurravaks hommikuks ning lõunatunniks. Läbi sõrmede joostes uue hoo saan endale ja Su oskuse läbi ei karda ma enam katkeda.Sina ketrad mu päevadest pika villase lõnga, mis kootakse kuskil ...

Naised teevad oikumeenilist tööd

Tallinna oikumeeniline naiskoor esines kontserdiga Tallinna Jaani kiriku oreli heaks. Dirigeerib Marika Kahar. Foto: Tiiu Pikkur

Tallinna Jaani kirikus kõlas suurepärane naiskoorilaul – kontserti andis Tallinna oikumeeniline naiskoor.Esitati eesti kahe tuntud helilooja, organisti, koorijuhi ja pedagoogi – Johannes Kappeli (1907–1982) ja August Topmani (1882–1968) loomingut. Koori juhatasid Urve Pihlak (Oleviste), Marika Kahar (Kaarli) ja Aivi Otsnik (Jaani). Solistid olid sopran Veera Taleš ja flötist Maris Lend, kontsertmeister Helen Tammeste.Tallinna ...

Eestpalves on&

Pühajõe, Piirsalu ja Orissaare kogudus ning vaimulikud Ülo Vaher, Ants Leedjärv ja Urmo Saks. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Tiiu Truupõld, Maie Hinno ja Külli Preiler.Tänu maise leiva eest ja taevase leiva eest. Söön seda, mida Sina annad. Võimalda mul mõista seda saladust, et Sõna on minu elu, ja süveneda sellesse, kuni see saab mulle leivaks. Lase mul mõista saladust, et ...

AINULT ÜKS KÜSIMUS

Miks peetakse Märjamaa kirikus hommikuti kell 7.30 missat? Kas see on EELKs laialt levinud komme?Illimar Toomet, Märjamaa koguduse õpetaja:Missal jagatavas armulaua-sakramendis saame me osa «pattude andeksandmisest, elust ja õndsusest». Need sõnad M. Lutheri «Väiksest katekismusest» on ka mu isiklik kogemus. Me vajame neid ande iga päev, mitte ainult pühapäeviti – nagu ka palvet, ...

25. november

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Saint Edmundsbury ja Ipswitchi piiskopkond koos piiskoppide Richard Lewise ja Clive Youngiga (Dunwichi piiskop).Täname Jumalat elu eest kirikus ning palvetame Winchesteri piiskopkonna, tema piiskoppide, teiste vaimulike ja töötegijate ning kogu usurahva eest.Samuti on eestpalves Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Lapua piiskopkond ja piiskop Simo Peura.Palvetame koguduste töötegijate ja nende perede ...

EELK piiskoplikus nõukogus

13. novembril toimunud koosolekul otsustas piiskoplik nõukogu vastu võtta liturgiakomisjoni esitatud kirikukäsiraamatu ehk agenda II osa «Talituste raamat» eelnõu ja esitada see vaimulike konverentsile heakskiitmiseks.Ühe päevakorrapunktina käsitleti EELK arengukava eelnõu. Arengukava läbivatest teemadest kõneldes tõi Juhani Jaeger välja olemasolevate kiriklike struktuuride tugevdamise ja ...

Vabaduse paradoksid

Pühapäeval, 11. novembril palvetasime jumalateenistusel Soome ja soomlaste eest; muidugi seepärast, mis seal Jokelas oli toimunud.Võtsin kitarri ja laulsin Pekka Simojoki laulu «Usutunnistus» (eestindanud Doris Kareva). Kas teate seda laulu «Mina usun maailma Loojat, igavest Isa, armastavat...»?Üks noormees siinsamas lähedal Soomes läks koolimajja ja hakkas valimatult tulistama. Tal oli varutud 500 padrunit. Neist ...

Sirje Kaasiku «Missa brevis» kanti ette Rootsis

Pühapäev, 18. november oli Haapsalu sõpruslinna Öster-Haninge koguduses pidulik. Haapsalu toomkoor koos Haninge kolme kooriga kandis ette Sirje Kaasiku «Missa brevise».Ühendkoori dirigeeris autor, orelil saatis Haninge organist Mikael Fahlstedt. Kirikus oli väga rohkesti rahvast. Sedakorda kanti missa ette jumalateenistuse sees. 2003. aasta suveks valmistas rahvateater Randlane Jaani kirikus ette dramatiseeringu «Karmeli ...

TOIMETUSE POSTIST

Mõtisklusi kirikupingisTahtsin neid ridu kirja panna juba kevadel pärast seda, kui olin ETV ekraanil jälginud Suure Reede jumalateenistuse ülekannet oma sõjaeelsest lapsepõlvest tuttavast Pärnu Eliisabeti kirikust. Olin nähtu üle kurb. Kirik, mis tollal oli peaaegu altarini puupüsti kirikulisi täis, oli pooltühi. Altariesisel põrandal oli mingi kujund, mille ümber toimetati rituaalset toimingut ja ...

Mälestuskilde käidud teelt

Õpetaja Margit Nirgi ja peapiiskop Jaan Kiivit Laiuse kirikus  1996. aastal armulauda jagamas. Fotod: toimetuse arhiiv

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 1980ndatel aastatelE.E.L.K. peapiiskop aastatel 1971–1990 Konrad Veem avaldas 1993 koos abikaasa Mariaga Stockholmis raamatu «Eesti kirik tunaeile eile täna», milles ta märgib, et «aastal 1943 oli kirikul 171 kogudust ja ametis oli 147 õpetajat. Tallinna konsistooriumi avaldatud «Evangeelse luterliku Kiriku Struktuur ja Ametiisikud», seisuga 15. september 1982 märgib, et EELK-s on ...

Hiidlase visadust on märgatud

Jaan Bärenson juhatas 9. novembril toimunud 15. piiblipäeva «Vana Testament  vana ja uus». Foto: Urmas Tamm

Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson tähistas 13. novembril 50. sünnipäeva. Kuigi sünnilt Tallinna poiss, peab Jaan Bärenson end ema kaudu päritolu ja loomu poolest pigem hiidlaseks. Ta lõpetas Tallinna 4. keskkoolis 8 klassi ja asus õppima ehitustehnikumi arhitektuuri ning lõpetas kooli arhitektina. Diplomeeritud spetsialistina sai ta edasi õppida Tartu Riiklikus Ülikoolis ajalugu ja ...

Teaduse areng mõjutab piibli tõlkimist

Reedel, 9. novembril kogunesid huvilised Tartusse Eesti Piibliseltsi 15. piiblipäevale, mis käsitles Vana Testamendi tõlkimist. Järgneva kümne aasta jooksul on oodata Vana Testamendi uue tõlke valmimist.1997. a ilmus Eesti Piibliseltsi väljaandel uus Piibel, seejuures uuesti tõlgitud Uue Testamendi ja Vana Testamendi 1968. aasta tõlke redigeeritud variandiga. Uuesti tõlgitud apokrüüfidega Piibel ilmus ...

Kirikutekstiilid kõnelevad

Õppepäevast osavõtjad tutvuvad Kaarli kiriku altari- ja kantslikatetega. Foto: Marju Raabe

10. novembril toimus Tallinna Kaarli kiriku õppe-klassis teine kirikutekstiilide valmistamise õppepäev.Nagu esimesel korral aasta tagasi, oli nüüdki päeva eesmärk julgustada käsitööoskustega koguduseliikmeid oma andega koguduses kaasa teenima. Ettevõtmise eestvedajaks oli luterliku kiriku tekstiilide uurimisele pühendunud magister Marju Raabe. Osa õppepäevalisi kuulus Eesti Kirikutekstiili ...

Ingeri kiriku minevikust ja olevikust II

II(Algus EK nr 44, 14. nov.)Esimesel jumalateenistusel polnud kogudusel veel oma õpetajat ning teenistuse ja jutluse pidas naisjutlustaja Kat-ri Kukkonen. Umbes paari aasta pärast saadi koguduse vaimulikuks Narvast õp E. Kull. Petroskoi ingeri kogudus loeti kuuluvaks EELKsse, kes pidi kogudusi varustama vaimulikega.Õp E. Kullile seati kohalike võimude poolt mitmeid kitsendusi. Ta võis kohal käia vaid paari kuu järel, saabudes ...