Slava Ukraine

Lehenumber 7. november 2007 Nr 43 Archives - Eesti Kirik

Eestpalves on…

Vahastu, Nõva ja Vändra kogudus ning vaimulikud Tauno Kibur, Kaisa Kirikal ja Ants Kivilo. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Andres Murumägi, Haljand Kotelnikov ja Peeter Tilk.Ülistan Sind, Issand, Sina oled hommik ja õhtu, aja algus ja lõpp. Tänan Sind ööpuhkuse ja uue päeva valguse eest. Keha ja hing kuuluvad Sulle, Sulle kuulub kõik, mis sünnib.* * *Helde Jumal, varsti saabub öö ...

Kuusalu vald jagas tunnustust

Hugo Lepnurme stipendiumi saajad Andres Uibo ja Enno Lepnurm Kuusalu kirikus. Taamal koguduse õpetaja Jaanus Jalakas. Foto: Tiiu Pikkur

Kolmapäeval, 31. oktoobril anti Kuusalu kirikus üle Kuusalu valla aukodaniku professor Hugo Lepnurme nimelised stipendiumid. Selle aasta stipendiumid anti Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia professorile organist Andres Uibole ja Kuusalu Muusikakooli tšelloõpetajale, Eesti Teatri- ja Muusikaakadeemia magistrandile Enno Lepnurmele.Stipendiumi annab välja Kuusalu vald, et hinnata, väärtustada ja populariseerida Kuusalu kandist pärit ...

Karjase töö on oma karja kaitsta

Koguduse poolt kingiti peapiiskop Taulile sületäis punaseid roose. Foto: Tiiu Roiser-Chorowiec

25 aastat on möödunud ajast, millal Andres Taul tuli Toronto Peetri koguduse õpetajaks. 21. oktoobril peeti juubeli tähistamise jumalateenistus Toronto Peetri kirikus. Pärast jumalateenistust oli kiriku all saalis kaetud kohvilaud, kus koguduse esimees Olev Mai-mets oma tervituskõnes tänas peapiiskop Andres Tauli selle eest, et ta on 25 aastat olnud nende õpetaja. «Oled meid õpetanud, toetanud, juhtinud, ning meil ...

Alustati tööd Eesti oikumeenilise kogumikuga

Eesti Kirikute Nõukogu (EKN) toetusel koostab Tartu ülikooli usuteaduskonna Eesti kiriku- ja religiooniloo töögrupp koguteost «Eesti oikumeenia lugu», mis ilmub 2009. aastal EKNi 20. aastapäevaks. 30. oktoobril peeti ülikooli nõukogu saalis autorite ja kolleegiumi liikmete osalusel konverentsi «Eesti oikumeenia lugu I», mille raames kaardistati oikumeenia ajaloo uurimise hetkeseis Eestis ning arutleti seniste ...

Ühest elavast suurmehest

Milles seisneb inimese suurus? Küllap selles, kuidas inimene on kasutanud ära talle Jumala poolt elamiseks antud aega, võimeid ja võimalusi. Mida rohkem ta neid kasutada on suutnud, mida rohkem ta on andnud endast teiste heaks, seda suurem on ta inimesena – mis siis, et seda mõistetakse sageli hinnata alles pärast tema surma. Kui siiski.Erakordne sündmusTeoloog ja usundiloolane Carsten Colpe kuulub selliste suurmeeste hulka, ...

Reformatsioonipäev halloween’i varjus

Samal ajal kui televisioonis ja tänaval võib näha ja kuulda vaid nõidu, tonte, luukeresid ja muid halloween’i-tegelasi, võitleb reformatsiooni sünnimaal evangeelne kirik oma tähtpäeva eest. Mõnes kirikus aga püütakse samas protestantlikku ideed integreerida moodsate suundadega ning pakkuda reforweenlikku meelelahutust. Igaühele midagiEt reformatsioonipäeva traditsiooniliselt tähistada ja ...

Isa oskab kõike

Maailm näeks välja hoopis teistsugune, kui otsustajateks oleks mehed, kes on elanud oma laste kõrval. Foto: Ulla Lemberg

Hakkasin sadamas paati kai äärde kinnitama ja nägin väikest poissi oma õega kai peal istumas. Varsti märkasin, et poisil oli õngenöör käes. Lähemale jõudes nägin ka pisaraid poisi palgel voolamas. Küsisin, mis tal mureks, ja kuulsin, et õngekonks oli jäänud kinni kuskile kai palkide vahele. Sellest siis kurvastus. Pakkusin abi, aga poiss ütles nutuhäälega: «Isa ...

Üleskutse

Järgmise aasta augustis tahame koos ühe toreda Soome poistetöö spetsialisti Heikki Pietiläga Laste- ja Noorsootöö Ühenduse abil organiseerida Pilistveres isade-poegade neljapäevase laagri. Ainult meeste värk. Naisi lubatakse ligi alles viimasel laagripäeval. Siis saavad nad näha, mida mehed koos on teinud, ja kuulda, kuidas neil koos on läinud. Ühes Ameerika uurimuses küsiti lastelt, kummast nad ...

Jaanus Jalakas: lapsed tulevad alati meiega koos kirikusse

Jaanus Jalakas, abikaasa Anne ja noorim laps Ingel. Foto: Tiiu Pikkur

Jaanus Jalakas (45), Kuusalu koguduse õpetaja, Leesi ja Loksa koguduse hooldajaõpetaja, on nelja lapse isa. Lapsed kõik kenas nooreinimeseeas: Hanna (19), Ott (16), Samuel (14) ja Ingel (12).Kõik mängivad mõnd pilliVanem tütar Hanna on juba kolmandat aastat kodust kaugel – õpib Austrias Linzis gümnaasiumi eelviimases klassis ja muusikaülikoolis viiulit. Gümnaasium ja ülikool koos tuleneb sealsest ...

Pereisa läks seminarist vanglasse

Andrus Norak on tegusa loomuga, talle meeldib midagi reaalset teha. Foto: erakogu

Vastne Tallinna vangla kaplan Andrus Norak (49) on esimesed jutud meestega ajanud.Tallinna Kaarli kirikus õpetaja Edgar Vaikmäe poolt ristitud Andrus Norakut tunti aastaid Eesti Metodisti Kiriku nimeka tegevliikmena. Metodistidega liitus ta abikaasa Siiri eeskujul. Nõukogude ajal toimusid Tallinnas Mere puiesteel meeleolukad, kaheksakümnendate aastate kohta väga elavad, kuid võimude poolt mitte eriti soositud noorteõhtud, mida ta ...

Helme vennastekoguduse palvemaja lugu

Palvemaja altari kohal ripub vennastekoguduse-aegne altarimaal.  Foto: Helme koguduse arhiiv

Helme kogudus on üle 60 aasta kasutanud oma kirikuna endist vennastekoguduse palvemaja Tõrva linna servas. Tänavu novembris saab pühakoda 160aastaseks. Hernhuuti vennad asusid Helmesse 1813. aastal. Helme luterliku koguduse õpetaja Karl Schubbe saatis Tartusse kolm meest vennastekogudusega lähemalt tutvuma. Need mehed olid vöörmünder Matt Wahlberg Hummuli Peedu talust, vöörmünder Juhan Lakritz Jõgeveste ...

Maalid Jumala valgusest

Liive Koppelile on südamelähedased Lõuna-Eesti vaated. Taustal paistab maal Pindi kirikust. Foto: Lea Jürgenstein

Kuni 13. novembrini saab Tartu linnaraamatukogus vaadata Liive Koppeli õlimaalide näitust «Teelisena taeva all».Raamatukogu fuajeedes, laenutussaalides ja muusikaosakonnas on väljas maastikumaalid ja natüürmordid. Enamasti Lõuna-Eesti vaated, kunstniku enda lapsepõlve mailt. «Võrumaa, täpsemalt Haanjamaa on mu südames,» kinnitab kunstnik, kelle sõnul avaldub kaunites loodusvaadetes ...

Eestisse kiindunud

Image

Kooritööst Eestis 1996–2007Esmalt tänan kõiki kolleege EELKs, KOSKi (koorijuhtide ja organistide segakoori), lastekoori Väike Küünal, EELK kogudusi. Tänan kõiki, kes on mind Eestis viibimistel saatnud. Tänan Aivi Otsnikku ja Helika Gustavsoni, KML peasekretäri, kes on mind toetanud kõikidel seminaridel, kooripäevadel ja muudel kirikumuusikaüritustel, leidnud kõigile küsimustele ...

Misjonitöö hea eeskuju

Kohtumised Norras: Leevi Reinaru (vasakult), Kjersti Norheim koos Selmaga ja Kjersti koguduse pastor Oslost. Foto: erakogu

Kiriku esindaja ütles peaassambleel, et kui räägime Norra Misjoniseltsist, siis räägime Norra kirikust. Kirik ja misjon on Norras sihipärases lähedases koostöös.Norra Misjoniselts on 165aastane. Selle alusepanijaiks olid vennastekoguduse vennad. Kohe alguses rajati misjonikool Stavangeri, et misjonitöö tegijaid ette valmistada. Praeguseks on seal õpilasi eri riikidest.Misjonitööd tehakse ...

Meie palve muudab maailma kulgu

Image

Ega me siin tänapäevases ühiskonnas vist eriti karmi kõnega harjunud pole. Igasugu mõnitamise, valetamise ja muidu nõmedusega, mida uudised iga päev koju kätte toovad, oleme küll harjunud, aga tõeline karmus, mille aluseks on ausus ja õiglus, on meist kuidagi kaugele jäänud.Jeesus rääkis neile tähendamissõna selle kohta, et nad peavad ikka palvetama ega tohi tüdida: ...