Slava Ukraine

Lehenumber 10. oktoober 2007 Nr 39 Archives - Eesti Kirik

Konsistooriumi otsused oktoobris

EELK konsistooriumi istungil 2. oktoobril kinnitati Tõnu Taremaa Pärnu-Jakobi koguduse õpetajaks. Peapiiskopi otsusega määrati diakon Rutt Süvari teenima Järva-Madise kogudust praost Teet Hanschmidti vastutusel. EELK vaimulike nimekirja arvati Andrus Norak ning talle anti luba kandideerida vanglakaplani ametikohale. Marelle Siitasele omistati kirikumuusiku (organist-koorijuhi) A-kategooria kutse. Konsistooriumi istungil leidis ...

14. oktoober

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Truro piiskopkond ja piiskopid William Ind ning Royden Screech (St. Germansi piiskop).Palvetame sidemete eest üleilmse kirikuga.Samuti on eestpalves Norra kiriku Tunsbergi (Tonsbergi) piiskopkond ja piiskop Laila Riksaasen Dahl.Palume Jumalalt tarkust kiriku ühtsuse hoidmiseks; samuti Jumala jätkuvat õnnistust ja juhtimist usulise hariduse andmise vallas.

Soome kirjakeele isa

Image

Mikael Agricola nimega seostab iga soomlane eelkõige oma emakeele ajalugu. Albert Edelfelti (1854–1905) kuulus maal «Mikael Agricola tõlkimas». Teos asub Helsingi ülikooli raamatukogus.«Agricola on soome kirjakeele isa,» vastaks meie hõimlane küsimusele tolle suurmehe kohta. Ja täpsustaks: 9. aprill, Mikael Agricola surmapäev, on Soome riigipüha, soome keele päev. Tänavu möödus tema surmast 450 aastat, sestap ...

Hingehoid ja kooskõla püha Franciscuse vaimus

4. oktoobri pärastlõunal Viljandi Jaani kirikus. Üle puusilla astumas veerand tunni jooksul üle 100 inimese. Väiksesse valgesse armsalt viltuse lae ja konarlike seintega pühakotta on meeldiv tulla, sest tal on elus aura, tõdes üks konverentsi ettekandja Mikk Sarv. Nõustun, hoone hingab seesolijatega kaitsvalt kaasa. Anu Raua villane vaip ei sobituks igale poole, samuti valgust toetavad Renee Aua vitraažaknad. Midagi koduselt ...

Mälestuskilde käidud teelt

Image

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik 1970ndatel aastatelKaks põlvkonda vaimulikke: keskel peapiiskop Alfred Tooming ja õpetaja Eduard Salumäe ning vennad Tiit ja Ivar-Jaak Salumäe (paremal). Noorim vend Mart ordineeriti vaimulikuks aastal 1987. Fotod: erakogu1970. aasta alguseks oli suurest sõjast möödunud veerand sajandit ja Jossif Stalini surmast varsti paarkümmend aastat. Elu oli varasemaga võrreldes muutunud – aeg oli teinud oma ...

Jaga oma parimat

Tartu Salemi kirik oli üks 83 objektist, mis sai suvel president Toomas Hendrik Ilveselt konkursi «Kaunis Eesti kodu 2007» auhinna. Tunnustust väärib ka Salemi kogudus kui äärmiselt tegus ja aktiivne, kus hoolitakse oma liikmetest ja ligimestest. Kaunis kodu on alustanud sügiskuud traditsiooniliselt söakalt, ikka parimat jagades.Hooliv kogudusLisaks iganädalasele tegevusele peeti septembrikuus Tartu Salemi kirikus Eesti EKB ...

Kirik pole muuseum

Alates 2006. aasta kevadest korraldab muinsuskaitseamet koostöös EELK ja siseministeeriumiga täiendkoolitusi EELK vaimulikele, koguduste juhatuste liikmetele ja kirikuteenijatele ning kohalike omavalitsuste esindajatele. Koolituse eesmärk on teadvustada säästlikku ja teadlikku ümberkäimist kiriku kunstivaraga ning tutvustada avariiliste olukordade võimalikke lahendamisviise.3. oktoobril toimus koolitus Lääne ...

Lõpliku lahkumise esimene vaatus

Üks mu kolleeg jutustas kord pisarsilmi oma kohtumisest eaka emaga. Ema oli olnud läbisõidul. Kahe pika sõidu vahele jäi paar tundi bussijaamas, kus ta tütrega kokku sai ja juttu ajas. Kõik oli sujunud kenasti, kuni lahkudes oli ema tütrele öelnud sõnad, mis teda tõsiselt jahmatasid: «Ma alles nüüd sain aru, et see oled sina!» Ema rõõmus üllatus täitis tütre südame kurbusega. Ühtäkki jõudis ta teadvusse äratundmine, et tal ei ole enam seda ema, kes too seni oli olnud. Alanud ...

Koguduse sissetulekust ja liikmeannetusest

Image

Elu on näidanud, et EELK liikmel puudub ülevaade oma kohustustest ja õigustest koguduseliikmeks olemise ning erinevate kiriklike talituste olemuse kohta, ka annetuste ning vastutuse kohta. Ometi oleks infot vaja. Põlva koguduse liikmed näiteks saavad sellest sügisest alates infot koguduseliikme kohustustest ja õigustest voldikust, kus kõik täpselt kirjas. Voldiku on koostanud koguduse õpetaja Toomas Nigola, kes on ...

Miks laulda ülistust Jumalale?

Miks on tarvis korraldada koosolekuid, kus inimesed tulevad kokku, et laulda ülistust Jumalale?«Meie esiisad kummardasid Jumalat sellel mäel, ja teie ütlete, et Jeruusalemm olevat paik, kus peab kummardama.» Jeesus ütles talle: «Naine, usu mind, et tuleb tund, mil te ei kummarda Isa sellel mäel ega Jeruusalemmas! Teie kummardate, mida te ei tea, meie kummardame, mida me teame, sest pääste tuleb juutidelt. Kuid tuleb tund ...

Jüri Arraku näitus Lissabonis

Image

Kunstnik Jüri Arraku personaalnäitus Lissabonis on loojale nii hästi mõjunud, et ta on mõelnud üht suurt maali tegema hakata.  Jüri Arrak vaimustus kloostri seinu katvast mauri kultuurist pärinevast keraamikast.Lissabonis asuva Eesti suursaatkonna poolt tulnud näitusepakkumises oli midagi sellist, mille kohta ligi nelikümmend viis aastat loonud kunstnik suutis üllatuda ja mõelda: oi kui huvitav.Väikeses ...

Lauljate tänupalve tõusis Läänemerel taeva poole

15. septembril 25. sünnipäeva tähistanud koorijuhtide ja organistide segakoor KOSK käis 19.–27. augustini kontserdireisil Saksamaal.Veel enne Rostocki sõiduks laevale astumist teenis koor kaasa Tallinna Jaani kirikus jumalateenistusel, kust ta õnnistussooviga teele saadeti. Ja õnnistatud see reis oli: kõik neli kontserti (Rendsburgi Maria, Tostedti Jaani, Braunschweigi Püha Martini ja Preetzi Linnakirikus) ...

Eesti neiu Ameerika lastelaagris rühmajuhiks

Image

Olen õnnistatud. Alustan nende sõnadega, sest tean, et ilma Jumala õnnistuseta ei oleks ma iial kogenud midagi nii vahvat, nagu oli möödunud suvi. Kolm imelist kuud veetsin USAs Marylandi osariigis Mar-Lu-Ridge’i laagrikeskuses, aga mitte laagrilisena, vaid rühmajuhina.Haapsalu Püha Johannese koguduse liige ja noortejuht Eleri Illik veetis terve suve Ameerikas, töötades rühmajuhina ELCA (Evangelical Lutheran Church in America) ...

Naisteoloogid kohtusid Soomes

Soomes Lohja lähedal Vivamos toimus 6.–9. septembrini põhjamaade naisteoloogide konverents, mis kandis seekord nime «Elav vesi». Esindatud olid Soome, Rootsi, Läti ja Eesti luterliku kiriku naisteoloogid, peamiselt ordineeritud vaimulikud.Kui me Tiiuga (Tiiu Hermat, Tallinna Püha Vaimu koguduse abiõpetaja, Ühenduse Naised Teoloogias liige – Toim) Vivamosse jõudsime, oli konverents juba alanud. See juhtus ...

Kolmkümmend aastat Jumalat teeninud

Image

Laupäeval, 6. oktoobril peeti Kullamaa kirikus tänujumalateenistust koguduse õpetaja Ants Leedjärve ja organist Tooni Leedjärve 30 aastat kestnud teenimise puhul.Foto: Tooni ja Ants Leedjärv Kullamaa kirikus oma tööjuubelil õnnitlusi vastu võtmas. Foto: Tiiu PikkurTänujumalateenistusel pidas kõne peapiiskop Andres Põder, kaasa teenisid õpetaja Ants Leedjärv, Lääne praost Tiit Salumäe, abipraost Leevi ...