Lehenumber » Väljaanded » 6 .juuni 2007 Nr 23

Tapa vabatahtlikud korraldasid heategevusliku kontserdi

Tapa kultuurikeskuses korraldati heategevuskontsert Tapa Laste- ja Noortekodu laste heaks. Sooviks oli koguda raha lastele jalgrataste ostmiseks. Ürituse eestvedajaks oli Euroopa Vabatahtliku Teenistuse programmis osalev sakslane Waldemar Maier (21).Tegemist oli esimese omataolise üritusega Tapal. Kontserdil esines kohalik naistantsurühm, kelle esitatud neljas eesti rahvatantsus osales ka Waldemar koos teiste noorte vabatahtlikega. Euroopa Vabatahtliku ...

Pöördumine agenda kaitseks

Suur osa EELK vaimulikke ja kirikumuusikuid on ühinenud pöördumisega agenda kaitseks. Tegemist on tugeva toetusega kiriku põhitööle, milleks on jumalateenistuste pidamine. Ajal, mil kirikuskäimine pole ühiskonnas valdav, on see rõõmustav märk kiriku jaoks.Kiriku töötegijad on koostanud lühikese pöördumise teksti, kooskõlastanud seda omavahel ja andnud kiriklikel üritustel ning ...

Kopti kirik on mõjutanud kopte mitte tunnistama oma tõrjutust isade maal

Kopti kiriku pea Anba Šenudah III, Aleksandria paavst ja kogu Aafrika patriarh Püha Markuse Toolil, 117. kopti kiriku paavst.

Koptid on Egiptuse kristlased, nende usk üks kristluse vanimaid vorme, mis pärineb peaaegu Jeesuse ajast. Kopti kiriku pea Anba Šenudah III, Aleksandria paavst ja kogu Aafrika patriarh Püha Markuse Toolil, 117. kopti kiriku paavst. Nimetus «kopt» tuleneb araabia quibt’ist, mis on lühend kreeka aigyptos’est ja see omakorda derivatsioon Hikuptah’st. Hikuptah on muistse Egiptuse pealinna Memphise religioosne nimi ja tähendab ...

Läkitus EELK vaimulikele ja kirikumuusikutele

Kirikus käimas olev liturgiline reform on viimastel päevadel üles kütnud nii vaimulike kui ka kirikumuusikute kirgi.See on toonud kaasa mõne vaimuliku pahameele nii Kirikumuusika Liidu (KML) kui ka organistide vastu, kes on praegusel hetkel sattunud löögi alla seoses nn pöördumisele allkirjade kogumise aktsiooniga.Taolised rünnakud on osaliselt põhjendatud, kuid kristlikus mõttes on see kohatu. Olen veendunud, ...

Elada tõeks Õpetaja sõnu

Image

Jeesus oli Messias – oodatud ja tõotatud Lunastaja ja Päästja. Tema sõnum ja õpetus Jumala riigist sisaldas endas pääsemist kõigile, kes seda kuulsid ja kuulda võtta tahtsid. Ta ise ka tegutses oma õpetuse kohaselt, päästes inimesi juba siinses maises maailmas nende hädadest, valudest ja haigustest. Ta tegeles inimese kui terviku probleemidega – pakkus vaimuliku ...

Kuidas me lastepäeval vihmast pääsesime

Lastepäeval osalenud 40 lapse koostöös valmis suur kangamaal.

26. mail toimus Lihulas Lääne praostkonna lastepäev teemal «Kuidas ma pääsen...»Lastepäeval osalenud 40 lapse koostöös valmis suur kangamaal. Hommikul pani äikeseline ilm lastetöötegijate usu ja kannatlikkuse tõsiselt proovile. Lastevanemad tõid veidi murelikultki oma võsukesed ladiseva vihma käes kogunemispunktidesse, kust ühiselt Lihula poole sõitma asuti. Palvele vastu tulles ...

Sõnumitooja

Mu peole valgeid õisi langestuul raputas neid uhkelt puult, mis kaunid nagu laste palved,neid kuulen äkki sajast suust...Neis palveis rõõmu on ja nuttuning siirast patukahetsust,me laste südamed täis uskuneis Taevariigi lähedustJa läbi lapsesuu ma kuulen:Su igas sammus on me õnn,neid astes hoia Looja poole,siis ikka kindel on su kõnd!Käelt puhun õie, jälle teelemu lõhnav sõnum lendab ...

Uue jumalateenistusliku korra kehtestamisest

Uue jumalateenistusliku korra kehtestamisest Õpetuskomisjon on moodustatud piiskopliku nõukogu juurde ning tema ülesanne on anda teoloogiline ja eetiline hinnang küsimustele, mis tulevad arutlusele piiskoplikus nõukogus ja/või kirikukogus. Seni on õpetuskomisjoni ülesanne olnud suhteliselt lihtne selles mõttes, et pole tekkinud arvestatavaid erimeelsusi. Viimane koosolek oli tõeliseks ...

Klassika vajalikkus

Tihtipeale tuleb meil vastata väga põhimõttelistele küsimustele kiiremini, kui ükski jõuab läbi vaadata kõik vastavad algallikad ja lugeda üle kogu asjaomase kirjanduse. . Näiteks praegu on uuesti päevakorral selline küsimus nagu «mis on kogukond?». Ega keegi ei taha seda sõna eesti keelest kaotada, kuid me peame teadma, kelle või mille kohta see sõna sobib. Ja eestlaste ...

Eestpalves on…

Rannu, Tahkuranna ja Kuressaare kogudus ning vaimulikud Tiit Kuusemaa, Tiina Janno (Marek Roots) ja Anti Toplaan ning koguduste juhatuste esimehed Urmas Madiste, Piret Linnumäe ja Kaalep Koppel.  Kasvata oma riiki maailmas, et sinu õiguse ja armastuse vägi saaks tugevaks meie, inimeste, südametes ja elus. Saada korda, et kõik rahvad leiaksid tee rahule, kus häda ja hirm on kadunud ning ülekohus ja halastamatus aset annab ...

Millist kirikut me tahame?

Viimastel aastatel on palju räägitud kiriku hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest. Aastaid tagasi tõstatas õpetaja Ove Sander vaimulike konverentsil küsimuse, kas meie kirikus on identiteedikriis. Küsimus tekitas vaimulike seas vastakaid arvamusi, kuid nii mõnigi neist oli seda meelt, et meie kirikul puudub selge nägemus oma olemusest ja kohast ühiskonnas. Juba enne II maailmasõda oli ...

Faruk Abu Chacra – õpikute autor ja kultuurisilla ehitaja

Araabia keele õpetaja Faruk Abu Chacra rõõmustab õpiku uue ja põhjalikuma kordustrüki üle.

Kevadsemestril õpetas Tartu ülikooli usuteaduskonna juures soovijaile-üliõpilastele araabia keelt esimest korda ülikooli ajaloos mees, kelle emakeeleks ongi araabia keel. Faruk Abu Chacra on alates 1972. aastast Helsingi ülikooli araabia keele vanemlektor, Tartusse kutsus teda prof Kalle Kasemaa.Araabia keele õpetaja Faruk Abu Chacra rõõmustab õpiku uue ja põhjalikuma kordustrüki üle. Intensiivkursus vältas kolm nädalat, varasemat ...

10. juuni

Eestpalves on Rootsi kiriku Linköpingi piiskopkond ja piiskop Martin Lind.Palvetame sõprussidemete eest Linköpingi ja St. Albansi piiskopkonna vahel, millele käesoleval aastal loodetakse rajada tugev alus.Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkiriku Argylli ja saarte piiskopkond ja piiskop Martin Shaw.Täname Jumalat kogu maailma kristlaste poolt pakutava julgustuse ja inspiratsiooni eest, mida piiskopkond on võinud ja võib ...

Ilus päev vennastekoguduses

See oli üks tänuteenistus Nissi palvemaja 114. aastapäeval. Koguduse-vanem Jüri Pootsmaa tänas Jumalat, et oli meeleparandamise aasta. Ta võttis oma kõne aluseks Jaakobuse 3:13–18. Tarkus tuleb Jumalalt, aga kibe kadedus ja riiakus on maine ning see ei jää püsima. Tervitusi tõid vend Jaan Proosa Tallinnast Harku tänava palvelast, vend Agu Kaljuste Hagerist, õpetaja Jaanus ...

Oblastikomitee oblaadid ehk Kuidas me Petseris käisime

Filiae Ecclesiae täies koosseisus Petseri Peetri kiriku ees peale esimest kontserti.

Üle poole aasta tagasi nuputasid kaks Lõuna-Eesti meest välja, kuidas päästa uppuvalt laevalt Petseri väike luterlik eesti kogudus – laulva revolutsiooniga nimelt. Filiae Ecclesiae täies koosseisus Petseri Peetri kiriku ees peale esimest kontserti. Erinevalt Eesti paarikümne aasta tagustest massiüritustest ajavad Petseri koguduse eest muretsejad Elmet Vaaks ja Toomas Russak asju tasa ja targu, viies eesti kultuuri piiri taha ...