Lehenumber » Väljaanded » 6 .juuni 2007 Nr 23

Kuidas me lastepäeval vihmast pääsesime

Lastepäeval osalenud 40 lapse koostöös valmis suur kangamaal.

26. mail toimus Lihulas Lääne praostkonna lastepäev teemal «Kuidas ma pääsen...»Lastepäeval osalenud 40 lapse koostöös valmis suur kangamaal. Hommikul pani äikeseline ilm lastetöötegijate usu ja kannatlikkuse tõsiselt proovile. Lastevanemad tõid veidi murelikultki oma võsukesed ladiseva vihma käes kogunemispunktidesse, kust ühiselt Lihula poole sõitma asuti. Palvele vastu tulles ...

Sõnumitooja

Mu peole valgeid õisi langestuul raputas neid uhkelt puult, mis kaunid nagu laste palved,neid kuulen äkki sajast suust...Neis palveis rõõmu on ja nuttuning siirast patukahetsust,me laste südamed täis uskuneis Taevariigi lähedustJa läbi lapsesuu ma kuulen:Su igas sammus on me õnn,neid astes hoia Looja poole,siis ikka kindel on su kõnd!Käelt puhun õie, jälle teelemu lõhnav sõnum lendab ...

Uue jumalateenistusliku korra kehtestamisest

Uue jumalateenistusliku korra kehtestamisest Õpetuskomisjon on moodustatud piiskopliku nõukogu juurde ning tema ülesanne on anda teoloogiline ja eetiline hinnang küsimustele, mis tulevad arutlusele piiskoplikus nõukogus ja/või kirikukogus. Seni on õpetuskomisjoni ülesanne olnud suhteliselt lihtne selles mõttes, et pole tekkinud arvestatavaid erimeelsusi. Viimane koosolek oli tõeliseks ...

Klassika vajalikkus

Tihtipeale tuleb meil vastata väga põhimõttelistele küsimustele kiiremini, kui ükski jõuab läbi vaadata kõik vastavad algallikad ja lugeda üle kogu asjaomase kirjanduse. . Näiteks praegu on uuesti päevakorral selline küsimus nagu «mis on kogukond?». Ega keegi ei taha seda sõna eesti keelest kaotada, kuid me peame teadma, kelle või mille kohta see sõna sobib. Ja eestlaste ...

Eestpalves on…

Rannu, Tahkuranna ja Kuressaare kogudus ning vaimulikud Tiit Kuusemaa, Tiina Janno (Marek Roots) ja Anti Toplaan ning koguduste juhatuste esimehed Urmas Madiste, Piret Linnumäe ja Kaalep Koppel.  Kasvata oma riiki maailmas, et sinu õiguse ja armastuse vägi saaks tugevaks meie, inimeste, südametes ja elus. Saada korda, et kõik rahvad leiaksid tee rahule, kus häda ja hirm on kadunud ning ülekohus ja halastamatus aset annab ...

Millist kirikut me tahame?

Viimastel aastatel on palju räägitud kiriku hetkeolukorrast ja tulevikuväljavaadetest. Aastaid tagasi tõstatas õpetaja Ove Sander vaimulike konverentsil küsimuse, kas meie kirikus on identiteedikriis. Küsimus tekitas vaimulike seas vastakaid arvamusi, kuid nii mõnigi neist oli seda meelt, et meie kirikul puudub selge nägemus oma olemusest ja kohast ühiskonnas. Juba enne II maailmasõda oli ...

Faruk Abu Chacra – õpikute autor ja kultuurisilla ehitaja

Araabia keele õpetaja Faruk Abu Chacra rõõmustab õpiku uue ja põhjalikuma kordustrüki üle.

Kevadsemestril õpetas Tartu ülikooli usuteaduskonna juures soovijaile-üliõpilastele araabia keelt esimest korda ülikooli ajaloos mees, kelle emakeeleks ongi araabia keel. Faruk Abu Chacra on alates 1972. aastast Helsingi ülikooli araabia keele vanemlektor, Tartusse kutsus teda prof Kalle Kasemaa.Araabia keele õpetaja Faruk Abu Chacra rõõmustab õpiku uue ja põhjalikuma kordustrüki üle. Intensiivkursus vältas kolm nädalat, varasemat ...

10. juuni

Eestpalves on Rootsi kiriku Linköpingi piiskopkond ja piiskop Martin Lind.Palvetame sõprussidemete eest Linköpingi ja St. Albansi piiskopkonna vahel, millele käesoleval aastal loodetakse rajada tugev alus.Samuti on eestpalves Šoti Episkopaalkiriku Argylli ja saarte piiskopkond ja piiskop Martin Shaw.Täname Jumalat kogu maailma kristlaste poolt pakutava julgustuse ja inspiratsiooni eest, mida piiskopkond on võinud ja võib ...

Ilus päev vennastekoguduses

See oli üks tänuteenistus Nissi palvemaja 114. aastapäeval. Koguduse-vanem Jüri Pootsmaa tänas Jumalat, et oli meeleparandamise aasta. Ta võttis oma kõne aluseks Jaakobuse 3:13–18. Tarkus tuleb Jumalalt, aga kibe kadedus ja riiakus on maine ning see ei jää püsima. Tervitusi tõid vend Jaan Proosa Tallinnast Harku tänava palvelast, vend Agu Kaljuste Hagerist, õpetaja Jaanus ...

Oblastikomitee oblaadid ehk Kuidas me Petseris käisime

Filiae Ecclesiae täies koosseisus Petseri Peetri kiriku ees peale esimest kontserti.

Üle poole aasta tagasi nuputasid kaks Lõuna-Eesti meest välja, kuidas päästa uppuvalt laevalt Petseri väike luterlik eesti kogudus – laulva revolutsiooniga nimelt. Filiae Ecclesiae täies koosseisus Petseri Peetri kiriku ees peale esimest kontserti. Erinevalt Eesti paarikümne aasta tagustest massiüritustest ajavad Petseri koguduse eest muretsejad Elmet Vaaks ja Toomas Russak asju tasa ja targu, viies eesti kultuuri piiri taha ...

Mul pole olnud aja rikkust ilutsemiseks pillata

Roman Toi helilooming on näide sellest, kui lihtsate vahenditega saab kuulajas tekitada Jumala lähedust.

Nii on öelnud meie muusika grand old man Roman Toi oma elutööle tagasi vaadates. Nüüd, kus maestrol on täis saamas juba 91. eluaasta, võime öelda, et «aja rikkust» on Jumal talle andnud rikkalikult ja seda pole ta tõepoolest «ilutsemiseks» pillanud. . Roman Toi helilooming on näide sellest, kui lihtsate vahenditega saab kuulajas tekitada Jumala lähedust. Kui võtame teadmiseks, et juba ...

TOIMETUSE POSTIST

Leppigem ära! Vene noorte märatsemine, lõhkumine ja röövimine Tallinnas kahel aprilliööl tekitas eesti inimeses õudu ja põlgust. Igasugune protestimine mis tahes põhjusel ei õigusta märatsemist, varade kahjustamist, hävitamist ega röövimist. Ei ole ju intelligentse ja kõlbelise inimese käitumisega kooskõlas vastutegutsemine selle riigi seadustele ja rahva ...

Tulekul on rahvusvaheline suveakadeemia

Hugo Lepnurme muusikaühingu eestvõttel toimub juulis Eesti eri kirikutes esimene rahvusvaheline kirikumuusika suveakadeemia, teemaks on saksa romantiline orelimuusika.15.–21. juulini toimuva suveakadeemia projektijuht on Elke Unt ja kunstiline juht Markku Mäkinen ning eesmärgiks tundma õppida saksa romantilise orelimuusika stiilisuundi ja nende ajaloolist konteksti.Neljal päeval juhendab prof Pieter van Dijk Hollandist meistrikursusi ...

Kirikukellad on toodud näitusesaali

Niguliste kirikus saab aasta lõpuni vaadata esimest Eesti kirikukellade näitust.

Niguliste kirikus on avatud näitus «Kirikukellad Eestis». Unikaalse väljapaneku kuraatorid on kunstiajaloolane Juhan Kilumets ja Niguliste muuseumi direktor Tarmo Saaret, kujundaja Liina Siib. Niguliste kirikus saab aasta lõpuni vaadata esimest Eesti kirikukellade näitust. Eksponeeritud on 13 kella erinevatest stiilidest, lisaks kelladega seotud esemeid, fotosid ja skeeme. Näha saab eelkõige vanemaid ja väärtuslikumaid ...

Palvetagem siis kõigi omaste eest!

Nüüd, kui ENSV ajal Tõnismäele püstitatud pronksmees leidis Eesti Vabariigis oma õige koha, on viimaks ometi aeg hakata õigele kohale liigutama ka Eesti Vabariigi piiri! 18. mail möödus kaks aastat päevast, kui Eesti Vabariigi välisminister Urmas Paet rahuloleva žestiga Moskvas Eesti-Vene uuele piirilepingule alla kirjutas. See allakirjutamise akt oli Tartu rahulepingu hülgamine koos nende halbade tagajärgedega, mida paljud siiani veel üldse ei adu. Selle aktiga ei ...