Lehenumber » Väljaanded » 30. mai 2007 Nr 22

3. juuni

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Chichesteri piiskopkond ja piiskopid John Hind, Wallace Benn (Lewesi piiskop) ning Lindsay Urwin (Horshami piiskop). Palvetame misjoni- ja evangelismiprogrammi «Käi teel» õnnestumise eest. Samuti on eestpalves Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Mikkeli piiskopkond ja piiskop Voittu Huotari. Palvetame vaimulike suvelaagrite eest piiskopkonnas – et Issand saaks nende kaudu inimesi ...

Oikumeeniliste tekstide kogumik ilmunud

Eesti Kirikute Nõukogu ja Usuteaduse Instituut esitlevad täna kell 15 Usuteaduse Instituudis XX sajandi olulisemate oikumeeniliste originaaltekstide tõlgete kogumikku «Documenta oecumenica». Kogumiku eesmärgiks on nii globaalselt kui ka lokaal-selt oluliste oikumeeniliste tekstide edasiandmine eesti keeles ning ka oikumeenilise mõtte ja liikumise edendamine Eestis. Lisaks oikumeeniliste originaaltekstide tõlgetele ...

Järva sinod: põhitöö käib kirikuhooneid taastades

Peapiiskop Andres Põder õnnitleb 14 aastat Järvamaa praostiks olnud Teet Hanschmidti, kes jätkab samas ametis

Amblas tuli 23. mail kokku 12. sinod, viimane sellekevadises reas. Paistis päike ja õied vanas kirikaias olid puhkemisel.Peapiiskop Andres Põder õnnitleb 14 aastat Järvamaa praostiks olnud Teet Hanschmidti, kes jätkab samas ametis Teenistusel osalesid kõik maakonna vaimulikud peale Elve Benderi, kes koduseks jäämas. Peapiiskop Andres Põder ja praost Teet Hanschmidt teenisid armulaual, koor laulis ja kunagise suure kihelkonna ...

Sõdurid, arstid, hambaarstid, kaubapoodide omanikud…

Tartu sünagoog enne II maailmasõda. Sünagoog hävis 1944, säilinud esemed on hoiul Eesti Rahva Muuseumis.

Esimesed andmed Eestis elanud juutide kohta pärinevad 1333. aastast Tallinnast, Eesti Juudi Kogukond on vanim pärast II maailmasõda järjepidevalt tegutsenud vähemusrahvuse ühendus.Tartu sünagoog enne II maailmasõda. Sünagoog hävis 1944, säilinud esemed on hoiul Eesti Rahva Muuseumis.Rahvaluuleteadlane professor Oskar Loorits on kirjutanud 1957. aastal ülevaatliku artikli juutidest eesti folklooris ja ütleb sealses ...

Vaba rahvakirik

EELK XXVI Kirikukogu 7. istungjärgul 28. aprillil 2004 vastu võetud põhikirja preambula ütleb: «Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on alates 16. sajandi usupuhastusest Eesti alal tegutsev luterlik kirik, kelle vaimulik elu ja järjepidev tegevus rahva usulisel ja kõlbelisel kasvatamisel algas eesti rahva ristiusustamisega.» § 1 defineerib: «EELK on vaba rahvakirik, kellel on enesekorralduse ja omavalitsemise ...

Kas kirikuinimestel on loomulikke vajadusi?

Üks kirikuõpetaja meenutas, kuidas ta kord Soome laevas, vaimulikusärk seljas, WCst välja astudes kuulis noorte imestust: ise papp, aga käib vetsus! Sellest pole vist möödas sajanditki, kui niigi vaevatud talupoeg sai kaela uue seaduse. See nõudis, et edaspidi peab iga majapidamise juurde kuuluma lisaks traditsioonilistele taluhoonetele veel ka kemmerg. Ilmselt oli loodusinimesel raske harjuda olukorraga, et ka sel ...

Villem Reiman koostas vaba rahvakiriku aluse

Villem Reiman (keskel, kõige lühem) koos kohalike kooliõpetajatega Kolga-Jaanis aastal 1895.

90 aastat tagasi, 1917. aasta maikuu viimasel päeval, kogunes Tartus eesti soost kirikuõpetajate ja koguduste eestseisjatest delegaatide kongress.Villem Reiman (keskel, kõige lühem) koos kohalike kooliõpetajatega Kolga-Jaanis aastal 1895. See oli esimene eesti koguduste esindajate koosolek üldse ja esimene eestlaste ülemaaline kongress Eesti ajaloos. Kahe päeva kestel asutati midagi täiesti uut ja enneolematut ...

Aeg on rääkida (2. osa)

(Algus EK nr 21, 23.05.) Rudolf Bultmanni arvates on müüt antiikaegse inimese eriline maailmatunnetuse ja eneseväljenduse vorm, milles võib edasi anda ka sügavaid vaimulikke ja veel praegugi kehtivaid tõdesid. Need tuleb vabastada vaid nende «müütilisest kattest», sest vastasel korral ei ole nad mõistetavad tänapäeva inimesele, kelle maailmapilt erineb antiikaegse inimese omast ning kes ...

KOGUDUSE-ELU UUENDAMISE LÄVEL

/…/ Uus alus Et minu kirjad mitte pikemaks ei veniks kui kuulsa meremao saba, siis võin ainult üleüldistes joontes ehituseplaani üles tähendada. Kohalik kogudus, linnas ja maal, valitseb enese üle ise ja otsustab ise oma eluküsimused. Kirikliku elu uus alus saagu nii lai kui kogudus! Koguduse-koosolek valib kolme aasta pääle kirikunõukogu. Valida võib iga täisealine koguduse ...

Kes on lestadiuslased?

Lars Levi Laestadius (1800–1861)

Eeloleval suvel korraldab ajaleht Eesti Kirik oma lugejatele kaks reisi erinevate lestadiuslike rühmadega tutvumiseks. Külastame liikumise keskusi Soomes, Rootsis ja Norras.Lars Levi Laestadius (1800–1861)Samas on võimalus näha ka imekaunist Lapimaa loodust, ronida tundru tippu ja katsuda Põhja-Jäämere vett. Reisil tutvume lestadiusluse vaimuliku pärandiga, millest leiab toitu nii mõistus kui ka ...

Esimene eesti koguduste esindajate koosolek

Neil päevil 90 aasta eest oli õhus tunda ärevust. 13. mail oli ajalehes Postimees avaldatud üleskutse kõikidele Eestimaa koguduste asemikele tulla 31. maiks kokku Tartusse Treffneri Gümnaasiumisse, et arutada oma kiriku vabakirikuks ümberkorraldamise võimalusi. Kolmel maikuu pühapäeval kuulutati seda rahutuks tegevat uudist ka kõikides Eestimaa kirikutes. Ootusärevus oli suur. ...

Eestikeelse koguduse 80aastane ajalugu

Juhan Kilumetsale riputas Maarja medali kaela koguduse juhatuse esimees Raido Rüütel.

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse sünnipäev on 25. mail, sest sel kuupäeval 1927. aastal on ta siseministeeriumis registreeritud.  Juhan Kilumetsale riputas Maarja medali kaela koguduse juhatuse esimees Raido Rüütel. 80. sünnipäeva tähistati Toom-koguduse päevadega 25.–27. maini. Koguduse õpetaja Jaak Salumäe ütles päevi avades, et kogudus peab olema tänulik selle töö eest, mida on ...

Mälestuskilde käidud teelt

Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel.

Eesti Evangeelne Luterlik  Kirik 1940ndail ja 1950ndail aastail Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel. Keeruliseks muutus meie kirikuelu, kui 21. juunil 1940 kaotas Eesti iseseisvuse. Ja keeruline on sellest üle poole sajandi hiljem kirjutada. Võtan appi Riho Altnurme doktoritöö ...

Eesti lipu 123. aastapäeva eel

4. juunil kell 10 toimub Otepää Maarja kiriku pastoraadi hoovil sinimustvalge lipu pidulik 123. aastapäeva tähistamine. Sünnipäevast võtavad osa ja peavad kõnet Valga maavanem Georg Trašanov, Otepää vallavanem Aivar Pärli, vallavolikogu esimees Aivar Nigol, EÜSi esimees Ott Järvela ja Otepää Maarja koguduse õpetaja Jüri Stepanov. Lisaks kohalikele osalevad ...

Pikk tee tõi Tormasse Kärla naiste laulu

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees.

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees. Kirikukoori juhiks on särasilmne, alati rõõmsameelne ja optimismi süstiv Ülle Vallaste. Pühapäeviti käiakse ustavalt kooriproovis, inglid on harjutusruumis ja toovad kaasa taevaliku puudutuse. Laul teeb meele mõnusaks ning kooriliikmed on hoolivad ja toetavad üksteist. Lauljaid on 12, aga võiks olla rohkem, meie seas on ...