Lehenumber » Väljaanded » 30. mai 2007 Nr 22

Kui ees on reis islamiriiki

Ilmunud on ajakirjaniku ja reisijuhi Juune Holvanduse raamat «Arabesk, vesipiip ja umma». Raamatusse on kogutud elamused Tadžikistanis, Usbekistanis, Türgis, Tuneesias, Marokos ja Egiptuses kogetust ja nähtust eurooplase pilgu läbi. Autor loodab, et selle kaudu tulevad lugejale need üldiselt kauged ja arusaamatud maad natuke lähemale. Millest kirjutab Sinu vastilmunud raamat? Raamat jutustab eesti naise pilguga ...

Sõdurid, arstid, hambaarstid, kaubapoodide omanikud…

Tartu sünagoog enne II maailmasõda. Sünagoog hävis 1944, säilinud esemed on hoiul Eesti Rahva Muuseumis.

Esimesed andmed Eestis elanud juutide kohta pärinevad 1333. aastast Tallinnast, Eesti Juudi Kogukond on vanim pärast II maailmasõda järjepidevalt tegutsenud vähemusrahvuse ühendus.Tartu sünagoog enne II maailmasõda. Sünagoog hävis 1944, säilinud esemed on hoiul Eesti Rahva Muuseumis.Rahvaluuleteadlane professor Oskar Loorits on kirjutanud 1957. aastal ülevaatliku artikli juutidest eesti folklooris ja ütleb sealses ...

Kas kirikuinimestel on loomulikke vajadusi?

Üks kirikuõpetaja meenutas, kuidas ta kord Soome laevas, vaimulikusärk seljas, WCst välja astudes kuulis noorte imestust: ise papp, aga käib vetsus! Sellest pole vist möödas sajanditki, kui niigi vaevatud talupoeg sai kaela uue seaduse. See nõudis, et edaspidi peab iga majapidamise juurde kuuluma lisaks traditsioonilistele taluhoonetele veel ka kemmerg. Ilmselt oli loodusinimesel raske harjuda olukorraga, et ka sel ...

Vigala lugu oli osapooltele õpetlik

Kohus andis 23. mail välja kohtumääruse, mille kohaselt kriminaalmenetlus kodanike Kristiina Jõgi ja Toivo Averini suhtes otsustati lõpetada ja mõlemad kohustuvad maksma 5000 krooni sihtotstarbelisse toetusfondi Saaga. Vigala kiriku altariskandaal puhkes 2006. aasta oktoobri lõpus, kui muinsuskaitsjad avastasid, et kirikutegelased on 1680. aastast pärineva barokkaltari ja -kantsli omavoliliselt üle ...

Aeg on rääkida (2. osa)

(Algus EK nr 21, 23.05.) Rudolf Bultmanni arvates on müüt antiikaegse inimese eriline maailmatunnetuse ja eneseväljenduse vorm, milles võib edasi anda ka sügavaid vaimulikke ja veel praegugi kehtivaid tõdesid. Need tuleb vabastada vaid nende «müütilisest kattest», sest vastasel korral ei ole nad mõistetavad tänapäeva inimesele, kelle maailmapilt erineb antiikaegse inimese omast ning kes ...

Kiriku Varahaldus sai maineka organisatsiooni liikmeks

OÜ Kiriku Varahaldus võeti 24. mail vastu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks. Pidulikule aktusele olid kutsutud ligi 20 uue liikmekandidaadi esindajad. Uute liikmete vastuvõtu eel tutvustati kokkutulnuile koja ajaloolist peahoonet Toompeal Toomkiriku kõrval. Tutvustavale ringkäigule järgnes pidulik vastuvõtt, kus uusi liikmeid tervitas kaubanduskoja peadirektor Siim Raie. Ta andis kõigile uutele ...

Kes on lestadiuslased?

Lars Levi Laestadius (1800–1861)

Eeloleval suvel korraldab ajaleht Eesti Kirik oma lugejatele kaks reisi erinevate lestadiuslike rühmadega tutvumiseks. Külastame liikumise keskusi Soomes, Rootsis ja Norras.Lars Levi Laestadius (1800–1861)Samas on võimalus näha ka imekaunist Lapimaa loodust, ronida tundru tippu ja katsuda Põhja-Jäämere vett. Reisil tutvume lestadiusluse vaimuliku pärandiga, millest leiab toitu nii mõistus kui ka ...

Lapsi peab kaitsma kurjuse eest

Ülehomme, 1. juunil on rahvusvaheline lastekaitsepäev. Eesti Kirik külastas ühte Tartu lasteaeda, et küsida, mida lapsed arvavad laste kaitsmisest ja Jeesusest. Laste kaitsest... - Last saab kaitsta nii, et hoiad teda enda süles. - Lapsi peavad kaitsma tema ema ja isa. - Ja tädi ja onu. - Kaitsma peab kurjuse eest. - Ja kamandamise eest. - Lapsi tuleb kaitsta autoõnnetuste ja jalgrattaõnnetuste ...

Eestikeelse koguduse 80aastane ajalugu

Juhan Kilumetsale riputas Maarja medali kaela koguduse juhatuse esimees Raido Rüütel.

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse sünnipäev on 25. mail, sest sel kuupäeval 1927. aastal on ta siseministeeriumis registreeritud.  Juhan Kilumetsale riputas Maarja medali kaela koguduse juhatuse esimees Raido Rüütel. 80. sünnipäeva tähistati Toom-koguduse päevadega 25.–27. maini. Koguduse õpetaja Jaak Salumäe ütles päevi avades, et kogudus peab olema tänulik selle töö eest, mida on ...

Järva sinod: põhitöö käib kirikuhooneid taastades

Peapiiskop Andres Põder õnnitleb 14 aastat Järvamaa praostiks olnud Teet Hanschmidti, kes jätkab samas ametis

Amblas tuli 23. mail kokku 12. sinod, viimane sellekevadises reas. Paistis päike ja õied vanas kirikaias olid puhkemisel.Peapiiskop Andres Põder õnnitleb 14 aastat Järvamaa praostiks olnud Teet Hanschmidti, kes jätkab samas ametis Teenistusel osalesid kõik maakonna vaimulikud peale Elve Benderi, kes koduseks jäämas. Peapiiskop Andres Põder ja praost Teet Hanschmidt teenisid armulaual, koor laulis ja kunagise suure kihelkonna ...

Eesti lipu 123. aastapäeva eel

4. juunil kell 10 toimub Otepää Maarja kiriku pastoraadi hoovil sinimustvalge lipu pidulik 123. aastapäeva tähistamine. Sünnipäevast võtavad osa ja peavad kõnet Valga maavanem Georg Trašanov, Otepää vallavanem Aivar Pärli, vallavolikogu esimees Aivar Nigol, EÜSi esimees Ott Järvela ja Otepää Maarja koguduse õpetaja Jüri Stepanov. Lisaks kohalikele osalevad ...

Vaba rahvakirik

EELK XXVI Kirikukogu 7. istungjärgul 28. aprillil 2004 vastu võetud põhikirja preambula ütleb: «Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on alates 16. sajandi usupuhastusest Eesti alal tegutsev luterlik kirik, kelle vaimulik elu ja järjepidev tegevus rahva usulisel ja kõlbelisel kasvatamisel algas eesti rahva ristiusustamisega.» § 1 defineerib: «EELK on vaba rahvakirik, kellel on enesekorralduse ja omavalitsemise ...

E.E.L.K. peapiiskop seatakse ametisse

Välis-Eesti kiriku peapiiskop electus Andres Taul ja E.E.L.K. Konsistooriumi liikmed õnnistatakse ametisse Toronto Vana-Andrese Peapiiskoplikus kirikus 10. juunil kl 11 algaval teenistusel, teatab E.E.L.K. Konsistooriumi peasekretär Ivar Nippak. Tallinnast saabuvad peapiiskop Andres Põder, keda teenistusel assisteerivad assessorid Tiit Salumäe ja Joel Luhamets; E.E.L.K. vaimulikest assisteerivad praostid Thomas Vaga ja Hannes Aasa ...

Jumal on meiega kõikjal

Image

Tänase kirjakoha sisuks on kõigile kirikuinimestele tuttavad Aaroni õnnistussõnad. Õnnistada võib mitmeti. Oleme harjunud sellega, et pühapäeval ja kirikupühadel kirikuteel või kiriku uksel kedagi kohates talle õnnistatud pühapäeva soovime. Rohket Jumala õnnistust soovime ka siis, kui kellelgi lähedastest-tuttavatest sünnipäev või mõni ...

Villem Reiman koostas vaba rahvakiriku aluse

Villem Reiman (keskel, kõige lühem) koos kohalike kooliõpetajatega Kolga-Jaanis aastal 1895.

90 aastat tagasi, 1917. aasta maikuu viimasel päeval, kogunes Tartus eesti soost kirikuõpetajate ja koguduste eestseisjatest delegaatide kongress.Villem Reiman (keskel, kõige lühem) koos kohalike kooliõpetajatega Kolga-Jaanis aastal 1895. See oli esimene eesti koguduste esindajate koosolek üldse ja esimene eestlaste ülemaaline kongress Eesti ajaloos. Kahe päeva kestel asutati midagi täiesti uut ja enneolematut ...