Lehenumber » Väljaanded » 30. mai 2007 Nr 22

Järva sinod: põhitöö käib kirikuhooneid taastades

Peapiiskop Andres Põder õnnitleb 14 aastat Järvamaa praostiks olnud Teet Hanschmidti, kes jätkab samas ametis

Amblas tuli 23. mail kokku 12. sinod, viimane sellekevadises reas. Paistis päike ja õied vanas kirikaias olid puhkemisel.Peapiiskop Andres Põder õnnitleb 14 aastat Järvamaa praostiks olnud Teet Hanschmidti, kes jätkab samas ametis Teenistusel osalesid kõik maakonna vaimulikud peale Elve Benderi, kes koduseks jäämas. Peapiiskop Andres Põder ja praost Teet Hanschmidt teenisid armulaual, koor laulis ja kunagise suure kihelkonna ...

Eesti lipu 123. aastapäeva eel

4. juunil kell 10 toimub Otepää Maarja kiriku pastoraadi hoovil sinimustvalge lipu pidulik 123. aastapäeva tähistamine. Sünnipäevast võtavad osa ja peavad kõnet Valga maavanem Georg Trašanov, Otepää vallavanem Aivar Pärli, vallavolikogu esimees Aivar Nigol, EÜSi esimees Ott Järvela ja Otepää Maarja koguduse õpetaja Jüri Stepanov. Lisaks kohalikele osalevad ...

Vaba rahvakirik

EELK XXVI Kirikukogu 7. istungjärgul 28. aprillil 2004 vastu võetud põhikirja preambula ütleb: «Eesti Evangeelne Luterlik Kirik on alates 16. sajandi usupuhastusest Eesti alal tegutsev luterlik kirik, kelle vaimulik elu ja järjepidev tegevus rahva usulisel ja kõlbelisel kasvatamisel algas eesti rahva ristiusustamisega.» § 1 defineerib: «EELK on vaba rahvakirik, kellel on enesekorralduse ja omavalitsemise ...

E.E.L.K. peapiiskop seatakse ametisse

Välis-Eesti kiriku peapiiskop electus Andres Taul ja E.E.L.K. Konsistooriumi liikmed õnnistatakse ametisse Toronto Vana-Andrese Peapiiskoplikus kirikus 10. juunil kl 11 algaval teenistusel, teatab E.E.L.K. Konsistooriumi peasekretär Ivar Nippak. Tallinnast saabuvad peapiiskop Andres Põder, keda teenistusel assisteerivad assessorid Tiit Salumäe ja Joel Luhamets; E.E.L.K. vaimulikest assisteerivad praostid Thomas Vaga ja Hannes Aasa ...

Jumal on meiega kõikjal

Image

Tänase kirjakoha sisuks on kõigile kirikuinimestele tuttavad Aaroni õnnistussõnad. Õnnistada võib mitmeti. Oleme harjunud sellega, et pühapäeval ja kirikupühadel kirikuteel või kiriku uksel kedagi kohates talle õnnistatud pühapäeva soovime. Rohket Jumala õnnistust soovime ka siis, kui kellelgi lähedastest-tuttavatest sünnipäev või mõni ...

Villem Reiman koostas vaba rahvakiriku aluse

Villem Reiman (keskel, kõige lühem) koos kohalike kooliõpetajatega Kolga-Jaanis aastal 1895.

90 aastat tagasi, 1917. aasta maikuu viimasel päeval, kogunes Tartus eesti soost kirikuõpetajate ja koguduste eestseisjatest delegaatide kongress.Villem Reiman (keskel, kõige lühem) koos kohalike kooliõpetajatega Kolga-Jaanis aastal 1895. See oli esimene eesti koguduste esindajate koosolek üldse ja esimene eestlaste ülemaaline kongress Eesti ajaloos. Kahe päeva kestel asutati midagi täiesti uut ja enneolematut ...

EELK õpetuskomisjoni koosolek

25. mail kell 10–15 toimus EELK konsistooriumis EELK õpetuskomisjoni koosolek, millest võtsid liikmetena osa Vallo Ehasalu, Arne Hiob, Peeter Kaldur (lahkus 14.30), Andres Põder, Thomas Andreas Põder, Ove Sander (lahkus 14.00), Randar Tasmuth ja Veiko Vihuri. Puudusid (etteteatamisel) Urmas Petti ja Einar Soone. Päevakorras oli õpetuslikust perspektiivist hinnangu andmine EELK liturgiat uuendava ...

* * *

Looja, Lunastaja, Lohutaja –Sina üks – kolmainus.Ainus, kõigi päevade märkaja,Tule Pühas Vaimus,Täna, homme, ajas ja ajata.Ka piisas pisemasVõin kogu Sinu täiust kohata.Nõnda saada seotudKõigi Su uskujate hulgaga,Valguses punutud,Looja-Poja tulemist oodata.Siis on kõik üksainus.  Tule, Issand Jeesus! Naatan Haamer

KOGUDUSE-ELU UUENDAMISE LÄVEL

/…/ Uus alus Et minu kirjad mitte pikemaks ei veniks kui kuulsa meremao saba, siis võin ainult üleüldistes joontes ehituseplaani üles tähendada. Kohalik kogudus, linnas ja maal, valitseb enese üle ise ja otsustab ise oma eluküsimused. Kirikliku elu uus alus saagu nii lai kui kogudus! Koguduse-koosolek valib kolme aasta pääle kirikunõukogu. Valida võib iga täisealine koguduse ...

Agenda uuendamine

EELK kodulehel Intranetis on tutvumiseks üleval kaks uut kirikukäsiraamatu eelnõu: «Kasuaaltalituste käsiraamat» (III osa) ning «Pühitsemis- ja õnnistamistalituste käsiraamat» (IV osa). Juba 23. jaanuaril esitles liturgiakomisjon vaimulike konverentsil kirikukäsiraamatu ehk agenda I osa «Jumalateenistuste käsiraamat». Materjal on tutvumiseks üleval Intranetis. Aasta ...

Eestpalves on…

Leesi, Koeru ja Lääne-Nigula kogudus ning õpetajad Jaanus Jalakas, Allan Praats, Elve Bender ja Leevi Reinaru ning koguduste juhatuste esimehed Karli Lambot, Õnne Kuriks ja Tiina Võsu. Koeru kogudus palub eestpalvesse võtta ka oma ustavad töötegijad Õilme Liini, Vambola Liini ja Ele-Maie Laaniste. Igavene Jumal, Sinu teed on ainult headus ja tõde neile, kes jäävad Sinu osadusse ja ...

Esimene eesti koguduste esindajate koosolek

Neil päevil 90 aasta eest oli õhus tunda ärevust. 13. mail oli ajalehes Postimees avaldatud üleskutse kõikidele Eestimaa koguduste asemikele tulla 31. maiks kokku Tartusse Treffneri Gümnaasiumisse, et arutada oma kiriku vabakirikuks ümberkorraldamise võimalusi. Kolmel maikuu pühapäeval kuulutati seda rahutuks tegevat uudist ka kõikides Eestimaa kirikutes. Ootusärevus oli suur. ...

Kirikuaias kõlas kaunis koorimuusika

Pühapäeval, 27. mail oli Tallinna Nõmme Rahu kirikus ja kiriku aias praostkonna laulupäev. Lastekontserti oli kuulamas kirikutäis rahvast. Laulsid Jaani, Kaarli ja Nõmme koguduse lapsed Maris Lendi, Kaie Tanneri, Maarian Lendi ja Imbi Laasi juhendamisel. Kaks väikest viiulipala esitas Eimi Mirjam Sander. Kirikuaia kontserdil laulsid kõik traditsioonilised koorid, nii ühendkoorina kui ka sega-, nais-, laste- ja ...

3. juuni

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Chichesteri piiskopkond ja piiskopid John Hind, Wallace Benn (Lewesi piiskop) ning Lindsay Urwin (Horshami piiskop). Palvetame misjoni- ja evangelismiprogrammi «Käi teel» õnnestumise eest. Samuti on eestpalves Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Mikkeli piiskopkond ja piiskop Voittu Huotari. Palvetame vaimulike suvelaagrite eest piiskopkonnas – et Issand saaks nende kaudu inimesi ...

Mälestuskilde käidud teelt

Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel.

Eesti Evangeelne Luterlik  Kirik 1940ndail ja 1950ndail aastail Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel. Keeruliseks muutus meie kirikuelu, kui 21. juunil 1940 kaotas Eesti iseseisvuse. Ja keeruline on sellest üle poole sajandi hiljem kirjutada. Võtan appi Riho Altnurme doktoritöö ...