Slava Ukraine

Lehenumber 30. mai 2007 Nr 22 Archives - Eesti Kirik

Pikk tee tõi Tormasse Kärla naiste laulu

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees.

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees. Kirikukoori juhiks on särasilmne, alati rõõmsameelne ja optimismi süstiv Ülle Vallaste. Pühapäeviti käiakse ustavalt kooriproovis, inglid on harjutusruumis ja toovad kaasa taevaliku puudutuse. Laul teeb meele mõnusaks ning kooriliikmed on hoolivad ja toetavad üksteist. Lauljaid on 12, aga võiks olla rohkem, meie seas on ...

Nüüd oleme võrdsed

Sõrve poolsaart seovad juba kaheksakümnendate aastate lõpust sõprussidemed Luviaga. Vastastikku on käidud külas, Sõrve muusikakollektiivid on esinenud Luvias ning Luvia muusikud on üles astunud Jämajas ja Salmel. Märkimata ei saa jätta Luvia-poolset materiaalset tuge Sõrve kogudustele. Luvia koguduse delegatsioon viibis 17.–20. maini Saaremaal. Tutvuti Kuressaare ...

Pühakodade programm toimib siiski

Näide ladusalt toimivast programmist – Saaremaa Jaani kirik 2004 – projekt; 2005 – materjalide ettevalmistamine (100 000); 2006/2007 – restaureerimine (1 738 000). Ideaalne graafik ja väike töömaht võimaldas rahuliku ettevalmistuse ja pausideta töö. Ei kolimiskulusid ega objekti vahepealset konserveerimist. Kahe viimase aasta raha pandi kokku ja töötati 2006. a septembrist käesoleva aasta maini. Tööd: laetalastiku asendamine ja proteesimine, uus laelaudis; katusekandmiku restaureerimine ja uus katusekate. Objekt taaspühitsetakse 30. juunil kell 14.

2003. aastal vabariigi valitsuse ning nii muinsuskaitse kui ka kiriku heakskiidu pälvinud riiklikule programmile «Pühakodade säilitamine ja areng» seati kõrge eesmärk – tuua kümne aastaga Eesti erinevate konfessioonide kirikud avariiohtlikust olukorrast välja. Näide ladusalt toimivast programmist – Saaremaa Jaani kirik 2004 – projekt; 2005 – materjalide ettevalmistamine (100 000); 2006/2007 – restaureerimine (1 ...

Birgitta lugu on kõnekas ka praegu

«Birgitta» etenduse näitetrupp Tõrva kirik-kammersaalis.

Helme-Tõrva rahval oli emadepäeva eelõhtul ülev võimalus näha etendust «Birgitta». «Birgitta» etenduse näitetrupp Tõrva kirik-kammersaalis.Etenduse tegi eriliseks see, et näidend on lavastatud Helmest pärit kirjaniku Salme Raatma poeemi «Pirita peegeldused» põhjal. Linna külast pärit kirjanik Kirjanik Salme Raatma on sündinud 25. juunil 1915 Helme naabruses Linna külas ...

Kui ees on reis islamiriiki

Ilmunud on ajakirjaniku ja reisijuhi Juune Holvanduse raamat «Arabesk, vesipiip ja umma». Raamatusse on kogutud elamused Tadžikistanis, Usbekistanis, Türgis, Tuneesias, Marokos ja Egiptuses kogetust ja nähtust eurooplase pilgu läbi. Autor loodab, et selle kaudu tulevad lugejale need üldiselt kauged ja arusaamatud maad natuke lähemale. Millest kirjutab Sinu vastilmunud raamat? Raamat jutustab eesti naise pilguga ...

Sõdurid, arstid, hambaarstid, kaubapoodide omanikud…

Tartu sünagoog enne II maailmasõda. Sünagoog hävis 1944, säilinud esemed on hoiul Eesti Rahva Muuseumis.

Esimesed andmed Eestis elanud juutide kohta pärinevad 1333. aastast Tallinnast, Eesti Juudi Kogukond on vanim pärast II maailmasõda järjepidevalt tegutsenud vähemusrahvuse ühendus.Tartu sünagoog enne II maailmasõda. Sünagoog hävis 1944, säilinud esemed on hoiul Eesti Rahva Muuseumis.Rahvaluuleteadlane professor Oskar Loorits on kirjutanud 1957. aastal ülevaatliku artikli juutidest eesti folklooris ja ütleb sealses ...

Kas kirikuinimestel on loomulikke vajadusi?

Üks kirikuõpetaja meenutas, kuidas ta kord Soome laevas, vaimulikusärk seljas, WCst välja astudes kuulis noorte imestust: ise papp, aga käib vetsus! Sellest pole vist möödas sajanditki, kui niigi vaevatud talupoeg sai kaela uue seaduse. See nõudis, et edaspidi peab iga majapidamise juurde kuuluma lisaks traditsioonilistele taluhoonetele veel ka kemmerg. Ilmselt oli loodusinimesel raske harjuda olukorraga, et ka sel ...

Vigala lugu oli osapooltele õpetlik

Kohus andis 23. mail välja kohtumääruse, mille kohaselt kriminaalmenetlus kodanike Kristiina Jõgi ja Toivo Averini suhtes otsustati lõpetada ja mõlemad kohustuvad maksma 5000 krooni sihtotstarbelisse toetusfondi Saaga. Vigala kiriku altariskandaal puhkes 2006. aasta oktoobri lõpus, kui muinsuskaitsjad avastasid, et kirikutegelased on 1680. aastast pärineva barokkaltari ja -kantsli omavoliliselt üle ...

Aeg on rääkida (2. osa)

(Algus EK nr 21, 23.05.) Rudolf Bultmanni arvates on müüt antiikaegse inimese eriline maailmatunnetuse ja eneseväljenduse vorm, milles võib edasi anda ka sügavaid vaimulikke ja veel praegugi kehtivaid tõdesid. Need tuleb vabastada vaid nende «müütilisest kattest», sest vastasel korral ei ole nad mõistetavad tänapäeva inimesele, kelle maailmapilt erineb antiikaegse inimese omast ning kes ...

Kiriku Varahaldus sai maineka organisatsiooni liikmeks

OÜ Kiriku Varahaldus võeti 24. mail vastu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks. Pidulikule aktusele olid kutsutud ligi 20 uue liikmekandidaadi esindajad. Uute liikmete vastuvõtu eel tutvustati kokkutulnuile koja ajaloolist peahoonet Toompeal Toomkiriku kõrval. Tutvustavale ringkäigule järgnes pidulik vastuvõtt, kus uusi liikmeid tervitas kaubanduskoja peadirektor Siim Raie. Ta andis kõigile uutele ...

Kes on lestadiuslased?

Lars Levi Laestadius (1800–1861)

Eeloleval suvel korraldab ajaleht Eesti Kirik oma lugejatele kaks reisi erinevate lestadiuslike rühmadega tutvumiseks. Külastame liikumise keskusi Soomes, Rootsis ja Norras.Lars Levi Laestadius (1800–1861)Samas on võimalus näha ka imekaunist Lapimaa loodust, ronida tundru tippu ja katsuda Põhja-Jäämere vett. Reisil tutvume lestadiusluse vaimuliku pärandiga, millest leiab toitu nii mõistus kui ka ...

Lapsi peab kaitsma kurjuse eest

Ülehomme, 1. juunil on rahvusvaheline lastekaitsepäev. Eesti Kirik külastas ühte Tartu lasteaeda, et küsida, mida lapsed arvavad laste kaitsmisest ja Jeesusest. Laste kaitsest... - Last saab kaitsta nii, et hoiad teda enda süles. - Lapsi peavad kaitsma tema ema ja isa. - Ja tädi ja onu. - Kaitsma peab kurjuse eest. - Ja kamandamise eest. - Lapsi tuleb kaitsta autoõnnetuste ja jalgrattaõnnetuste ...

Eestikeelse koguduse 80aastane ajalugu

Juhan Kilumetsale riputas Maarja medali kaela koguduse juhatuse esimees Raido Rüütel.

Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse sünnipäev on 25. mail, sest sel kuupäeval 1927. aastal on ta siseministeeriumis registreeritud.  Juhan Kilumetsale riputas Maarja medali kaela koguduse juhatuse esimees Raido Rüütel. 80. sünnipäeva tähistati Toom-koguduse päevadega 25.–27. maini. Koguduse õpetaja Jaak Salumäe ütles päevi avades, et kogudus peab olema tänulik selle töö eest, mida on ...

Järva sinod: põhitöö käib kirikuhooneid taastades

Peapiiskop Andres Põder õnnitleb 14 aastat Järvamaa praostiks olnud Teet Hanschmidti, kes jätkab samas ametis

Amblas tuli 23. mail kokku 12. sinod, viimane sellekevadises reas. Paistis päike ja õied vanas kirikaias olid puhkemisel.Peapiiskop Andres Põder õnnitleb 14 aastat Järvamaa praostiks olnud Teet Hanschmidti, kes jätkab samas ametis Teenistusel osalesid kõik maakonna vaimulikud peale Elve Benderi, kes koduseks jäämas. Peapiiskop Andres Põder ja praost Teet Hanschmidt teenisid armulaual, koor laulis ja kunagise suure kihelkonna ...

Eesti lipu 123. aastapäeva eel

4. juunil kell 10 toimub Otepää Maarja kiriku pastoraadi hoovil sinimustvalge lipu pidulik 123. aastapäeva tähistamine. Sünnipäevast võtavad osa ja peavad kõnet Valga maavanem Georg Trašanov, Otepää vallavanem Aivar Pärli, vallavolikogu esimees Aivar Nigol, EÜSi esimees Ott Järvela ja Otepää Maarja koguduse õpetaja Jüri Stepanov. Lisaks kohalikele osalevad ...