Lehenumber » Väljaanded » 30. mai 2007 Nr 22

Mälestuskilde käidud teelt

Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel.

Eesti Evangeelne Luterlik  Kirik 1940ndail ja 1950ndail aastail Nõukogude võimu poolt 1947. aastal likvideerimisele mõistetud Tartu Maarja koguduse leeripüha 19. augustil 1956 Peetri kirikus, ees õpetaja Richard Sisask. See oli teadaolevalt kolmas leer tol suvel. Keeruliseks muutus meie kirikuelu, kui 21. juunil 1940 kaotas Eesti iseseisvuse. Ja keeruline on sellest üle poole sajandi hiljem kirjutada. Võtan appi Riho Altnurme doktoritöö ...

Eesti lipu 123. aastapäeva eel

4. juunil kell 10 toimub Otepää Maarja kiriku pastoraadi hoovil sinimustvalge lipu pidulik 123. aastapäeva tähistamine. Sünnipäevast võtavad osa ja peavad kõnet Valga maavanem Georg Trašanov, Otepää vallavanem Aivar Pärli, vallavolikogu esimees Aivar Nigol, EÜSi esimees Ott Järvela ja Otepää Maarja koguduse õpetaja Jüri Stepanov. Lisaks kohalikele osalevad ...

Pikk tee tõi Tormasse Kärla naiste laulu

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees.

Kärla lauljad koos Mehis Puparti ja Rene Reinsooga Torma kiriku altari ees. Kirikukoori juhiks on särasilmne, alati rõõmsameelne ja optimismi süstiv Ülle Vallaste. Pühapäeviti käiakse ustavalt kooriproovis, inglid on harjutusruumis ja toovad kaasa taevaliku puudutuse. Laul teeb meele mõnusaks ning kooriliikmed on hoolivad ja toetavad üksteist. Lauljaid on 12, aga võiks olla rohkem, meie seas on ...

E.E.L.K. peapiiskop seatakse ametisse

Välis-Eesti kiriku peapiiskop electus Andres Taul ja E.E.L.K. Konsistooriumi liikmed õnnistatakse ametisse Toronto Vana-Andrese Peapiiskoplikus kirikus 10. juunil kl 11 algaval teenistusel, teatab E.E.L.K. Konsistooriumi peasekretär Ivar Nippak. Tallinnast saabuvad peapiiskop Andres Põder, keda teenistusel assisteerivad assessorid Tiit Salumäe ja Joel Luhamets; E.E.L.K. vaimulikest assisteerivad praostid Thomas Vaga ja Hannes Aasa ...

Nüüd oleme võrdsed

Sõrve poolsaart seovad juba kaheksakümnendate aastate lõpust sõprussidemed Luviaga. Vastastikku on käidud külas, Sõrve muusikakollektiivid on esinenud Luvias ning Luvia muusikud on üles astunud Jämajas ja Salmel. Märkimata ei saa jätta Luvia-poolset materiaalset tuge Sõrve kogudustele. Luvia koguduse delegatsioon viibis 17.–20. maini Saaremaal. Tutvuti Kuressaare ...

Jumal on meiega kõikjal

Image

Tänase kirjakoha sisuks on kõigile kirikuinimestele tuttavad Aaroni õnnistussõnad. Õnnistada võib mitmeti. Oleme harjunud sellega, et pühapäeval ja kirikupühadel kirikuteel või kiriku uksel kedagi kohates talle õnnistatud pühapäeva soovime. Rohket Jumala õnnistust soovime ka siis, kui kellelgi lähedastest-tuttavatest sünnipäev või mõni ...

EELK õpetuskomisjoni koosolek

25. mail kell 10–15 toimus EELK konsistooriumis EELK õpetuskomisjoni koosolek, millest võtsid liikmetena osa Vallo Ehasalu, Arne Hiob, Peeter Kaldur (lahkus 14.30), Andres Põder, Thomas Andreas Põder, Ove Sander (lahkus 14.00), Randar Tasmuth ja Veiko Vihuri. Puudusid (etteteatamisel) Urmas Petti ja Einar Soone. Päevakorras oli õpetuslikust perspektiivist hinnangu andmine EELK liturgiat uuendava ...

Vigala lugu oli osapooltele õpetlik

Kohus andis 23. mail välja kohtumääruse, mille kohaselt kriminaalmenetlus kodanike Kristiina Jõgi ja Toivo Averini suhtes otsustati lõpetada ja mõlemad kohustuvad maksma 5000 krooni sihtotstarbelisse toetusfondi Saaga. Vigala kiriku altariskandaal puhkes 2006. aasta oktoobri lõpus, kui muinsuskaitsjad avastasid, et kirikutegelased on 1680. aastast pärineva barokkaltari ja -kantsli omavoliliselt üle ...

Pühakodade programm toimib siiski

Näide ladusalt toimivast programmist – Saaremaa Jaani kirik 2004 – projekt; 2005 – materjalide ettevalmistamine (100 000); 2006/2007 – restaureerimine (1 738 000). Ideaalne graafik ja väike töömaht võimaldas rahuliku ettevalmistuse ja pausideta töö. Ei kolimiskulusid ega objekti vahepealset konserveerimist. Kahe viimase aasta raha pandi kokku ja töötati 2006. a septembrist käesoleva aasta maini. Tööd: laetalastiku asendamine ja proteesimine, uus laelaudis; katusekandmiku restaureerimine ja uus katusekate. Objekt taaspühitsetakse 30. juunil kell 14.

2003. aastal vabariigi valitsuse ning nii muinsuskaitse kui ka kiriku heakskiidu pälvinud riiklikule programmile «Pühakodade säilitamine ja areng» seati kõrge eesmärk – tuua kümne aastaga Eesti erinevate konfessioonide kirikud avariiohtlikust olukorrast välja. Näide ladusalt toimivast programmist – Saaremaa Jaani kirik 2004 – projekt; 2005 – materjalide ettevalmistamine (100 000); 2006/2007 – restaureerimine (1 ...

* * *

Looja, Lunastaja, Lohutaja –Sina üks – kolmainus.Ainus, kõigi päevade märkaja,Tule Pühas Vaimus,Täna, homme, ajas ja ajata.Ka piisas pisemasVõin kogu Sinu täiust kohata.Nõnda saada seotudKõigi Su uskujate hulgaga,Valguses punutud,Looja-Poja tulemist oodata.Siis on kõik üksainus.  Tule, Issand Jeesus! Naatan Haamer

Agenda uuendamine

EELK kodulehel Intranetis on tutvumiseks üleval kaks uut kirikukäsiraamatu eelnõu: «Kasuaaltalituste käsiraamat» (III osa) ning «Pühitsemis- ja õnnistamistalituste käsiraamat» (IV osa). Juba 23. jaanuaril esitles liturgiakomisjon vaimulike konverentsil kirikukäsiraamatu ehk agenda I osa «Jumalateenistuste käsiraamat». Materjal on tutvumiseks üleval Intranetis. Aasta ...

Kiriku Varahaldus sai maineka organisatsiooni liikmeks

OÜ Kiriku Varahaldus võeti 24. mail vastu Eesti Kaubandus-Tööstuskoja liikmeks. Pidulikule aktusele olid kutsutud ligi 20 uue liikmekandidaadi esindajad. Uute liikmete vastuvõtu eel tutvustati kokkutulnuile koja ajaloolist peahoonet Toompeal Toomkiriku kõrval. Tutvustavale ringkäigule järgnes pidulik vastuvõtt, kus uusi liikmeid tervitas kaubanduskoja peadirektor Siim Raie. Ta andis kõigile uutele ...

Birgitta lugu on kõnekas ka praegu

«Birgitta» etenduse näitetrupp Tõrva kirik-kammersaalis.

Helme-Tõrva rahval oli emadepäeva eelõhtul ülev võimalus näha etendust «Birgitta». «Birgitta» etenduse näitetrupp Tõrva kirik-kammersaalis.Etenduse tegi eriliseks see, et näidend on lavastatud Helmest pärit kirjaniku Salme Raatma poeemi «Pirita peegeldused» põhjal. Linna külast pärit kirjanik Kirjanik Salme Raatma on sündinud 25. juunil 1915 Helme naabruses Linna külas ...

Eestpalves on…

Leesi, Koeru ja Lääne-Nigula kogudus ning õpetajad Jaanus Jalakas, Allan Praats, Elve Bender ja Leevi Reinaru ning koguduste juhatuste esimehed Karli Lambot, Õnne Kuriks ja Tiina Võsu. Koeru kogudus palub eestpalvesse võtta ka oma ustavad töötegijad Õilme Liini, Vambola Liini ja Ele-Maie Laaniste. Igavene Jumal, Sinu teed on ainult headus ja tõde neile, kes jäävad Sinu osadusse ja ...

Kirikuaias kõlas kaunis koorimuusika

Pühapäeval, 27. mail oli Tallinna Nõmme Rahu kirikus ja kiriku aias praostkonna laulupäev. Lastekontserti oli kuulamas kirikutäis rahvast. Laulsid Jaani, Kaarli ja Nõmme koguduse lapsed Maris Lendi, Kaie Tanneri, Maarian Lendi ja Imbi Laasi juhendamisel. Kaks väikest viiulipala esitas Eimi Mirjam Sander. Kirikuaia kontserdil laulsid kõik traditsioonilised koorid, nii ühendkoorina kui ka sega-, nais-, laste- ja ...