Lehenumber » Väljaanded » 18. aprill 2007 Nr 16

Liturgiast, arengukavast ja plaksutamise eksamist

Image

Tartu ülikooli doktoriõppe seminaris «Õppimine ja õpetamine kõrgkoolis» käsitleti hindamist, konkreetsemalt hindamiskriteeriumide mõju õppijate motivatsioonile. Õppejõud rääkis omapärasest katsest, mille ta kord seminarist osavõtjatega korraldas. Selleks lavastati eksamisituatsioon ja üliõpilased jagati kahte rühma: kõigepealt moodustati kolmeliikmeline ...

Miks on raske?

Image

Seda küsimust on küsinud inimesed arvatavasti aegade algusest. Aeg-ajalt küsime seda iseendilt ning üsna tihti tulevad inimesed kiriku juurde just selle või sellega ligilähedaste küsimuste ajel. Tahame ise vastust saada ning meiltki oodatakse vastust. Ent mida peame ütlema? Kuidas vastama? Kas see kristliku teoloogia üks kesksemaid küsimuseseadeid kannatuse ja armastava Jumala kokkusobitamisest üldse on kuidagi ...

Kirikukogu toimub Raplas

EELK XXVII Kirikukogu 4. istungjärk tuleb kokku 24. aprillil Raplas. Päev algab kell 10 jumalateenistusega Rapla kirikus. Arutlusele tuleb konsistooriumi 2007. a lisaeelarve seaduse eelnõu, revisjonikomisjoni 2006. aasta tegevusaruande ja konsistooriumi 2006. aasta eelarve täitmise aruande kinnitamine. Peapiiskop peab ettekande EELK 2005. aasta tegevusaruande põhjal. Antakse üle aasta juhatuse esimehe aunimetus. Ette on valmistatud ...

Targal meelel tehtud otsused

Praostkonna sekretär Enno Tanilas kuulab Valga koguduse õpetaja Heino Nurga selgitusi pastoraadi tulevikust.

Praostkonna sekretär Enno Tanilas kuulab Valga koguduse õpetaja Heino Nurga selgitusi pastoraadi tulevikust. Pärast 13 aasta pikkust vaheaega kogunesid Valga praostkonna sinodisaadikud taas maakonnakeskusesse aasta korralisele koosolekule. Rõngu, Rannu, Puhja, Nõo ja Elva koguduse inimesed tulid Tartu maakonnast, Hargla omad Võru maakonnast ning ülejäänud viis kogudust (Karula, Laatre, Otepää, Sangaste ja Valga) Valga ...