Lehenumber » Väljaanded » 18. aprill 2007 Nr 16

Hea lugeja, tule Eesti Kirikule appi!

Image

Ajalehel Eesti Kirik on tänuväärselt palju pühendunud lugejaid ning pikaajalisi austajaid, kes on lehte lugenud ja toetanud ning lehelt endalt tuge saanud juba pikki aastaid. Kummastav on aga see, et lehe lugejate hulk võrreldes kiriku liikmete arvuga on väga väike. Milles asi ja kuidas olukorda parandada?Eesti Kirik võttis küsimuse lahendamiseks appi konsultandid firmast Noman Konsultatsioonid. Alates käesoleva aasta ...

Hargla kiriku uus altarikate

Tänavused ülestõusmispühad kaunistasid Hargla kirikut uue altarikattega. Armulauaga jumalateenistusel palvetati, et selle pildikeel iga kirikulisega kõneleks. Armulauaga jumalateenistusel palvetati, et selle pildikeel iga kirikulisega kõneleks.Altarikatte autoriks on Tartus ja Elvas elav kunstnik Priit Maiste. Mahuka tikkimistöö tegi Milvi Aabrams Kavastust. Tööd selle heaks tegid teisedki inimesed. Priit Maiste ...

Põlva koguduse rasked päevad

12. aprillil oli koos Põlva koguduse juhatus, et arutada olukorda, mis on tekkinud seoses õpetaja Üllar Kase vaimuliku tegevuse peatamisega.4. aprillil andis peapiiskop Andres Põder praost Andres Mäevere esildise alusel välja otsuse, millega peatas samast kuupäevast Põlva koguduse õpetaja Üllar Kase tegevuse EELK vaimulikuna. Aluseks kirikuseadustiku paragrahv, mis annab peapiiskopile õiguse peatada vaimuliku ...

Töövõtuleping on sõlmitud

Tartu Pauluse Kiriku sihtasutuse juhataja Elo Süld ja Soomes asuva arhitektuuribüroo Arkkitehtitoimisto arhitekt Kari Järvinen allkirjastasid kiriku taastamiseks projekteerimislepingu. Leping kirjutati Tartu Pauluse kirikus alla 3. aprillil ja see hõlmab hoone arhitektuuriprojekti ja sisekujundust ning selle maksumuseks on 4,3 miljonit krooni. Lepinguga on sätestatud, et arhitektid Kari Järvinen, Merja Nie- minen ja Markku Nors koostavad ...

Toimetuse postist. Ülemvõimu ja ainuõiguse väljendusest

Teoloogiadoktor Arne Hiob on Eesti Kirikus kirjutanud: «Miks on olemas Hitlerid, Leninid, Stalinid? Vastus on lihtne: usu salgamise pärast.» Otse vastupidi! Usule surmani ustavaks jäämise pärast.Hitler ja tema lähemad kaaslased (Göring, Goebbels jpt) jäid oma «pühale üritusele» surmani truuks, lõpetades enne lõplikku kaotust elu enesetapuga. Erilist imetlust väärib proua Magda Goebbelsi usk ja meelekindlus, kes võttis endaga kaasa oma kuus armsat lapsukest, uskudes siiralt, ...

Palvekett liidab inimesi

Tartu Teoloogia Akadeemia (TTA) korraldas 24tunnise palveketi, et palvetada oma kooli, üliõpilaste, maa ja rahva eest. 48 pooltundi sisaldava palveketi eesmärgiks on tähtsustada palve rolli meie elus ja usaldust Jumala vastu.7. aprillil korraldatud pal-vekett toimus juba kolmandat korda. Palveketti olid kaasa- tud üliõpilased, kooli töötajad ja õppejõud, lisaks vilistlased ja ka need, kes lihtsalt tunnevad selleks ...

Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks

Raadio 7221010485627 HansapankPereraadio10152001639004 ÜhispankEesti Kirik221020430989 Hansapank

Haapsalu Püha Johannese kogudus ja Lääne praostkond

võtab tööle sekretäri kohusetäitja alates 1. maist.Elulookirjeldus koos kandideerimissooviga saata hiljemalt 19. aprilliks aadressil Kooli 6, pk 51, 90501 Haapsalu või e-postiga  haapsalu@eelk.ee Täpsem informatsioon tel 473 7166.

Siberi laulik Diorisiy

21. aprillini saab Eestis kuulata Siberist pärit lüürilist tenorit Diorisiy’t.Kontserdid algavad kell 19: 18.04. Paide kultuurikeskuses, 19.04. Viljandi kultuurimajas, 20.04. Pärnu Eliisabeti kirikus, 21.04. kl 14.30 Tõrva kirik-kammersaalis, 21.04. Tartu Genialistide klubis.

Hingehoiukursus «Surija hingehoid»

1.-3. maini Kivi turismitalus Viljandimaal. oodatakse vaimulikke ja haiglahingehoiutööga tegelevaid ilmikuid.Kursust korraldavad juba neljandat korda Tallinna Diakooniahaigla koolituskeskus ja Norra partnerid. Loengupidajad: Runo Lilleaasen, Oslo Menighetssosterhjemmet’i direktor; Tor Johan S. Grevbo, pastor, professor. Osavõtumaks on 300 krooni, mida kogudused võiksid aidata maksta. Osavõtust teatada 20. aprilliks konsistooriumi ...

29. aprillil kell 12 Rapla Maarja-Magdaleena kirikus

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku 90. aastapäevale pühendatud kontsert-jumalateenistus.Kaasa teenivad Lääne-Harju praostkonna ja lähiümbruse muusikakollektiivid:Hageri koguduse segakoor ja kammerkoor LambertusHarju-Madise koguduse segakoorRisti koguduse naisansambelKeila koguduse segakoor MiikaelKäru koguduse naisansambelMärjamaa koguduse segakoorRapla koguduse segakoor ja Maarja koorHageri ja Rapla koguduse puhkpilliorkestrid

Lauluga läbi sajandite

Reedel, 20. aprillil toimub Tartus Domus Dorpatensise majas saksa teoloogi ja luuletaja Paul Gerhardti 400. sünniaastapäevale pühendatud konverents.Kes oli Paul Gerhardt? Rääkides üldtuntud märksõnadega, meenutagem filmi O. Lutsu «Kevadest», kus Arno Tali õpetab Tõnissonile salmi «Mis vaevab sinu südant…». Nende ridade autor ongi Paul Gerhardt.Teoloogi ja luuletaja Paul Gerhardti ...

Algab muinsuskaitsekuu

Kolmapäevasel muinsuskaitsepäeval, 18. aprillil kell 15 avatakse Tallinna Püha Vaimu kirikus muinsuskaitsekuu. Selle eesmärk on juhtida tähelepanu Eesti rikkalikule ajaloo- ja kultuuripärandile, mis vajab järjepidevat hoolt.Kuu avasõnad ütleb Eesti Muinsuskaitse Seltsi esimees Jaan Tamm ning palvuse peab ja muinsuskaitsekuu õnnistab sisse õpetaja Gustav Piir. Kultuuriminister Laine Jänes toob valitsuse ...

Nädal

19.–22.4. Luterlike Vähemuskirikute Euroopas Kommunikatsiooninõukogu (KALME) täiskogu ja 30. sünnipäeva tähistamine. Osaleb KALME eestseisuse liige Meelis Süld. 20.–21.4. Tartu Pauluse koguduses diakooniatöö vabatahtlike baaskoolituse 1. osa. Koolitavad Vaike Salveste ja Pille Murrik (vt EK nr 15).20.4. Tartus Domus Dorpatensise majas saksa teoloogi ja luuletaja Paul Gerhardti 400. sünniaastapäevale ...

Eesti Kirikust nr 16 saate lugeda veel:

1. lkVallo Ehasalu, Hargla koguduse õpetaja. Hargla kiriku uus altarikateTänavused ülestõusmispühad kaunistasid Hargla kirikut uue altarikattega. Armulauaga jumalateenistusel palvetati, et selle pildikeel iga kirikulisega kõneleks.2. lkRita Puidet. Töövõtuleping on sõlmitudTartu Pauluse Kiriku sihtasutuse juhataja Elo Süld ja Soomes asuva arhitektuuribüroo Arkkitehtitoimisto arhitekt Kari Järvinen ...