Lehenumber » Väljaanded » 11. aprill 2007 Nr 15

Õnnitleme

Jüri Pallo, õpetaja, 12. aprillil – 44Kaupo Padar, õpetaja, mag, 13. aprillil – 37Ordinatsioonitähtpäev12. aprillil – 24Mihkel Kukk, õpetajaAlgur Kaerma, diakonõpetajaTõnu Linnasmäe, abipraostHeino Nurk, õpetaja, mag13. aprillil – 4Toomas Nigola, õpetaja17. aprillil – 19Gustav Peeter Piir, õpetaja, mag

In memoriam

Kalju Valdmaa19.06.1923 Sadala vallas – 16.03.2007 UppsalasLahkunud on E.E.L.K. Uppsala koguduse kauaaegne esimees Kalju Valdmaa. Käesoleva aasta täiskogu koosolekul astus ta tervislikel põhjustel ametist tagasi. Teda õnnitleti lilledega 14aastase teenistuse eest. Räägiti ka sellest, kui tähtis on kiriku tegevus  kõik need aastad Uppsala eestlastele olnud. Rootsi Eesti Päevalehes mälestavad lahkunut kurbuses ...

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks

Anna, Jõelähtme, Kärdla, Muhu, Suure-Jaani, Tarvastu ja Viru-Jaakobikoguduse õpetaja ametikoha.Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega saata peapiiskopile 6. maiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.Lisainformatsiooniks pöörduda koguduste kontaktisikute poole: Anna koguduse hooldajaõpetaja Teet Hanschmidt, tel 514 6590;Jõelähtme koguduse juhatuse esimees Mare Peterson, tel 5858 6046;Kärdla koguduse juhatuse ...

Täpsustus

Eelmise nädala Eesti Kirikus ilmus Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) avaldus Rooma lepingute 50. aastapäevaks. Ilmunud tõlke kohaselt kõneleb 5. soov «ühtsusest, leppides erinevustega» kui evangeelsete kirikute panusest Euroopa tulevikku. Asjakohasem tõlge oleks «ühtsuses lepitatud mitmekesisuses» või ka «ühtsus lepitatud erinevuses», kuna EKOE mõistab siin sõna ...

Diakooniatöö vabatahtlike baaskoolitusprogrammi 1. osa Tallinnas Usuteaduse

Instituudis 13.–14. aprillini 13. aprillil kl 18. Teema: Koguduse diakoonia • Diakoonia mõiste ja teoloogilised lähtekohad Piiblis.  • Lühiülevaaade diakoonia ajaloost.  • Diakoonia kui koguduse eluviis. Koolitaja Vaike Salveste (4 tundi). 14. aprillil kl 10. Teema: Vabatahtlike koostöö • Koostööpinna loomine. • Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused R. Diltsi järgi. ...