Lehenumber » Väljaanded » 11. aprill 2007 Nr 15

15. aprill

Eestpalves on Rootsi kiriku Göteborgi piiskopkond ja piiskop Carl Axel Aurelius.Palvetame koostöö süvenemise eest Glasgow ja Galloway piiskopkonnaga ning uue katekismuse vastuvõtmise eest.Samuti on eestpalves šoti Episkopaalkiriku Glasgow ja Galloway piiskopkond ja piiskop Idris Jones.Palvetagem usukindluse kasvamise eest meie kogudustes. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab internetist aadressil ...

Lääne praostkond pidas aastakoosolekut

Ja töötegijad töötasid ning parandamine edenes nende käes; nad seadsid Jumala koja korda, nagu see pidi olema, ja tegid selle kindlaks. (2Aj 24:13). (2Aj 24:13)29. märtsi kaunil päikesepaistelisel kevadpäeval kogunesid Läänemaa koguduste saadikud praostkonna sinodile. Algusjumalateenistusel Lääne-Nigula kirikus teenis peapiiskop Andres Põder koos kohalike kirikuõpetajatega.Tänavuse sinodi muutis ...

Eesti dirigendid lihavõtete ajal maailmas

Paljudes Eestimaa kontserdipaikades ja kirikusaalides kõlasid helgelt ja ülevalt ülestõusmispühade pühendusteosed. Eesti dirigendid juhatasid neile päevadele sobivat muusikat aga mujalgi, nt Saksamaal, Rootsis, Poolas ja Lätis. Ikka on midagi põnevat käsil dirigentidel Järvidel. Paavo Järvi juhatas 29. ja 30. märtsil peadirigendina Frankfurdis harukordsena Olivier Messiaeni sümfoonilist pannood ...

Mööda Euroopa peatänavat

Tiina Sepa raamat «Peregrina päevik» (LR 2007/1–2) juhatab lugeja iidsele palverändurite teekonnale Hispaanias, mille sihtpunktiks on püha Jaakobuse säilmed Santiago de Compostela katedraalis.Euroopa peatänavaks kutsutakse Camino de Santiagot (Santiago tee) põhjusel, et sellel mööda Pürenee poolsaart kulgeval teel liigub päevast päeva rändureid enam kui 80 riigist. Miks valib inimene, tihti isegi ...

Tartus Riia uulitsas Lutsul külas

Liivi ja Avo Rosenvald peavad tähtsaks seda, et üha rohkem inimesi leiaks tee Jumalani.

Lähenen põlise tartlasena majale, mille olemasolust ja väärtusest olen olnud teadlik aastaid, aga milleni pole jõudnud kuigi sageli. Viimati käisin siin aastaid tagasi. Lähen avastama uut maailma…Sisenenud ja saanud jalga muuseumisussid, astun edasi ajaloohõngulisse tuppa, kus hakkab silma vanaaegne suure hääletoruga grammofon, kaunid nikerdatud kardinapuud ja maalid kirjaniku perest ning Palamuse koolimajast. ...

Konsistooriumi otsustest

Konsistoorium kustutas aprillikuu istungil EELK vaimulike nimekirjast alates 3. aprillist järgmised õpetajad: Kalle Kadakas ja Mika Tuovinen (EELK kirikuseadustiku § 93 lõike 1 punkti 4 alusel), Pille Heckmann-Talvar (§ 93 lõike 1 punkti 5 alusel), Margus Heilä, Heiki Reila ning Tatjana Peetersoo (kõik kolm § 93 lõike 1 punkti 3 alusel). Kirikuseadustiku § 93 sätestab, et nimekirjast kustutatakse: 1) ...

Karismaatilistest, vitaalsetest ja intelligentsetest kirikuõpetajatest

Image

Üle-eelmises Eesti Kirikus valutas kirikukogu liige Raivo Linnas südant EELK oleviku ja tuleviku pärast. Ta näeb meie kiriku ühe olulisema probleemina niisuguste vaimulike vähesust, kes tahavad, suudavad, viitsivad ja oskavad ühiskonnas masse liigutada, suunata ja kaasata, ja nende veelgi napimat järelkasvu. Linnase meelest on kiriku kasvu ja ajatu kestvuse peamiseks eelduseks «õpetaja, kes suudab, tahab ja oskab inimesi ...

Nädal

11.–13.04. Konverents «Clash or cooperation» Usuteaduse Instituudis.13.04. Liturgilise laulu algkursus, 2. osa Usuteaduse Instituudis kl 11. Lektor Ene Salumäe. 16.04. Estonia Talveaias kl 19 kontsertsari KMLiidu ja Raadio 7 koostöös. Laulavad Pärnu Eliisabeti koguduse tütarlastekoor ja Nõmme baptisti koguduse kammerkoor. 16.04. Konverents «Orel kirikus – õnnistus ja/või nuhtlus» ...

Orel kirikus – õnnistus või nuhtlus

Image

Konsistooriumi ruumes saab 16. aprillil kokku auväärne seltskond orelimeistreid, -hooldajaid, -mängijaid ja muid asjassepühendatuid, et pealkirjas toodud teemal konverents pidada.Meie kirikus on orel enesestmõistetavalt täitnud koraali ja liturgilise laulu saate ning sisse- ja väljajuhataja rolli. Minu õpetaja professor Lepnurm juhtis kord tähelepanu sellele, et inimesed mõtlevad-ütlevad kirikusse tulles ...

Õnnitleme

Jüri Pallo, õpetaja, 12. aprillil – 44Kaupo Padar, õpetaja, mag, 13. aprillil – 37Ordinatsioonitähtpäev12. aprillil – 24Mihkel Kukk, õpetajaAlgur Kaerma, diakonõpetajaTõnu Linnasmäe, abipraostHeino Nurk, õpetaja, mag13. aprillil – 4Toomas Nigola, õpetaja17. aprillil – 19Gustav Peeter Piir, õpetaja, mag

Minu Issand ja minu Jumal!

Image

Ülestõusnuga kohtujate pildigalerii on vägagi eriilmeline: hoiakud, tunded, küsimused ja sellega segunenud usk, aga ka Jeesuse vastused.  Magdala Maarja armastusega segatud usk ja Jeesuse tõrjumine. Ära puuduta mind … (mida uustestamentlane  Jukka Thuren peab õigemaks lugeda: «lase mind lahti; ära pea mind kinni»); Peetruse ja Johannese võidujooks hauale, mille võidab noorem, kuid ...

In memoriam

Kalju Valdmaa19.06.1923 Sadala vallas – 16.03.2007 UppsalasLahkunud on E.E.L.K. Uppsala koguduse kauaaegne esimees Kalju Valdmaa. Käesoleva aasta täiskogu koosolekul astus ta tervislikel põhjustel ametist tagasi. Teda õnnitleti lilledega 14aastase teenistuse eest. Räägiti ka sellest, kui tähtis on kiriku tegevus  kõik need aastad Uppsala eestlastele olnud. Rootsi Eesti Päevalehes mälestavad lahkunut kurbuses ...

Laulupeo moto konkursile oodatakse töid 23. juuniks

Möödunud aasta oktoobri lõpus  asutati  EELK Kirikupäeva ja Vaimuliku Laulupeo sihtasutus, mille tegevuse eesmärk on ette valmistada ja korraldada kirikupäevi ning laulupidusid. Kirikupäev ja vaimulik laulupidu on mitmel aastal EELK liikmeid ja külalisi ühendanud ja rõõmustanud, pakkudes nii noortele kui ka vanadele võimalust kokku tulla ühiseks osaduseks. 2000. aasta Pärnu ning 2005. ...

EELK Konsistoorium kuulutab vakantseks

Anna, Jõelähtme, Kärdla, Muhu, Suure-Jaani, Tarvastu ja Viru-Jaakobikoguduse õpetaja ametikoha.Kandideerimisavaldus koos elulookirjeldusega saata peapiiskopile 6. maiks aadressil Kiriku plats 3, 10130 Tallinn.Lisainformatsiooniks pöörduda koguduste kontaktisikute poole: Anna koguduse hooldajaõpetaja Teet Hanschmidt, tel 514 6590;Jõelähtme koguduse juhatuse esimees Mare Peterson, tel 5858 6046;Kärdla koguduse juhatuse ...

Täpsustus

Eelmise nädala Eesti Kirikus ilmus Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) avaldus Rooma lepingute 50. aastapäevaks. Ilmunud tõlke kohaselt kõneleb 5. soov «ühtsusest, leppides erinevustega» kui evangeelsete kirikute panusest Euroopa tulevikku. Asjakohasem tõlge oleks «ühtsuses lepitatud mitmekesisuses» või ka «ühtsus lepitatud erinevuses», kuna EKOE mõistab siin sõna ...