Lehenumber » Väljaanded » 11. aprill 2007 Nr 15

Kandes endas Jumalas oleku tunnet

Mae ja Aigar Pindmaa oma kodus Võrumaal Haanjamehe talus.

Ettevõtjad Aigar ja Mae Pindmaa Võrumaalt käisid aasta tagasi Põhja-Hispaanias. Nad alustasid teekonda Trabadelost ja kõndisid 185 km, enne kui jõudsid Santiago de Compostelasse, ehkki seda teed on võimalik ette võtta ka pikema või lühemana. Mae ja Aigar Pindmaa oma kodus Võrumaal Haanjamehe talus. Palverännusiht Põhja-Hispaanias Santiago de Compostelas on olnud kristlastele tähtis juba u ...

Eesti religioosne maastik, 6

(Algus EK nr 10, 07.03.)See on ka valdkond, kus Maavalla Koda on leidnud suhteliselt suurel hulgal toetajaid. Tulles tagasi 2000. aasta rahvaloenduse juurde, siis selle käigus seostas end taara- või maausu traditsiooniga 1058 inimest, kuigi Koja aktiivsete liikmete hulk on piirdunud paarisaja inimesega. Selliselt meenutab olukord paljuski Eesti elanike seost teiste usuliste traditsioonidega. Samas tuleb tunnustada Maavalla Koja rolli n-ö ühiskondliku ...

Kristust aistides

Image

On üldiselt teada, et Markuse evangeeliumi vanemad käsikirjad lõpevad 16. peatüki 8. salmiga, ülejäänu on hilisem lisand. Miks on see lisandus tehtud? Sest see 8. salm on ühe rõõmusõnumi lõpetuseks kummaliselt kurb: varavalges hauale tulnud naised – Maarja Magdaleena, Jaakobus Noorema ja Joosese ema Maarja ning Saloome – kardavad inglit, kes tunnistab Jeesuse ülestõusmisest. On ...

Teoloogia doktorantuur instituudis

Mais saab Usuteaduse Instituut juba 61aastaseks. Kuuekümnes aastapäev lisas Eesti vanimale eraülikoolile teoloogia doktoriõppe koolitusloa, värske doktoriõpe toetub instituudi akadeemilistele traditsioonidele ning tänapäevasele tööle bakalaureuse- ja kolme magistriõppe kava läbiviimisel. Doktoriõpe Usuteaduse Instituudis toimub koostöös Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga. Vastavalt ...

* * *

Issand, Sina lood uue päeva ja teed virgeks mu mõtted ning külvad minusse uut elu, uut julgust, uut armastust.Anna mulle tarkust ära tunda Sinu läkitatuid, armastada neid, kes ei ole minuga nii sarnased, kui ma olen harjunud nägema. Õnnista igat päeva, loodut ja sünnitatut. Sest iga inimene ja iga asi saab olla mulle Sinu läkitatud õpetajaks, toeks ja järelemõtlemiseks.Arho Tuhkru

Diakooniatöö vabatahtlike baaskoolitusprogrammi 1. osa Tallinnas Usuteaduse

Instituudis 13.–14. aprillini 13. aprillil kl 18. Teema: Koguduse diakoonia • Diakoonia mõiste ja teoloogilised lähtekohad Piiblis.  • Lühiülevaaade diakoonia ajaloost.  • Diakoonia kui koguduse eluviis. Koolitaja Vaike Salveste (4 tundi). 14. aprillil kl 10. Teema: Vabatahtlike koostöö • Koostööpinna loomine. • Kommunikatsiooniprotsesside loogilised seaduspärasused R. Diltsi järgi. ...

Hingehoiukursusele

«Surija hingehoid» 1.-3. maini Kivi turismitallu Viljandimaal  oodatakse vaimulikke ja haiglahingehoiutööga tegelevad ilmikuid. Kursus algab kl 20 õhtusöögiga.Kursust korraldavad juba neljandat korda Tallinna Diakooniahaigla koolituskeskus ja Norra partnerid.Loengupidajad: Runo Lilleaasen, Oslo Menighetssosterhjemmet’i direktor; Tor Johan S. Grevbo, pastor, professor. Osavõtumaks on 300 krooni, mida kogudused ...

Kogudusekooli «Kasvuaeg» läbiviijate õppepäev

28. aprillil kl 10–16 Misjonikeskuses Tallinnas Tehnika 115 ja maksab 150 krooni, osavõtjad varustatakse näidismaterjalidega. Lisainfo ja eelregistreerimine: Tiina Võsu, tel 5664 2393, tiina.vosu@eelk.ee

Raadiosaade «Piibel kaanest kaaneni»

Saated on eetris igal tööpäeval Tartu Pereraadios kl 17.30 (kordus kl 6.00 ja 12.30), Kuressaare Pereraadios kl 15.30 (kordus kl 6.00) ja Raadio 7-s kl 20.30. Loeb õpetaja Aare Kimmel. 11.04. Jeesus annab elu (Jh 5:1–24) 12.04. Mooses, Johannes, Jeesus ja Isa (Jh 5:25–47)13.04. Jogurtitops või igavene elu (Jh 6:1–27)16.04. Usk on Jumala tegu (Jh 6:28–52)17.04. Kelle juurde me läheme (Jh 6:53–7:13)

Head lugejad, teil on võimalik annetada jumalasõna levikuks

Raadio 7221010485627 HansapankPereraadio10152001639004 ÜhispankEesti Kirik221020430989 Hansapank

Konsistooriumi otsustest

Konsistoorium kustutas aprillikuu istungil EELK vaimulike nimekirjast alates 3. aprillist järgmised õpetajad: Kalle Kadakas ja Mika Tuovinen (EELK kirikuseadustiku § 93 lõike 1 punkti 4 alusel), Pille Heckmann-Talvar (§ 93 lõike 1 punkti 5 alusel), Margus Heilä, Heiki Reila ning Tatjana Peetersoo (kõik kolm § 93 lõike 1 punkti 3 alusel). Kirikuseadustiku § 93 sätestab, et nimekirjast kustutatakse: 1) ...

Karismaatilistest, vitaalsetest ja intelligentsetest kirikuõpetajatest

Image

Üle-eelmises Eesti Kirikus valutas kirikukogu liige Raivo Linnas südant EELK oleviku ja tuleviku pärast. Ta näeb meie kiriku ühe olulisema probleemina niisuguste vaimulike vähesust, kes tahavad, suudavad, viitsivad ja oskavad ühiskonnas masse liigutada, suunata ja kaasata, ja nende veelgi napimat järelkasvu. Linnase meelest on kiriku kasvu ja ajatu kestvuse peamiseks eelduseks «õpetaja, kes suudab, tahab ja oskab inimesi ...

Nädal

11.–13.04. Konverents «Clash or cooperation» Usuteaduse Instituudis.13.04. Liturgilise laulu algkursus, 2. osa Usuteaduse Instituudis kl 11. Lektor Ene Salumäe. 16.04. Estonia Talveaias kl 19 kontsertsari KMLiidu ja Raadio 7 koostöös. Laulavad Pärnu Eliisabeti koguduse tütarlastekoor ja Nõmme baptisti koguduse kammerkoor. 16.04. Konverents «Orel kirikus – õnnistus ja/või nuhtlus» ...

Orel kirikus – õnnistus või nuhtlus

Image

Konsistooriumi ruumes saab 16. aprillil kokku auväärne seltskond orelimeistreid, -hooldajaid, -mängijaid ja muid asjassepühendatuid, et pealkirjas toodud teemal konverents pidada.Meie kirikus on orel enesestmõistetavalt täitnud koraali ja liturgilise laulu saate ning sisse- ja väljajuhataja rolli. Minu õpetaja professor Lepnurm juhtis kord tähelepanu sellele, et inimesed mõtlevad-ütlevad kirikusse tulles ...

Õnnitleme

Jüri Pallo, õpetaja, 12. aprillil – 44Kaupo Padar, õpetaja, mag, 13. aprillil – 37Ordinatsioonitähtpäev12. aprillil – 24Mihkel Kukk, õpetajaAlgur Kaerma, diakonõpetajaTõnu Linnasmäe, abipraostHeino Nurk, õpetaja, mag13. aprillil – 4Toomas Nigola, õpetaja17. aprillil – 19Gustav Peeter Piir, õpetaja, mag