Slava Ukraine

Lehenumber 11. aprill 2007 Nr 15 Archives - Eesti Kirik

Usust rääkides ja usku tunnistades

Leevi Reinaru julgustab inimesi usuteel käima

8. aprillil sai 50aastaseks kauaaegne Lääne-Nigula koguduse õpetaja, Misjonikeskuse juhataja ja Lääne abipraost Leevi Reinaru.Leevi Reinaru julgustab inimesi usuteel käima Vaadates tagasi möödunud aastatele, meenutab Reinaru, et kirikuõpetaja amet oli tema jaoks selge kutsumus. «Isa Karl Reinaru oli Randvere, Rannamõisa ja Prangli õpetaja ja andis varakult kiriku juures ülesandeid, pani usust ...

Ühingu töö aluseks on palvemeeskond

Avatud Piibli Ühingu (APÜ) aastakoosolekul 31. märtsil Tallinnas nelipühi kiriku uues majas esitatud tegevusaruande märksõnadeks olid partnerlus, noored, perekond ja palve. Paarikümne koosviibija seas andsid seekord tooni nooremad inimesed, see on märk ühingu noortele suunatud tegevuse prioriteetsusest. APÜ juhatuse aseesimees Tarmo Lilleoja (EMK) mainis avasõnas, et astunud 15. tegevusaastasse, on, millele tagasi ...

Eesti Kiriku head kaastöölised

Eesti Kiriku toimetus tänab kõiki lehe autoreid ja häid kaastöölisi, kes on oma särava mõtte, hea uudise või meeldejääva fotoga rõõmustanud meid aasta kolmel esimesel kuul.Jaanuari parimaks artikliks tunnistati Enn Auksmanni päevakohane esikaanelugu «Kristuses on Jumal kogu inimkonna enesele kihlanud», EK nr 2; parimaks Jaan Oskari ja Hermann Kalmuse foto, autoriks Pille-Riin Pregel. ...

Jätkata tööd arengukavaga

Ajalehe Eesti Kirik toimetuse kolleegium pidas Tartus korrapärast koosolekut.Nõupidamislaua ümber kogunesid kolleegiumi esimees Mihkel Kukk, liikmetest Jüri Ehasalu, Peeter Paenurm, Urmas Petti, Marko Tiitus, Sulev Uus ning Sirje Semm.Ülevaate lehe tellimiskampaaniast esitas kolleegiumile levijuht Sirje Kasemaa, kes kinnitas tellijate arvu stabiilsust: soodustellimuste perioodil tellijate arv küll kasvab, ent langeb hiljem endisele tasemele. ...

Etendus «Kolmanda päeva lugu».

Image

Paide kultuurikeskuses etendas Püha Risti koguduse laste huviring Kiikajon koos segaansambliga Olaf Lääne juhendamisel etendust «Kolmanda päeva lugu». Huviring töötab Paide koguduses möödunud aasta sügisest ja selle tegevust toetab Soome sõpruskogudus. Vastavasisuline punkt kirjutati kogudustevahelisse lepingusse juba aasta tagasi, see kohustas kogudust lastega tõsiselt tööle hakkama.Hetk ...

Tänukontsert uuenenud lühtri valguses

6. aprillil Viljandi Pauluse kirikus toimunud Suure Reede kontserti valgustas altariesine lühter uhkes säras. Kontsert oli tänuavaldus ka annetajatele, kelle abiga ajalooline lühter restaureeriti.Kontserdi andsid Rebecca Kontus (vokaal), Henri Peipman (klaver), Taavo Remmel (kontrabass) ja Ahto Abner (trummid). Esitati teoseid Bachi, Pärdi ja Peipmani loomingust, lisaks improvisatsioone.Kontserdiga saadud tulust loodetakse tasuda viimane osa ...

Tartus Riia uulitsas Lutsul külas

Liivi ja Avo Rosenvald peavad tähtsaks seda, et üha rohkem inimesi leiaks tee Jumalani.

Lähenen põlise tartlasena majale, mille olemasolust ja väärtusest olen olnud teadlik aastaid, aga milleni pole jõudnud kuigi sageli. Viimati käisin siin aastaid tagasi. Lähen avastama uut maailma…Sisenenud ja saanud jalga muuseumisussid, astun edasi ajaloohõngulisse tuppa, kus hakkab silma vanaaegne suure hääletoruga grammofon, kaunid nikerdatud kardinapuud ja maalid kirjaniku perest ning Palamuse koolimajast. ...

Vihkamine surmab kaastunde

Hiljuti sain väga mõtlemapaneva kogemuse osaliseks. Vihastasin nii, et silme eest läks mustaks. Otsekui tume võrk oleks tõmmatud silme ette. See kestis küll lühikest aega, kuid mõtlen sellele veel mitu nädalat hiljemgi. Hetkeks otsekui loori langemine silmadele avas mu mõistuse nägema midagi, millele ma varem eriti polnud mõelnud ja tõi mind tublisti lähemale vihkamise ja sellega lahutamatult seotud sallimatuse mõistmisele.Sageli imestatakse, miks inimesed vihkavad üksteist? ...

Kandes endas Jumalas oleku tunnet

Mae ja Aigar Pindmaa oma kodus Võrumaal Haanjamehe talus.

Ettevõtjad Aigar ja Mae Pindmaa Võrumaalt käisid aasta tagasi Põhja-Hispaanias. Nad alustasid teekonda Trabadelost ja kõndisid 185 km, enne kui jõudsid Santiago de Compostelasse, ehkki seda teed on võimalik ette võtta ka pikema või lühemana. Mae ja Aigar Pindmaa oma kodus Võrumaal Haanjamehe talus. Palverännusiht Põhja-Hispaanias Santiago de Compostelas on olnud kristlastele tähtis juba u ...

Eesti religioosne maastik, 6

(Algus EK nr 10, 07.03.)See on ka valdkond, kus Maavalla Koda on leidnud suhteliselt suurel hulgal toetajaid. Tulles tagasi 2000. aasta rahvaloenduse juurde, siis selle käigus seostas end taara- või maausu traditsiooniga 1058 inimest, kuigi Koja aktiivsete liikmete hulk on piirdunud paarisaja inimesega. Selliselt meenutab olukord paljuski Eesti elanike seost teiste usuliste traditsioonidega. Samas tuleb tunnustada Maavalla Koja rolli n-ö ühiskondliku ...

Kristust aistides

Image

On üldiselt teada, et Markuse evangeeliumi vanemad käsikirjad lõpevad 16. peatüki 8. salmiga, ülejäänu on hilisem lisand. Miks on see lisandus tehtud? Sest see 8. salm on ühe rõõmusõnumi lõpetuseks kummaliselt kurb: varavalges hauale tulnud naised – Maarja Magdaleena, Jaakobus Noorema ja Joosese ema Maarja ning Saloome – kardavad inglit, kes tunnistab Jeesuse ülestõusmisest. On ...

* * *

Issand, Sina lood uue päeva ja teed virgeks mu mõtted ning külvad minusse uut elu, uut julgust, uut armastust.Anna mulle tarkust ära tunda Sinu läkitatuid, armastada neid, kes ei ole minuga nii sarnased, kui ma olen harjunud nägema. Õnnista igat päeva, loodut ja sünnitatut. Sest iga inimene ja iga asi saab olla mulle Sinu läkitatud õpetajaks, toeks ja järelemõtlemiseks.Arho Tuhkru

Eestpalves on…

Nissi, Saarde ja Karja kogudus ning vaimulikud Lea Jants-Ylönen, Arvet Ollino ning Veiko Vihuri. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Angela Aljas, Jaan Nurm ja Tõnu Grepp. Halastaja Õnnistegija, siiski ootad Sa meilt ka tegusid. Sa tahad näha neid vilju, mis tunnistavad meie usku ja milles on nähtavaks saanud jüngri ülesanne. Aita meil siis ära tunda ligimene, enamgi veel – olgu kõik inimesed meie ...

15. aprill

Eestpalves on Rootsi kiriku Göteborgi piiskopkond ja piiskop Carl Axel Aurelius.Palvetame koostöö süvenemise eest Glasgow ja Galloway piiskopkonnaga ning uue katekismuse vastuvõtmise eest.Samuti on eestpalves šoti Episkopaalkiriku Glasgow ja Galloway piiskopkond ja piiskop Idris Jones.Palvetagem usukindluse kasvamise eest meie kogudustes. Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab internetist aadressil ...

Teoloogia doktorantuur instituudis

Mais saab Usuteaduse Instituut juba 61aastaseks. Kuuekümnes aastapäev lisas Eesti vanimale eraülikoolile teoloogia doktoriõppe koolitusloa, värske doktoriõpe toetub instituudi akadeemilistele traditsioonidele ning tänapäevasele tööle bakalaureuse- ja kolme magistriõppe kava läbiviimisel. Doktoriõpe Usuteaduse Instituudis toimub koostöös Tartu Ülikooli usuteaduskonnaga. Vastavalt ...