Lehenumber » Väljaanded » 28. märts 2007 Nr 13

Au läbi autuse

Image

Kui Jeesuse ema andis oma erilisele pojale Kaana pulmas mõista, et Ta võiks kuidagi veini muretseda, vastas Jeesus talle tõredalt: «Minu tund ei ole veel tulnud» (Jh 2:4). Nüüd aga, kui Jeesus on Jeruusalemmas koos jüngritega paasat söönud ja pidanud neile lahkumiskõne, pöördub Ta Isa poole ja ütleb: «Isa, tund on tulnud» (Jh 17:1). Tund milleks? Kirgastamiseks.Jeesus tõstis ...

* * *

Liiv krudiseb tasasel rõõmul sammude all, mil mõõdan maad Sinu käidud jälgi mööda. Kohtan sõnatuid silluskive, mis ometi vargsi viitavad eilse päeva rändureile. Tihti katame oma teekonnad, summutame sammud ja kohalejõudmised hoopis saabumise ootuse või edasitormamise rutuga, jätmata aega olla teel ning jõuda pärale.Olen seotud esimese inimesega, kes astus mu teele ja viimasega, ...

Eestpalves on…

Tallinna Jaani, Kambja ja Laatre kogudus ning õpetajad Jaan Tammsalu, Kristjan Luhamets ning Ivo Pill. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Peeter Grossberg, Kalev Laanesaar ja Olev Tammela. Issand Jumal, me oleme ennast sulgenud. Tule jälle ja otsi meid üles, koputa veel kord, et avaksime ennast teistele, leiaksime end taas, tunneksime su armastust ja elaksime jälle.

1. aprill

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Derby piiskopkond ja piiskopid Alastair Redfern ning Humphrey Southern (Reptoni piiskop).Palvetame partnerluse ja koostöö kasvamise eest piiskopkonna kogukondades, samuti piiskopkonna töötegijate ja nende teenimistöö eest.Samuti on eestpalves Iiri kiriku Clogheri piiskopkond ja piiskop Michael Jackson.Palvetame uute teenimisväljundite eest Jumala ja Tema rahva teenistuses. Eestpalveteemad ja ...

Luterlik Maailmaliit, 2.

(Algus EK nr 12, 21.03.)6. assamblee toimus 1977. a Dar es Salaam’is Tansaanias ja oli seega esimene assamblee Aafrikas. Assamblee üldteema oli «Kristuses uus ühtsus» ja sellest võttis osa 250 delegaati. EELK esindajateks olid assessor Edgar Hark ja õp Kalle Kasemaa, E.E.L.K. esindajaks peapiiskop Konrad Veem. toimus 1977. a Dar es Salaam’is Tansaanias ja oli seega esimene assamblee Aafrikas. Assamblee üldteema oli ...

Edela-Eesti rahumeelsest ristiusustamisest

800 aastat tagasi oli pöördeline aeg eesti ja liivi rahvale. Talvel 1207 nähti päikesevarjutust, mida märgib Henriku Liivimaa kroonika (ld k Heinrici Chronicon Lyvoniae, HCL) ja loodusrahvastele mõjus see kohutava endena. Võime vaid kujutleda, mida tõsiselt tunti! Sügisel nõudis Mõõgavendade ordu enesele kolmandikku kogu ristitud Liivimaast (HCL X,3). Ja veel! Millest vast johtubki kogu muistse ...

EELK arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele

Image

Tänavu tähistab EELK 90 aasta möödumist kiriku iseseisvumisest. Viimase 10 aasta jooksul on kõne all olnud EELK probleemid ja tulevik, arengukavad ja strateegiad. Mitu töörühma on eri aegadel teinud tänuväärset, kuid siiani paljuski poolikut tööd, sest tehtut pole edasi arendatud või ellu viidud. Loomulikult ei ole arengukava, erinevate valdkondade strateegiad ning arengukavade ja strateegiate ...

Arengukava areneb

EELK arengukava projektijuht Juhani Jaeger kinnitab, et nimetatud dokument aitab paremini Jumalat teenida.Jaegeri hinnangul võetakse arengukava loomise mõtet meie kirikus järjest enam omaks. «Kuna sellises mastaabis koostatakse strateegia esmakordselt, oli esialgne skepsis loomulik. Kui vaadata küsimust sisuliselt – kuidas paremini teenida Jumalat – asetub kõik omale kohale,» leiab ta. Tagasiside, mille arengukava projekt sai vaimulikelt jaanuaris Vaimulike Konverentsil, oli ...

Orel kirikus – õnnistus ja/või nuhtlus

Remonti on teostatud ja teostatakse edaspidi paljudes kirikutes üle Eesti. Kuidas aga käituda remondi ajal oreliga, et pärast ei tuleks likvideerida mõtlematusest tekkinud kahjusid? Alati on parem vigu ennetada! Anname soovitusi neile, kel on plaanis lasta remontida oma kirikus olev instrument.Seetõttu kutsume 16. aprillil konsistooriumi saali konverentsile vaimulikke, kirikumuusikuid, koguduste juhatuste esimehi, kirikutes tegutsevaid ...

Andrus Kallastu tasuta autorikontserdid

14. aprillil kl 15 Pärnu raekojas, kl 16 Pärnu Eliisabeti kirikus, kl 18 Pärnu Kunstide Majas ning 17. märtsil kl 20 Helsingi Temppeliaukio kirikus. Kava: http://www.kallastu.pri.ee

Tänu

Tänan südamest oma õpetajat, kõiki koguduseliikmeid, sõpru ja lähedasi, kes mulle juubeli puhul õnne ja tervist soovisid.Eino Polton

Mari ja Peeter Paenurmel sündis 24. märtsil poeg

Soovime vanematele ja õele-vennale palju õnne ja Jumala õnnistust.Eesti Kiriku toimetus

Hea ja halva tasakaalust

Image

Kui minna linnatänavale ja küsida juhuslikult vastutulijalt, kas talle meeldib kogeda kannatusi, siis reeglina saaksime vastuseks «ei». Ja eks see kõla loogiliselt – miks peaks üks inimene soovima endale kannatusi ja valu. Inimene otsib eelkõige õnne, rõõmu, rahulolu. Ometi on palju räägitud sellest, kuidas inimesed, kellel on n-ö kõik olemas, on ometi õnnetud. Mõni neist ...

Peterburi eesti kogudus meenutas iseseisvuspüüdlusi

Peterburi Maria kirik.

Peterburi Maria kirik.Paastumaarjapäeva, 25. märtsi pärastlõunal kogunes Peterburi Jaani kogudus Maria kirikusse jumalateenistusele, et meenutada siinsete eestlaste iseseisvuspüüdlusi 90 aastat tagasi.Pärastlõunal võis Peterburi Soome Maria kiriku ees kuulda valjuhäälset eestikeelset vestlust. Siinne eestlaskond kogunes jumalateenistusele. Seekord mitte tavapärasele kord kuus toimuvale jumalateenistusele, vaid ...

Kirikumuusikute erialapäevad esmakordselt Tartus

Erialapäeval Jaani kirikus said muusikalises töötoas kõik soovijad pillide peal kätt proovida.

Erialapäeval Jaani kirikus said muusikalises töötoas kõik soovijad pillide peal kätt proovida. Traditsiooniliste kirikumuusik-muusikaõpetaja erialapäevade eesmärgiks on pöörata tähelepanu ühele aktuaalsele rakenduslikule teemale ning tutvustada kirikumuusika eriala Viljandis.22.–23. märtsil toimusid Viljandis ja Tartus Tartu Ülikooli Viljandi Kultuuriakadeemia (TÜ VKA) kirikumuusikaõppe ja Tartu Ülikooli ...