Slava Ukraine

Lehenumber 28. märts 2007 Nr 13 Archives - Eesti Kirik

Alates 6. märtsist töötab konsistooriumis peapiiskopi assistendina Georg Glaase

Glaase on sündinud 1986. aastal Viljandis, lõpetanud 2005. aastal Tallinna 32. keskkooli ja asunud samal aastal õppima Usuteaduse Instituuti akadeemilist teoloogiat. Praegu tegeleb töö kõrvalt usuteaduse stuudiumi lõpetamisega. Georg Glaase on olnud kirikutööl kogu tudengiaja: 2005.–2007. aastani töötas ta Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kirikumehena ja õpetaja assistendina, 2007.–2008. ...

Kohtusid baptisti ja luteri kiriku noortetöö tegijad

8. märtsil kohtusid Tallinnas baptisti ja luteri kiriku laste- ja noortetöö keskuste esindajad. Kohtumise eesmärgiks oli üksteisega tuttavaks saada ning rääkida keskustevahelisest koostöövõimalusest.Kohtumine leidis aset sõbralikus keskkonnas, esmalt tutvustas Laste- ja Noorsootöö Ühendus oma missiooni, visiooni ja arengukava, siis tutvustasid võõrustajad EEKBKL Laste- ja ...

Kanada praostkonnas valiti praostiks Hannes Aasa

Laupäeval, 24. märtsil toimunud E.E.L.K. Kanada praostkonna sinodil valiti uueks praostiks  Hamiltoni Esimese koguduse õpetaja, senine abipraost  Hannes Aasa ja abipraostiks Vancouveri Peetri koguduse õpetaja  Walter Johanson. Hannes Aasa on teeninud ühe kuu ka Eestis Kuusalu kogudust, vahetades õpetaja Jaanus Jalakasega koguduste teenimise paika. Praostkonna nõunik on Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja ...

Tartu päevakeskused said omavahel tuttavaks

14. märtsil tähistas MTÜ Tartu Kristlik Kodu oma 18. sünnipäeva päevakeskuste-teemalise konverentsiga. Kohal olid kõigi Tartu päevakeskuste esindajad.Kokkusaamise eesmärgiks oli üksteisega tutvuda ja kogemusi vahetada.Kohtumise korraldas Tartu Teoloogia Akadeemia üliõpilane Merili Mänd, kes teeb lõputööd Tartu päevakeskuste töö efektiivsusest. «Kui selgus, et ...

600aastase kloostri vaimulik 50 aastat preestriametis

Image

16. märtsil täitus Pirita kloostri vaimulikul isa Vello Salol 50 aastat preestiks pühitsemisest. Katoliku kirik tähistab seda sündmust 14. aprillil Tallinnas. Viljandimaalt pärit Vello Salo (fotol; 1945. aastani Endel Vaher) sündis 5. novembril 1925 Viljandimaal Lalsis kooliõpetaja perekonnas. 1943. a läks Põltsamaa ühisgümnaasiumi pingist vabatahtlikuna Soome. Koos Saksa vägedega 1945. aastaks Itaaliasse ...

EELK esimene HIV ennetustöö ja nõustamisalane koolitus

Usuteaduse Instituudi rektor Randar Tasmuth andis üle tunnistused HIV ja AIDSi ennetustöötajate ja nõustaja koolituse läbinutele. Eelmise aasta septembrist detsembrini toimunud koolituse eesmärgiks oli suurendada kiriku töötegijate valmisolekut seista vastamisi järjest suurema HIV levikuga Eestis. Koolitusel osalesid erinevate kristlike konfessioonide esindajad, eelkõige diakooniatöö valdkonnast, samuti ...

Au läbi autuse

Image

Kui Jeesuse ema andis oma erilisele pojale Kaana pulmas mõista, et Ta võiks kuidagi veini muretseda, vastas Jeesus talle tõredalt: «Minu tund ei ole veel tulnud» (Jh 2:4). Nüüd aga, kui Jeesus on Jeruusalemmas koos jüngritega paasat söönud ja pidanud neile lahkumiskõne, pöördub Ta Isa poole ja ütleb: «Isa, tund on tulnud» (Jh 17:1). Tund milleks? Kirgastamiseks.Jeesus tõstis ...

* * *

Liiv krudiseb tasasel rõõmul sammude all, mil mõõdan maad Sinu käidud jälgi mööda. Kohtan sõnatuid silluskive, mis ometi vargsi viitavad eilse päeva rändureile. Tihti katame oma teekonnad, summutame sammud ja kohalejõudmised hoopis saabumise ootuse või edasitormamise rutuga, jätmata aega olla teel ning jõuda pärale.Olen seotud esimese inimesega, kes astus mu teele ja viimasega, ...

Eestpalves on…

Tallinna Jaani, Kambja ja Laatre kogudus ning õpetajad Jaan Tammsalu, Kristjan Luhamets ning Ivo Pill. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Peeter Grossberg, Kalev Laanesaar ja Olev Tammela. Issand Jumal, me oleme ennast sulgenud. Tule jälle ja otsi meid üles, koputa veel kord, et avaksime ennast teistele, leiaksime end taas, tunneksime su armastust ja elaksime jälle.

1. aprill

Eestpalves on Inglise kiriku Canterbury provintsi Derby piiskopkond ja piiskopid Alastair Redfern ning Humphrey Southern (Reptoni piiskop).Palvetame partnerluse ja koostöö kasvamise eest piiskopkonna kogukondades, samuti piiskopkonna töötegijate ja nende teenimistöö eest.Samuti on eestpalves Iiri kiriku Clogheri piiskopkond ja piiskop Michael Jackson.Palvetame uute teenimisväljundite eest Jumala ja Tema rahva teenistuses. Eestpalveteemad ja ...

Luterlik Maailmaliit, 2.

(Algus EK nr 12, 21.03.)6. assamblee toimus 1977. a Dar es Salaam’is Tansaanias ja oli seega esimene assamblee Aafrikas. Assamblee üldteema oli «Kristuses uus ühtsus» ja sellest võttis osa 250 delegaati. EELK esindajateks olid assessor Edgar Hark ja õp Kalle Kasemaa, E.E.L.K. esindajaks peapiiskop Konrad Veem. toimus 1977. a Dar es Salaam’is Tansaanias ja oli seega esimene assamblee Aafrikas. Assamblee üldteema oli ...

Edela-Eesti rahumeelsest ristiusustamisest

800 aastat tagasi oli pöördeline aeg eesti ja liivi rahvale. Talvel 1207 nähti päikesevarjutust, mida märgib Henriku Liivimaa kroonika (ld k Heinrici Chronicon Lyvoniae, HCL) ja loodusrahvastele mõjus see kohutava endena. Võime vaid kujutleda, mida tõsiselt tunti! Sügisel nõudis Mõõgavendade ordu enesele kolmandikku kogu ristitud Liivimaast (HCL X,3). Ja veel! Millest vast johtubki kogu muistse ...

EELK arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele

Image

Tänavu tähistab EELK 90 aasta möödumist kiriku iseseisvumisest. Viimase 10 aasta jooksul on kõne all olnud EELK probleemid ja tulevik, arengukavad ja strateegiad. Mitu töörühma on eri aegadel teinud tänuväärset, kuid siiani paljuski poolikut tööd, sest tehtut pole edasi arendatud või ellu viidud. Loomulikult ei ole arengukava, erinevate valdkondade strateegiad ning arengukavade ja strateegiate ...

Arengukava areneb

EELK arengukava projektijuht Juhani Jaeger kinnitab, et nimetatud dokument aitab paremini Jumalat teenida.Jaegeri hinnangul võetakse arengukava loomise mõtet meie kirikus järjest enam omaks. «Kuna sellises mastaabis koostatakse strateegia esmakordselt, oli esialgne skepsis loomulik. Kui vaadata küsimust sisuliselt – kuidas paremini teenida Jumalat – asetub kõik omale kohale,» leiab ta. Tagasiside, mille arengukava projekt sai vaimulikelt jaanuaris Vaimulike Konverentsil, oli ...

Preemiaga pärjati meremeeste romaan

Kalle Kasemaa on viljakas tõlkija.

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali tõlke aastapreemia sai Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi prof Kalle Kasemaa.Nominente võõrkeelest eesti keelde tõlkimisel oli 5, rahalise auhinna ja mälestuseseme pälvis teoloogiadoktor Kalle Kasemaa uuskreeka keelest tõlgitud Nikos Kavvadiase romaani «Vahikord» eest. Esimest korda sai ta kultuurkapitali preemia 1995. aastal heebreakeelsete tõlgete ...