Lehenumber » Väljaanded » 28. märts 2007 Nr 13

Alates 6. märtsist töötab konsistooriumis peapiiskopi assistendina Georg Glaase

Glaase on sündinud 1986. aastal Viljandis, lõpetanud 2005. aastal Tallinna 32. keskkooli ja asunud samal aastal õppima Usuteaduse Instituuti akadeemilist teoloogiat. Praegu tegeleb töö kõrvalt usuteaduse stuudiumi lõpetamisega. Georg Glaase on olnud kirikutööl kogu tudengiaja: 2005.–2007. aastani töötas ta Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kirikumehena ja õpetaja assistendina, 2007.–2008. ...

Kohtusid baptisti ja luteri kiriku noortetöö tegijad

8. märtsil kohtusid Tallinnas baptisti ja luteri kiriku laste- ja noortetöö keskuste esindajad. Kohtumise eesmärgiks oli üksteisega tuttavaks saada ning rääkida keskustevahelisest koostöövõimalusest.Kohtumine leidis aset sõbralikus keskkonnas, esmalt tutvustas Laste- ja Noorsootöö Ühendus oma missiooni, visiooni ja arengukava, siis tutvustasid võõrustajad EEKBKL Laste- ja ...

Kanada praostkonnas valiti praostiks Hannes Aasa

Laupäeval, 24. märtsil toimunud E.E.L.K. Kanada praostkonna sinodil valiti uueks praostiks  Hamiltoni Esimese koguduse õpetaja, senine abipraost  Hannes Aasa ja abipraostiks Vancouveri Peetri koguduse õpetaja  Walter Johanson. Hannes Aasa on teeninud ühe kuu ka Eestis Kuusalu kogudust, vahetades õpetaja Jaanus Jalakasega koguduste teenimise paika. Praostkonna nõunik on Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja ...

Tartu päevakeskused said omavahel tuttavaks

14. märtsil tähistas MTÜ Tartu Kristlik Kodu oma 18. sünnipäeva päevakeskuste-teemalise konverentsiga. Kohal olid kõigi Tartu päevakeskuste esindajad.Kokkusaamise eesmärgiks oli üksteisega tutvuda ja kogemusi vahetada.Kohtumise korraldas Tartu Teoloogia Akadeemia üliõpilane Merili Mänd, kes teeb lõputööd Tartu päevakeskuste töö efektiivsusest. «Kui selgus, et ...

600aastase kloostri vaimulik 50 aastat preestriametis

Image

16. märtsil täitus Pirita kloostri vaimulikul isa Vello Salol 50 aastat preestiks pühitsemisest. Katoliku kirik tähistab seda sündmust 14. aprillil Tallinnas. Viljandimaalt pärit Vello Salo (fotol; 1945. aastani Endel Vaher) sündis 5. novembril 1925 Viljandimaal Lalsis kooliõpetaja perekonnas. 1943. a läks Põltsamaa ühisgümnaasiumi pingist vabatahtlikuna Soome. Koos Saksa vägedega 1945. aastaks Itaaliasse ...

EELK esimene HIV ennetustöö ja nõustamisalane koolitus

Usuteaduse Instituudi rektor Randar Tasmuth andis üle tunnistused HIV ja AIDSi ennetustöötajate ja nõustaja koolituse läbinutele. Eelmise aasta septembrist detsembrini toimunud koolituse eesmärgiks oli suurendada kiriku töötegijate valmisolekut seista vastamisi järjest suurema HIV levikuga Eestis. Koolitusel osalesid erinevate kristlike konfessioonide esindajad, eelkõige diakooniatöö valdkonnast, samuti ...

Preemiaga pärjati meremeeste romaan

Kalle Kasemaa on viljakas tõlkija.

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali tõlke aastapreemia sai Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi prof Kalle Kasemaa.Nominente võõrkeelest eesti keelde tõlkimisel oli 5, rahalise auhinna ja mälestuseseme pälvis teoloogiadoktor Kalle Kasemaa uuskreeka keelest tõlgitud Nikos Kavvadiase romaani «Vahikord» eest. Esimest korda sai ta kultuurkapitali preemia 1995. aastal heebreakeelsete tõlgete ...

Jaani kirikus on avatud laste maalinäitus

Laste piibliainelised pildid on värviküllased ja optimistlikud.

Tartu Jaani kirikus on aprilli lõpuni avatud Tartu Pauluse koguduse laste kunstiringi maalinäitus «Värviline evangeelium».Laste piibliainelised pildid on värviküllased ja optimistlikud. Näitusele on välja pandud 17 maali 14 autorilt. Käsitletud teemad pärinevad Vanast ja Uuest Testamendist.Tartu Pauluse koguduse kunstiring töötab juba kolmandat aastat. Eelkõige on ring mõeldud kooliealistele lastele ...

Tõtta mu juurde ja ole mulle armuline

Korduvalt sammun sellest samast kivikuhilast mööda. Ta muutub kogu aeg. Isegi paju võttis uue hoo sisse ja hakkas kasvatama urbe. Linnud juba teevad oma peatumisi seal ja päike soojendab kõike. Ühel päeval hakkab vist õitsema. Ilma et mina oleksin midagi selle heaks teinud. Ilma et mina oleksin pajatanud klimatoloogiast ja selle muutustest üldse. Elu taastub, nagu elu peabki taastuma. Sest elu on üks ja ta on igavene. ...

Au läbi autuse

Image

Kui Jeesuse ema andis oma erilisele pojale Kaana pulmas mõista, et Ta võiks kuidagi veini muretseda, vastas Jeesus talle tõredalt: «Minu tund ei ole veel tulnud» (Jh 2:4). Nüüd aga, kui Jeesus on Jeruusalemmas koos jüngritega paasat söönud ja pidanud neile lahkumiskõne, pöördub Ta Isa poole ja ütleb: «Isa, tund on tulnud» (Jh 17:1). Tund milleks? Kirgastamiseks.Jeesus tõstis ...

Midagi muud kui pastor kantslist lugemas

«Markuse evangeelium» jõuab publikuni Andres Roosilehe esituses.

Märtsis ja aprillis mängib Eesti Riiklik Nuku- ja Noorsooteater veel mõne korra monoetendust «Markuse evangeelium», mis 2006. aasta jõuludel esmakordselt koostöös Eesti Piibliseltsi ja muusikaühinguga Crescendo Eestis lavale jõudis.«Markuse evangeelium» jõuab publikuni Andres Roosilehe esituses. «Markuse evangeelium» jõuab publikuni Andres Roosilehe esituses. Lavastus läheneb evangeeliumile ...

* * *

Liiv krudiseb tasasel rõõmul sammude all, mil mõõdan maad Sinu käidud jälgi mööda. Kohtan sõnatuid silluskive, mis ometi vargsi viitavad eilse päeva rändureile. Tihti katame oma teekonnad, summutame sammud ja kohalejõudmised hoopis saabumise ootuse või edasitormamise rutuga, jätmata aega olla teel ning jõuda pärale.Olen seotud esimese inimesega, kes astus mu teele ja viimasega, ...

Midagi püsivat vajab nii rahvas kui iga inimene

Mõnda aega jälgib avalikkus läbirääkimisi uue valitsuskoalitsiooni kokkupanekuks. Tegemist ei ole olnud sugugi ainult nn võimumänguga, vaid kogu selle melu taustal toimub ju tegelikult arutelu Eesti tuleviku üle. Kui arvestada aja tundub et üha kiirenevat kulgu ja maailma näivat muutumist meie ümber, võivad just järgmised neli aastat kujuneda Eesti rahva jaoks otsustavateks. Kas suudame kindlustada oma ...

Eestpalves on…

Tallinna Jaani, Kambja ja Laatre kogudus ning õpetajad Jaan Tammsalu, Kristjan Luhamets ning Ivo Pill. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Peeter Grossberg, Kalev Laanesaar ja Olev Tammela. Issand Jumal, me oleme ennast sulgenud. Tule jälle ja otsi meid üles, koputa veel kord, et avaksime ennast teistele, leiaksime end taas, tunneksime su armastust ja elaksime jälle.

Inimarengu aruanne tõstab Eesti 40. kohale

Ühiskondliku Leppe Sihtasutus esitles veebruaris toimunud konverentsil Eesti inimarengu aruannet 2006. Aruanne juhib tähelepanu sellele, et Eesti kiire majandusareng on ühiskonnas kaasa toonud kasvava ebavõrdsuse, liiga vähe on pööratud tähelepanu inim- ja sotsiaalsele kapitalile.Huvi inimarengu aruande vastu on olnud oodatust tunduvalt suurem ning eestikeelse aruande esimene trükk on juba otsas. Märtsi algusest on ...