Slava Ukraine

Lehenumber 28. märts 2007 Nr 13 Archives - Eesti Kirik

Alates 6. märtsist töötab konsistooriumis peapiiskopi assistendina Georg Glaase

Glaase on sündinud 1986. aastal Viljandis, lõpetanud 2005. aastal Tallinna 32. keskkooli ja asunud samal aastal õppima Usuteaduse Instituuti akadeemilist teoloogiat. Praegu tegeleb töö kõrvalt usuteaduse stuudiumi lõpetamisega. Georg Glaase on olnud kirikutööl kogu tudengiaja: 2005.–2007. aastani töötas ta Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse kirikumehena ja õpetaja assistendina, 2007.–2008. ...

Kohtusid baptisti ja luteri kiriku noortetöö tegijad

8. märtsil kohtusid Tallinnas baptisti ja luteri kiriku laste- ja noortetöö keskuste esindajad. Kohtumise eesmärgiks oli üksteisega tuttavaks saada ning rääkida keskustevahelisest koostöövõimalusest.Kohtumine leidis aset sõbralikus keskkonnas, esmalt tutvustas Laste- ja Noorsootöö Ühendus oma missiooni, visiooni ja arengukava, siis tutvustasid võõrustajad EEKBKL Laste- ja ...

Kanada praostkonnas valiti praostiks Hannes Aasa

Laupäeval, 24. märtsil toimunud E.E.L.K. Kanada praostkonna sinodil valiti uueks praostiks  Hamiltoni Esimese koguduse õpetaja, senine abipraost  Hannes Aasa ja abipraostiks Vancouveri Peetri koguduse õpetaja  Walter Johanson. Hannes Aasa on teeninud ühe kuu ka Eestis Kuusalu kogudust, vahetades õpetaja Jaanus Jalakasega koguduste teenimise paika. Praostkonna nõunik on Toronto Vana-Andrese koguduse õpetaja ...

Tartu päevakeskused said omavahel tuttavaks

14. märtsil tähistas MTÜ Tartu Kristlik Kodu oma 18. sünnipäeva päevakeskuste-teemalise konverentsiga. Kohal olid kõigi Tartu päevakeskuste esindajad.Kokkusaamise eesmärgiks oli üksteisega tutvuda ja kogemusi vahetada.Kohtumise korraldas Tartu Teoloogia Akadeemia üliõpilane Merili Mänd, kes teeb lõputööd Tartu päevakeskuste töö efektiivsusest. «Kui selgus, et ...

600aastase kloostri vaimulik 50 aastat preestriametis

Image

16. märtsil täitus Pirita kloostri vaimulikul isa Vello Salol 50 aastat preestiks pühitsemisest. Katoliku kirik tähistab seda sündmust 14. aprillil Tallinnas. Viljandimaalt pärit Vello Salo (fotol; 1945. aastani Endel Vaher) sündis 5. novembril 1925 Viljandimaal Lalsis kooliõpetaja perekonnas. 1943. a läks Põltsamaa ühisgümnaasiumi pingist vabatahtlikuna Soome. Koos Saksa vägedega 1945. aastaks Itaaliasse ...

EELK esimene HIV ennetustöö ja nõustamisalane koolitus

Usuteaduse Instituudi rektor Randar Tasmuth andis üle tunnistused HIV ja AIDSi ennetustöötajate ja nõustaja koolituse läbinutele. Eelmise aasta septembrist detsembrini toimunud koolituse eesmärgiks oli suurendada kiriku töötegijate valmisolekut seista vastamisi järjest suurema HIV levikuga Eestis. Koolitusel osalesid erinevate kristlike konfessioonide esindajad, eelkõige diakooniatöö valdkonnast, samuti ...

Edela-Eesti rahumeelsest ristiusustamisest

800 aastat tagasi oli pöördeline aeg eesti ja liivi rahvale. Talvel 1207 nähti päikesevarjutust, mida märgib Henriku Liivimaa kroonika (ld k Heinrici Chronicon Lyvoniae, HCL) ja loodusrahvastele mõjus see kohutava endena. Võime vaid kujutleda, mida tõsiselt tunti! Sügisel nõudis Mõõgavendade ordu enesele kolmandikku kogu ristitud Liivimaast (HCL X,3). Ja veel! Millest vast johtubki kogu muistse ...

EELK arengukava koostades tuleb keskenduda toimivatele lahendustele

Image

Tänavu tähistab EELK 90 aasta möödumist kiriku iseseisvumisest. Viimase 10 aasta jooksul on kõne all olnud EELK probleemid ja tulevik, arengukavad ja strateegiad. Mitu töörühma on eri aegadel teinud tänuväärset, kuid siiani paljuski poolikut tööd, sest tehtut pole edasi arendatud või ellu viidud. Loomulikult ei ole arengukava, erinevate valdkondade strateegiad ning arengukavade ja strateegiate ...

Arengukava areneb

EELK arengukava projektijuht Juhani Jaeger kinnitab, et nimetatud dokument aitab paremini Jumalat teenida.Jaegeri hinnangul võetakse arengukava loomise mõtet meie kirikus järjest enam omaks. «Kuna sellises mastaabis koostatakse strateegia esmakordselt, oli esialgne skepsis loomulik. Kui vaadata küsimust sisuliselt – kuidas paremini teenida Jumalat – asetub kõik omale kohale,» leiab ta. Tagasiside, mille arengukava projekt sai vaimulikelt jaanuaris Vaimulike Konverentsil, oli ...

Preemiaga pärjati meremeeste romaan

Kalle Kasemaa on viljakas tõlkija.

Eesti Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali tõlke aastapreemia sai Tartu ülikooli usuteaduskonna Vana Testamendi prof Kalle Kasemaa.Nominente võõrkeelest eesti keelde tõlkimisel oli 5, rahalise auhinna ja mälestuseseme pälvis teoloogiadoktor Kalle Kasemaa uuskreeka keelest tõlgitud Nikos Kavvadiase romaani «Vahikord» eest. Esimest korda sai ta kultuurkapitali preemia 1995. aastal heebreakeelsete tõlgete ...

Jaani kirikus on avatud laste maalinäitus

Laste piibliainelised pildid on värviküllased ja optimistlikud.

Tartu Jaani kirikus on aprilli lõpuni avatud Tartu Pauluse koguduse laste kunstiringi maalinäitus «Värviline evangeelium».Laste piibliainelised pildid on värviküllased ja optimistlikud. Näitusele on välja pandud 17 maali 14 autorilt. Käsitletud teemad pärinevad Vanast ja Uuest Testamendist.Tartu Pauluse koguduse kunstiring töötab juba kolmandat aastat. Eelkõige on ring mõeldud kooliealistele lastele ...

Tõtta mu juurde ja ole mulle armuline

Korduvalt sammun sellest samast kivikuhilast mööda. Ta muutub kogu aeg. Isegi paju võttis uue hoo sisse ja hakkas kasvatama urbe. Linnud juba teevad oma peatumisi seal ja päike soojendab kõike. Ühel päeval hakkab vist õitsema. Ilma et mina oleksin midagi selle heaks teinud. Ilma et mina oleksin pajatanud klimatoloogiast ja selle muutustest üldse. Elu taastub, nagu elu peabki taastuma. Sest elu on üks ja ta on igavene. ...

Kirik tahab olla ühendavaks jõuks

Lundis tähistati Luterliku Maailmaliidu (LML) 60. aastapäeva, ühtaegu toimus ka luterlike kirikute juhtide konsultatsioon ja LMLi nõukogu koosolek.LMLi nõukogu koosolekul ja aastapäeva tähistamisel oli osalejaid üle 500, nende seas 100 kirikujuhti. EELKd esindas kohtumisel peapiiskop Andres Põder.Kirikujuhtide konsultatsioonil kõneles teiste seas endine Soome president ja ÜRO erisaadik Martti Ahtisaari, kes ...

Midagi muud kui pastor kantslist lugemas

«Markuse evangeelium» jõuab publikuni Andres Roosilehe esituses.

Märtsis ja aprillis mängib Eesti Riiklik Nuku- ja Noorsooteater veel mõne korra monoetendust «Markuse evangeelium», mis 2006. aasta jõuludel esmakordselt koostöös Eesti Piibliseltsi ja muusikaühinguga Crescendo Eestis lavale jõudis.«Markuse evangeelium» jõuab publikuni Andres Roosilehe esituses. «Markuse evangeelium» jõuab publikuni Andres Roosilehe esituses. Lavastus läheneb evangeeliumile ...

Midagi püsivat vajab nii rahvas kui iga inimene

Mõnda aega jälgib avalikkus läbirääkimisi uue valitsuskoalitsiooni kokkupanekuks. Tegemist ei ole olnud sugugi ainult nn võimumänguga, vaid kogu selle melu taustal toimub ju tegelikult arutelu Eesti tuleviku üle. Kui arvestada aja tundub et üha kiirenevat kulgu ja maailma näivat muutumist meie ümber, võivad just järgmised neli aastat kujuneda Eesti rahva jaoks otsustavateks. Kas suudame kindlustada oma ...