Slava Ukraine

Lehenumber 21. märts 2007 Nr 12 Archives - Eesti Kirik

Luterlik Maailmaliit, 1

Luterliku Maailmaliidu (LML) eelkäijateks olid Luterlikud Maailmakonvendid (1923. a Eisenach, 1929. a Kopenhaagen, 1935. a Pariis). Neljas Luterlik Maailmakonvent pidi toimuma 1940. a Philadelphias (USA), kuid jäi II maailmasõja puhkemise tõttu ära. Üleminekus Luterlikult Maailmakonvendilt Luterlikule Maailmaliidule mängis suurt rolli juba sõja ajal alanud ja vahetult pärast sõda jätkunud abistamisaktsioon, ...

Südameusust, internetist, ligimesearmastusest ja julgusest

14. märtsi Eesti Kirikus ilmus artikkel pastoraalseminari lõpetanud diakonitest, kellest kaks juba ordineeriti ja ülejäänud valmistuvad vastu võtma preestriordinatsiooni. On tore, et ajalehe võrguväljaandes on võimalik artikleid kommenteerida, ent paraku ei erine Eesti Kiriku artiklite kommentaarid kuigivõrd teiste internetilehtede omadest.Ei ole midagi kurvemat, kui lugeda kristlikult veebilehelt kristlaste ...

Tühjad talud

Meelde kerkib hetk, kui pidin kodumaja maha jätma. Ajaliselt täpselt fikseeritud minut: 4. jaanuar 2001, õhtupoole kolme või nelja ajal. Olime mööbli ja koli just peale tõstnud, autojuht oli minu selja taga veel kuhugi välja jäänud. Seisatasin hetkeks köögi ja suure toa lahtises ukseavas, peatusin minutiks või paariks. See oli väga eriskummaline tunne, mida vist ei saagi sõnadega ...

Leedu Katoliku Kiriku Kroonika tähtpäev

Käesoleva aasta 19. märtsil möödus 35 aastat põrandaaluse ajakirja Leedu Katoliku Kiriku Kroonika (Lietuvos Kataliku Ba˛nyčios Kronika) esimese numbri ilmumisest. Tegemist on ühe silmapaistvama salajase väljaandega Nõukogude Liidu dissidentluse ajaloos.Julgeolekuorganite pidevale jälitustegevusele ja arreteerimistele vaatamata suutis ajakiri tegutseda ligikaudu 20 aastat, st kuni Balti riikide taasiseseisvumiseni. ...

Rasked kohad Piiblis ja meis endis

Image

Tänu meie auväärse hingekarjase ja viljaka sulemehe Toomas Pauli vastutulekule võis mitmes Eesti Kiriku numbris lugeda rubriiki, millel oli pilkupüüdev pealkiri «Rasked kohad Piiblis». Eks see näita, et pühakirjas leidub terve rida salme, peatükke või lausa raamatuid, mis panevad meid nõutult kukalt kratsima. Mitmele «raskele kohale» saab õppinud teoloog kindlasti ammendava vastuse ...

* * *

Mu väikesed sammud tõidSinu juurde läbi aja.‘Kruus sooja kitsepiima too, palun.Väsinud mu jalad paakunud kattel, mul on janu.’ Tuttav helin mind juhtis läbitühjade häälte kaja.‘Kruus selget hoolivust anna, palun.Palju võõraid sõnu huultelt loksub, tühje, vanu.’Lase mul teele kaasa võtta taevane lootusemaja.‘Kruus pühendumist kingiks, palun.Terendavat sooja valgust ...

Eestpalves on…

Kolga-Jaani, Ilumäe ja Pindi kogudus ning vaimulikud Ants Tooming, Meelis-Lauri Erikson ja Mait Mölder. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Hovard Nurme, Ülo Kaljuvee ja Agu Palo.Kallis Issand, kui meil on kiire ja elu on pingeline, siis meenuta meile, et Sina oled meie jõud ja juht.

25. märts

Eestpalves on Walesi kiriku Llandaffi piiskopkond ja peapiiskop Barry Morgan, piiskopid David Yeoman ning David Thomas.Palvetame sidemete jätkumise eest Uppsala piiskopkonnaga ning teenimisvalmiduse ja meeleparanduse eest kirikus.Samuti on eestpalves Rootsi kiriku Uppsala piiskopkond ja peapiiskop Anders Wejryd ning piiskop Ragnar Persenius.Palvetagem kiriku leeritöö edenemise ja viljakandmise eest, et noored õpiksid oma leeriajal mõistma kirikut ...

Kersti Uibo tuleb filmidega Eestisse

Kersti Uibo ja Evald Saag «Evaldimaa» tegemise ajal. Evald on ristinud Kersti Kaarli kirikus.

Reedel, 30. märtsil kell 17 näidatakse Viljandi lähedal Heimtali rahvamajas Kersti Uibo filme «Vaikelu naisega» (2006) ja «Evaldimaa» (1994). Kersti Uibo ja Evald Saag «Evaldimaa» tegemise ajal. Evald on ristinud Kersti Kaarli kirikus. Londonist tuleb kohale autor, kes pärast filme erilistest tavalistest inimestest kohtub vaatajatega ja ajab juttu. «Trafaretsed stseenid, kus Emmi korjas põlluserval lilli või ...

100 aastat ühiskondlikku panust

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu elus toimus märtsi alguses mitu tähtsat sündmust. Kõigepealt valimine Tallinna praostiks, siis selle ameti nimel loobumine Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juhatuse esimehe kohast ning ühe aastatepikkuse töö lõpuleviimine – magistritöö edukas kaitsmine.Jaan Tammsalu on oma magistritöös võtnud luubi alla leeritöö EELKs. ...

Uurimus leeritööst annab ka praktilist nõu

Tallinna Jaani koguduse õpetaja Jaan Tammsalu elus toimus märtsi alguses mitu tähtsat sündmust. Kõigepealt valimine Tallinna praostiks, siis selle ameti nimel loobumine Laste- ja Noorsootöö Ühenduse juhatuse esimehe kohast ning ühe aastatepikkuse töö lõpuleviimine – magistritöö edukas kaitsmine.Jaan Tammsalu on oma magistritöös võtnud luubi alla leeritöö EELKs. ...

Ei hirmu ega võimu, vaid armu ja tasadusega

Olaf Lääne oma loomulikus elemendis Paide kiriku oreli taga.

22. märtsil täitub Paide Püha Risti koguduse organistil ja juhatuse esimehel Olaf Läänel 60 eluaastat. Olaf Lääne oma loomulikus elemendis Paide kiriku oreli taga. Ümmargust tähtpäeva silmas pidades ja hinnates juubilari pikaaegset teenistust organisti, koguduse nõukogu ja juhatuse liikmena, anti Olaf  Läänele  konsistooriumi otsusega EELK aukiri. Pidulik austamisõhtu ...

Raido Rüütel: see töö on minu jaoks Looja teenimine

Raido Rüütel on olnud juhatuse esimees sama kaua kui Ivar-Jaak Salumäe Toomkoguduse õpetaja. Vastastikune usaldus on olnud pikaajalise koostöö aluseks.

Tuntud rallimees ja maailmarändur Raido Rüütel on juba 15 aastat olnud Tallinna Piiskopliku Toomkoguduse juhatuse esimees. Raido Rüütel on olnud juhatuse esimees sama kaua kui Ivar-Jaak Salumäe Toomkoguduse õpetaja. Vastastikune usaldus on olnud pikaajalise koostöö aluseks. See on päris pikk aeg. Ta ise arvab, et isegi liiga pikk, juba sellepärast, et üks juht ei tohiks üldse ühe koha peal nii kaua olla. «See töö on ...

Eesti religioosne maastik, 3

(Algus EK nr 10, 07.03.)Samuti on tänaseni tähenduslik ajalooliselt suurima kiriku staatus. Tavamõtlemises ning eriti moodsas antiklerikaalses intellektuaalses diskursuses võib sageli kohata väärarusaama, nagu oleks EELK riigikirik. Samas ei saa eitada, et niihästi oma liikmeskonna suuruse kui ka olemasoleva infrastruktuuri, aga ka omandis või kasutuses oleva ajaloolise kultuuripärandi tõttu on evangeelne luterlik ...

Misjon sugulaste keskel

Udmurtide etteaste: hingemaailma sügavuse ilu võib avaneda  rahvakunsti kaudu.

Udmurtide etteaste: hingemaailma sügavuse ilu võib avaneda rahvakunsti kaudu. Eesti, handi, komi, mari, mordva, udmurdi, ungari ja soome rahvusest kristlaste esindajad kohtusid 15.–18. märtsini Tallinnas Balti Misjonikeskuses teist korda korraldataval Tule Kokku Tulekul. Eesti Evangeelse Alliansi (EEA) poolt kaks aastat tagasi algatatud rahvusvahelise oikumeenilise evangelisatsiooniürituse nimi viitab kristliku osaduse tähtsusele: Jumala poolt ...