Lehenumber » Väljaanded » 7. märts 2007 Nr 10

Vanade hoonete tulevik on Issanda käes

Rõngu ja Vastseliina kogudus plaanivad laiendada tehtavad tööd, ikka Jumala ja inimeste heaks.Muinsuskaitse koduleheküljelt internetist võis lugeda, et selle aasta kinnismälestiste avarii-restaureerimistööde alaeelarvest on eraldatud raha Rõngu kirikumõisa aida katuse restaureerimiseks ja Vastseliina pastoraadi aida eritingimuste ja katuse projekteerimistöödeks.Rõngu Raha rahaks, küsisin ...

Sinodil valitakse praost ja abipraost

Kevadperioodil toimuvad praostkondades sinodite koosolekud. Tänavused on erilised seetõttu, et peaaegu kõigis praostkondades tuleb läbi viia korralised praosti ja abipraosti valimised. See on väga oluline ja vastutusrikas ülesanne. Paljudele, kes igapäevaselt kirikuõigusega ei tegele, võivad EELK uus põhikiri ja seadustik, samuti sinodi tööpõhimõtted jääda arusaamatuks. See ...

Riigikogu valimised võitis Reformierakond

4. märtsil toimunud Riigikogu valimised võitis Reformierakond, eelmiste valimistega võrreldes suurendas ta esindatust riigikogus 12 koha võrra. Kokku andis oma hääle 549 528 valijat, kellest 27,8% hääletas Reformierakonna (31 mandaati), 26,1% Keskerakonna (29 mandaati), 17,8% Isamaa ja Res Publica Liidu (19 mandaati), 10,6% Sotsiaaldemokraatliku Erakonna (10 mandaati) ja 7,1% Eestimaa Roheliste ning Rahvaliidu poolt ...

Rootsi printsess Tartus heategevusvisiidil

Eile külastas Tartus asuvat Annelinna laste tugikeskust Rootsi kuninganna Silvia ja kuningas Carl XVI Gustafi 24aastane tütar printsess Madeleine. Tugikeskuse juhataja Ruth Soonetsi sõnul on tegemist mitteametliku visiidiga, mille põhjuseks võib olla kuninganna Silvia soov oma heategevusühendustesse tasapisi ka tütreid kaasata. Kuna visiit toimus täpselt lehe trükkimineku ajal, ei õnnestunud kahjuks saada Soonetsilt ...

Võimatuselt kergusele

Meie Isa palves palume muu hulgas: «Ära saada meid kiusatusse...» Martin Luther, seletades seda palvet Väikeses katekismuses, alustab: «Jumal ei kiusa küll kedagi...» Jah, nõnda peaksime tõepoolest uskuma – ning ometigi võib inimesele aeg-ajalt tunduda, et Jumal kiusab teda. Milles see avaldub? Vahest kõige selgemini just mõnes esmapilgul võimatuna näivas ülesandes, mille ...

* * *

Näe, mu pilvede raamides pannakse kokku ka kõige pisemad imed, mis sinuni jõudes katavad maad. Tule, astu mu teedele, meenuta, kui kerge on üles lugeda ka väikseimaid kaunis-olulisi hetki su omas päevas, mis on täna, oli eile, ammuilma tagasi. Nõnda on valgus mu teede sillutis ja sinu silmade sõber.Mäletad ju, et iga päev on minu jaoks igavik ja praegu. Iga paik on minu tuba, mille laeks on kõrgused ja ...

Eestpalves on…

Keila, Pärnu-Jakobi ja Kaarma kogudus ning vaimulikud Jaan Jaani, Tõnu Taremaa ja Hannes Nelis. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Margus Välja, Epp Sokk ja Eve Mägi.Olgu meil kõigil see meel, mis oli Issandal Jeesusel, nii et armastaksime üksteist kui vennad, oleksime armulised ja vastutulelikud ning lakkamatult püüaksime säilitada üskmeelt vaimus rahu sideme läbi.15.–18. märtsini toimub ...

11.märts

Eestpalves on Rootsi kiriku Lundi piiskopkond ja piiskop Christina Odenberg.Palvetame piiskopkonnale uue piiskopi valimise eest.Samuti on eestpalves Iiri kiriku Dublini provintsi Casheli ja Ossory piiskopkond ja piiskop Michael Burrows.Palvetame uue piiskopi eest ja uue peatüki eest piiskopkonna elus: uuenemise ja visiooni pärast. Samuti Iiri kiriku sinodi käesoleval aastal toimuva kogunemise pärast piiskopkonnas.Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade ...

Kaugel eestlaste haudadel

Veebruari keskel viibis 9liikmeline rühm inimesi Ida-Virumaalt, sh pooled Jõhvi koguduse liikmed ja kaks vallavanemat, Arhangelski oblastis. Eesmärk oli lihtne – tähistada II maailmasõja alguses hukkunud eestlaste haudasid ja meenutada neid hukkunuid Jumala ees. Pärast Eesti okupeerimist ja II maailmasõja tungimist NLiidu aladele mobiliseeriti hulk Eesti mehi, kelle baasil moodustati hiljem Eesti Laskurkorpus. Arhangelski ...

Eesti religioosne maastik, 1.

Eesti usulist maastikku on sageli kirjeldatud mosaiigina, kuid arvan, et asjakohasem on seda kirjeldada kui kollaazi, mis koosneb väga erinevatest nähtustest, mida on võimalik seostada mõistega religioon või religioossus. Kui selle maastiku silmatorkavamad osad on suuremad usulised ühendused, kes on end sellistena registreerinud ka juriidiliste isikutena, siis väikemaid ja hoopis teistsuguseid nähtusi võib kohata erinevate ...

Tööd Pühas jätkuvad

Püha kogudus Saaremaal on otsustanud panustada 200 000 krooni oma pühakoja renoveerimisse. Samas jätkatakse läbirääkimisi muinsuskaitseametiga lootuses kaasata eelarvesse riiklikke vahendeid.Nimetatud teade tugineb Püha Jakobi koguduse nõukogu 18. veebruaril toimunud koosoleku otsusele, kus kogudus avaldas valmisolekut osaleda kodukiriku restaureerimistöödes maksimaalse summaga. «Eesmärgiks on juhtida ...

Sirje Säär juhatab teed ikoonide juurde

Sirje Säär näitab ikoonimaali kursusest osavõtjatele Epp Haabsaare ikooni pühast Platonist. Epp Haabsaar on maalinud kõik Kohila apostliku õigeusu kiriku ikonostaasi ikoonid.

Kui ma tol pühapäevasel pealelõunal Tallinnas Ahtri tänaval asuvasse pühale Siimeonile ja naisprohvet Hannale pühitsetud Eesti Apostliku Õigeusu Kirikule kuuluvasse pühakotta jõudsin, oli teenistus juba lõppenud. Tühi kirik, õhus hõljuv viirukilõhn ja pühadust kiirgavad ikoonid seintel panid unustama maailma mured ja askeldused ning aitasid koos koguduse liikme Sirje Säärega ...

Kristuse täisea mõõtu mööda

Misjonikeskuses toimus 17. veebruaril järjekordne õppepäev kogudusekooli «Kasvuaeg» läbiviijatele. «Kasvuaeg» on mõeldud koguduseliikmetele, kes tahavad sügavamalt mõista, mida tähendab olla kristlane, kuuluda kogudusse, elada kristlasena ühiskonna keskel, kanda vastutust. Soome Rahva Piibliseltsi ja Soome Misjoniseltsi poolt välja töötatud õppeprogrammi on Eesti oludele ...

E.E.L.K. uus peapiiskop on Andres Taul

Andres Taul tütrepojaga

Eesti Evangeeliumi Luteriusu Kiriku (E.E.L.K.) peapiiskopiks valiti dr Andres Taul. Andres Taul tütrepojagaHäältelugemise komisjon, kuhu kuulusid Eesti aupeakonsul Torontos Laas Leivat ning advokaadid Indrek Uukivi ja Tõnis Laar, tegi selle tulemuse teatavaks esmaspäeval, 26. veebruaril. Hääletamine toimus kirja teel ja hääletasid E.E.L.K. kirikukogu liikmed. Tegemist oli teise hääletusvooruga, kus oli kaks kandidaati ...

Salme külakoor Anita Kanguri juhatamisel

Image

Juba mitmendat aastat on väikesel Anseküla kogudusel õnnestunud Eesti Vabariigi aastapäeva tähistada koos Salme isetegevuslastega.Sel aastal andis meeleoluka kontserdi Salme külakoor Anita Kanguri juhatamisel. Kuigi koori repertuaar ei ole otseselt kirikumuusikaga seotud, toob elav muusika kirikusse kohaliku noorsoo, kes tavapühapäevadel kirikusse ei satu. Sel aastal olid kooril kaasas suvel Leisi pärimusmuusikalaagris ...