Slava Ukraine

Lehenumber 31. jaanuar 2007 Nr 5 Archives - Eesti Kirik

* * *

Sa oled halastus ja andeksand,Su südamesse mahub iga palve.Kuis suudaks avada ka mina end,et mõistaks jälgida Su samme.Miks pilgu pööran, kui näen viletsat,kes endast enam hoolida ei jaksa.Miks nina kirtsutades möödun tastja silmad sulen, valus et ei hakkaks.Sind palun Issand, jaga sallivustka mulle, kes ma võiks, kuid veel ei suuda...Mu’s olgu rohkem halastust ja hoolivust,et soojemaks saaks seda ilma muuta.Daisy Lappard

Priit Rannut Märjamaa aukodanikuks

Märjamaa vallavolikogu tunnustas valla aukodaniku nimetusega 20 aastat Märjamaa Maarja kogudust õpetajana teeninud Priit Rannutit ja lastekirjanik Harri Jõgisalu. Märjamaa valla tunnustuse avaldamise korra kohaselt kaasneb aukodaniku nime omistamisega Märjamaa valla Maarjaristi I klassi kuldrist. Valla kõrgeim teenetemärk antakse tunnustatavatele pidulikult üle 23. veebruaril vabariigi aastapäeva vastuvõtul ...

Eestpalves on…

Jõelähtme, Anna ja Karuse kogudus ning vaimulikud Margus Kirja, Jaanus Klaas ja Lembit Tammsalu. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Mare Peterson, Tiiu Agasild ja Olavi Vainu.Vaata, Jumal, armulikult oma kirikule ja õnnista oma sõna ja pühi sakramente, et magajad üles ärkaksid ja sinu lapsed oleksid usus. Ole nende tugevus, kes nüüd oma hinge päästmise eest võitlevad või Jeesuse nime ...

Stipendiumisaaja on selgunud

28. veebruaril antakse Tartu Vanemuise Kontserdimajas pidulikult Arvet Ollinole üle Herbert Kuurme mälestusfondi esimene stipendium. Mälestusfondi nõukogu, kuhu kuuluvad Tartumaa praost Joel Luhamets, abipraost Peeter Paenurm, Kuurmete perekonna esindaja Tiina Sarjas, Eesti Abistamiskomitee esimees ja New Yorgi Pauluse koguduse esimees Endel Reinpõld ning Usuteaduse Instituudi Pastoraalseminari juhataja Ove Sander, otsustas stipendiumi ...

4. veebruar

Eestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Bradfordi piiskopkond ja piiskop David James.Palvetame ilmikteenistuse kasvu eest.Samuti on eestpalves Iiri kiriku Dublini provintsi Limericki piiskopkond ja piiskop Michael Mayes.Täname Jumalat kiriku eest ning palvetame piiskopkonna ja tema piiskopi ja nende vajaduste eest.Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab internetist aadressil http://www.pkala.net/porvoo/

Koolilapsed ajaloolise laua ümber

Naatan Haameri juhendamisel saavad koolilapsed Tartu Linnamuuseumis ise ajalugu teha, kehastudes Tartu rahulepingu sõlmijateks.Juba mitmendat aastat ootab Tartu Linnamuuseum jaanuarist märtsini gümnaasiumiõpilaste gruppe osalema rollimängus Tartu rahu teemal. Sel aastal juhendab Naatan Haamer soovijaid kuuel korral. Rollimäng sotsiodraama meetodil aitab avardada olemasolevat pilti kõnesolevast Eesti ajaloo murrangulisest ...

Tartus tuleb meeleavaldus

Seto Kongressi Vanemate Kogu ja Eesti terviklikkuse kaitse initsiatiivgrupp kutsub kõiki õiglust hindavaid inimesi 2. veebruaril Tartusse Vanemuise tn 35 ette (seal sõlmiti Tartu rahu) meelt avaldama, õigluse ja aususe eest seisma ning tõelisele püstipäisele Eestile ustavaks jääma.«Praeguse Eesti juhid püüavad unustada Vabadussõda ja Tartu rahu. Seegi on väga suur häbi Eesti ...

PRAOSTKONNA UUDISED

Lääne-HarjuHageri haridusseltsi asutamisest on möödunud 100 aastat, asutamise aastapäeva tähistati pidulikult 27. jaanuaril.Kui Hageri koguduse loomisest 2001 möödus 780 aastat, andis kogudus välja brošüüri «Kirik keset küla», mis hästi iseloomustab sealset elu. Nüüd oli haridus- ja usuelu ühiseks märgiks laupäevane üritus, kus 100 aastat tagasi õpetaja, ...

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas

3. (Algus EK nr 3, 17.01.2007)Veel üheks näiteks sellest, kuidas EKOE saab EELK jaoks kogetavaks, on suhe Kurhessen-Waldecki Evangeelse Kirikuga, kes on üks kolmest EELK partnerkirikust. Suhe selle unieeritud kirikuga on 2001. aastal sõlmitud leppe kohaselt oma teoloogilises iseloomus määratletud just Leuenbergi Konkordiaga. Aga nimetada võiks siinkohal ka mitme EELK koguduse sõprussidemeid evangeelsete kogudustega Saksamaal, ...

Eneseks saamine ja eneseks jäämine

Avo Üprus: muutunud võivad olla tähised teel, aga mitte täht, mille suunas ma elan.

Kord vahetasime ühe inimesega mõtteid teemal, kas ja kuidas amet mõjutab inimese iseloomu, harjumusi, mõtteid, elukvaliteeti ja mida kõike veel. Jäime erinevatele seisukohtadele. Minu meelest mõjutab amet – olgu see koduperenaise, presidendi, müügimehe, pudelikorjaja või mis iganes – meid rohkem, kui me ise märkame. Aga mul oli hea võimalus testida ja küsida seda inimeselt, kelle ...

Palmilehed pea kohal ja remontivajav katus

Lugupidamisest kirikuõpetaja ameti vastu kinkis masai rahvas Kari Tynkkynenile külaskäigul Keeniasse juhtimissaua, mida ta klubiõhtul näitas.

Ridala valla pensionäride klubiõhtul oli külaliseks õpetaja Kari Tynkkynen.Lugupidamisest kirikuõpetaja ameti vastu kinkis masai rahvas Kari Tynkkynenile külaskäigul Keeniasse juhtimissaua, mida ta klubiõhtul näitas.Seltsing Elurõõm kutsus Ridala valla pensionäride selle aasta esimesele klubiõhtule misjonär Kari Tynkkyneni, kelle Soome misjoniselts on saatnud tööle Eestimaale. Ta teenib Ridala ja Martna ...

Kivise põllu kündja

Mika Tuovinen on kui kalamees iga hetk püüdmas neid hingi, kes ise ei tea, kuhu poole ujuda.

Ringreisil Eestis oli soome misjonär Mika Tuovinen.Mika Tuovinen on kui kalamees iga hetk püüdmas neid hingi, kes ise ei tea, kuhu poole ujuda.Seljataha jätnud oma esimesed tõelised (loe: rahulikud) jõulud Saksamaal, on Soome Rahvamisjoni misjonär Mika Tuovinen taas rännutee jalge alla võtnud. Meie suureks rõõmuks külastama kümne aastaga koduseks saanud maad Läänemere lõunakaldal – ...

Ümberjutustus Augustinuse loost ilmus eesti keeles

Image

Dolina MacCuish,Augustinus, oma ema poeg[Augustine, A Mother’s Son, 1999]. Tõlk. Anu Kannike. Tallinn: Allika kirjastus, 2006. Jõulude ajal raamatupoes käies jäi silma MacCuishi raamat «Augustinus, oma ema poeg». Haarasin selle õige kähku. Kuna autori nimi mulle midagi ei öelnud, otsisin ingliskeelse originaali kirjastajat ja avaldamise aastat. Seegi oli väheütlev. Kuid käsi kobas juba rahakoti ...

Lähenevad riigikogu valimised

Eesti Vabariigi XI riigikogu valimised toimuvad 4. märtsil. Eelhääletamine toimub 19.–23. veebruarini kella 12–20, mil hääletada saab vaid väljaspool elukohta maakonnakeskustes asuvates valimisjaoskondades. 26.–28. veebruarini saab eelhääletada nii oma valimisjaoskonnas kui ka väljaspool elukohajärgset jaoskonda kella 12–20. Hääletamisruumi asukoha leiab koju saadetud või ...

Uue reformatoorse mõtteviisi algusest, 1.

Mõningaid aspekte Martin Lutheri käsitlusest vaimuliku ameti kohta ja selle tähendusest kirikuleMartin Lutheri isikut ja tööd on läbi aegade hinnatud väga erinevalt. Teda on püütud näidata ühena paljudest kiriku uuendamise nõudjatest, nii nagu kohtame neid juba keskajal, näiteks 10. sajandil tekkinud Cluny liikumises või hiljem valdeslaste, John Wyclifi (u 1330–1384) või hussiitide ...