Lehenumber » Väljaanded » 24. jaanuar 2007 Nr 4

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas, 2

Image

(Algus EK nr 3, 17.01.)2001. aastal Belfastis toimunud 5. täiskogul, kui juhtmõtteks oli «Lepitatud erinevus – evangeelsete kirikute ülesanne Euroopas», olid EELK delegaatideks Jaan Kiivit ja Randar Tasmuth (vt EK nr 15, 31.08.2001). Jaan Kiiviti panus kirikuteosaduse töösse jätkus rõhutatud kombel ka selle täiskogu järel. Seekord ühe nõukogu liikme, nimelt Poola luterliku kiriku delegaadi, ...

Püüelda valguse poole

Image

Rahvahulk vastas siis talle: «Meie oleme Seadusest kuulnud, et Messias jääb igavesti. Kuidas sina siis ütled, et Inimese Poega peab ülendatama? Kes see Inimese Poeg on»? Jeesus ütles neile: «Valgus on veel pisut aega teie seas. Käige, kuni teil valgus on, et teid ei tabaks pimedus. Kes käib pimeduses, ei tea, kuhu ta läheb. Uskuge valgusesse, kuni teil valgus on, et te sünniksite valguse lasteks.» Seda ...

Preestrikuue paarist tikandist

Mitu kolleegi on küsinud, miks ma ei osale Vaimulike Konverentsil. Pole õige vastata, et ei viitsi, kuna seda vastust tõlgendatakse arvatavasti teisiti, kui see mõeldud on. Seepärast lisan paar sõna kommentaariks. Esmalt ei osale seepärast, et on tekkinud tunne, et EELK liturgiauuenduses on valitsevaks arusaam, et kõige vagamad ja pühamad on need, kellel on kõige kirjumad kuued. Mul pole mingit huvi nendes ...

* * *

Küll tahaksin juba näha,piiluda üle piiride,olla lähedal päris valguse hoovusel,tunda veel tundmata maad,näha selgelt, mis ees.Mu Jumal,peata mind iseend ülendamast,vähenda mu kärsitust, kasvata kannatlikkust.Õpeta mõistmist nähes ja kogedes,aita leppida praeguse vaatega,päev haaval kasvamisega,väsinud jalgeil valusid vedadesvõi kepsakalt õnneimesid puistates.Usun,Sinu valgus on juba mu ...

Varjul otsese nägemise eest

Asetäitja probleem on minus kaua keerelnud ja ekselnud. Püüan mingi pildi anda.Nõukogude ajal oli vähegi suuremas asutuses nomenklatuur (ladinakeelne sõna, otsetõlkes ‘nimestik’). Asutuse eesotsas olid juhataja (direktor), juhataja asetäitja ja peainsener. Kui töötaja oli kohalt lahkunud, siis see, koht, tema ase, säilis, ja sinna otsiti uut inimest. Kui keegi tuli jutule, tööasjus või ...

Eestpalves on…

Helme, Iisaku ja Mehikoorma kogudus ning vaimulikud Arvo Lasting, Avo Kiir ja Jaak Pärnamägi. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Vaiko Püttsepp, Anne Ferschel ja Raivo Põhjala.Kallis Issand, kui meil on kiire ja elu pingeline, siis meenuta meile, et Sina oled meie jõud ja juht.

Aastaaruannete esitamise tähtajad

* Koguduse statistiline aruanne esitatakse elektroonilisel kujul EELK kodulehekülje intraneti kaudu hiljemalt 20. jaanuariks. * Koguduse õpetaja saadab sõnalise aruande praostile hiljemalt 1. veebruariks ja teeb kättesaadavaks kõigile koguduse liikmetele.* Sihtasutuse ja organisatsiooni juht esitab aruande vastava töövaldkonna assessorile ja peapiiskopile hiljemalt 1. veebruariks.* Vikaarvaimulik esitab tegevusaruande praostile ...

Eesti Kirikust nr 4 saate lugeda veel:

1. lkMari Paenurm. Noorsootöös sõltub palju liidristÕpetaja Jaak Aus mõtiskleb Põltsamaa talvepäevade taustal.2. lkEK.Eesti Kiriku nõukogu sai uue koosseisuEELK Konsistooriumi otsusega 9. jaanuarist nimetati SA Ajaleht Eesti Kirik nõukogu uuteks liikmeteks Jüri Ehasalu, Mihkel Kukk, Tõnis Lukas, Tiit Salumäe ja Randar Tasmuth.Sirje Semm. Õpetajad vahetavad kogudusiPraost Andres Mäevere ...

In memoriam

Johannes Betlem06.02.1916–19.01.2007Kristlastel on kõrgem kutsumus – neid ootab ees kuningriik. 19. jaanuaril sulgus Johannes Betlemi paksu väärtusliku eluraamatu kaas. Kaks nädalat tagasi istusime veel koos kirikukohvi laua ääres. Johannes Betlem oli üle poole sajandi Harju-Jaani koguduse organist, vajadusel ka koorijuht. Koguduses on olnud perioode, mil puudus oma õpetaja. Meil oli kindlustunne: kui on Johannes ...

Ootame Maarjalaulude festivalile

7.–9. septembrini toimub Narva Aleksandri Suurkirikus Maarjalaulude festival. Kõiki huvilisi ja häid asjaarmastajalikke koore ja ansambleid oodatakse kaasa lööma!8. septembril kl 12 on suur koorikontsert, kus kõik kollektiivid võivad esineda 2–3 lauluga (kava max pikkus 10 min). Liituda võib osalevate kooridega, et laulda ühiselt 2 laulu: kaanon «Magnificat» ning P. Neglia «Ave ...

Juutide mälestuseks

Esmaspäeval, 29. jaanuaril kell 12 süüdatakse Klooga surmalaagri paigas 2000 küünalt tapetud juudi laste mälestuseks. Õhtul avatakse Eesti Rahvusraamatukogus näitus EXODUS juudi rahva ajaloost.Raske on uskuda, et aastatel 1933–1945 valitses kristlikus Euroopas re˛iim, mis mõrvas 6 miljonit juuti. Poolteise miljoni juudi lapse silmades oli oma piinajate ja tapjate ees seistes vaid sõnatu küsimus: ...

Teeliste kirikud

On alanud registreerumine osalemaks projektis «Teeliste kirikud 2007».Registreerida saab aadressil http://teelistekirikud.ekn.ee/haldus/. Küsimuste korral pöörduda tel 627 7351 või teelistekirikud@ekn.ee. Projekti hooaeg on 1. maist - 30. septembrini, kuid iga osaleja võib määrata endale ka ise lahtiolekuks sobivad suvekuud, kui viis kuud peaks mingil põhjusel olema liiga pikk periood. Projektijuht Nele Hendrikson ...

Kristlikud demokraadid riigikogu valimistel

Image

Kristliku demokraatiaga on Eesti parteipoliitikas parasjagu segadust. Päris parteipoliitika alguspäevil, 1988. ja 1989. aastal moodustati Eesti Kristlik-Demokraatlik Erakond ja Eesti Kristlik-Demokraatlik Liit, mille tegevus lõppes 1992. aastal moodustatud erakonna Isamaa (hilisema Isamaaliidu) asutamisega. Euroopa kristlikke demokraate on traditsiooniliselt ühendanud Euroopa Rahvapartei, kuhu tänasel päeval kuulub Eesti erakondadest Isamaa ja ...

Kohtumine aasta tähtsamal sündmusel

Anna-Liisa Vaher ja Rooste on mõlemad pärit Võru linnast ja Tarvastu pastoraadis elanud sama kaua.

Anna-Liisa Vaher ja Rooste on mõlemad pärit Võru linnast ja Tarvastu pastoraadis elanud sama kaua. Anna-Liisa Vaher (26) on üks enam kui sajast vaimulikust, kes selle nädala kolmel esimesel päeval olid koos Vaimulike Konverentsil.Noore diakoni jaoks on seekordne konverents oluline, sest kahest eelmisest (Taageperas, Võrus) võttis ta osa n-ö vaatlejana, mitte otsustajana. 2005. aastal Tartu ülikooli usuteaduskonda lõpetades ...

Eesti Kirik küsib:

Kas Sinul kui vaimulikul on küllaldaselt suhtlemist ja kontakte ning sõpru teiste vaimulike hulgas ja kas te võtate midagi ühiselt ette või on Vaimulike Konverents põhiliseks kokkusaamiskohaks?Ülo Vaher, Pühajõe koguduse õpetaja ja Narva-Jõesuu koguduse hooldajaõpetaja, Viru abipraost:Usuteaduse Instituudis õppimise aegu tekkisid head kontaktid. Siis viis meid elu erinevatesse kogudustesse ja ...