Slava Ukraine

Lehenumber 17. jaanuar 2007 Nr 3 Archives - Eesti Kirik

Religiooni õppimine ilma religiooniõpetuseta

Riikliku Eksami- ja Kvalifikatsioonikeskuse (REKK) koduleheküljel (www.ekk.edu.ee/oppekavad/index.html) võib tutvuda riikliku õppekava materjalidega..Õppekava sisaldab rohkem kui 400 leheküljel REKKi ja Tartu ülikooli koostöös koostatud koolieelse lasteasutuse, põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava dokumente. Et tegemist on veel tööversioonis olevate materjalidega, ootab REKK ettepanekuid, ...

Laske lapsukesed minu juurde tulla ja ärge keelake neid mitte…

Elame ajal, mil maailm muutub ja meie suhe inimestega teiseneb enneolematu kiirusega. Küsimus, mis on kerkinud paljude omataoliste seas, on väikelaste ristimise kohta. Millistel tingimustel tuleks ristida väikelast? Kelle usk siin viimselt otsustab: vanemate, vaderite, vaimuliku või koguni kiriku usk? Mõneti üllatuseks oli mulle see, kui teadvustasin ühel hetkel: vanaluterlikud dogmaatikud ja osalt luterlik teoloogia kuni ...

Ristimist peetakse oluliseks

Üks mitmest EELK töörühmast tegeleb ristimistemaatikaga.Töörühm ristimistemaatika käsitlemiseks moodustati EELK Konsistooriumi otsusega 5. juulist 2005. a. Selle koosseisu kuuluvad Andres Põder (esimees), Enn Auksmann, Toomas Nigola, Peeter Paenurm, Kaido Soom, Kristi Sääsk, Jaan Tammsalu ja Ülo Vaher. Töörühm on pidanud ideekoosolekuid, valminud on eelprojekt ning esialgne eelarvekava. ...

Janunegem elava vee järele

Image

See, et Jeesus oli Juudamaal palju järgijaid leidnud, oli Tema vastased tegutsema pannud. Kuna nad «otsisid võimalust Teda tappa» (Jh 7:1), Jeesuse aeg, kairos, ei olnud aga veel kätte jõudnud, läks Jeesus tagasi Galileasse. Ta valis selleks lühema tee, mis viis läbi Samaaria. Samaarlaste Jumal oli küll Jahve nagu õigeusklikel juutidelgi, kuid võõrastele jumalatele ohverdamise läbi olid nad end ...

Inimene jalgratta seljas

Marek Strandberg ütleb, et teiste huvides toimimine on väga praktiline ja kohane igale terve mõistusega olendile.

Marek Strandberg on mees, kelle mõtteid peavad mõned utoopilisteks, teised näevad taolises analüüsis tarka tervikut ning ainuvõimalikku edasiteed meie kõigi jaoks. Marek Strandberg ütleb, et teiste huvides toimimine on väga praktiline ja kohane igale terve mõistusega olendile. Minu ilmavaade looduse ja ühiskonna seostele ning inimese päris suurele vastutavale rollile selles suhtes pärineb paari aastakümne tagant. ...

* * *

Rännakul Sinu aujärje poolehea on minna üheskoos,üksi võiksin väsidavõi koguni eksida.Kingi mu ümber sõpruja nendega ühised mõtted.Kingi mulle kaaslasi,kellega sama tee.Luba osa saada rõõmust,et Su aujärje ees seisame koospaljude saabujate seas.Naatan Haamer

Tartus mälestati kommunismiohvreid

Laupäeval, 13. jaanuaril meenutati ja mälestati Tartu Jaani kirikus oikumeenilisel palvusel 14. jaanuaril 1919 Tartus bolševike poolt mõrvatud pastor Traugott Hahni, piiskop Platonit ja teisi sel päeval hukatud kristlasi.Oikumeenilise palvuse viisid läbi EELK õpetajad Matthias Burghardt ja Peeter Paenurm ning preester Orenti Eesti Apostlikust Õigeusu Kirikust. Jaani kirikust mindi ühiselt Kompanii tänaval asuva ...

Eestpalves on …

Nõmme Saksa Lunastaja, Avinurme ja Hargla kogudus ning õpetajad Matthias Burghardt, Rene Alberi ja Vallo Ehasalu. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Veera Litvintseva, Ants Rummel ja Rein Paas.Issand, kuule meie palveid! Ja kui me täna võime olla need, kelle abil sa vastad meie ligimese palvetele, siis ära lase meid olla tuimad ega tõrksad, vaid olgu me valmis täitma sinu eesmärke, Jeesuse pärast.

Vana kiriku noor kogudus

Püha Vaimu koguduse õpetajad (vasakult): Valdek Johanson, Mårten Andersson, Gustav Piir ja Tiiu Hermat. Õpetaja Piiri selja taga seisab Ylöjärvi koguduse emeriitõpetaja Antero Honkkila.

Tallinna Püha Vaimu kogudus tähistas pühapäeval 130. aastapäeva. Püha Vaimu koguduse õpetajad (vasakult): Valdek Johanson, Mårten Andersson, Gustav Piir ja Tiiu Hermat. Õpetaja Piiri selja taga seisab Ylöjärvi koguduse emeriitõpetaja Antero Honkkila.Pidulikul jumalateenistusel teenisid kõik koguduse õpetajad: Gustav Piir, Tiiu Hermat, Mårten Andersson ja Valdek Johanson. Lauluga teenis kaasa koguduse kammerkoor Riho Ridbecki ...

21.jaanuar

Eestpalves on Walesi kiriku Bangori piiskopkond ja piiskop Anthony Crockett.Palvetagem teenimisjulguse eest kristlikus töös.Samuti on eestpalves Iiri kiriku Dublini provintsi Dublini ja Glendaloughi piiskopkond ja piiskop John Neill.Täname Jumalat vanglates, koolides ja haiglates toimuva teenimistöö arenemise eest ning palvetame ka ilmiktöötegijate koolituse käivitumise eest.Eestpalveteemad ja viited piiskopkondade veebilehtedele leiab ...

Mihkel Kukk sai Valla Veduri

Taliharjapäeval, 14. jaanuaril jagati Kodila põhikooli saalis Rapla valla kultuuripreemiaid Valla Vedur, teiste laureaatide hulgas pälvis tunnustuse õpetaja Mihkel Kukk.Rapla koguduse õpetaja Mihkel Kukke autasustati 2006. aasta valla kultuuriauhinnaga seoses tema panusega valla vaimuellu. Kuna Rapla vallas ja linnas on kirik «keset küla», siis koondub mitu kultuurisündmust just pühakoja müüride vahele. ...

PRAOSTKONNA UUDISED

ViruAasta esimesel nädalal peeti juba teist korda palvenädalat ka Jõhvi ja Kohtla-Järve kogudustes. Palvenädalat peeti Jõhvi ja Kohtla-Järve metodisti kirikus, Jõhvi Kristliku Keskuse koguduses, Uue Põlvkonna koguduses, Kohtla-Järve baptistikoguduses, Kohtla-Järve Jumala Sõna koguduses ja EELK Jõhvi Mihkli koguduses. Nendest kogudustest on kaks eestikeelsed, kolm venekeelsed ja kahes toimuvad ...

Evangeelsete Kirikute Osadus Euroopas

Image

Alljärgnev ülevaade asetub Eesti Kiriku alustatud artikliseeriasse (vt EK nr 50, 6.12.2006) Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku oikumeenilistest sidemetest. Selle ajendiks on aga hiljutine oikumeeniline suursündmus, mis mõjutab evangeelsete kirikute kooselu Euroopas, on oluline aga ka hõlmavamal oikumeenilisel suhteväljal. 12.–18. septembrini 2006 toimus Budapestis Evangeelsete Kirikute Osaduse Euroopas (EKOE) – Leuenbergi ...

Veel on näha ustavuse vilja

Olen endine kantor, praegu Rootsi Luterliku Evangeeliumi Ühenduse Soomes ilmikjutlustaja ja kirjutan mõtetest, mis tekkisid õpetaja Mihkel Kuke juhtkirja lugedes (EK nr 1, 03.01.2007).Soome kirikul on Eesti kirikuga sarnased probleemid: jumalateenistustel käib vähe rahvast, aga jõulukontsertide ajal on kirikud täis. Meil on uuendatud lauluraamatuid ja liturgiat ja tulemuseks on, et vana kirikurahvas ei oska enam sammu pidada, aga ...

Eestlane olla on uhke ja hää

Johannes Esto Ühing esitles Uku Masingu ja Artur Võõbuse teoloogilisi tõlkeid.Meie rahvuslik suurmees Jakob Hurt on öelnud, et kui eestlased ei saa olla suured rahvaarvu ja jõu poolest, peaksid nad katsuma olla suured vaimu poolest. Äsjalõppenud aasta 20. detsembril kõneldi Tartus Johannes Esto Ühingu majas kahest eestlasest, kes on olnud suured vaimu poolest. Nendeks on teoloog ja süroloog Artur ...