Lehenumber » Väljaanded » 10. jaanuar 2007 Nr 2

Struktuurimuutus teiste tähtsate tegevusteta ei ole imevits

Halduskomisjoni töö vahekokkuvõtte tutvustamisel XXVII Kirikukogu 3. istungjärgul tõusis fööniksina tuhast piiskoppide täiendavate ametikohtade ja piiskopkondade võimalik loomine.Minul kirikukogu ilmikliikmena ei ole täna väga selget isiklikku arvamust selle kohta, kas meil peavad olema piiskopkonnad, kui palju neid peab olema ja millist liiki piiskoppe meil on vaja. Oma otsustuse selles kujundan piiskopliku ...

Eestpalves on

Harju-Madise, Häädemeeste ja Emmaste kogudus ning vaimulikud Joel Siim, Tiina Janno (Marek Roots) ja Argo Olesk. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Elju Grabbi, Aime Tamm ja Lui Remmelg.ja kogudus ning vaimulikud ja. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed .Igavene Jumal, me asetame oma päevad Sinu hoole alla. Me usaldame Sind ja kiidame Sind Sinu ustavuse eest minevikus ja Sinu jätkuva hoolitsuse eest.

Eksegeetiline käsiraamat Usuteaduse Instituudilt

Image

Urmas Nõmmik, Randar Tasmuth Sissejuhatus eksegeetikasse Meetodiõpik tudengitele ja kiriku töötegijatele. EELK Usuteaduse Instituudi toimetised XIV, Tallinn 2006.Ülikoolina toimiva kõrgema õppeasutuse üheks tegevusalaks ja tunnuseks on õppetööks ja teadustegevuseks vajaliku kirjanduse soetamine ja väljaandmine. Teaduslike uurimuste lugejaid on väikesel maal vähesel hulgal ning ka teoloogiliste ...

Kas uus materjal religiooniõpetuseks?

Image

Möödunud nädalal ilmus koolidesse kõikidele abiturientidele tasuta jagamiseks mõeldud «Eesti kalender 2007/10220». Tekstid on kirjutanud Elo Liiv, kalendrit ilmestavad suurepärased loodusfotod on välja valitud konkursile laekunud 502 töö hulgast. «Kõikidel loodusrahvastel on olnud looduskalender, mis määrab ära aastaajalised tööd ja tabud, kus ei tohi ühte või teist ...

Hämarik, must maa ja raagus puud

Image

Oli just üks selline kestvalt sombune, porine ja kontidesse tungivalt niiske, pime õhtu. Polegi vahet, kas oktoobris, novembris, detsembris või jaanuaris. Kogu maa on kuudeks kukkunud hämaruse meelevalda, nii et kaob taju: on see nüüd hilissügis või varakevad oma esimeste õienuppudega. Ja kuhugi sellesse aega jäi imelise jõuluvalgusega jumalalapse sünd. Kas meil oli silmi teda märgata? ...

Kristuses on Jumal kogu inimkonna enesele kihlanud

Image

Jõuluaja kestvust nähakse erinevalt. Mõni ütleb juba 27. detsembril, et jõulud on läbi, enamus seostab seda 6. jaanuariga. Vana kiriku traditsiooni järgi kestavad jõulud aga 40 päeva, kuni 2. veebruarini. Seega oleme praegu enam-vähem jõuluaja keskel – perioodis, mis algab 6. jaanuariga ja mida nimetatakse ilmumisajaks. See nimetus on pärit kolmekuningapäeva tegelikust nimest, milleks on ...

Eesti Kirikust nr 2, 2007 saate lugeda veel:

2. lkLiina Raudvassar. Peterburi Jaani kiriku taastamine taas päevakorralVabariigi valitsuse 4. jaanuari istungil oli taas kõneks Peterburi Jaani kiriku ülesehitusega seonduv. Kiideti heaks sõlmida leping järgmiste aastate eelarve arvel kiriku renoveerimiseks 170 miljoni krooni ulatuses.Mari Paenurm. Haapsalus peeti haridusfoorumi5.–6. jaanuarini toimus Haapsalus Eesti XII haridusfoorum alapealkirjaga «Õpetaja õppivas ...

Palvenädalaga rõhutatakse vaimulikku teenimist

Möödunud pühapäevaga algas oikumeeniline palvenädal.Selleaastane traditsiooniline Eesti Evangeelse Alliansi palvenädala teema on «Epifaania» (Kristuse ilmumine). Nädala jooksul peetavate jumalateenistuste sisuks on Jeesuse jätkuv ilmsiks-saamine maailmas, vaimulik teenimine, mis jätkub endiselt ka meie päevil.Ulatuslik teema on saanud enam mõistetava ja piiritletuma pealkirja «Ühendatud ...

Nädal

12.–13.1. Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse (end. Leuenbergi kirikuteosadus) nõukogu esimene istung Viinis. Osaleb õp Thomas Andreas Põder. . Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduse (end. Leuenbergi kirikuteosadus) nõukogu esimene istung Viinis. Osaleb õp Thomas Andreas Põder. 12.1. Tallinna ülikoolis avatud uste päev (kl 11–16).. Tallinna ülikoolis avatud uste päev (kl 11–16).14.1. Püha ...

10. üle-eestilised noorte talvepäevad Põltsamaal

19.–21. jaanuarini«OH AJAD, OH KOMBED!»Tule tutvu Iisraeli rahva peokommete ja olustikuga!Kavas on erinevad rühmatööd: naeruteraapia, nukufilmi valmistamine, piiblidraama, Iisraeli tantsud ja laulud, boffing jpm. Lisaks maastikumäng, piiblitund, õhtuprogrammid ja muudki huvitavat.Üles astuvad muusikakollektiivid Septem, Trepikoda ja Living Stone.Lektorid on Vallo Ehasalu, Mika Tuovinen, Sirje Adamson, Kristi Sääsk ...

Religiooniõpetuse õpetajate konverents

Eesti religiooniõpetuse õpetajate konverents teemal «Eesti religioosne maastik» toimub 27. jaanuaril algusega 10.30 Tallinna Metodisti kirikus (Narva mnt 51).Kavas loengud: milline on Eesti religioosne maastik, kuidas eesti inimene usuasjadest mõtleb.Rühmatööd praktilistel teemadel, kohtumisi ja õppekirjanduse tutvustusi.Osamaks 50 krooni, tudengid 25 krooni, EUL liikmed tasuta. Eelregistreerimine Tähti Karro tel ...