Slava Ukraine

Lehenumber 6. detsember 2006 Nr 50 Archives - Eesti Kirik

ESÜ uus peaskaut on Siimon Haamer

Image

25. novembril valis Eesti Skautide Ühingu üldkoosolek organisatsiooni uueks peaskaudiks järgmiseks kolmeks aastaks skautmaster Siimon Haameri (fotol). (fotol). Seni peastaabi esimehena tööd koordineerinud peaskaut Kristjan Pomm oli ametis kolm valimisaega, s.o aastatel 1997–2006 ning tema juhtimisel on saanud kogu organisatsioon Eestis oma tänase näo. Eesti Skautide Ühingul on üle tuhande liikme.Valitud uus juht loodab ...

Euroopa Kirikute Konverents

Eesti Evangeelne Luterlik Kirik kuulub järgmistesse rahvusvahelistesse kiriklikesse organisatsioonidesse: Kirikute Maailmanõukogu, Luterlik Maailmaliit, Euroopa Kirikute Konverents, Euroopa Evangeelsete Kirikute Osaduskond (endine Leuenbergi Konkordia) ja Porvoo Leping. Lisaks nendele on EELK kuulunud Kristliku Rahukonverentsi (ei eksisteeri) ning Euroopa Oikumeenilise Noortenõukogu koosseisu. Kõik loetletud organisatsioonid on loodud pärast II ...

Viimsis võeti vastu kirikuseadusi ja kinnitati otsuseid

Kirikukogu istungil Viimsi kirikus. Vaimulike igapäevaste töövahendite hulka kuulub lahutamatult ka sülearvuti.

Kirikukogu 27. koosseisu kolmas istungjärk peeti EELK uusimas, Viimsi Püha Jaakobi kirikus 29. ja 30. novembril. Kirikukogu istungil Viimsi kirikus. Vaimulike igapäevaste töövahendite hulka kuulub lahutamatult ka sülearvuti.Tähtsaid otsuseid langetati krohvist lõhnavas, kindlasti EELK kõige soojemas kirikusaalis. Arutati peamiselt eelarve, toetuste, kirikuseadustiku paranduste, sümboolika ja teenistussuhete teemadel, anti üle EELK ...

Naiskoor tähistas süünipäeva

18. novembril tähistas kontserdiga oma 10. sünnipäeva Viljandi Jaani koguduse naiskoor Iris.Kooril on aja jooksul olnud mitu dirigenti: Riina Trumm (koori asutaja), Riina Jürimäe ja Diana Viia. Viimased kuus aastat on kollektiiv laulnud Taimi Välba käe all. Suurt rõõmu teeb see, et eakate naiskoorina alustanud kollektiiviga on tänaseks liitunud hulk nooremaid lauljaid.Lisaks koorile astusid kontserdil üles ...

Vanade Piiblite näitus Ameerikas, 2.

(Algus EK 49, 29.11)Aleppo koodeks, fragment (2Aj 35:7), 10. sajand (Ben-Zvi instituut). Aleppo koodeks on tõenäoliselt parim näide masoreetide tekstist. Masoreedid olid keskaegsed piibliteksti toimetajad, kes lisasid heebreakeelsele konsonant-tekstile vokaalimärgid.  Juudi õpetlased üle terve muistse maailma käisid Egiptuses Aleppo koodeksit uurimas ja täpse heebreakeelse teksti osas selgust saamas. Tänaseni teavad ...

RAAMATULETILT

Tartu Ülikooli Kirjastuse väljaandena on usuteaduskonna dekaan Riho Altnurme koostamisel ilmunud artiklikogu «Eesti teoloogilise mõtlemise ajaloost. Sissejuhatavaid märkusi ja apokrüüfe», mis võtab ülesandeks valmistada teed tulevasele mahukale koguteosele «Eesti teoloogia ajalugu».***Advendiaja alguseks ilmunud Saalomoni «Laulude laul» on arvult neljas eestindus, uusim tõlge heebrea ...

Vissarionist ja tema õpetusest

Siberi ökokogukonna vaimne juht Vissarion (vasakul) koos lähima abilise Vadimiga kohtumas rahvaga Tallinnas Rahvusraamatukogus 4. veebruaril 2006. aastal. Samal ajal oli Tallinnas üles seatud ka ökoküla kunstnike näitus ja Keilas eestlastest abielupaari  fotonäitus ökokogukonna elust Siberis Tiberkuli järve ääres.

Siberi messias Vissarion ilmus välja 1990ndate aastate alguses, mil Venemaa ja kogu endine Nõukogude Liit oli sattunud otsekui usulisse vaakumisse, seda just organiseeritud ja organiseeruda suutvate jõudude osas. Samas oli kriisiaeg loonud tohutu turu igasuguse valuvaigistava oopiumi järele.Siberi ökokogukonna vaimne juht Vissarion (vasakul) koos lähima abilise Vadimiga kohtumas rahvaga Tallinnas Rahvusraamatukogus 4. veebruaril 2006. aastal. Samal ...

Helinaid igaviku teelt, 8.

Põlise aluskivina seisavad läbi ilmade aja ja Piibli veergude esimeste sõnadena: «Alguses lõi Jumal taeva ja maa.» Kõik on Jumal taeva ja maa loomisel korrapäraselt teinud. Ta räägib inimesilegi sellest nii, et kõik sellest võivad aru saada. Alguses aluspõhi, siis kord-korralt järgnevad osad, kuni valmis võrdlematu suur Jumala täius – keerdküsimuseks ja ...

Olen tänulik Jumalale, kes on hoidnud ja juhtinud minu elu

Siin kapis on Aivil hoiul palju kasulikku materjali, mida kõike läheb ühel Kirikumuusika Liidu nõustajal vaja.

Toompeal, konsistooriumi õuemajas asub Kirikumuusika Liit, kuhu aastate jooksul on asja olnud kindlasti enamikul meie kirikumuusikutest ja vaimulikest, aga ka paljudel külalistel. Ja kõige sagedamini on neid seal vastu võtnud alati naeratav ja südamlik Aivi Otsnik – naine, kes oleks soovinud õppida geograafiat, saksa keelt või hoopis arhitektuuri, kellest sai aga diplomeeritud elektriinsener ja kirikumuusik.Siin kapis on ...

Lunastatute rõõm

Seda kirjakohta loetakse nii 2. advendipühapäeval kui ka hingedepäeval. Olen siit mõnda rida tsiteerinud ka matusekõnede alguseks. Paljude inimeste jaoks on hingedepäev ja advendiaeg vastandlikud kirikupühad. Ühel ajal meenutame lahkunuid ja käime kalmistul. Adendiaeg tähendab aga elevat jõulude ootusaega. Kuid need prohveti read ühendavad nimetatud kaks erinevat kirikuaastaaega ja selgitavad meile advendi- ja ...

* * *

Tee mind julgeks, muuda mu rahu püsivaks. Anna mulle lapselikku usaldust  vaba kahtlusest, hirmust ja häbist, et suudaksin vaadata Lunastaja silmi,  milles peegeldub tee Kõikväelise aujärjeni.Naatan Haamer

Eestpalves on…

Eestpalves on Hageri, Audru ja Anseküla kogudus ning vaimulikud Jüri Vallsalu, Tiina Janno ja  Anu Konks. Samuti on eestpalves koguduste juhatuste esimehed Agu Kaljuste, Aksel Treimann ja Olavi Oeselg. Kinnitagu Issand meie kasvamist, et me elavate kividena võiksime anda tunnistust Temast, kes on Tee, Tõde ja Elu. Aidaku Jumal meid meie töödes ning jagagu rohkelt rõõmu Tema teenimises, et meiegi võiksime olla ...

10.detsember

Eestpalves on Inglise kiriku Yorki provintsi Southwelli piiskopkond ja piiskop George Cassidy.Täname Jumalat elu eest kirikus ning palvetame Kuopio piiskopkonna ja piiskop George eest.Samuti on eestpalves Rootsi kiriku Västeråsi piiskopkond ja piiskop Claes-Bertil Ytterberg.Palvetame, et kirikud oleksid avatud inimestele, kes meie poole pöörduda soovivad ning et tulijad võiksid kohata elavat Jumalat meie kaudu.

1. advendipüha missal, 3. detsembril

Image

anti Tallinna Piiskoplikus Toomkirikus õpetaja emeeritus teoloogiadoktor Toomas Paulile Maarja medal ja Toomkoguduse 2006. aasta kultuuripreemia. Auhinna andsid üle koguduse õpetaja Ivar-Jaak Salumäe ja juhatuse esimees Raido Rüütel. Piiskopliku Toomkoguduse nõukogu otsustas annetada järjekorras seitsmenda Maarja medali dr Toomas Paulile, et tunnustada tema panust EELK koguduste teenimisel 45 aasta jooksul ja silmas pidades tema ...

Eesti Kirikust nr 50 saate lugeda veel:

1. lkReklaamiga soovivad Eesti Energia ja Eesti Post lugejatele rõõmu ja -valgusküllast jõuluaega.2. lkTiiu Pikkur. Toomas Paulile Maarja medal ja Toomkoguduse 2006. aasta kultuuripreemia. EK. Avatud kokkusaamine hommikulauasEsmaspäeva, 4. detsembri varahommikul toimus Mustpeade Majas Tallinnas president Toomas Hendrik Ilvese ja president Arnold Rüütli osavõtul rahvuslik palvus-hommikusöök.Liina Raudvassar. ...