Lehenumber » Väljaanded » 29. november 2006 Nr 49

Kui koputatakse, siis avame igal juhul

Meie elu ja saatus ei ole vaid iseenda kätes. Sotsioloogid ütlevad, et inimese saatuse kujundab suuresti kasvukeskkond ja sotsiaalne ümbrus. Kristlased teavad, et viimselt on kõik siiski Jumala kätes.Jeesus ütles: «Armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist!» Armastus on ka hoolimine, hoolimine aga aitamine. Abi andes ei tee me head mitte ainult hädasolijale, vaid ka ...

Kirikuvalitsus arutas väljasõidul arengukava

21. ja 22. novembril toimus konsistooriumi väljasõiduistung Hallistesse. Päevakorras oli EELK arengukava väljatöötamine, istungit juhatas töörühma juht Juhani Jaeger. Vaadati üle arengukava töörühma poolt praostkondades läbi viidud nõupidamiste ja küsitluste tulemused ning hakati koostama visiooni EELKst aastal 2017. Istungil osalesid külalistena Soome kiriku esindajad  Harri Palmu ...

Alguses oli sõna

EELK arengukava lähtealustestLõppev sügis on toonud praostkondadesse arutelud EELK tuleviku üle. Tänaseks on seljataga praostkondlikud töötoad, kus arutlesime laiemas ringis, millistest väärtustest ja hoiakutest peaks lähtuma kogudus, püüeldes aktiivse kristliku kogukonna väljakujunemise poole.Kaksteist praostkonda on igaüks üksikult ja teistest sõltumata läbi rääkinud ja kokku ...

E.E.L.K. Saksamaa praostkonna sinodilt

12. novembril toimunud Saksamaa praostkonna sinodil valiti praostiks Merike Schümers-Paas.Seni kohusetäitjana ametis olnud vaimulik andis ülevaate praostkonnas toimuvast. Saksamaal on praegu viis E.E.L.K. kogudust: Hamburgis, Münchenis, Bielefeldis, Nürnbergis ja Kölnis ning kuulutuspunkt Berliinis. Neis teenivad õpetajad Theo Hasselblatt, Pille Heckmann-Talvar, Toomas Põld ja Merike Schümers-Paas.Assessor Tõnis ...

Mõistuse kaitseks

Olen veendunud, et haridusnõuete alandamine vaimulikele, mille üle viimasel ajal on palju arutatud, mõjuks meie kirikule saatuslikult. Kuna kirikuõpetaja peab töötama ajaloolise piiblitekstiga, eeldab see korralikku akadeemilist pagasit.Kirjutamise üheks ajendiks sai mulle Enn Auksmanni arvamusartikkel «Teoloogia ja tarkus – vaid mäng» (EK nr 45), teiseks ajendiks aga Eesti Kiriku kodulehel külalisteraamatu ...

Professor Tasmuth sai rektoriks

20. novembri Usuteaduse Instituudi (UI) nõukogu korralisel koosolekul oli kolm päevakorrapunkti: professori valimine, rektori valimine ja järgmise aasta eelarve kinnitamine.Uue Testamendi ja kreeka keele õppetooli professori positsioonile oli laekunud üks kandidaat, Randar Tasmuth, kes läbis kõik vajalikud instantsid ning kogudes nõukoguliikmetelt vajalikud poolthääled, osutus valituks UI professoriks. Ka rektori ...

Eesti Kirikust nr 49 saate lugeda veel:

1. lkMeelis-Lauri Erikson,Kadrina Katariina koguduse õpetaja. Kadrina koguduse suurpäevKadripäeval, 25. novembril pidas Kadrina kogudus 775. aastapäeva.2. lkMari Paenurm. Euroopa Kirikute Konverentsi delegaadid kohtuvad Tallinnas7. detsembril kogunevad Tallinnas Euroopa Kirikute Konverentsi (EKK) delegaadid, et valmistuda järgmise aasta septembri algul Rumeenias Sibius toimuvaks kolmandaks Euroopa oikumeeniliseks assambleeks.Indrek Vaino. ...

Küsimisest ja vastamisest

Image

Tiina Jõgeda Eesti Ekspressist tutvustas ühes oma hiljutises artiklis pealkirjaga «Vanamees pilvelt kolis paremasse oimusagarasse» uurimusi, mille järgi aju mandelkehas paikneb n-ö Jumala-piirkond. Ta tõi näiteid nn neuroteoloogidelt, kes on jälginud seda, kuidas katsealused jõuavad neurofüsioloogiliste mehhanismide abil ekstaatiliste elamusteni. Jumal võib asuda isegi tabletis, nagu näitasid katsed ...

Jõulusokk ja jokk

Image

Taas algab advendiaeg. Meid köidavad jõululaulud ja -mängud, meelitavad jõulusokid ja lõbustavad jõulusokud. Üle kõige ootame jõuluimet. Mida on Jeesusel olnud tuua? Kas muudab see meid ja meie maailma? Kas ulatub advendiküünalde valgus südametesse? Ei ole aastas teist aega, kus kirikut ja tema sõnumit ümbritseks niivõrd eriline ootus ja tähelepanu.Lõppev aasta annab ...

Hõimurahvad vajavad meie toetust

Südamlikult kõneles oma maast ja rahvast ning iseenda teest kristlikule usule Eestis õppiv hant Ljuda Ruzlimenko.

Südamlikult kõneles oma maast ja rahvast ning iseenda teest kristlikule usule Eestis õppiv hant Ljuda Ruzlimenko. Oleviste kirikus toimus 26. novembril meie hõimurahvastele pühendatud õhtu, mille keskseks osaks kujunes soomeugrilaste esindajate sõnavõtt. Avakõnes tuletas Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Bärenson kohalolijaile meelde 1993. a misjonikonverentsil sugulasrahvaste esindajate poolt öeldud sõnu: ...

Seitsmes Maarja medali laureaat on Toomas Paul

Tallinna Piiskoplik Toomkogudus on avalikustanud selle aasta Maarja medali ja kultuuripreemia laureaadi nime. Seitsmendaks Maarja medali omanikuks saab Toomas Paul (fotol) – teoloog, kiriku- ja kultuuriloolane, õpetaja emeeritus, teoloogiadoktor. Preemia antakse pidulikult üle 1. advendi jumalateenistusel, 3. detsembril kell 10 Toomkirikus, kus jutluse peab Toomas Paul.Toomas Paul (67) ordineeriti õpetajaametisse 45 aastat tagasi, 20. detsembril ...

Nädal

29.–30.11. XXVII Kirikukogu 3. istungjärk Viimsi kirikus.. XXVII Kirikukogu 3. istungjärk Viimsi kirikus. 2.–3.12. Peapiiskop Andres Põder osaleb Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Porvoo piiskopkonna uue piiskopi, professor Gustav Björkstrandi ametissepühitsemisel Pernaja kirikus. . Peapiiskop Andres Põder osaleb Soome Evangeelse Luterliku Kiriku Porvoo piiskopkonna uue piiskopi, professor Gustav Björkstrandi ...

Ilmunud värvipiltidega seinakalender Eestimaa kirikud 2007

jätkab Lääne-Eesti saarte kirikute tutvustust. Kalendrikuudesse mahub 9 pühakoda Saare- ja Muhumaalt, Hiiumaalt ning Vormsist: Kaarma, Karja, Kihelkonna, Muhu, Pöide, Püha, Pühalepa, Valjala ja Vormsi. Toimetus võtab vastu kalendrite ettetellimusi, tellida on võimalik ka posti teel. Kalender jõuab sel nädalal müügile Tartusse (toimetus, Pauluse raamatupood) ja Tallinnasse (konsistoorium, metodisti kiriku ...

Laste- ja Noorsootöö Keskuses

on saadaval uus advendikalender – Kellademäng.Samuti leiate kohapealt materjale neljaks pühapäevakoolitunniks enne pühi ning põnevaid meeneid.

Eesti Kiriku toimetus võtab uuest aastast tööle täistööajaga toimetaja

asukohaga Tartus. Soovitavalt inglise keele oskuse ja teoloogilise haridusega. Tööülesannete hulka kuulub ka internetiuudiste toimetamine.Sooviavaldus ja elulookirjeldus saata 22. detsembriks e-postiga sirje.semm@eelk.ee või aadressil Ülikooli 1, Tartu 51003.